הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו ה"פ 36633-12-19

לפני
כבוד השופט דורון חסדאי

המבקשים

 1. בלהה אבן (בוטביניק)
 2. יפתח אבן

ע"י ב"כ עו"ד אילן גבע

3. איתמר אבן
ע"י ב"כ עו"ד חן אגבלי

נגד

המשיבים

ובעניין המשיבה הפורמלית /היזם
1. קרמיקון - גמא (1994) בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד מאיה לביא
2. בנק דיסקונט -סניף ראשי -ת"א
ע"י ב"כ עו"ד אילן שמעוני
3. ש. וקנין ושות' - משרד עורכי דין
ע"י ב"כ עו"ד שלמה וקנין
4. פולג סחר עץ בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד רן מסיקה
5. עיריית תל אביב יפו
ע"י ב"כ עו"ד אבי נימצוביץ
6. טמפו משקאות בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד ניר אלטמן
7. בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד אליהו מלך
8. בנק הפועלים בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד יוסף מולאור

נגד

לוינסקי עופר בע"מ חפ/ 520036005

החלטה
(בקשר עם המבקש 3 - איתמר אבן)

 1. בדיון שהתקיים ביום 23/7/20 גובש מתווה עקרוני אשר יהא בו כדי לאפשר את המשך פעולתה של המשיבה הפורמלית – היזם, לוינסקי עופר בע"מ (להלן: "היזם") – לרישום הבית שנהרס במסגרת פרויקט הפינוי–בינוי כבית משותף, תוך הבטחת זכויות המשיבים השונים ביחס לנכס המקרקעין שבבעלות מר איתמר אבן – החייב להם על פי טענתם.
 2. עיקרי המתווה שגובש הם כי היזם יתחייב לרשום את הזכויות השונות שרשומות לטובת המשיבים (עיקול/שעבוד) עם העברת הזכויות בחלק מהמקרקעין על שמו. בכל מקרה, ידאג היזם לכך שרישום הזכויות לטובת המשיבים על חלקו/חלקיו של איתמר במקרקעין יהיה רשום בכל עת, לרבות בעת רישום הבית המשותף.
 3. ביום 2/8/20 הגישה המשיבה מס' 5 (עירית תל אביב-יפו) תגובה לפסיקתה המוצעת. בהחלטתי מאותו יום הוריתי על העברת ההתייחסות לעיון ב"כ היזם , תוך שצויין כי העתק הפסיקתה אינו מצוי בפני.
 4. ביום 16/8/20 הגיש היזם בקשה לאישור 'בקשה לאישור פסיקתה'. לכתב הטענות צורפו: הסכם התמ"א; התחייבות היזם; התחייבות משרד ב"כ היזם (עו"ד סגל) ופסיקתא לחתימה (שלשת המסמכים הראשונים סומנו ע"י לצורך זיהוי במ/1 – במ/3).
 5. בהחלטה מיום 16/8/20 וטרם מתן החלטה סופית נקבע כי הבקשה תועבר לעיון המשיבים (לרבות העיריה) להתייחסותם עד יום 27/8/20.
 6. עד מועד מתן החלטה זו לא נתקבלה התייחסות מטעם מי מהמשיבים.
 7. ביום 29/9/20 הוגשה פסיקתה מתוקנת וקריאה, אשר לא מצאתי מניעה לאשרה במקביל למתן החלטה זו ובכפוף לאמור בה.
 8. למען הסר ספק, ההערות והשעבודים אשר רשומים לעת הזו לטובת המשיבים השונים, יירשמו על ידי היזם נכון למועד רישומם המקורי כפי שמופיע בנסחי הטאבו.
 9. היזם יערוב לכל נזק שייגרם למי מהמשיבים, ככל שלא יפעל באורח הולם לשמירת זכויותיהם הרשומות (עיקול/שעבוד) כעת בלשכת רישום המקרקעין.

ניתנה היום, י"א תשרי תשפ"א, 29 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.