הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו ה"פ 35841-11-18

מספר בקשה:2
לפני
כבוד ה שופטת יעל בלכר

המבקשת

זלטה אדלר
ע"י ב"כ עו"ד צבי אראלי ואח'

נגד

המשיבה

י.י.ש עסקי מימון בע"מ ח.פ. 510589583 (בפירוק מרצון)

פסק דין

המבקשת מבקשת להירשם כבעלת מלוא הזכויות בנכס ברח' ירושלים 49ב בבני ברק הידוע כגוש 6124 חלקה 282/13 (הנכס).

להמרצת הפתיחה צורף הסכם מכר שנחתם ביום 12/5/74 בין החברה המשיבה לבין גב רת סלביה אדלר (1/4), מר מלווין מנשה אדלר (3/8) והמבקשת זלטה אדלר (3/8) ( להלן: הסכם המכר, נספח א' לה"פ ו- הקונים, בהתאמה).

עוד צורפו צו ירושה הנוגע למנוח מר מלווין מנשה אדלר מיום 4/4/94 ולפיו המבקשת יורשת מחצית מעיזבונו וילדיו יורשים את מחצית עזבונו השנייה; הסכם חלוקת עזבון (ללא תאריך) לפיו ילדי המנוח אדלר מסכימים כי הנכס יירש ם על שם המבקשת; וצו ירושה הנוגע ל מנוחה סלביה אדלר שנחתם ביום 14/11/18 על ידי כב' השופטת ארבל-אסל, שלפיו המבקשת היא היורשת היחידה של נכסי המנוחה בישראל.

אושר תחליף המצאה למשיבה (החלטה מיום 4/12/18 בבקשה מס' 1).

לאחר שעיינתי בכתבי הטענות על נספחיהם, ומשלא הוגשה התנגדות בתוך 45 ימים ממועד ההמצאה למשיבה, ניתן בזה פסק דין כדלקמן:
אני מורה על רישום הזכויות במקרקעין ע"ש הקונים לפי הסכם המכר (כהגדרתם בסעיף 2 לעיל) , בכפוף לתשלום אגרות או כל תשלום אחר לפי דין ולנהלי הרישום ובכפוף לכל דין.
לצורך רישום הזכויות ע"ש הקונים כאמור לעיל, אני ממנה את עו"ד צבי אראלי ככונס נכסים ומסמיכה אותו לחתום בשם המשיבה, על שטרי המכר להעברת הנכס ע"ש הקונים לפי הסכם המכר.

לעניין העברת הזכויות מהמנוחים למבקשת - העברות אלה יש לבצע לפי כל דין ושלא באמצעות הליך זה. יש לפעול לפי כל דין לצורך רישום הזכויות לפי צווי הירושה והסכם הירושה (או כל צעד אחר). לא ברור מדוע נדרשת לכך החלטה שיפוטית של בית משפט זה. ממילא גם היורשים האחרים (מלבד המבקשת) אינם צד להליך זה וככל שדרושים הליכים נוספים בעניין, הדבר אינו בסמכות בית משפט זה.

לפי הצורך תוגש פסיקתא לחתימה בנוסח כאמור לעיל (בציון פרטי המנוחים). כן תכלול הפסיקתא הוראה כי הרישום יתבצע לפי כל דין ולפי נהלי הרישום, תוך ביצוע תשלומים ככל שיחולו לפי דין, בתוך 14 ימים.

המזכירות תדוור לצדדים.
תזכורת לעיון בתיק בהתאם.
ניתנה היום, כ"ח שבט תשע"ט, 03 פברואר 2019, בהעדר הצדדים.