הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו ה"פ 17580-05-18

מספר בקשה:4
לפני
כבוד ה שופטת יעל בלכר

מבקשים

  1. נסים ביטון
  2. צילה ביטון

נגד

משיבים

1. עצמון יעקב ואח'

החלטה

התיק נותב לטיפולי.

לצורך המשך הטיפול בו ניתנות ההוראות הבאות:

מעיון בתיק לא מצאתי את הסכמתם של המשיבים 11-12 שצוין בס' 2 להודעה כי צורפה . יש לצרפה.

יש לצרף אינדיקציה לכך שיורשי המשיבים 1,2,4 כמפורט בהודעה, הם אמנם היורשים.

אשר למר עצמון יוסף, שנטען שהינו יורשו של המשיב 1 ז"ל ומתגורר לפי הטענה בארצות הברית – ככל שלא תומצא הסכמתו, יש להגיש בקשה למתן היתר המצאה מחוץ לתחום בתוך 30 ימים, שלה תצורף לפי העניין והצורך בקשה לתחליף המצאה תוך שיפורטו המאמצים שנעשו לאיתור כתובתו בארצות הברית. עובדות ייתמכו בתצהיר והכל בליווי אסמכתאות.

אשר למסירה שבוצעה על דרך ההדבקה למר דראל דוד, שנטען שהינו יורשו של המשיב 2 ז"ל - צורפו שני דוחות אשר מצביעים על שתי כתובות שונות שבהן מתגורר כביכול הנ"ל (כאשר בסופו של יום ההדבקה בוצעה במען ברח' תנועת המרי 2/18 בקריית אונו). משכך, יש לפרט בתצהיר ערוך כדין מהן האינדיקציות לכך שהכתובת שבה בוצעה ההדבקה היא מענו של הנ"ל. ממילא אעיר עוד כי טרם חלף המועד להגשת תשובתו מעם המסירה שבוצעה (ככל שהיא מסירה כדין) .

אשר למסירות שבוצעו לגברת חסאן עמליה ולמר חסאן ישראל, שנטען כי הינם יורשי המשיבה 4 - שני אלה הם משיבים לתובענה באופן עצמאי (משיבים 6-7) . יש להמצאה להם גם כיורשי המשיבה 4. על פני הדברים נראה כי הדבר נעשה ביחס למר חסאן ישראל בלבד , שלו הומצאה התובענה פעם נוספת (ביום 20/8/18), על אף שעל פני הדברים זו כבר נמסרה לו בעבר לאחר הגשתה. אם אמנם כך, יש לצרף את אישור המסירה הנוסף בעניינה של הגב' עמליה כיורשת המשיבה 4 .

כמו כן, מעיון בנסח הטאבו עולה כי קיימות הערות נוספות הנוגעות למבקשים (שעותרים בבקשה לרשום את הנכס על שמם), לטובת משכן בנק הפועלים למשכנתאות בע"מ, עיריית בת ים, כמו גם צו עיקול שניתן ע"י לשכת הוצל"פ ת"א (כאשר זהותו של הגורם שהצו ניתן לטובתו אינה ברורה). ככל שעומדים התובעים על הסעד של רישום הנכס על שמם ובתוך כך מבוקש גם למחוק גם הערות ועיקולים אלה; ובלבד שהדרך למחוק אותם היא אך ורק באמצעות בית המשפט בהליך זה ואין אפשרות לעשות כן בדרך הרגילה והמקובלת בהגשת בקשות לרשם המקרקעין לביטולן או בפניה לגורם שהטיל את העיקול/הורה על רישום ההערה - יש להגיש בתוך 14 ימים, בקשה לתקן את התובענה, תוך צירוף המשיבים הרלבנטיים למחיקת אותן הערות/עיקולים . בבקשה לתיקון יש גם להבהיר מדוע יש לעשות כן במסגרת תובענה זו (כאמור, לא משיקולי נוחות אלא רק אם זוהי הדרך היחידה לכך מטעם כזה או אחר) .

המזכירות תדוור לצדדים ותקבע תזכורת בתוך 30 ימים.

ניתנה היום, י"ד חשוון תשע"ט, 23 אוקטובר 2018, בהעדר הצדדים.