הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו ה"פ 14159-08-20

מספר בקשה:10
מבקשים

  1. רחל עזרא הדר
  2. ברנס יעקב
  3. עליזה גניש כהנא
  4. אבינועם דבוש
  5. רינה זנזורי
  6. תקווה סרוסי
  7. אסתר איתח

ע"י ב"כ עו"ד ד' אלבז

נגד

משיבים

  1. שמעון דורון
  2. קלמנט שדה
  3. הארגון העולמי של יהודים יוצאי לוב

החלטה

בתיק זה הוגשה תובענה בהמרצת פתיחה למתן פסק דין הצהרתי לפיו על המשיבים לפעול על פי פסק הדין שניתן על ידי כבוד השופטת אסתר נחליאלי-חיאט מיום 18.12.19 בתיק ה"פ 19423-10-10 שנתן תוקף להסכמות הצדדים, לפיו יפנו הצדדים לכב' השופט אבי זמיר שישמש בודק של פנקס הבוחרים נכון ליום הבחירות 23.10.19, והכל בהתאם לתקנון העמותה.
קביעותיו של הבודק בקשר לזהות החברים בעמותה שזכותם לבחור ולהיבחר, תהא מכרעת וקובעת, ועל בסיס קביעותיו יקבע מועד לבחירות שיתקיימו לא יאוחר משלושה שבועות מעת החלטתו (להלן: " פסק הדין").

לימים, באה במקומו של הבודק, כבוד השופט בדימוס א' זמיר, כב' השופטת בדימוס ה' גרסטל, והיא שימשה כבודקת לעניין זה.

עוד התבקשו סעדים נוספים הקשורים להליך מול הבודקת, שאינם רלוונטיים עוד, וכן להורות למשיבים לפעול לקיים את בחירות בתוך 21 ימים מיום פרסום החלטת הבודקת שניתנה לפני ימים ספורים .
הבודקת פרסמה את החלטתה ביום 2.8.21 וקבעה רשימה של 113 חברים המנויים בה שמהווה את פנקס הבוחרים התקף, לצורך הבחירות הקרובות אצל המשיבה 3 (ראו סעיף 38 להחלטת הבודקת והנספח לה).

המבקשים הגישו עתה עתירה למתן צו מניעה זמני במעמד צד אחד להורות למשיבים להימנע מלפעול לאלתר כהנהלת הארגון וכיושב ראש הנהלת הארגון עד לקיום דיון במעמד הצדדים או עד לבחירת מוסדות הארגון אשר יתקיימו ביום 19.8.21 (להלן: " הבקשה לסעד זמני").

יצויין שקדמה לבקשה לסעד זמני בקשה לצו מניעה זמני למנוע את כינוס האסיפה הכללית ומועצת הארגון  בניגוד לפסק הדין, אולם בקשה זו נדחתה על אתר על ידי כבוד השופטת א ' נחליאלי -חיאט בשל הגשתה בשיהוי ממשי, וכן כי "מתקיים הליך בדיקת פנקס הבוחרים הזכאים לבחור בהליך שבפני כבוד הנשיאה בדימוס, כבוד השופטת ה' גרסטל, שקביעותיה סופיות ומחייבות, וכלל שיתברר שתמונת הזכאים תשתנה מהותית בעקבות הליך הבדיקה ניתן יהיה לעתור במסגרת הליכים חדשים רלוונטים" (להלן : "הבקשה הקודמת").

כאמור – ביום 2.8.21 קבעה הבודקת בהחלטתה, שהרשימה משנת 2016, על 113 החברים המנויים בה, היא המהווה את פנקס הבוחרים הקבועים בה, ומשכך קויים חלקו הראשון של פסק הדין.

על מנת לעמוד בלוחות הזמנים של פסק הדין, והוא קיום בחירות למוסדות הארגון, בהתאם לכך זימנו המבקשים את החברים הנמנים על פנקס הבוחרים חברי האסיפה הכללית ליום 19.8.21 לצורך קיום בחירות למוסדות הארגון.   

אם כן, נמצאנו למדים שבקרוב, וביום 19.8.21 ליתר דיוק, יתקיימו הבחירות כאמור בפסק הדין, ולמעשה עם קיומן – יסתיים ביצוע פסק הדין כלשונו, וכך יסתיים גדר המחלוקת בתובענה זו, שבכך תבוא לידי סיום.
לא מצאתי להעתר לבקשה זו, החורגת מגדר העתירה בתיק העיקרי – שהיא, בין היתר, להורות למשיבים לפעול על פי הוראות פסק הדין.

הרי לא נטען שהמשיבים מסרבים לקיים את הבחירות במועד 19.8.21, הוא המועד שאליו זומנו החברים, אלא הבקשה לסעד זמני שונה היא ומבוקש לאסור על המשיבים לקיים "ו/או" למנוע את כינוסה של מועצת הארגון והנהלתו, עד לאחר הבחירות, "וזאת בניגוד לפסק הדין", כנטען על ידי המבקשים.

הוראות פסק הדין, שאינו אלא הסכמה לה ניתן תוקף של פסק הדין, מדברות אך על מינוי בודק לסופר הבוחרים וקיום בחירות חדשות בתוך 3 שבועות מיום מתן החלטת הבודק .

לא נאמר בפסק הדין שאין על המשיבים לפעול כלל במסגרת תפקידם ולא נאמר בפסק הדין כנטען בבקשה, שתוצאות הבחירות הקודמות (שהתקיימו ביום 18.12.19), נפסלו במסגרתו, ואין לקרוא לתוך פסק הדין אלא את האמור בו.

מכל מקום, ופי שציינה כבוד השופטת א' נחליאלי-חיאט בהחלטתה שניתנה בבקשה הקודמת, בה התבקש למנוע את פעילות יו"ר ההנהלה ואת פעילות הנהלת הארגון, כמבוקש לפני כעת, הרי המבקשים יוכלו לעשות כן " במסגרת הליכים חדשים רלוונטיים", היינו, יוכלו המבקשים לעתור בהליך חדש ונפרד המתאים למבוקשם , וככל שיוגש הליך חדש כזה, ניתן יהיה להדרש אליו עניינית בהתאם לבקשות שינוחו לפתחו של בית המשפט.

משכך – הבקשה שלפני נדחית אף בלא צורך בתשובה.

החלטה זו ניתנה על ידי כשופט תורן.

ניתנה היום, ב' אלול תשפ"א, 10 אוגוסט 2021, בהעדר הצדדים.