הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים רת"ק 46259-05-21

לפני
כבוד ה שופטת חדוה וינבאום וולצקי

המבקשת

א.א. ברושי שירותים עסקיים וייעוץ בע"מ

נגד

המשיב

ברק הרשקוביץ

פסק דין

בפניי בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט השלום בת"א-יפו מפי כב' סגנית הנשיא, כב' השופטת כרמלה האפט, בת"ק 5797-12-20 מיום 10.5.21, שבו ראתה לקבל את תביעת המשיב כנגד המבקשת וחייבה אותה בתשלום פיצוי למשיב.

עסקינן בתביעה קטנה שעניינה הודעות ספאם שנשלחו לטענת המשיב על ידי המבקשת לטלפון הנייד שלו. התביעה הוגשה מכוח סעיף 30 א' לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982.

מנהל המבקשת התייצב לדיון, הגם שלא הגיש כתב הגנה. בית משפט קמא שמע את שני הצדדים ובסופו של יום מצא לקבוע כממצא עובדתי שהמשיב הוכיח את תביעתו לפיה המבקשת שלחה אליו הודעות ספאם ולא ניתן היה לבטל את האופציה לשליחה נוספת. גם שיחה עם מי מאנשי המבקשת לא הועילה. נוכח הכחשת המבקשת לעצם שליחת הודעות הספאם, הוצגו לבית משפט קמא הודעות כאלו מן הטלפון של המשיב.

משבית משפט קמא מצא לקבל את גרסתו העובדתית של המשיב ולדחות את הטענות של המבקשת, פנה לקבוע את סכום הפיצוי והעמיד אותו על מחצית מן הסכום שנתבע וזאת בגין 11 שיחות ספאם שהוצגו לו.

בבקשה שהגישה המבקשת עולה כי לכאורה בין המבקשת למשיב ולשותפה שלו ישנה תחרות עסקית ולמבקשת טענות כנגד התנהלות המשיב ושותפתו. אלא שנושאים אלו אינם ממן העניין שבו עסקה התביעה הקטנה שעל פסק הדין שניתן בעניינה הוגשה הבקשה שבפניי.

לאחר שעברתי על הבקשה ועל התגובה של המשיב שהוגשה עוד בטרם ניתנה החלטה לעשות כן, מצאתי לדחותה.

ראשית, טענת המבקשת כי לא היה לה יומה בבית המשפט דינה להידחות. בית משפט לתביעות קטנות אינו נדרש לדקדק בפרוצדורה. ועובדה היא שהגם שהמבקשת לא הגישה כתב הגנה, מצא בית משפט קמא לשמוע את מנהלה ואת תגובתו לטענות המועלות נגדו בכתב התביעה. מכאן שאין מקום לטענה כי לא היה למבקשת יומה והדיון לא היה הוגן. מנהלה של המבקשת היה ער לכך שהוגשה נגדה תביעה. ככל שלא הצליח לאתר את המסמכים שנספחו לתביעה יכול היה להגיש בקשה עובר להתייצבותו לדיון.

שנית, הכלל הוא כי בית משפט של ערעור לא יתערב בקביעות של בית משפט לתביעות קטנות אלא במקרים חריגים ביותר. אין לי אלא להפנות לדבריו של כב' השופט  זילברטל אשר מסכם את ההלכות הנוהגות בעניין מתן רשות ערעור על פסקי דין בבית המשפט לתביעות קטנות ברע"א 2095/15 אולמי נפטון בת-ים בע"מ נ' משיח, מיום 20.5.15:

"ההליך המשפטי בבית המשפט לתביעות קטנות נועד להיות הליך פשוט ומהיר, וכדי לשמור על תכלית זו נקבעה ההלכה לפיה אמת המידה למתן רשות ערעור על פסקי דינו היא מחמירה במיוחד, כשרשות זו תינתן רק במקרים חריגים ביותר בהם נפל פגם מהותי הדורש את התערבותה של ערכאת הערעור (רע"א 1196/15  צח בר נ' פורטל (פורסם בנבו) (18.3.2015)). רשות ערעור על פסק דינו של בית משפט לתביעות קטנות לא בהכרח תינתן אף כאשר מתעוררת שאלה משפטית בעלת חשיבות החורגת מעניינם הישיר של הצדדים למחלוקת..."

משני טעמים אלו ראיתי לדחות את הבקשה.

משלא התבקשה תגובה והמשיב בחר להגישה טרם שנדרש לה, לא עשיתי צו להוצאות ההליך שבפניי.

המזכירות תעביר העתק פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, י"ט סיוון תשפ"א, 30 מאי 2021, בהעדר הצדדים.