הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים רת"ק 14392-06-19

לפני
כבוד ה שופטת אביגיל כהן

המבקשת- המערערת

מטרופולין - תחבורה ציבורית בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד אייל בוזגלו

נגד

המשיבים

1.נתנאל בשארי
2.אחיה בשארי
ע"י עו"ד דב שמואלי

פסק דין

1. לפני בקשת רשות ערעור על החלטת בית משפט לתביעות קטנות בתל אביב יפו (כב' הרשם הבכיר אבנר יפרח) מיום 21/5/19 בת.ק. 55973-01-19 ולפיה נדחתה בקשת המבקשים לבטל פסק דין שניתן נגדה בהעדר הגנה ביום 12/3/19.

2. המשיבים הגישו ביום 22/1/19 תביעה קטנה נגד המבקשת בסך 16,943.55 ₪ בגין נזקים שאירעו לרכב המשיב 2 בתאונת דרכים מיום 3/1/19.
רכיבי התביעה הם כדלקמן:
שכר טרחת שמאי רכב: 850 ש"ח
נזק ישיר: 11,124.55 ₪.
הוצאות ניידות והשכרת רכב חלופי 20 יום: 3,200 ₪.
הפסד יום עבודה אחד: 850 ₪.
הוצאות משפט: 750 ₪.
אגרת בית המשפט: 169 ₪.
סה"כ: 16,943.55 ₪.

3. משלא הוגש כתב הגנה ולאחר שהוצג אישור מסירה מיום 31/1/19, ניתן ביום 12/3/19 פסק דין בהעדר הגנה.
המבקשת - הנתבעת חויבה לשלם סך 16,000 ₪ והוצאות בסך 250 ₪.

4. הבקשה לביטול פסק דין:
א) ביום 17/4/19 הגישה המבקשת בקשה לביטול פסק דין ולעיכוב הליכי הוצאה לפועל.
נטען, כי לא הוגש כתב הגנה בשל טעות אנוש. צורף כתב הגנה ובו נטען כי למרות שלנהג האוטובוס מטעם הנתבעת לא זכורה פגיעה ברכב התובעים, ניסתה הנתבעת לפנים משורת הדין להגיע להסכמות עם התובעים, אך בשל הדרישה לסכומים מוגזמים ו/או בלתי מוכחים לא הסתיימה המחלוקת.
נטען כי שמאי בדק את הרכב רק כשבועיים לאחר התאונה ויש בכך כדי לנתק את הקשר הסיבתי בין התאונה ובין הנזקים הנטענים בכתב התביעה. אין אסמכתא בדבר ביצוע תיקונים בפועל וכן אין ראיות לנזקים אחרים.

ב) התובעים - המשיבים בתגובתם התנגדו לבקשה.

בנוגע לסיבת המחדל - אי הגשת כתב הגנה:
נטען כי לא פורטה התקלה הנטענת ואין תצהיר התומך בנטען.

בנוגע לטענות ההגנה:
לא צורף תצהיר ובבקשה אין התייחסות לסיכויי ההגנה.

בנוגע למה שנכתב ב"כתב ההגנה" נטען ,כי רכב התובעים לא תוקן בפועל בשל חסרון כיס. הפניה לשמאי נעשתה לאחר כשבועיים וזאת בשל התדיינות לא מוכחשת שנעשתה על ידי התובעים מול הנתבעת ולא היתה כל תאונה אחרת שגרמה לנזקים הנטענים.
עוד נטען כי כל רכיבי הנזק האחרים מגיעים לתובעים.

ג) בתשובה לתגובה נטען, כי אין בתשובת התובעים מענה לטענות המבקשת.
לבקשה לביטול פסק דין צורף כתב הגנה וכל טענות ההגנה מפורטות בו באריכות. כשם שכתב תביעה בתביעות קטנות לא צריך להיתמך בתצהיר כך גם לא תמכה הנתבעת כתב הגנתה בתצהיר.

5. החלטת בית משפט קמא מיום 21/5/19:
הבקשה לביטול פסק דין נדחתה.
נקבע כי הבקשה לביטול פסק דין איננה נתמכת בתצהיר. לפיכך הטענה כי לא הוגש כתב הגנה בשל טעות אנוש אינה נתמכת בתצהיר, וגם הטענות ביחס לסיכויי ההגנה אינן נתמכות בתצהיר.
נראה כי סיכויי ההגנה (נכתב בטעות "תביעה" - א.כ.) אינם גבוהים שכן נהג האוטובוס לא מסר גרסה מפורטת ולא שלל קיומה של פגיעה אלא רק לא זכר אותה כאשר נגד קיימת גרסת תובע בנוגע לאירוע התאונה.
נקבע כי פרק זמן של כשבועיים לא ניתק קשר סיבתי בין חוות הדעת השמאית ובין התאונה.
נקבע כי גם בשים לב לדרך ההתדיינות הראויה ברוח התקנות החדשות - תקנות סדרי הדין האזרחי התשע"ט - 2018, שאמנם טרם נכנסו לתוקף אך ניתן ללמוד מהן על דרך התנהלות דיונית ראויה ובייחוד תקנה 5.
נקבע: "בעניין דנא, מדובר בחברה עם עובדים ופקידים רבים. אין המדובר באדם פרטי אשר אינו מבין את משמעות סדרי הדין וההליכים בבית משפט ועניין המועדים. ולכן אני סובר כי בנסיבות העניין אין מקום להורות על ביטל פסק הדין".
לא נפסקו הוצאות.

על החלטה זו הוגשה בקשת רשות הערעור שלפני.

6. בבקשת רשות הערעור נטען כי יש לבטל את פסק הדין. מדובר במקרה בו בית משפט פסק לטובת המשיבים סכום אשר עולה על גובה הנזק שנגרם לרכבם בפועל, מבלי שניתן למבקשת יומה.

בית משפט קמא העדיף בפועל חוות דעת מטעם המשיבים על חוות דעת מטעם המבקשת - מבלי לנמק מדוע עשה כן.
לבקשת רשות הערעור צורף תצהיר בנוגע לאי הגשת כתב הגנה. (תצהיר שלא היה מונח בפני בית משפט לתביעות קטנות).
נטען, כי בית משפט קמא פרש את תקנה 10 לתקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין) תשל"ז - 1976 (להלן: "התקנות") לחומרא. גם אם מוגשת בקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה, בית משפט רשאי לפי התקנה לזמן צדדים לדיון ולהגיש ראיות גם אם לא מוגש כתב הגנה.

ב"כ המבקשת מצטטים מתוך פסיקה במסגרתה נקבע, כי בנסיבות שבהן יש סיכויי הגנה ובמחדל שאינו נובע מזלזול בבית משפט או בצד שכנגד, אזי יש לבטל את פסק הדין שניתן במעמד צד אחד.

7. המשיבים בתשובתם לבקשת רשות הערעור מבקשים לדחותה.
הדגישו כי עובר להגשת התביעה הקטנה, המבקשת כלל לא הציעה להן להכיר בנזק כלשהו שאירע לרכבם כתוצאה מהתאונה.
הבקשה לביטול פסק דין לא נתמכה בתצהיר. לא פורט איזו תקלה הובילה לאי הגשת כתב הגנה. לא היה מקום לצרף כתב הגנה כל עוד לא בוטל פסק הדין. המבקשת לא ביקשה לבדוק ולא בדקה את רכב המשיבים. לא הגישה חוות דעת נגדית. כל הנזקים הנתבעים נגרמו למשיבים, אשר במסגרת רצונם להקטנת נזקים, שכרו רכב.

8. לאחר עיון בטענות הצדדים מצאתי לנכון ליתן רשות לערער. לדון בבקשת רשות הערעור כבערעור בהתאם לתקנה 410 לתקסד"א ולדחות הערעור לגופו מהנימוקים כדלקמן:
א) כיוון שפסק דין כבר ניתן ולא תהיה הזדמנות עתידית להשיג עליו, מצאתי לנכון ליתן רשות ערעור ולדון בבקשת רשות הערעור כבערעור בהתאם לתקנה 410 לתקסד"א.

דין הערעור להדחות לגופו.

ביטול החלטה או פסק דין שניתן במעמד צד אחד, יכול שיעשה מכוח אחת משתי עילות; האחת, ביטול מתוך חובת הצדק, העוסק בהחלטה אשר נפל פגם בנתינתה והשנייה, ביטול על פי שיקול דעת .
במקרה דנן ניתן פסק דין כדין. נטען כי לא הוגש כתב הגנה עקב טעות אך ברור שכתב התביעה הומצא.
לפיכך פסק הדין ניתן כדין וביטולו מתבקש מכוח שיקול דעתו של בית המשפט.

כאשר ביהמ"ש בוחן האם יש מקום לבטל פסק דין מכוח שיקול דעת ביהמ"ש, עליו לבחון שתי שאלות:
אחת – סיבת המחדל.
השנייה – סיכויי ההצלחה של המבקש בתיק, אם יבוטל פסק הדין.
התשובה לשאלה השנייה – היא החשובה יותר.

כאשר קיימים סיכויי הצלחה, נוטה ביהמ"ש לבטל את פסק הדין גם כאשר הסיבה למחדל אינה מספקת וניתן "לכפר" על המחדל בדרך של פסיקת הוצאות.
 
בעניין זה יפים הדברים שנכתבו בספרו של כב' השופט אורי גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי (מהדורה 12) בעמ' 642-643:
"אם המבקש מצביע על סיכויי הצלחה, הרי שבגין המחדל יסתפק בית המשפט, בדרך כלל, בהטלת הוצאות על המבקש (אפילו יזכה בבקשה לביטול). בדונו בשאלה זו ייטה בית המשפט להיעתר לה אלא אם כן שוכנע כי אין בתשלום ההוצאות משום פיצוי הולם לנזק אשר נגרם ליריבו. אם ניתן לפצות את התובע בפסיקת את הוצאות בגין הנזק והטרחה המיותרים שנגרמו לו על ידי הפיגור, וכאשר מגלה הנתבע – המבקש סיכויי הצלחה – יש להיענות לבקשת הביטול.
כאשר התנהגות המבקש אינה רשלנית בלבד, אלא עולה היא כדי התעלמות מדעת מההליך המשפטי ומגלה יחס של זלזול כלפי חובתו כבעל דין, לא תמיד יוכל הוא לכפר על מחדליו בתשלום הוצאות (אפילו הראה סיכויי הצלחה)".

ראה גם סעיף 6 לרע"א 7224/16 פלוני נ' עזבון המנוח אמיר תאופיק כריים ז"ל וכן ראה לעניין זה: רע"א 1838/16 החבובות חנות הצעצועים של בע"מ נ' מדינת ישראל פקיד שומה פתח תקווה, סעיף 15 (9/5/16).

ב) ומן הכלל אל הפרט:
עסקינן בתביעה קטנה שבה אנשים "פרטיים" תובעים חברת אוטובוסים בגין פגיעה שאירעה לרכב ם על ידי אוטובוס.
משלא הוגש תצהיר התומך בבקשת הביטול ,אזי בדין נקבע כי בפני בית משפט אין תצהיר התומך הן בטענות העובדתיות ביחס לסיבת המחדל והן ביחס לטענות ההגנה.
הפסיקה הליברלית ביחס לביטול פסק דין מכוח שיקול דעת בית משפט עדיין שרירה וקיימת, שכן - התקנות החדשות טרם נכנסו לתוקפן, ונראה כי כניסתן לתוקף אכן תוביל לשינוי מצב קיים. יחד עם זאת, החובה לתמוך טענות עובדתיות בבקשה לביטול פסק דין בתצהיר לא בוטלה כלל ועיקר.

משלא נתמכה הבקשה בתצהיר ניתן היה לדחותה.

יש לצין, כי ככלל, הליך ערעורי לא נועד ליצירת מקצה שיפורים, ולכן אין מקום לצרף תצהיר לראשונה בערעור, כאשר בקלות יתרה ניתן היה להגישו לבית משפט קמא.

זאת ועוד, יש לזכור כי עסקינן בתביעה קטנה, כאשר פערי הכוחות המובנים הם ל"חובת" המבקשת. גם אם נפסקו לטובת התובעים אי אלו כספים, שהנתבעת סבורה כי לא הגיעו להם (ואינני קובעת כי כך נעשה בפועל), אין מדובר בעיוות דין או בעוול זועק המצדיק ביטול פסק דין שניתן כדין וביטולו מבוקש רק מכוח שיקול דעת בית משפט.
יובהר, כי ערכאת ערעור אינה מתערבת בשיקול דעת הערכאה הדיונית בעניינים אלו אלא אם ההחלטה אינה תואמת את הוראות הדין או איננה סבירה . ואילו החלטת בית משפט קמא אינה כזו.
משלא ביקשה המבקשת סמוך לאחר התאונה לבדוק את הרכב והוא אכן לא נבדק על ידה ולא הוגשה חוות דעת נגדית מטעמה בבית משפט השלום, אין זה נכון לקבל את טענת המבקשת בבר"ע ולפיה בית משפט קמא החליט להעדיף חוות דעת המשיבים על פני חוות דעת מטעם המבקשת ללא נימוק, כאשר מדובר בעניין שבמומחיות.
אציין, כי ביטול פסק דין מכוח שיקול דעת בית משפט מלווה לרוב בפסיקת הוצאות לחובת מבקש הביטול.על כן ממילא "פתיחת ההליך" מחדש בבית משפט קמא היתה כרוכה בתשלום מצד המבקשת ובית משפט קמא לא פסק לטובת המשיבים את מלוא סכום התביעה.

9. לסיכום:
א) לאור האמור לעיל, יש ליתן רשות ערעור ולדחות הערעור לגופו.

ב) המבקשת תישא בהוצאות המשיבים ושכ"ט עו"ד בסך 5,000 ₪.
סכום זה יחולט מתוך הערבון ויועבר למשיבים באמצעות בא כוחם.
יתרת הערבון תוחזר למבקשת באמצעות בא כוחה.

ג) המזכירות תשלח פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, ל' סיוון תשע"ט, 03 יולי 2019, בהעדר הצדדים.