הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים רע"א 9498-01-20

לפני
כבוד ה שופטת עמיתה שרה דותן

מבקש

אבי אהרוניאן ת.ז. XXXXXX773

נגד

משיבים

  1. סימון טוסון (כונס נכסים)
  2. מדינת ישראל (רשות הפיתוח)-רשות מקרקעי ישראל
  3. מרדכי הארוניאן ת.ז. XXXXX902

החלטה

בקשת רשות ערעור על החלטת בית משפט השלום בתל אביב (כב' השופט יגאל נמרודי) ב-ת"א 28858-07 מיום 15.12.19 לפיה בוטל מינויו של המשיב 1, עו"ד סימון טלסון ככונס נכסים.

הרקע העובדתי:
המבקש יחד עם המשיב 3 הינם בעלי חלק מזכויות הבעלות במקרקעין ברמת השרון, ביחד עם בעלים נוספים.
בשנת 2007 הגישו המבקש והמשיב 3 תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין.
ההליכים בתביעה התמשכו לנוכח קשיים באיתור חלק מהבעלים שזכויותיהם מסתכמות ב- 10% מהמקרקעין.

לאחר שבוצעו תחליפי המצאה על פי אישור בית המשפט, הגיעו הצדדים הנותרים להסכמה במסגרת הסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין, לפיו ניתן צו לפירוק השיתוף במקרקעין לפיו יימכרו מלוא זכויות כל הבעלים האחרים במקרקעין, למערער ולמשיב 3 על פי השווי שנקבע בשומה.

ליישום ההחלטה מונה משיב 1 ככונס נכסים. במהלך שבע השנים שחלפו ממתן ההחלטה ועד להגשת הבקשה, השלימו המבקש ומשיב 3 את רכישת זכויות הבעלים האחרים, למעט בעלי הזכויות להם בוצע תחליף המצאה (משלא אותרו עד עצם היום הזה) והמשיבה 2.

כעולה מהחלטת בית משפט קמא, ההתנהלות בתיק לא היתה משביעת רצון, והתמשכות ההליכים נובעת, ככל הנראה, ממחדלי הצדדים.
לטענת המבקש, משיב 1 הוא שלא עמד בהתחייבויות המוטלות עליו, וכן נתגלעו מחלוקות בין המבקש למשיב 3.
ההליך מושא הערעור נפתח בהגשת בקשה על ידי משיב 1, לשחרורו מתפקידו ככונס נכסים. התקיימו מספר דיונים במהלכם הועלו הצעות שונות על ידי בית המשפט והצדדים, ולאחר שנשמעו השגות כל הצדדים, ניתנה החלטה לפיה שוחרר כונס הנכסים מתפקידו ועל כך אין איש מלין.

הבקשה שלפניי, הוגשה בשל ההחלטה להורות על ביטול ההחלטה בדבר פירוק השיתוף במקרקעין.
בתאריך 6.1.2020 הוריתי למשיבים להגיש תשובה לבקשה, אולם איש מהם לא הגיב. נראה, אם כן, שהביעו הסכמה שבשתיקה לקבלת הבקשה.

בנוסף, סבורה אני, כי ההחלטה אינה יכולה לעמוד מאחר שלא ניתן לבטל מחד גיסא את הליכי הפירוק, ומאידך גיסא לקבוע כי ההחלטה בדבר מכר זכויות המדינה למבקש ומשיב 3, בעינה עומדת וזאת לנוכח הודעת המדינה כי ככל שיחליט בית המשפט, כי רכישת זכויותיה במקרקעין תבוצע באופן עצמאי, מבחינתה זו תיחשב עסקה חדשה שתצריך עריכתה של העסקה מבראשית והבאתה לאישור כל הגורמים המוסמכים על כל הנובע מכך.
סבורה אני, כי זוהי תוצאה אשר אינה מתיישבת עם המגמה להביא לסיומם של סכסוכים בענייני מקרקעין על ידי מתן צו לפירוק השיתוף.
אשר על כן, החלטתי לקבל הבקשה ולבטל את החלטת בית משפט קמא, למעט שחרורו של משיב 1 מתפקידו ככונס נכסים.
בית המשפט ידון בבקשות הצדדים למתן הוראות בהמשך לצו פירוק השיתוף שניתן על ידי מותב אחר של בית המשפט.

בנסיבות הענין, אין צו להוצאות.
העירבון שהופקד יוחזר למבקש.