הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים רע"א 72634-05-19

לפני
כבוד ה שופטת אביגיל כהן

המבקשת

ז'אנה גוטקובסקי
ע"י עו"ד מתיתיהו ברוכים

נגד

המשיב

פנחס קיטוביץ
ע"י עו"ד דוד בן חיים

החלטה

1. המבקש הגיש ביום 30/5/19 בקשת רשות ערעור על החלטת בית משפט השלום בתל אביב (כב' השופט נמרוד אשכול) מיום 21/5/19 בת.א. 37093-12-17 ולפיו נקבע ביחס לבקשה לזימון עד כי "אין מקום לשנות החלטתי מיום 6.3.2019".

2. המבקש ביקש לדחות את ישיבת ההוכחות הקבועה ליום 5/6/19. בקשתו נדחתה על ידי בית משפט השלום ביום 23/5/19. בקשתו בעניין זה מהיום נדחתה על ידי בהחלטה נפרדת.

3. רקע עובדתי:
א) עסקינן בתביעה שהוגשה על ידי המבקשת נגד המשיב בחודש דצמבר 2017 בסך 234,101 ₪ להשבת הלוואה.
הנתבע הינו חסוי. אשתו מונתה אפוטרופא עליו.

ב) בחודש ספטמבר 2018 נקבעה ישיבת הוכחות ליום 11/2/19 ולבקשת ב"כ התובעת - המבקשת ובהסכמת ב"כ המשיב, נקבע ביום 7/4/19, כי ישיבת ההוכחות תתקיים ביום 5/6/19.

ג) ביום 6/3/19 נדחתה בקשת ב"כ המבקשת לזימון עד - רופאה גריאטרית / פסיכוגריטארית ד"ר קרולה ויגדר.
צוין בבקשה לזימון עד, כי בעמ' 53 לבר"ל נכתב שד"ר ויגדר בדקה את החסוי ביום 12/10/15.
בהחלטה מיום 6/3/19 נקבע:
"1. חוות דעת בעניין שברפואה, יש להגיש במועד ועל פי הקבוע בתקנות.
2. אין המדובר בהזמנת עד אלא ברופא שככל הנראה טיפל בשלב מסוים בתובע.
3. התיק קבוע לדיון הוכחות ליום 19.03.2019.
דוחה הבקשה".

על החלטה זו לא הוגשה בקשת רשות ערעור.

בית משפט שלום התיר למשיב לזמן עד - מומחה רפואי, שכן הגיש חוות דעת (החלטה מיום 2/4/19).

ד) בחודש ינואר 2019 ביקש ב"כ התובעת לקבל את מסמך הבדיקה הרפואית.
ב"כ המשיב הסכים בתגובתו מיום 28/1/19.

ה) ביום 21/5/19 הגיש ב"כ התובעת "בקשה בהולה ביותר" למתן החלטה בבקשה שהגיש ביום 20/1/19 לתת צו שמורה לנתבע להמציא לתובעת תוצאות בדיקה ש נערכה לנתבע ביום 12/10/15 על ידי ד"ר ויגדר, וזאת כיוון שלא ניתנה ההחלטה בבקשה. (בקשה מס' 8).

בהחלטה מיום 21/5/19 נכתב ביחס לעניין זה: "ככל שמדובר בעניין זימונו של הרופא לעדות, אין מקום לשנות החלטתי מיום 6.3.2019".

4. בבקשת רשות הערעור נטען, כי בית משפט קמא לא הכריע בבקשה למתן צו לקבלת מסמך שהוגשה ביום 20/1/19, וכי אין מדובר בחוות דעת רפואית אלא במסמכים שנמצאים אצל הצד שכנגד.
נטען כי אי זימון עד לעדות הוא חריג לכלל ומדובר בעדה מרכזית שיכולה לשפוך אור על מצבו של החסוי בשנת 2015 כאשר חתם על הסכם ההלוואה.

5. לאחר עיון בטענות המבקשת הגעתי למסקנה ולפיה דין בקשת רשות הערעור להידחות ללא צורך בתשובת המשיב וזאת מהנימוקים כדלקמן:
א) ככלל, השגה על החלטות ביניים של ערכאה דיונית נעשית במסגרת ערעור על פסק הדין אלא אם כן מדובר ב"אותם מקרים נדירים" בהם עלה בידי מבקש רשות הערעור להראות כי דחיית הדיון בהשגה על ההחלטה לשלב הערעור על פסק הדין, עלולה להשפיע באופן ממשי על זכויות הצדדים, עלולה לגרום לנזק של ממש או עלולה להביא לקיומו של הליך מיותר או שגוי (וראה לעניין זה רע"א 7913/14 תרכובת ברום נ' חצב, סעיפים 6 ו- 7 להחלטת כב' הש' צ' זילברטל (8.2.15).

ב) נקודת המוצא היא כי ערכאת הערעור לא נוטה להתערב בהחלטות דיוניות הנוגעות לאופן ניהול ההליך ובכלל זה החלטות בדבר גילוי ועיון במסמכים ואף בעניין זימון עדים.
וראה לעניין זה רע"א 6955/16 חברת אולמי אחים סעיד אל הוד בע"מ נ' אולמות ומסעדות דאוד (2001) בע"מ, סעיף 7 להחלטת כב' הש' י' עמית (9.11.16) ,רע"א 2148/09 עיריית גבעתיים נ' חיטין (6/4/09) בסעיף 3.

ג) במקרה דנן, אין הצדקה לחריגה מהכלל.
הבקשה לקבלת תוצאת הבדיקה שנערכה ביום 12/10/15 הוגשה בחודש ינואר 2019 ובאותו חודש הסכים המשיב להעברת המסמך.
מטיעוני ב"כ המבקשת עולה כי מסמך הבדיקה לא הועבר אליו למרות ההסכמה.
בין לבין ,החלטה מפורשת בדבר אי זימון ד"ר ויגדר ניתנה עוד ביום 6/3/19 ולא הוגשה בקשת רשות ערעור בעניינה.

ניתנו מספר החלטות בנוגע לגילוי מסמכים לאחר ינואר 2019 ובכלל זה ניתנה ביום 20/5/19 החלטה ולפיה המסמכים שהוגשו על ידי הצדדים יצורפו לתיק ולא יימשכו ההליכים בעניין זה "בשים לב להליכים המקדמיים שהתנהלו ולמועד ההוכחות הקבוע ליום 5.6.2019...".
על החלטה זו לא הוגשה בקשת רשות ערעור גם כן.

למעשה, החלטות בית משפט קמא הן החלטות ביניים, אשר הוא מוסמך לשנותן, במידה וימצא לנכון לעשות כן, ככל שיסבור כי יש הצדקה לכך במהלך שמיעת ההוכחות.
לא מצאתי כי בשלב הנוכחי ובשים לב לעיתוי הגשת הבקשה לזימון עדה, וזאת לאחר שהחלטה קודמת בעניין ניתנה ביום 16/3/19 מצדיקה התערבות חריגה של ערכאת ערעור בהחלטת ביניים.
לפיכך, דין בקשת הערעור להידחות.

6. לסיכום:
א) לאור האמור לעיל, דין בקשת הערעור להידחות.

ב) משלא התבקשה תשובה, אין צו להוצאות.

ג) המזכירות תשלח החלטה זו לצדדים.

ניתנה היום, כ"ח אייר תשע"ט, 02 יוני 2019, בהעדר הצדדים.