הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים רע"א 71491-05-19

לפני
כבוד ה שופטת אביגיל כהן

המבקש

אהרון יוריש
ע"י ב"כ עו"ד יונתן גליק

נגד

המשיבים

  1. גבריאל( גבי) מיכאלי (עו"ד)
  2. מיכאלי, מרום ושות' - משרד עורכי דין
  3. גבי מיכאלי ושות'
  4. גבי מיכאלי, נירה אשכנזי ושות' משרד עורכי דין

החלטה

1. לפני בקשת רשות ערעור על החלטות בית משפט השלום בתל אביב (כב' השופטת הבכירה אושרי פרוסט פרנקל) שניתנו בת.א. 13107-02-17:החלטות מיום 28/4/19, 16/5/19 המבקש טוען כי הבקשה היא גם לגבי "אי מתן החלטה לגופה של בקשה 35 שהגיש המערער ביום 14.4.19".

2. עסקינן בתובענה למתן חשבונות ומסמכים שהוגשה על ידי המבקש נגד המשיבים - עורכי דין.
המבקש הוא אחד מיורשיה של המנוחה מרים קרפ ז"ל (להלן: "המנוחה").
עו"ד מיכאלי שימש מנהל עזבון המנוחה.

3. ביום 5/9/17 ניתנה החלטה ולפיה התקבלה בחלקה בקשת המשיבים לסילוק התובענה על הסף בשל התיישנות וזאת לגבי חשבונות לתקופה שקדמה ליום 7/2/10.
המשיבים 2-4 נמחקו מהתובענה.

4. המבקש הגיש ערעור לבית המשפט המחוזי בע"א 36942-10-17 במסגרתו קיבלו הצדדים את הצעת בית משפט בדיון שהתקיים ביום 15/10/18 ולפיה הערעור יתקבל ובית משפט קמא יכריע בתובענה לגופה ביחס לכל התקופה המתבקשת.

5. ב"כ הצדדים הגיעו להסכמה דיונית בבית משפט שלום ולפיה יוגשו סיכומים בכתב וזאת לאחר שישיבת הוכחות התקיימה ביום 20/3/18 (עוד טרם הוכרע הערעור בבית המשפט המחוזי).
הסיכומים הוגשו (סיכומי תשובה הוגשו ביום 6/1/19).

הצדדים הוזמנו לדיון בבית משפט ובדיון שהתקיים ביום 19/2/19 הודיע ב"כ הנתבעים, כי הנתבעים מסכימים למתן חשבונות.
המבקש - התובע דרש הוצאות. ביום 19/2/19 ניתן בהסכמה צו למתן חשבונות.
בהחלטה נוספת מאותו יום חויבו הנתבעים בסך 5,000 ₪ - הוצאות ושכ"ט וחויבו למסור בתוך 30 יום:
"חשבונות בקשר עם פעולות שבוצעו בין על דרך קבלת כספים ובין על דרך הוצאתם והכל בהתאם לייפוי הכוח מיום 28.2.2002. החשבונות יהיו מפורטים באשר לכל הוצאה והוצאה". (בהסכמה הוארך המועד למסירת החשבונות).

6. בקשה מס' 35:
א) ביום 31/3/19 הגיש המבקש "הודעה לבקשה למתן הוראות (בזיקה להחלטות מיום מ- 19.2.19 ו- 25.3.19).
במכתב הנתבעים מיום 28/3/19 נכתב בסעיף 4 כי ישנם דפי חשבון בנק שטרם התקבלו והם יימסרו וזאת בחשבונות מנוהלים.
ב"כ המבקש ביקש להבהיר, כי יש למסור חשבונות גם לגבי חשבונות שבהם נוהלו כספים בעבר וגם "בעתיד" עד למועד שבו ימסרו החשבונות ולכן בית משפט צריך לקבוע "מועד גג".

ב) ביום 14/4/19 הגיש המבקש "בקשה למתן צווים להמצאת דף חשבון בנקים" ופירט 2 חשבונות בבנק הפועלים ו-4 חשבונות בבנק דיסקונט שלגביהם מבוקש פירוט לגבי הנעשה בחשבונות מיום פתיחתם ועד להמצאת דפי החשבון.

ג) הנתבעים טענו, כי הבקשה מיותרת. מקומה של הבקשה - אם בכלל בשלב השני של התובענה - שלב מהימנות ונכונות החשבונות.
בית משפט קמא בהחלטה מיום 31/3/19 מצא לנכון שלא להוסיף הוראות אופרטיביות מעבר לאלו שניתנו בהחלטה מיום 19/2/19.
לגבי החשבונות בבנק הפועלים - נטען כי בסניף עמישב נוהל חשבון נאמנות ישן של הנתבע אשר פעילותו עבר ה לסניף גבעתיים.
בבנק דיסקונט החשבונות הם חשבונות עסקיים של הנתבע 1. חוסים תחת הגנת פרטיות ואין להן קשר לעניינו של התובע. פעולות בודדות שנעשו מאות ן חשבונות אינם רלוונטיים כיון שחשבון הנאמנות חויב או צריך להיות מחויב כנגד אותם סכומים.

ד) המבקש השיב לתגובה. הדגיש, כי בבקשה מס' 35 הוא מבקש צו המופנה לבנקים ולא לנתבעים אשר המועד לקיום התחייבותם כבר פג מזמן.

בהחלטה מיום 28/4/18 נקבע:
"מעיון בסעיפים 7-9 בתגובת הנתבעים, עולה כי אי מניעה עקרונות להעביר לתובע את דפי החשבון בגין חשבונות הבנק הרלוונטיים, כאשר ניתן להשחיר המידע שאינו רלוונטי. הנתבעים יעבירו לתובע את כל המסמכים הרלוונטיים לעניינם.
ככל שהנתבעים זקוקים לארכה נוספת, אין מניעה לפנות לבית המשפט בבקשה מתאימה".

המבקש הגיש "בקשה למתן החלטה בבקשה 35 להמצאת דפי חשבון בנקים".
ובהחלטה מיום 16/5/19 נקבע:
"לתגובת הנתבע עד ליום 23.6.19. יובהר כי ככל שבית המשפט יידרש להכריע בסוגיה תיפסקנה הוצאות משפט לטובת אוצר המדינה. (ראו החלטות קודמות בעניין זה)".

7. בבקשת רשות הערעור מלין המבקש על ההחלטות שניתנו. על כך שבאופן "חריג וללא כל טעם מבורר לכך" העניק בית משפט קמא למשיבים 39 ימים להגשת תגובה על בקשה כה פשוטה תו ך "איום" בדבר הטלת הוצאות לטובת אוצר המדינה.
נטען, בין היתר, כי בית משפט קמא מתעלם מכך שהמועד להמצאות מסמכים על ידי הנתבעים כבר חלף ולא נתן החלטות אופרטיביות.

8. דין בקשת רשות הערעור להידחות אף ללא צורך בתשובת המשיבים:
א) בהתאם לסעיף 1 (1) לצו בתי המשפט (סוגי החלטות שלא תינתן בהן רשות ערעור) תשס"ט - 2009, לא ניתן להגיש כלל בקשת רשות ערעור בעניין המועד שנקבע להגשת תגובות, מסמכים ועוד. כך גם לא ניתן להגיש בר"ע בעניין "שלבי דיון".
כלומר - אין להשיג בשלב זה על כך שבית משפט השלום טרם הכריע במלוא בקשתו של המבקש והוא עדיין דורש תגובת הצד שכנגד.
די בכך כדי לסלק הבר"ע על הסף.

ב) למעלה מן הדרוש אציין, כי אין מקום ליתן רשות ערעור גם ללא קיומו של הצו.
השגות בעלי דין על החלטות ביניים של הערכאה הדיונית יידונו, ככלל, במסגרת ערעור על פסק הדין, למעט במקרים נדירים בהם "עלה בידי מבקש רשות הערעור להראות כי דחיית הדיון בהשגה על ההחלטה לשלב הערעור על פסק הדין, עלולה להשפיע באופן ממשי על זכויות הצדדים, עלולה לגרום לנזק של ממש, או עלולה להביא לקיומו של הליך מיותר או שגוי".
וראה לעניין זה: רע"א 7913/14 תרכובת ברום בע"מ נ' הדס חצב (ניתן ביום 8/2/15) בסעיף 7.

במקרה דנן החלטות בית משפט קמא הן דיוניות- ניהוליות שערכאת ערעור מתערבת בה ן רק במקרים חריגים, וראה לעניין זה:
ראה לעניין זה: רע"א 4429/16 טרקס אחזקות בע"מ נ' שומרוני חברה לבנייה ופיתוח (2003) בע"מ פסקה 14 (ניתן ביום 6/9/16); רע"א 7598/14 תיאופילוס ג'אנופולוס הפטריארך היווני אורתודוכסי של ירושלים נ' הימנותא בע"מ, סעיף 13 לפסק דינו של כב' הש' נ' סולברג (6.1.2015, רע"א 6354/15 עיריית תל אביב יפו ואח' נ' יצחק בריל ואח' (ניתן ביום 11/1/16) רע"א 4889/18 פלונית נ' איי.איי.ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ סעיף 5 (9/7/18).

המקרה דנן אינו מצדיק חריגה מהכלל.
אציין, כי נושא הטלת הוצאות לטובת המדינה אינו בגדר "איום" . בית משפט רוצה להעמיד את הצדדים מראש בדבר הסיכון להטלת הוצאות שכאלו לפי תקנה 514 לתקסד"א.

9. לסיכום:
א) לאור האמור לעיל, דין בקשת רשות הערעור להידחות.

ב) משלא התבקשה תשובה, אין צו להוצאות.

ג) המזכירות תשלח החלטה זו לצדדים.

ניתנה היום, כ"ח אייר תשע"ט, 02 יוני 2019, בהעדר הצדדים.