הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים רע"א 69248-05-19

לפני
כבוד ה שופטת אביגיל כהן

המבקשים

  1. ציפי נטוביץ
  2. ישראל חיים נטוביץ

ע"י ב"כ עו"ד מוחמד ברייה

נגד

המשיבות

  1. שיכון ובינוי בע"מ
  2. בתי שכון בזכרון יעקב בע'מ
  3. אמירי זכרון יעקב בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד שירן וינברגר

החלטה

לפני בקשת רשות ערעור על החלטת בימ"ש השלום בתל-אביב (סג"נ כב' השופט אילן דפדי) מיום 16.5.19 בת"א 1394-08-15 במסגרתה נדחתה בקשת המבקשים – התובעים לצירוף ראיות.
עסקינן בתביעה כספית בסך 110,000 ₪ שהוגשה ע"י המבקשים בחודש אוגוסט 2015 בעניין ליקויי בניה בדירת התובעים ברח' חוגלה 1/2 זיכרון יעקב (להלן: "הדירה").
הדירה נרכשה בשנת 2007 והתובעים נכנסו לגור בדירה ביום 12.8.2008.
מונה בהסכמה מומחה מטעם בימ"ש אשר הגיש חוו"ד בעניין הליקויים עוד בשנת 2016.
נוהל הליך של שאלות הבהרות ותשובות. נערך ביקור נוסף של המומחה בשנת 2017 והוגשה חוו"ד נוספת לאחר מכן במרץ 2017 וגם לאחר מכן נשלחו שאלות הבהרה וניתנו תשובות.

בחודש ינואר 2018 נקבעה ישיבת הוכחות ליום 14.11.18.
ביום 18.10.18 ביקשו התובעים להגדיל סכום התביעה לסך 145,000 ₪ ולהוסיף מסמכים.
הבקשה נדחתה ביום 5.11.18, בהחלטה נקבע מפורשות כי אין לתקן התביעה ואין לאפשר הגשת הראיות הנוספות.
החלטה נוספת ניתנה בעניין ביום 5.11.18. ישיבת ההוכחות נדחתה בשל צורך בהסדרת ייצוג התובעים וביום 6.12.18 נקבעה ישיבת הוכחות ליום 20.5.19.
ביום 14.3.19 הגישו התובעים באמצעות בא כוחם החדש "בקשה למתן רשות לתיקון כתב תביעה". משל – לא הוכרעה סוגיה זו בדיו ק מס' חודשים קודם לכן ולא הוגשה בר"ע על אותה הכרעה.
בימ"ש קמא דחה את הבקשה ביום 18.3.19.
גם על החלטה זו לא הוגשה בקשת רשות ערעור.
בקשה לעיון חוזר נדחתה ביום 24.3.19 וגם על החלטה זו לא הוגשה בקשת רשות ערעור.
בקשה נוספת שהוגשה ע"י התובעים נדחתה ביום 15.4.19. שוב הוגשה בקשה להגשת ראיות חדשות וביום 16.5.19 נדחתה הבקשה.

בהחלטה מיום 16.5.19 נקבע:
"לאחר שעיינתי בבקשה לצירוף ראיות חדשות, בתגובה ובתשובה החלטתי לדחות את הבקשה.
עיון במסמכים שצורפו לבקשה מלמד כי מדובר באותם מסמכים אשר צורפו על ידי התובעים בבקשות קודמות לתיקון כתב התביעה והוספת ראיות – בקשות אשר כולן נדחו על ידי. ראו החלטות מימים 5.11.2018, 18.3.19, 24.3.2019 ו- 15.4.2019.
יש לציין שחוות הדעת הנוספות שצרפו לבקשה צורפו עוד בבקשה לתיקון כתב התביעה שהוגשה ביום 14.3.2019 ונדחתה בהחלטה שניתנה ביום 18.3.2019.
התנהלות זו של התובעים אשר מגישים פעם אחר בקשות דומות שנדחו בעבר אינה מקובלת.
התביעה בתיק דנן הינה תביעה כספית כפי שהתגבשה במועד הגשתה באוגוסט 2015. בתיק הוגשה ביום 24.3.2016 חוות דעת מומחה מטעם בית המשפט שמונה בהסכמת הצדדים. המומחה נשאל שאלות הבהרה והוא השיב עליהן. אין מקום כיום לפתוח הליכים אלה מחדש על ידי קבלת מסמכים אשר תאריך הוצאתם הינה בשנים 2018 ו- 2019 ויש לברר את טענות הצדדים בהתאם לכתבי הטענות שהגישו.
אשר על כן הבקשה נדחית. התובעים ישלמו לנתבעת הוצאות בסך של 1,500 ₪".

על החלטה זו הוגשה בקשת רשות הערעור שלפני.

להשלמת התמונה העובדתית יצוין כי ביום 20.5.19 התקיימה ישיבת הוכחות ונקבע דיון הוכחות נוסף ליום 7.7.19.

בבקשת רשות הערעור נטען כי בשנ ים 2018-2019 ,לאחר שהוגשו חוו"ד המומחה מטעם בית המשפט, התברר כי קיימת חדירת מים פעילה לדירה. ביום 12.2.19 זומנה חב' אינפרטק לדירה לצורך מתן חוו"ד למקור הרטיבות. המבקשים מזכירים ,אם כי מתוך חוסר עובדתי, את העובדה שהוגשו בקשות לתיקון כתב תביעה ולהוספת ראיות; והבקשות נדחו. ראה למשל: סע' 13-14 לבר"ע.
נטען כי חוו"ד המומחה מטעם בימ"ש שגויה לחלוטין.
הם חיים עם רטיבות מזה 11 שנים ו"דחיות חוזרות ונשנות ע"י בית משפט השלום פוגעות בזכויות היסוד של האדם" (סע' 17 לבר"ע), וכי הנזק שיגרם להם מהותרת החלטת בימ"ש על כנה גדול לאין ארוך מהנזק שיגרם למשיבה, אם יגרם, ככל שבקשת ם תתקבל.

דין בקשת רשות הערעור להידחות אף ללא צורך בתגובת המשיבות

א) ערכאת ערעור נוטה להתערב בהחלטות הנוגעות לתיקון כתבי טענות לעיתים נדירות.בעניין זה יפים הדברים שנפסקו ע"י כב' הש' א' פרוקצ'יה ברע"א 5996/06 טרכטנברג נ' סיל מזון בע"מ (10/8/06) בסעיף 5 להחלטה:
"כלל הוא, כי תחום סדרי הדין, ובכלל זה סוגיית תיקון כתב טענות, נתון לשיקול דעת רחב של הערכאה הדיונית שבפניה מתנהל המשפט. בית משפט לערעורים יתערב בשיקול דעת זה רק לעתים נדירות, מקום שנמצאה חריגה קיצונית מתחום שיקול הדעת הסביר".

בסוגיית תיקונים של כתבי טענות נקטה אמנם הפסיקה בשיטה ליברלית, אך גם לגישה זו הוצבו גבולות . לצד האינטרס של בעל הדין המבקש את תיקון כתב הטענות בוחן ביהמ"ש גם את עניינו של הצד שכנגד ואת הנזק הדיוני שנגרם לו כתוצאה מהתיקון המבוקש.
ראה לעניין זה: רע"א 4429/16 טרקס אחזקות בע"מ נ' י. שומרוני חברה לבניין ופיתוח (2003) בע"מ (6/9/16):

"סמכות בית המשפט להתיר תיקון של כתבי טענות מעוגנת בתקנה 92 ל תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984. בסוגיית תיקונם של כתבי טענות נקטה הפסיקה בגישה ליברלית. ברם, גם לגישה זו הוצבו גבולות.
לצד האינטרס בתיקון כתב הטענות, נשקל עניינו של הצד שכנגד והנזק הדיוני הנגרם לו כתוצאה מהתיקון המבוקש. גם נסיבות ההליך נלקחות בחשבון, בכללן: זיקתו של התיקון המבוקש למחלוקת שבין הצדדים; הוספת עילות תביעה חדשות שהראיות לגביהן שונות; התנהגות המבקש, כגון אם פעל בחוסר תום לב או נהג בשיהוי; התקדמות ההליכים במועד הגשת הבקשה; ועוד (ראו: ע"א 728/79 קירור - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ נ' זייד, פ"ד לד(4) 126, 131 (1980); רע"א 2345/98 דנגור נ' ליבנה, פ"ד נב(3) 427, 431 (1998); רע"א 5818/12 עזרום מפעלי מתכת בע"מ (בפירוק) נ' נטפים בע"מ (7.8.2012)). קיצורו של דבר – לבית המשפט מוקנה שיקול דעת רחב, ושיקולים אלה בצירוף השכל הישר יתוו את ההכרעה". (מתוך סעיף 15 להחלטה).

בימ"ש מייחס חשיבות לשלב שבו מבוקש לתקן כתבי טענות ולשאלה האם התיקון יסייע בהכרעה השיפוטית.
ראה רע"א 4803/17 קדם נ' טופ אלפא קפיטל ש.מ. בע"מ, סעיף 2 להחלטת כב' השופט הנדל (30/1/18).

ב) ומן הכלל אל הפרט –
בימ"ש קמא דחה לפני חודשים רבים בקשות לתיקון כתב תביעה ולצירוף ראיות. על ההחלטות שנת נו לא הוגשה בקשת רשות ערעור; ולא ניתן להשיג עליהן בשלב הביניים הנוכחי.

התנהלות התובעים אשר מגישים באותו עניין פעם אחר פעם בקשות לערכאה הדיונית, תוך התכחשות לכך שניתנו כבר החלטות בעניין; היא אינה תקינה וזאת בלשון המעטה.

נימוקי בימ"ש קמא בהחלטתו מיום 16.5.19 מקובלים עלי לגופם. המועד להשיג על ההחלטות שלא לתקן כתב תביעה ולא לצרף ראיות חדשות – חלף למעשה עוד בשלהי שנת 2018.

ראה לעניין זה החלטת כב' השופטת וילנר ברע"א 1534/19 ניזאר רשיד נ' עו"ד לירן שלום- המנהל המיוחד (31/3/19)בסעיף 9.
אין הצדקה להתיר לערער בשלב הנוכחי, ובמידת הצורך יוכלו המבקשים להשיג על החלטות הבינים במסגרת ערעור על פסק הדין; ככל שיוגש על ידם לאחר שיינתן פסק דין.

לסיכום:
לאור האמור לעיל, דין בקשת רשות הערעור להידחות.

משלא התבקשה תשובה, אין צו להוצאות.

המזכירות תשלח החלטה זו לצדדים.

ניתנה היום, כ"ה אייר תשע"ט, 30 מאי 2019, בהעדר הצדדים.