הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים רע"א 59252-01-19

לפני
כבוד ה שופטת אביגיל כהן

המבקשות

  1. ס.י. אבן יזמות בע"מ
  2. גרופית הנדסה אזרחית ועבודות ציבוריות בע"מ
  3. ס.א.ל. חתך ייזום והשקעות בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד עדי כהן

נגד

המשיבים

המשיבים פורמליים

  1. חגי אראל
  2. יעל אראל

ע"י ב"כ עו"ד חגי אראל

  1. דב קורן אדריכלים בע"מ
  2. דב קורן

ע"י ב"כ עו"ד אורון מייל

החלטה

1. לפני בקשת רשות ערעור על החלטת בית משפט השלום בתל אביב (כב' השופט אבי שליו) מיום 24/12/18 בת.א. 29127-11-14 (להלן: "תיק קמא") ולפיה התקבלה בקשת המשיבים לעיין במסמכים לפי תקנה 4 לתקנות בתי המשפט ובתי הדין לעבודה (עיון בתיקים) התשס"ג - 2003 (להלן: "תקנות העיון").

2. נדרשתי לבקשת המשיבים לעיין במסמכים מתוך התיק קמא, בבקשת רשות ערעור קודמת שהוגשה על ידי המבקשים ברע "א 45944-06-18.
בתיק קמא, שהינו תיק סגור, הוגשה תביעת המבקשות נגד המשיבים הפורמליים וזאת בעניין ליקויים בחדרי מגורים ובדירות בפרויקט שנבנה על ידי התובעות - המבקשות בישוב שהם וזאת בעקבות ליקוי תכנוני שהוגדר "ליקוי בגובה מזקף הראש".

ביום 7/8/17 ניתן תוקף של פסק דין להסדר פשרה, הכולל גם סעיף ובו התחייבו הצדדים לשמור על סודיות ההסכם או כל פרט מפרטיו.

3. בחודש אפריל 2018 ביקשו המשיבים - אראל לעיין במסמכי התיק קמא.
נטען, כי אראל תבעו את המבקשות בת.א. 1804-12-16 (להלן: "תביעת אראל"). אראל ביקש ו לעיין במסמכי תביעה זו ונאמר להם כי עלי הם להגיש בקשה בתיק קמא.
משהתנגדו לבקשה הן המבקשות (התובעות) והן המשיבים הפורמליים (הנתבעים) הגיש אראל תשובה לתגובות.
בהחלטה מיום 24/5/18 נקבע, כי יש לאפשר לאראל לעיין במסמכים, למעט הסכם הפשרה (שהוא ויתר ממילא על העיון בו).
בפסק דיני מיום 30/7/18 ברע"א 45944-06-18 קבעתי, כי יש ליתן רשות ערעור ולקבל הערעור, שכן רק במסגרת התשובה לתגובות ביקש אראל לתקן בקשתו ולעתור לעיון מכוח תקנות העיון. המשיבים הפורמליים והמבקשים לא יכלו להגיב לבקשתו ולכן נפגעה זכותם.

4. הבקשה לעיון:
ביום 8/11/18 הוגשה בקשה לעיון במסמכי התיק קמא מכוח תקנה 4 לתקנות העיון.
נומק, מדוע מסמכים דרושים לאראל לצורך ניהול תביעתם .
נטען, כי מדובר בתיק שלא היה בסטטוס "חסוי" והמסמכים שהוגשו היו גלויים לעין כל.
"החיסיון" שגובש בין הצדדים כלל רק את הסכם הפשרה שמחייב רק את הצדדים לו ולא את בית המשפט.
נטען, כי גילוי התביעה ונספחיה בתיק קמא יעידו בתביעת אראל מתי נודע הכשל התכנוני והאם טרם מסירת הדירה לאראל ידעו המבקשים על הכשל וכיצד פעלו לתיקון הכשלים, אם בכלל.

5. המבקשות - התובעות התנגדו לבקשה.
טענו כי אראל לא הצביעו על רלבנטיות בין מסמכי התיק קמא ובין תביעתם. בתביעת אראל לא מבוקש תיקון מזקף הראש אלא רק פיצוי בגין ירידת ערך. בעניין זה אין מחלוקת שבדירת אראל יש ליקוי במזקף ראש.

התובעות הציעו לאראל לתקן זאת והם סירבו. המסמכים בתיק קמא אינם יכולים לסייע לאראל . ה"טעם" לגילוי מבחינת ת קנות העיון במקרה דנן הוא שולי, חסר חשיבות וחסר רלבנטיות לחלוטין.
נטען, כי קבלת הבקשה תיפגע בפרטיות הצדדים לתיק שלא לצורך וייחשפו גם מסמכים והסכמים הנוגעים לצדדי ג' - שכניהם של אראל.

6. המשיבים הפורמליים התנגדו אף הם לעיון.
טענו כי כוונתם בסעיף הסודיות בהסכם הפשרה היתה לכך שכל מסמכי התיק לא ייחשפו בפני איש.

7. בתשובה לתגובה טענו אראל, כי כב' השופט שדן בתביעתם קבע אף הוא, כי המסמכים עשויים להיות רלבנטיים.
אין מדובר במסמכים פנימיים שגילויים מבוקש אלא מסמכים שהוגשו לבית משפט והיו גלויים לעיני כל.
סעיף הסודיות בהסכם הפשרה שצוטט על ידי התובעות (סעיף 9) קובע כי הצדדים צריכים לשמור על סודיות של ההסכם ולא בית המשפט.
נטען כי הכשל הסדרתי בתכנון ביתר הדירות ובשטחים הציבוריים הוא מרכיב מהותי באובדן האמון כלפי המבקשות ומעיד על חוסר תום ליבן והעניין דרוש לצורך תביעת אראל.

8. בדיון שהתקיים ביום 24/12/18 אישר אראל כי אינו מעוניין לקבל את הסכם שכר הטרחה בין התובעים לנתבעים, וכן מסכים שלא לקבל הסכם פשרה המצוי בתיק שנחתם בין התובעות ודיירים אחרים. (תיק 18310-04-11).
כמו כן אישר לפרוטוקול, כי הוא לא מתכוון לגלות את המידע לגורמים אחרים אלא צריך את המידע רק לצורך התביעה שהוא מנהל. (עמ' 8 שורה 30 לפרוטוקול).

9. בהחלטת בית משפט קמא מיום 24/12/18 נקבע, כי יש להיעתר לבקשת העיון:

א) באשר לשאלה - האם קיים איסור לדין דין לאפשר עיון:
נקבע, כי התשובה שלילית.
התיק התנהל בדלתיים פתוחות. לכן חזקה כי בזמן אמת התובעות לא סברו שהליך גילוי פוגע בהן.

ב) באשר לשאלה האם המתנגד גילה כי אינטרס שלו ייפגע:
נקבע, כי ב"כ התובעות - המבקשות לא הבהיר, כיצד תיפגע פרטיותו.
אראל הבהיר כי אינו מעוניין בהסכם ההתקשרות בין התובעים והנתבעים ואף לא מעוניין בהסכמי פשרה עם דיירים אחרים, המצויים בתיק.
נקבע, כי אראל והתובעים אינם מתחרים עסקיים.
ההליך נגד האדריכל נוהל בדלתיים פתוחות ולמרות הטענה לפגיעה בשם הטוב, לא נעשתה בזמן אמת פנייה לחסות את הדיון (ונראה שגם לא היה בסיס משפטי לכך).

ג) ה"עניין" לפי תקנות העיון הוא רחב ואין צורך להוכיח כי מסמכים יהיו רלבנטיים למחלוקת בתביעת אראל.
תניית הסודיות בהסכם הפשרה מחייבת רק את הצדדים ולא ביחסי בית משפט מול הציבור וממילא בית משפט לא התבקש על ידי אראל לחשוף את הסכם הפשרה.
נוכח צמצום הגילוי והתחייבות אראל שלא לעשות שימוש בגילוי לצרכים מעבר לתביעתם, נקבע כי צומצמה הפגיעה בבעלי הדין.

על החלטה זו הוגשה בקשת רשות הערעור שלפני.

10. בבקשת רשות הערעור נטען, כי אראל לא עמד בתנאים לעיון בתיק. אין מחלוקת בתביעת אראל על קיומו של ליקוי במזקף הראש.
על כן, אין צורך בכל מסמך ממסמכי התיק קמא.
נטען כי אראל לא הוכיחו "עניין" בתיק נשוא הבקשה לעיון ואין די בכך שהם מנהלים תביעה אחרת נגד המבקשות. הם דורשים עיון גם במסמכים הנוגעים לשכניהם.

לתובעת יש זכות לפרטיות עסקית וכב' השופט ברקאי, שדן בתביעת אראל כלל לא קבע, כי המסמכים רלבנטיים.
נטען כי בית משפט לא צמצם הפגיעה במבקשות ולא ערך איזון בין האינטרסים של הצדדים כנדרש.

11. לאחר עיון בבקשת רשות הערעור ובנספחיה הגעתי למסקנה ולפיה דינה להידחות אף ללא צורך בתשובת המשיבים וזאת מהנימוקים כדלקמן:
א) כפי שכבר קבעתי, ברע"א 45944-06-18 בעניינם של הצדדים, על בסיס בג"ץ 5917/97 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' שר המשפטים (8/10/09), כאשר מבוקש עיון לפי תקנות העיון, יש לערוך 3 שלבי בחינה:
(1) האם קיים איסור בדין לעיון בחומר המבוקש.

(2) אם לא - האם העיון מוצדק.
הנטל על המתנגד לעיון לשכנע, כי אין להתיר העיון.

(3) אם יש הצדקה עקרונית לאפשר עיון, יש לבחון כיצד להגשים מטרת העיון תוך פגיעה מידתית ככל האפשר בבעלי הדין שהתנגדו לעיון.

ב) במקרה דנן, בחן בית המשפט קמא את כל הנדרש והגיע למסקנה, כי אין הצדקה לאסור את העיון.
אראל לא עמד על כך שיקבל את ההסכם שבין התובעות והנתבעים בתיק.
כמו כן לא עמד על כך שיקבל הסכמי פשרה שנחתמו בין התובעות והדיירים אחרים וכן לא עמד על כך שיקבל את הסדר הפשרה שקיבל תוקף של פסק דין הכולל סעיף סודיות.

התיק התנהל עד למתן פסק הדין בדלתיים פתוחות במשך מספר שנים. אין במקרה דנן הוראה בדין המונעת עיון במסמכים. אראל נימק בצורה מספקת, מדוע הוא מעוניין במסמכים - הוא אינו צריך על פי הדין והפסיקה לשכנע, כי כל מסמך ומסמך יהיה נחוץ לו לצורך הוכחת תביעתו.
זאת ועוד, עם ויתורו על קבלת חלק מהמסמכים בתיק קמא והתחייבותו שלא לעשות שימוש במסמכים אלא רק לצרכי תביעתו, צומצמה הפגיעה הנטענת של בעלי הדין כתוצאה מהעיון באופן מספק, ההולם את הוראות התקנות והפסיקה.
על כן אין להתערב בהחלטת בית משפט קמא.

12. לסיכום:
א) לאור האמור לעיל, דין בקשת רשות הערעור להידחות.

ב) משלא התבקשה תשובה, אין צו להוצאות.

ג) המזכירות תשלח החלטה זו לצדדים.

ניתנה היום, כ"א שבט תשע"ט, 27 ינואר 2019, בהעדר הצדדים.