הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים רע"א 41113-08-21

לפני
כבוד ה שופט יונה אטדגי

המבקשת

מיכל רנד

נגד

המשיבה:

צופית גרנט

החלטה בבקשה לעיכוב ביצוע

1. המשיבה הגישה נגד המבקשת תביעה לתשלום פיצויים לפי חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה – 1965, על סך 500,000 ₪, בגין עשרים פרסומים ברשתות החברתיות (פייסבוק בעיקר).
המבקשת לא הגישה כתב הגנה ולפיכך ניתן ביום 16.3.2021 פסק דין, המחייב אותה לשלם למשיבה את סכום התביעה בצירוף שכ"ט עו"ד (26,426 ₪) והוצאות (6,250 ₪), הכל בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה, וכן הורה בית המשפט למבקשת "להסיר לאלתר כל פרסום מכפיש שעשתה כנגד התובעת" (להלן – "פסק הדין").

2. המבקשת הגישה בקשה לביטול פסק הדין, בליווי תצהיר, כאשר הנימוק לאי-הגשת כתב הגנה היה חוסר אמצעים כספיים לשכור עורך דין.
לאחר קבלת תשובת המשיבה נקבע מועד לדיון בבקשה ביום 18.5.2021.
המבקשת לא התייצבה לדיון זה, ובאי כוחה השיבו לשאלת בית המשפט, כי היא "לא מסוגלת להגיע, לא מבחינה בריאותית ולא מבחינה בטחונית ומכל הבחינות".
ב"כ המשיבה עמד על הצורך בחקירת המבקשת.

בסוף הדיון ולאחר הפסקה הודיעו ב"כ הצדדים לבית המשפט כדלקמן:
"לאחר ששמענו את הערות ביהמ"ש, הגענו להסכמות שפסק הדין יבוטל בכפוף לתנאים הבאים:
תשלום הוצאות בסך 15,000 ₪ למשיבה, עד ליום 31.5.21.
הסרה של כל הפרסומים נשוא כתב התביעה ולא יאוחר מיום 31.5.21.
בכפוף למילוי האמור בסעיפים א'-ב' לעיל, הגשת כתב ההגנה עד ליום 1.7.21, ללא מתן ארכות נוספות להגשתן.
מובהר כי המשיבה מסכימה לתנאים אלו כבר בשלב זה, ואולם, ההסכמה שלעיל תיכנס לתוקף רק לאר מתן הודעה על הסכמה חיובית ובלתי מסויגת של המבקשת לתנאים שלעיל וזאת עד ליום א' (23.5.21).
ככל ועד למועד זה לא תינתן הודעה מטעם המבקשת, מוסכם כי בית המשפט יכריע בבקשה לביטול פסק דין על סמך הבקשה והתגובה המונחות בפניו, ללא צורך בקיום דיון נוסף.
יובהר כי פסק הדין יבוטל רק לאחר הודעה משותפת מטעם הצדדים על כי תנאים א'–ב' לעיל קוימו".

לאחר הדיון הודיעה המבקשת כי היא איננה מסכימה "למתווה שהוצע".
ביום 27.5.2021 דחה בית המשפט קמא, בהחלטה מנומקת ומפורטת, את הבקשה לביטול פסק הדין (להלן – "ההחלטה בבקשה לביטול פסק הדין").

3. המבקשת הגישה בקשת רשות ערעור על פסק הדין ועל ההחלטה בבקשה לביטול פסק הדין.
אעיר כי להבדיל מההחלטה בבקשה לביטול פסק דין, שאכן הערעור עליה הוא ברשות, הערעור על פסק הדין עצמו הוא בזכות (רע"א 4085/14 דוכנוב נ' אור עידו החזקות בע"מ (9.7.2014)) .
מכל מקום, יחד עם הבקשה לרשות ערעור ה וגשה גם בקשה זו לעיכוב ביצוע פסק הדין וההחלטה בבקשה לביטול פסק הדין .
המשיבה מתנגדת נחרצות לבקשה.

4. בהחלטתי מיום 30.8.2021, שבתי והצעתי למבקשת לתת את הסכמתה להסכמות (המותנות) שהתגבשו בין באי-כוח הצדדים בסופו של הדיון בבקשה לביטול פסק הדין (שהמבקשת לא התייצבה אליו, כאמור).
המבקשת שבה והודיעה שהיא איננה מסכימה להצעה.

5. ביחס לחלק הכספי בפסק הדין, הכלל הוא שאין מעכבים ביצועו של פסק דין המטיל חיוב כספי, אלא אם יוכח שהזוכה (המשיב בערעור) לא יוכל או יתקשה במיוחד להשיב את כספי הזכייה, אם הערעור יתקבל.
טענה זו לא הועלתה כלל על ידי המבקשת.
כל שנטען הוא שהמבקשת עצמה "שרויה במצוקה כלכלית ואין בידה לשלם סכום אסטרונומי של למעלה מ-500,000 ₪ כפי שנפסק במסגרת פסק הדין" וכי היא "עלולה להגיע לקריסה כלכלית".
אולם, "התחשבות במצבו הכלכלי של המבקש ובאפשרות שיתמוטט כלכלית בעקבות ביצוע פסק הדין נעשית במקרים חריגים, ורק בתנאי שהמבקש הניח תשתית עובדתית מספקת לטענותיו באשר לנזקים שיגרמו לו עקב מימוש פסק הדין" (ע"א 5671/11 אנדרסון מדיקל בע"מ נ' אוניפארם בע"מ (6.9.2011)) והמבקשת בענייננו לא הניחה תשתית נדרשת, למרות שיש להניח כי סכום כזה שאדם פרטי צריך לשלם מהווה הכבדה כלכלית משמעותית.

6. גם ביחס לחלק הנוסף בפסק הדין, ה מתייחס להסרת הפרסומים, הכף נוטה לטובת המשיבה, שכן הפרסומים כבר נעשו וכל יום נוסף שהם קיימים עשוי לגרום לה לנזק נוסף.

7. וכן אין די בשיקול של סיכויי הערעור כדי לגרום לקבלת הבקשה.
אמנם, לא נערך דיון ממשי לגוף התביעה, אך זאת משום התנהלותה של המבקשת, כפי שפורט היטב בהחלטה בבקשה לביטול פסק הדין.

8. לכן דין הבקשה להידחות.
למרות זאת ניתנת ארכה אחרונה למבקשת לפעול בהתאם להסכמה (המותנית) שגובשה בסופו של הדיון בבקשה לביטול פסק הדין, לאמור:
תשלום הוצאות המשיבה בסך 15,000 ₪, עד יום 19.9.2021 שעה 13:00;
הסרת כל הפרסומים נושא כתב התביעה, עד אותו מועד;
הגשת כתב הגנה עד אותו מועד.
תפעל המבקשת כאמור – ביצוע פסק הדין יעוכב עד למתן פסק דין בערעור;

לא תפעל המבקשת כאמור – הבקשה לביצוע פסק הדין תידחה והמבקשת תחויב בתשלום הוצאות בקשה זו בסך 3,000 ₪.
נקבע ל-ת.פ. ליום 29.9.2021.

ניתנה היום, כ"ו אלול תשפ"א, 03 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.