הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים רע"א 39658-07-20

לפני
כבוד ה שופטת אביגיל כהן

המבקש:

אברהם קרישק
ע"י ב"כ עו"ד שרון אמסלם

נגד

המשיב:

שמואל פרידמן
ע"י ב"כ עו"ד שלומי חי אדמוני

החלטה

1. לפני בקשת רשות ערעור על החלטת בימ"ש השלום (כב' השופט נמרוד אשכול) מיום 18.6.2020 בת"א 24305-01-18 במסגרתה נדחתה בקשת המבקש-התובע להורות למשיב- הנתבע לגלות ראיות נוספות וזאת לאחר שהסתיים שלב שמיעת ההוכחות .

2. ביום 16.1.20 התקיים דיון הוכחות בתביעה.
בסיומו, נקבעו מועדים להגשת סיכומים, במידה והצדדים לא יגיעו להסדר פשרה.

3. ביום 23.1.20 התובע הגיש בקשה להורות על צירוף תמליל שיחות שניהל עם הנתבע.

במסגרת ההחלטה מושא הבר"ע, הבקשה התקבלה בהעדר התנגדות הנתבע, כפוף לחיוב התובע בהוצאות נוכח המחדל באי הגשת התמלילים במועד (ראה סעיף 3 להחלטה מיום 18.6.2020).

4. ביום 11.5.2020 הגיש התובע בקשה נוספת ליתן צו המחייב את הנתבע לצרף דו"חות בנק הדואר מהשנים 2013- 2015, לרבות העתקי שקים מחשבון הנתבע וכן צו להמצאת דו"חות מבנקים נוספים בהם ניהל הנתבע חשבונות בבעלותו באותן שנים, טרם שלב הגשת סיכומים.
נטען כי התמליל מוכיח כי "רב הנסתר על הגלוי" ויש צורך בצו על מנת להציג את התמונה המלאה בפני בימ"ש ולהגיע לחקר האמת.
הנתבע בתגובתו התנגד לבקשה. טען כי משמעות קבלת הבקשה היא פתיחת הליך ההוכחות מחדש. נטען כי הבקשה לא הוגשה בצירוף תצהיר ערוך כדין, הבקשה מהווה מקצה שיפורים אסור ולכל היותר, היה על המבקש להגיש את הבקשה הזו יחד עם הבקשה לצירוף התמלילים. כמו כן נטען כי היעתרות לצו תוביל להתארכות ההליכים נוכח התנהלות בנק הדואר, הפרשנות של המבקש שגויה והגשת התמלילים הרעה משמעותית את מצבו של המבקש.

בתשובה לתגובה טען המבקש כי אף אם היעתרות לבקשה תביא לפתיחת שלב הראיות מחדש יש בה להביא לעשיית צדק וניתן לרפא פגם זה באמצעות פסיקת הוצאות.

5. בהחלטה מיום 18.6.2020 הבקשה נדחתה.
נקבע כי די בכך שהבקשה הוגשה ללא תצהיר כדי להביא לדחייתה.
הבקשה נדחתה גם לגופו של עניין. נקבע כי אין מדובר בראייה שדבר קיומה לא היה ידוע לתובע והתגלתה רק כעת, לאחר הליך ההוכחות.
נקבע כי הבקשה, העיתוי והאופן בו הוגשה, אינם עונים על הקריטריונים שנקבעו להגשת ראיות נוספות.
בימ"ש קמא קבע מועדים להגשת סיכומי הצדדים.

6. בבקשת רשות הערעור טוען המבקש כי דחיית הבקשה לצו גילוי לחשבונות המשיב לצורך גילוי האמת ועשיית צדק עלולה לגרום ל ו נזק מהותי כך שלא יוכל להוכיח את תביעתו. עצם הסכמת המשיב לקבלת תמלילי השיחות והחלטת בימ"ש קמא בנוגע לקבלת התמלילים בשלב מאוחר יחסית, לאחר דיון ההוכחות, יוצרת פתח למבקש לבקשת הצו שהוא פועל יוצא מהראייה שהוצגה לבימ"ש (התמלילים). מדובר על בקשה לצירוף ראייה שהיא נגזרת מראייה שהותר למבקש להגיש באיחור. עוד נטען כי מדובר בראיה טכנית בלבד; לא תידרש חקירה סביב הראיה המבוקשת ודי יהיה בהצגתה על מנת להוכיח את טענותיו הובהר כי לא היה מעוניין בראיה זו בהליכים המקדמיים ולא חשב שהצו יהיה דרוש להוכחת טענותיו, ורק לאחר ששמע את הקלטות השיחה עם המשיב, מצא כי צו הגילוי יציג לביהמ"ש את מלוא התמונה העובדתית.

7.        בקשה לעיכוב הליכים שהגיש המבקש ביום 19.7.2020 נדחתה על ידי (החלטה מיום 19.7.2002).

8. דין בקשת רשות הערעור להידחות אף ללא צורך בתשובת המשיב וזאת מהנימוקים כדלקמן:

א.         ההלכה הפסוקה קובעת כי השגות בעלי דין על החלטות ביניים של הערכאה הדיונית, יידונו, ככלל , במסגרת ערעור על פסק הדין וזאת למעט מקרים נדירים שבהם מבקש רשות הערעור מראה כי דחיית הדיון בהשגה על ההחלטה לשלב הערעור על פסק הדין, עלול להשפיע באופן ממשי על זכויות הצדדים, עלול לגרום לנזק של ממש או עלול להביא לקיומו של הליך מיותר או שגוי.
וראה לעניין זה רע"א 7913/14 תרכובת ברום בע"מ נ' חצב – פסקאות 6 ו-7 (8 .12.15) .
 
במקרה דנן לא מצאתי כי עסקינן בהחלטה שיש צורך לאפשר השגה עליה בשלב זה של הדיון.
אין חשש לקיומו של הליך  שלם מיותר, ככל שלא תינתן רשות ערעור על החלטת הביניים בשלב זה. בתיק נשמעו ההוכחות . נותר להגיש סיכומים וליתן פסק דין.
על פסק הדין קיימת זכות ערעור וניתן להשיג במסגרתו גם על החלטות ביניים.

ב. זאת ועוד; הלכה היא כי לערכאה הדיונית מסור שיקול דעת רחב בהחלטות דיוניות ובכלל זה החלטות בדבר גילוי ועיון במסמכים.
בכל הנוגע להחלטות בעניין גילוי ועיון במסמכים נקבע כי גדר התערבותה של ערכאת הערעור הינו צר ומוגבל למקרים בהם ההחלטה של הערכאה הדיונית מנוגדת לדין, גורמת עיוות דין לאחד הצדדים, אינה סבירה או מתעלמת מנסיבות שהיה מקום להתחשב בהן (ראה בעניין זה : רע"א 7882/19 דומיקאר בע"מ נ' כהן, סעיף 14 להחלטת כב' השופטת י' וילנר (24.2.2020))
ההחלטה בענינינו אינה מצדיקה התערבות חריגה של ערכאת ערעור בהחלטת ביניים .

9. לסיכום:

א. לאור האמור לעיל, דין בקשת רשות הערעור להידחות.

ב. משלא התבקשה תשובה, אין צו להוצאות.

ג. המזכירות תשלח החלטה זו לצדדים.

ניתנה היום, כ"ח תמוז תש"פ, 20 יולי 2020, בהעדר הצדדים.