הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים רע"א 32344-02-20

לפני
כבוד ה שופטת חדוה וינבאום וולצקי

המבקשים

1.שגית תדיר
2.יצחק תדיר
ע"י ב"כ עוה"ד יוסי משולם ואח'

נגד

המשיבה

א.ד. אדרי שרותים וסחר בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד עמיחי סגל

פסק - דין

1. בפניי בקשת המבקשים למתן רשות ערעור על החלטת סגנית הנשיא, כב' השופטת כרמלה האפט , מיום 7.2.20 שב ה דחתה את בקשתם להורות למומחה מטעם בית המשפט להשלים את חוות דעתו בכל הנוגע לירידת הערך של הנכס נשוא התביעה.

ואלה העובדות הצריכות לעניין:

2. המבקשים רכשו מהמשיבה בית ולאחר שנכנסו לגור בו גילו ליקויים שבעיקרם הם ליקויי רטיבות.

3. לאחר הגשת התביעה מונה מומחה מטעם בית המשפט שקבע בחוות דעתו הראשונה כיצד לדעתו יש לתקן את הליקויים ושיעור העלות של התיקונים. המשיבה ביקשה לתקן בעצמה את הליקויים אלא שהתיקונים נפרשו על פני שנים ארוכות שבהן המומחה נדרש פעם אחר פעם לשוב ולתת את חוות דעתו על מצב הליקויים . כפי שעולה מתוך הבקשה גם עתה לא תוקנו כל הליקויים.

4. בין לבין ביום 12.7.16 הגיעו הצדדים לידי הסכמה שקיבלה תוקף של החלטה לפיה הצדדים יסכמו טענותיהם בקצרה ובית משפט קמא ייתן פסק דין במתכונת סעיף 79א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב]. התשמ"ד – 1984, בגבולות שבין 0 – 80,000 ₪.

5. המומחה התבקש לחקירה על חוות דעתו האחרונה וזו נערכה ביום 1.1.20.

6. לאחר תום החקירה הצהיר ב"כ המבקשים לפרוטוקול: "לפחות בדבר אחד יש לנו הסכמה, אנחנו נגיש סיכומים, נטען גם בעניין ירידת הערך שעלתה היום לאור תשובתו של המומחה ובית המשפט יחליט מה שיחליט."

בעקבות עמדת הצדדים ניתנו מועדים להגשת הסיכומים.

7. ביום 4.2.20 הגיש ב"כ המבקשים בקשה למתן הוראות למומחה לפיה יתבקש לשום את שיעור ירידת הערך של הנכס כתוצאה מן העובדה, שהתגלתה בחקירתו, כי לא כל הליקויים ברי תיקון.

8. ביום 7.2.20 ניתנה החלטת בית משפט קמא לפיה הבקשה נדחית נוכח העובדה שניתנו לצדדים אורכות נדרשות למיצוי ההליך . כך גם ניתן היה להעלות את הבקשה מזה זמן רב ועל כן מטעמים של סופיות הדיון הבקשה נדחית.

זו ההחלטה נשוא הבקשה שבפניי.

דיון

9. לאחר שעברתי על הבקשה על נספחיה ועל החלטת בית משפט קמא מצאתי כי דין הבקשה להידחות אפילו מבלי לקבל תגובה.

10. כתב התביעה של המבקשים אינו מדבר על נזק בגין ירידת ערך. מעבר לעלות תיקון הליקויים, הוצאות שכר טרחת מומחה ועורך דין , נתבע גם פיצוי בגי ן עגמת נפש.

11. כתב התביעה הוגש בשנת 2014 ובמשך השנים ניתנו מספר חוות דעת מומחה ע"י המומחה של בית המשפט ו אף נשלחו על ידי המבקשים שאלות הבהרה למומחה. בשום שלב וחרף העובדה שהתיקונים בתחילת הדרך לא הביאו לפתרון הבעיות, לא עלתה בקשה לתיקון כתב התביעה על דרך הוספת הטענה לנזק בגין ירידת ערך הנכס.

12. אין בידי לקבל את טענת המבקשים כי מעצם ציון השכלתו ותאריו של המומחה יש כדי להבהיר לו שהוא נדרש גם לשום את ירידת הערך. המומחה מונה כדי לבחון את הליקויים ואת אפשרויות התיקון ועלותם. בכתב המינוי לא נאמר כי המומחה מתבקש להשתמש בשני כובעיו, האחד מהנדס בני ין והשני שמאי מקרקעין.

13. יתרה מכך, אף בסופו של הדיון בו נחקר המומחה מטעם בית המשפט כאשר עלתה הבעייתיות לכאורה של חוסר אפשרות תיקון של חלקם של הליקויים, נדרש לתובעים למעלה מחודש להגיש את הבקשה. זאת הגם שלאחר החקירה ביקשו להגיש סיכומים תוך התייחסות לירידת הערך הנטענת.

14. לו הדיון היה בשלביו הראשונים נדמה שניתן היה ואף צריך היה לאפשר לתובעים לתקן את תביעתם ולבקש את המומחה להתייחס גם לירידת הערך.

15. אלא שהדיון מצוי בשלביו האחרונים לאחר שנים ארוכות של דיונים.

16. במצב דברים זה לא ניתן לומר שהחלטת בית משפט קמא אינה סבירה. "הפרוצדורה אינה מיטת סדום שבה מקצצים את רגליו או מתיזים את ראשו של בעל דין כדי להכניסו לתוכה כנכה או כבר מינן" כדברי כב' השופט ברנזון בע"א 18 9/66 עזיז ששון נ' "קדמה" בע"מ, בית חרושת למכונות וציוד, פ"ד כ (3) 477,מיום 18.7.66 אך יחד עם זאת גם לא ניתן למשוך הליכים עד אין קץ. וכדברי כב' השופט עציוני בע"א 103/71 יום טוב נורדיה נ' ברוך בכר, פ"ד כ (1) 320 מיום 17.1.72, (שבהם הוא מתייחס לאותה קביעה של כב' השופט ברנזון):

"אולם אין לשכוח כי דברים אלה לא נועדו להתיר את הרסן ולהרשות לכל בעל-דין לנהוג בתקנות היון כאוות נפשו, רוצה - מקיימן, לא רוצה - אינו מקיימן. אמנם אין הפרוצידורה "מיטת סדום", אבל גם מזרון סתם אין היא שאתה מקפלו וזורקו ממקום למקום. תקנות הדיון - מטרתן ליצור מסגרת נאותה כדי לאפשר לצדדים להגיע לחקר האמת בדרך היעילה ביותר, ולכן מן הראוי כי נקפיד ככל האפשר לקיימן."

אכן למבקשים בתיק זה היו הזדמנויות רבות להעלות את הטענה לירידת ערך ולא עשו כן.

17. את החשש מירידת ערך בשל הטענה כי המומחה אישר שחלקם של הליקויים אינו בר תיקון ניתן להביא בחשבון במסגרת הדיון בטענת המבקשים לעגמת נפש ממחדלי המשיבה. טענה זו פתוחה בפני המבקשים.

18. אשר על כן הבקשה נדחית. משלא התבקשה תגובה איני עושה צו להוצאות.

19. המזכירות תעביר העתק פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, כ"ח שבט תש"פ, 23 פברואר 2020, בהעדר הצדדים.