הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים רע"א 31039-05-19

לפני
כבוד ה שופטת חדוה וינבאום וולצקי

המבקש
מ. ע. ס. מ.
ע"י ב"כ עוה"ד ח. אבו חוסיין ואח'

נגד

המשיבות

1.א.מ.א. חשמל אשכנזי משה בע"מ
2.כלל חברה לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד נשיץ ברנדס אמיר ושות'
3.מגדל חברה ביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד א. קפלן ואח'

פסק דין

1. בפניי בקשת רשות ערעור על החלטת כב' השופט מנחם קליין מיום 8.5.19 שבה דחה את בקשת המבקש כאן לתיקון כתב התביעה בשנית.

2. בקצרה ייאמר כי המבקש (להלן לשם הנוחות "התובע") נפגע בתאונת עבודה ביום 1.3.13 כאשר לטענתו כבל חשמל ניתק מגלגלת שהייתה מונחת על גבי כלי רכב מסוים ופגע בו.

התובע לא ידע את פרטי כלי הרכב המעורבים באירוע ולכן נדרש וקיבל היתר לתקן את כתב התביעה בשעתו על דרך הוספת מספרי כלי הרכב המעורבים לאחר שקיבל פרטיהם מהמשיבות 1-2 שבפניי (להלן גם "הנתבעות 1-2"). התיקון כלל את הוספת המבטחת של הרכבים היא המשיבה 3 (להלן גם: "הנתבעת 3").

בכתב התביעה המתוקן נטען כי התובע תובע הן מכוח פוליסת חבות מעבידים את הנתבעות 1-2 והן מכוח פוליסות החובה של הרכבים המעורבים את הנתבעות 2 ו - 3 והכל בכפוף לקביעת בית המשפט האם עסקינן בתאונת דרכים אם לאו.

התיק נקבע להגשת הראיות. מתצהירי הנתבעת 3 עלה כי חלקם של הרכבים המעורבים באירוע היו אחרים מאלה שמספריהם נמסרו על ידי הנתבעות 1-2 בשעתן.

3. בפתח ישיבת ההוכחות העלה ב"כ התובע את בקשתו לתיקון כתב התביעה על דרך שינוי חלקם של מספרי הרכבים שנטען שהם מעורבים. ב"כ הנתבעות 1-2 סירב לבקשה וטען כי אם מתבקש תיקון כתב התביעה כעת, על התובע להגיש בקשה מסודרת בכתב והוא יגיב עליה ומשכך יש לבטל את ישיבת ההוכחות.

בית משפט קמא הניח את עמדת ב"כ הנתבעות 1-2 בפני התובע וזה הודיע כי חזר בו מהבקשה לתיקון ככל שהגשת בקשה תביא לביטול ישיבת ההוכחות. באותה ישיבה נשמעו עדי התובע.

4. 3 חודשים לאחר שהסתיימה שמיעת עדי התובע באותה ישיבה, הגיש ב"כ התובע בקשה בכתב לתיקון כתב התביעה בה עתר לתיקון 3 סעיפים בכתב התביעה :

סעיף 3 - על דרך הוספת מספרי הרכבים ומספר י הפוליסות בהתאם לתצהירי הנתבעת 3; כי הנתבעת 3 היא המבטחת שלהם בביטוח חובה; וכי העגלה הייתה מחוברת למשאית (זאת על דרך הוספת סעיף 3 (ג1).

סעיף 4 (א) - על דרך הוספת טענה כי "צנרת זו הייתה נמשכת מהגלגלת- שהייתה מותקנת על גבי העגלה – ע"י הטנדר שהיה מן העבר השני."

סעיף 7 – על דרך הוספת טענה כי מדובר בתאונת דרכים שנגרמה על ידי הרכבים המפורטים או מי מהם.

5. הנתבעות 1-2 הגיבו לבקשה והודיעו כי הן מתנגדות לתיקון המבוקש בסעיף 4(א) לכתב התביעה ואילו באשר לתיקון המבוקש בסעיף 3 – נטען שהוא אינו רלוונטי להן. למקרא התגובה עולה שגם התיקון המבוקש בסעיף 7 אינו רלוונטי לנתבעות 1-2.

6. הנתבעת 3 הגיבה לבקשה והתנגדה לתיקון העובדתי המבוקש בסעיף 3 (ג1) ככל שהוא מתייחס להיות העגלה מחוברת למשאית, אך נתנה הסכמתה להוספת מספרי הרכבים ולתיקון סעיף 7 לכתב התביעה.

7. מן התגובות עולה כי לא הייתה התנגדות לתיקון כתב התביעה על דרך הוספת מספרי הרכבים לרבות הכללת הטענה כי עסקינן בתאונת דרכים גם על רכבים אלו. ההתנגדות הייתה לתיקון העובדתי באשר לגרסה העובדתית של מצב הרכבים בשטח (עגלה מחוברת למשאית וצנרת שהייתה נמשכת מהגלגלת- שהייתה מותקנת על גבי העגלה – ע"י הטנדר שהיה מן העבר השני).

8. בהחלטתו קבע בית משפט קמא כי הוא דוחה את הבקשה לתיקון כתב התביעה "מהנימוקים שצוינו בתגובה ולאור העובדה שאנו כבר באמצע שלב ההוכחות ותיקון כתב טענות בשלב זה יסרבל את הדיון ויעכב אותו בצורה לא מידתית."

9. מכאן הבקשה שבפניי. ב"כ המבקש טוען כי בית משפט רשאי להורות על תיקון כתב טענות בכל עת וזאת על מנת שתועמד לדיון הפלוגתא האמיתית שבין הצדדים .

לגופה של החלטה הוא טוען כי היא נעדרת נימוק. לחלקו של התיקון המבוקש הייתה הסכמה או טענה כי התיקון אינו רלוונטי ועל כן לא הייתה מניעה לתקן על דרך הוספת מספרי הרכבים ומספרי הפוליסות.

באשר להתנגדות הנוגעת לגרסה העובדתית הרי שמחלוקת על גרסה עובדתית אינה עילה שלא להיעתר לתיקון ואין מניעה שנושא זה יהיה שנוי במחלוקת בעיקר כאשר ב"כ הנתבעות התייחסו לכך בחקירת עדי התובע ועדיהן טרם העידו. אין לראות בתיקון משום הוספת עילה חדשה אלא תיקון טכני של פרטי העילה שנטענה.

10. ב"כ הנתבעות 1-2 בתגובתו לבקשה לרשות ערעור טוען כי נסיבות קרות התאונה שנויות במחלוקת למן התחלת הדיון. עיקר התנגדות הנתבעות נובע מן השלב שבו הוגשה הבקשה. זאת בעיקר כאשר בפתח ישיבת ההוכחות ניתנה לב"כ המבקש האפשרות לדחות את ישיבת ההוכחות ולהגיש בקשה לתיקון כתב התביעה והוא חזר בו מהבקשה מתוך רצון לקיים את ישיבת ההוכחות.

בשלב שהוגשה הבקשה כבר נשמעו כל עדי התביעה.

11. ב"כ הנתבעת 3 שב על התנגדותו להוספת הטענה העובדתית הנוגעת להיות העגלה מחוברת למשאית אך מסכימה לתיקון מספרי הרכבים.

דיון

12. לאחר שעברתי על הבקשה, התגובות ובעיקר על ההחלטה ראיתי ליתן רשות ערעור, לדון בערעור ולקבלו בחלקו.

13. אכן הבקשה לתיקון כתב התביעה הוגשה בשיהוי ניכר. תצהירי הנתבעת 3 היו מונחים בפני ב"כ התובע מספר חודשים עובר לישיבת ההוכחות. אם סבר ב"כ התובע כי התיקון חשוב, נכון היה לקבל את עמדת ב"כ הנתבעות 1-2 לוותר על ישיבת ההוכחות ולהגיש בקשה מסודרת כפי שהוצע לו. אין זאת אלא שהתנהלות ב"כ התובע הייתה בעייתית.

14. כך גם אין חולק כי ככל שההליך מצוי בשלבים מתקדמים של הדיון על המבקש לתקן את כתב טענותיו, להציג נימוקים כבדי משקל מדוע מתבקש התיקון רק בשלב זה.

15. במקרה שבפניי לא ידע התובע למן היום הראשון את פרטי הרכבים שנטען כי היו מעורבים באירוע בו נפגע. תחילה תבע את המעבידה והמבטחת שלה בביטוח חבות מעבידים, הן הנתבעות 1-2. לאחר שקיבל מהן פרטים ביחס לרכבים שהיו מעורבים, ביקש לתקן את התביעה על דרך הוספת פרטי הרכבים והפוליסות וכן את המבטחת בביטוח חובה, היא הנתבעת 3 (ביחס לנתבעת 2 נטען כי היא הייתה המבט חת של הטנדר).

16. לאחר שהוגשו תצהירי הנתבעת 3 הסתבר כי ישנה טענה שרכבים אחרים היו מעורבים באותו המועד ואף הם מבוטחים על ידי הנתבעת 3. משנודעו פרטי הרכבים הוגשה הבקשה לתיקון כתב התביעה נשוא הבקשה שבפניי.

17. התנגדות הנתבעות לא התייחסה לבקשה להוספת פרטי הרכבים והפוליסות. מכאן שלא היה מקום לדחות את הבקשה ברכיב זה שלה.

גם לא היה נגרם עיכוב או סרבול ההליך אם הייתה ניתנת אפשרות לתקן את זהות הרכבים שכן ממילא אנשי התובע לא ידעו על מספריהם דבר. מכל מקום עובדה זו שהתגלתה לתובע רק לאחר הגשת ראיות הנתבעת 3 הצדיקה מתן רשות לתקן את כתב התביעה.

18. מנגד, אני סבורה כי אין להתיר לתובע לתקן את גרסתו העובדתית בשלב זה של הדיון. עדיו נחקרו על אופן קרות התאונה והיעתרות לבקשה כיום יהיה בה משום חזרתם של עדים אלו לדוכן העדים, על כל המשתמע מכך. העובדות באשר למצב הרכבים היו ידועות לעדי התביעה והם אף מסרו גרסה בעניין זה כבר בתצהיריהם.

לא בא כל הסבר מדוע הצורך בתיקון הגרסה העובדתית עלה רק לאחר שעדים אלו העידו. מכאן שלא ראיתי להיעתר לבקשה לתיקון כתב התביעה בסעיף 3(ג) בכל הנוגע להיות העגלה מחוברת למשאית. הוא הדין באשר לבקשה לתקן את סעיף 4(א) לכתב התביעה.

יתר התיקון המבוקש מתקבל.

19. משראיתי לקבל הבקשה בחלקה אין צו להוצאות.

20. מועדים להגשת כתבי טענות מתוקנים יינתנו על ידי מותב קמא.

העירבון שהפקיד המבקש יושב לו באמצעות בא כוחו.

21. המזכירות תעביר פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, כ"ה אב תשע"ט, 26 אוגוסט 2019, בהעדר הצדדים.