הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים רע"א 17464-04-17

לפני
כבוד ה שופטת אביגיל כהן

המבקשות

  1. DIESEL S.P.A
  2. פולימוד (1994) בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד אלון איזנברג

נגד

המשיב

ששון חי ששון

החלטה

1. לפני בקשת רשות ערעור "במעמד צד אחד" שהוגשה על החלטת בית משפט השלום בתל-אביב (כב' השופט גיא הימן) מיום 6/4/17 בת.א. 44088-10-14 ולפיה נדחתה בקשת התובעות – המבקשות למתן פסק דין בהעדר התייצבות.

2. עסקינן בתביעה על סך 80,000 ₪ שהוגשה בשנת 2014 על ידי המבקשות נגד המשיב בעניין עוולות מתחום הקניין הרוחני בנוגע למוצרים וסימנים מסחריים של DIESEL.
הנתבע הגיש כתב הגנה ביום 8/12/14 ומסר את כתובתו: רח' רחף 5 חיפה.
משלא התייצב לדיון שהיה קבוע ליום 13/4/15, ניתן פסק דין נגדו בהעדרו. פסק הדין בוטל לבקשתו בהחלטה מיום 6/7/15.
לדיון שהתקיים ביום 6/9/15 התייצב הנתבע ומסר כי כתובתו לצורך מסירת מסמכים היא: רח' רחף 5 בת גלים חיפה, ואף מסר מס' טלפון. בנוכחותו נקבעו מועדים להגשת תצהירים וכן ישיבת הוכחות, אך משהוחלף המותב המטפל בתיק, נקבע מועד נדחה לשמיעת הוכחות וכן נקבעה ישיבת קדם משפט ליום 27/2/17.

משלא הגיש הנתבע תצהירי עדות ראשית, קבע כב' השופט הימן ביום 21/2/17 כי ניתנת ארכה להגשת תצהירים עד ליום 21/3/17. בוטלה ישיבת קדם משפט ונדחתה ליום 6/4/17. ישיבת ההוכחות שנקבעה בהחלטה מיום 8/6/16 ליום 19/4/1 7 נותרה בעינה.
משלא התייצב הנתבע לישיבת קדם משפט ביום 6/4/17, בית משפט קמא בהחלטתו מיום 6/4/17 נימק, מדוע לא ניתן לקבל פסק דין נגד הנתבע, כל עוד לא ברור שהנתבע ידע על הדיון ובכל זאת לא התייצב.
צוין בהחלטה כי נראה שאף לישיבת ההוכחות הקבועה ליום 19/4/17 אין אישור מסירה לנתבע.
לאחר הדיון, ביקשו התובעות ליתן פסק דין בהעדר התייצבות לדיון, שכן המסירה נשלחה לכתובת שמסר הנתבע ולפיכך לאור תקנה 480 לתקסד"א, הרי זו מסירה כדין.

3. בית משפט קמא בהחלטתו מיום 6/4/17 קבע:
"הבקשה נדחית. תוכח לבית-המשפט מסירה כדין, ניתן יהיה לשוב ולשקול. בהיעדר אישור למסירה כדין לא אוכל לדעת שהנתבע ידע על הדיון אך בחר שלא להתייצב, וממילא לא אוכל לתן פסק-דין בהעדר-התייצבות. לפנים משורת-הדין לא אחייב את התובעות בהוצאות לאוצר-המדינה בבקשה זו".

על החלטה זו הוגשה בקשת רשות הערעור שלפני.

4. המבקשות טוענות, כי היה צריך ליתן פסק דין נגד המשיב בהעדר התייצבותו לדיון, שכן ההודעה על הדיון שהתקיים ביום 6/4/17 נמסרה לו כדין, לכתובת שמסר, וזאת לאור תקנה 480 לתקסד"א והפסיקה (רע"א 5059/10 אלום גולד בע"מ נ' יצחק דוד).

5. לאחר שעיינתי בבקשה ובנספחיה הגעתי למסקנה ולפיה דינה להידחות אף ללא צורך בתגובה וזאת מהנימוקים כדלקמן:

א) ההלכה הפסוקה קובעת, כי השגות בעלי דין על החלטות ביניים של הערכאה הדיונית, יידונו, ככלל , במסגרת ערעור על פסק הדין וזאת למעט מקרים נדירים שבהם מבקש רשות הערעור מראה כי דחיית הדיון בהשגה על ההחלטה לשלב הערעור על פסק הדין, עלול להשפיע באופן ממשי על זכויות הצדדים, עלול לגרום לנזק של ממש או עלול להביא לקיומו של הליך מיותר או שגוי.
וראה לעניין זה: רע"א 7913/14 תרכובת ברום בע"מ נ' הדס חצב , סעיפים 6 ו-7 להחלטת כב' הש' צ' זילברטל (8.2.15).

ב) נטיית ערכאת הערעור היא שלא להתערב בהחלטות המבכרות את המשך בירור ההליך לגופו ולא להפעיל ביקורת ערעורית עוד בטרם בירור ההליך (ראה לעניין זה רע"א 2387/13 איי.די.איי חברה לביטוח בע"מ נ' לשכת סוכני הביטוח בישראל (26.12.13) - סעיף 4.
כן ראה החלטת כב' השופטת חיות ברע"א 5062/16 רום גבס חיפוי וקירוי (1997) בע"מ נ' ניצן ענבר ניהול פרויקטים בע"מ (23.8.16) - סעיף 6.
וכן יפים לעניינו דברי כב' המשנה לנשיאה, השופט אליקים רובינשטיין ברע"א 8076/16 יוסף בטאט ואח' נ' דיור ב.פ. בע"מ פסקה ח' להחלטת כב' המשנה לנשיאה השופט א' רובינשטיין (5/2/17)).

ג) אכן, אין לכחד כי יש ממש בטענות המבקשות לגופו של עניין, ולפיהן; משהגיש הנתבע – המשיב כתב הגנה ומסר את כתובתו, ואף התייצב לדיון שהתקיים ביום 6/9/15 ומסר כתובת לצורך מסירת מסמכים, אזי לאור תקנה 480 לתקסד"א, די ב המצאת כתבי בי דין לכתובת שמסר הנתבע.
יחד עם זאת, במקרה דנן לא בוצעה המצאה.
עיינתי באמצעות מערכת נט המשפט באישור מסירה החלטת כב' השופט הימן מיום 21/2/17 אשר נשלח לנתבע –המשיב.
אודה כי לא הבנתי מכתב היד את כל שכתב פקיד המסירה, אך הבנתי בהחלט כי הנתבע לא קיבל את המסמך.

המסמכים לא הושארו / הודבקו בכתובת שמסר המשיב (ראה תקנה 489 לתקסד"א).

ד) בנסיבות אלו, ודווקא בשל העובדה שישיבת ההוכחות קבועה ליום 19/4/17 (מחר) , נראה כי יעיל היה לדאוג לביצוע מסירה אישית כדין לכתובת שמסר הנתבע, במקום לשלם אגרה לצורך הגשת בר"ע, ובכך להסיר ספק שנוצר, בשל החלפת מותב בתיק ושינוי מועד הדיונים בתיק, בכל הנוגע לידיעתו של הנתבע בדבר מו עדי הדיון.

6. לסיכום:
א) לאור האמור לעיל, דין בקשת רשות הערעור להידחות.

ב) משלא התבקשה תגובה – אין צו להוצאות.

ג) המזכירות תשלח החלטה זו לצדדים.

ניתנה היום, כ"ב ניסן תשע"ז, 18 אפריל 2017, בהעדר הצדדים.