הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים ע"א 7424-09-21

לפני
כבוד השופטים יהודית שבח, סג"נ, יונה אטדגי, שלומית יעקובוביץ

מערערת

דילק באגצ'י

נגד

משיבות
לימור בן-נון חברת עורכי דין ואח'

החלטה
הודעת ערעור

אני מורה על הגשת תשובה בכתב בהתאם לתקנה 138(א)(2) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 (להלן – "התקנות").
התשובה תוגש בהתאם להוראות תקנה 140(א) לתקנות, לרבות ההיקף, המועדים, "העתקי המסמכים", וההנחיות הטכניות בדבר צורת המסמך ונספחיו, כפי שנקבעו על-ידי מנהל בתי המשפט ופורסמו ב"הודעה בדבר הוראת מנהל בתי המשפט בדבר צורת מסמך ומבנהו לפי תקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018" מיום 16.12.2020 (תוכן עניינים, מספור וכו').

התשובה תכלול גם התייחסות למתווה הדיוני להשגה על ההחלטה נושא הערעור.

אין מניעה שהצדדים יסכימו על תקופה ארוכה יותר להגשת כתב התשובה, בתנאי שזו לא תעלה בסך הכל על 100 ימים, ובתנאי שתוגש לפחות 30 יום טרם המועד הקבוע לדיון – שאז אין צורך בהחלטת בית המשפט המאשרת הסכמה מעין זו.

התשובה תוגש במקביל, הן לבית המשפט הן למערער/ת.
אי הגשת תשובה במועד כמוה כאי התייצבות לדיון בערעור, כאמור בתקנה 140(ג).
המזכירות תקבע מועד לדיון בערעור
חובת התייצבות אישית של בעלי הדין לדיון בערעור.

ניתנה היום, ח' כסלו תשפ"ב, 12 נובמבר 2021, בהעדר הצדדים.

יהודית שבח, שופטת, סג"נ