הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים ע"א 69968-02-20

לפני
כבוד ה שופטת שלומית יעקובוביץ

המבקשים

  1. שומרה חב' לביטוח בע"מ
  2. פואד דבורה

ע"י ב"כ עו"ד זיו מנדלוביץ

נגד

המשיבים

  1. עזבון המנוח כפיר ארבל ז"ל
  2. יוסף ארבל
  3. שושנה ארבל

ע"י ב"כ ד"ר שמואל ילינק

4. אורנה ארבל
ע"י ב"כ עו"ד נועם דבוש

5. עזבון המנוח חגמא ז"ל
6.עדינה כהן חגמא
7. יעקב חגמא
ע"י ב"כ עו"ד כרמי בוסתנאי

8. יואב צברי
9. הפניקס חברה לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד ניסן גיצה

החלטה

1. לפניי בקשה לעיכוב ביצוע חלקי של פסק דינו של בית משפט השלום בתל אביב - יפו (כב' השופט הבכיר מ. קליין) מיום 6.2.2020, בגדרו נפסקו פיצויים בארבע תביעות שנדונו במאוחד על פי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה – 1975 (להלן: "החוק") ועניינן בתאונת דרכים שארעה ביום 23.1.2013, בה קיפחו את חייהם כפיר ארבל ז"ל ועובדיה חגמא ז"ל.

2. בבקשה שלוש עתירות נפרדות-
"א. עיכוב ביצוע מלא ומוחלט של פסק הדין שניתן שלא כדין בת.א. 25814-08-14
ב. עיכוב ביצוע של סך של 500,000 ₪ מתוך חלקם של המערערים בתשלום של פסקי הדין שניתנו בת.א. 466677-06-13 ו- 7936-03-14, כך שיעוכב סך של 250,000 ₪ מהחיוב בכל אחד מהתיקים (אחד לאלמנה ושני להורים)

ג. עיכוב ביצוע של סך של 200,000 ₪ מתוך חלקם של המערערים בתשלום של פסק הדין שניתן בת.א. 29747-03-13"

2.1 העתירה שבסעיף א' התייתרה משהגיעו בעלי הדין בת.א. 25814-08-14 (תביעת שמעון ארבל כנפגע) להסכמה לפיה פסק הדין יבוטל ובית משפט קמא הורה כן בהחלטתו מיום 17.3.2020 .
כך גם התייתרה העתירה שבסעיף ב', ככל שעניינה בתביעת הורי המנוח כפיר ארבל ז"ל (ת.א 7936-03-14), זאת לאור ההסכמה אליה הגיעו בעלי הדין בדבר עיכוב ביצוע תשלום סך של 250,000 ₪ מהפיצוי הכולל שנפסק בתביעה זו (ראה הודעת ב"כ הורי המנוח מיום 22.3.2020 שניתנה בהמשך להחלטת בית המשפט מיום 19.3.2020).

2.2 נותרו, איפוא, לדיון העתירות לעיכוב ביצוע תשלום סך של 250,000 ₪ בתביעת הגב' אורנה ארבל, אלמנתו של כפיר ארבל ז"ל (ת.א. 46677-06-13) ולעיכוב ביצוע תשלום סך של 200,000 ₪ בתביעת עזבון עובדיה חגמא ז"ל (ת.א. 29747-03-13).

3. תביעת אורנה ארבל

3.1 למקרא הבקשה עולה כי המבקשים משיגים הן על פסיקת בית משפט קמא בשאלת החבות (טענה לפיה יש לקזז רבע מסכום הפיצוי לעיזבון מש "מדובר בפיצוי לנוהג שהוא אחד מארבעה נוהגים בתאונה" וכן יש לקבוע חבותו של העיזבון "ברבע מתביעת חגמא ז"ל ובשליש מתביעת שמעון ארבל") והן בשאלת גובה הנזק ("החישוב נעשה על בסיס הכנסות לא מדווחות ללא בסיס ראייתי מספיק" וכן "נדרשת הפחתה בראש הנזק של אובדן שירותי מנוח").
לעמדתם קבלת הערעור בשאלת החבות "משמעותה קיזוז של כ- 800,000 ₪ שנפסק לעזבון", וקבלתו בשאלת גובה הנזק עשויה להביא להפחתה נוספת "של כ- 600,000 ₪", כאשר ברי הוא ש"מאזן הנוחות" נוטה לקבלת הבקשה משמדובר בתשלום סכומים נכבדים וקיים חשש, אף אם לכאורי, ליצירת מצב בלתי הפיך, מה גם שבעיכוב התשלום לא יהא לפגוע ברווחתה של המשיבה 4.

3.2 המשיבה 4 מתנגדת למבוקש משלדידה לא עמדו המבקשים "בתנאים הקבועים בדין כדי לקבל סעד חריג וקיצוני מסוג עיכוב ביצוע, לא מהטעם של קושי בהשבת המצב לקדמותו ולא מהטעם של סיכויי ערעור טובים".
לעמדתה סיכויי הערעור בשאלת גובה הנזק "קלושים עד כדי בלתי אפשריים" וכך גם בשאלת החבות, זאת משטענותיהם של המבקשים נדונו על ידי בית משפט קמא ונדחו בדין.

4. תביעת עזבון חגמא ז"ל

4.1 על פי הבקשה נפלה בפסק הדין "טעות חישובית מובהקת" (בחישוב על פי הלכת פינץ') ותיקונה מחייב קיזוז "למעשה מחצית מהפיצוי לערך", כ- 350,000 ש"ח.
עוד נטען כי יש לנכות קצבאות מל"ל (שאירים) שלא נוכו "לאור הגשת תביעת המוסד לביטוח לאומי בסך של כ- 250,000 ₪" מחלקה של המשיבה 6, גרושתו של המנוח.
מכאן העתירה לעיכוב תשלום סך של 200,000 ₪, חלקם של המבקשים בתשלום (1/3), שהינו פיצוי בתביעת עזבון (טענת תלות נדחתה), על כל הנובע ומשתמע מכך לעניין הערכת הפגיעה ברווחתם של המשיבים 5-7 .

4.2 המשיבים 5-7 מתנגדים למבוקש ועותרים לדחות את הבקשה על הסף זאת לאור התנהלותם של המבקשים, אשר הסתירו שתי עובדות מהותיות מלפני בית משפט זה בבקשתם.
האחת כי הוגשה על ידם לבית משפט קמא בקשה לתיקון טעות סופר בכל הנוגע לחישוב שנעשה על פי הלכת פינץ' והשנייה כי עתרו לעיכוב ביצוע תשלום סך של 250,000 ₪ לאור טענתם לניכוי קצבאות מל"ל.

לגופה של הבקשה הוסיפו וטענו כי "סיכויי הערעור להתקבל קלוש" וכי "לא הוכח קיומה של הכבדה או קושי להשיב את המצב לקדמותו" גם "אם באופן לא ברור יתקבל הערעור".

4.3 אקדים את המאוחר ובהתייחס לטענות הסף אציין כי מצאתי להשהות מתן החלטתי עד להכרעת בית משפט קמא בבקשות שהיו תלויות ועומדות לפניו. בהחלטה מיום 17.3.2020 דחה בית משפט קמא את הבקשה לתיקון טעות סופר ונמנע מלהכריע בבקשה לעיכוב ביצוע לגופה.

5. לאחר שנתתי דעתי לנימוקי הבקשה ולעמדות המשיבים, כמו גם לפסיקה הנוהגת, באתי לכלל דעה כי דין הבקשה להתקבל בחלקה.

6. הוראת תקנה 466 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984 מעגנת את הכלל לפיו אין בהגשת ערעור כדי לעכב ביצועו של פסק דין. בעל דין זכאי לממש את פירות זכייתו מבלי שיידרש להמתין לתוצאות הערעור (ראו: ע"א 6149/18 קורש נ' הכונס הרשמי (15.11.2018)).

על המבקש לסטות מכלל זה לשכנע בשניים - סיכויי ערעור גבוהים ו"מאזן נוחות" הנוטה לטובתו, במובן זה שביצוע פסק הדין יביא לכדי מצב בלתי הפיך, עד כדי איון הליך הערעור.
היחס בין השניים הוכר בפסיקה כ"מקבילית כוחות", כאשר הדעה הרווחת היא ש"מאזן הנוחות" נחשב לשיקול העיקרי מביניהם (ראו: ע"א 4190/19 המוסד לביטוח לאומי נ' עו"ד ברגרזון ורו"ח קנה (21.7.2019), ע"א2444/19 רם נ' איילון חברה לביטוח בע"מ, (12.6.2019), ע"א 10013/17 אמסלם נ' קרול (20.2.2018)).

ככל שמדובר בפסק דין כספי על המבקש לשכנע כי קיים חשש ממשי שלא יוכל להיפרע מהזוכה ככל שערעורו יתקבל-
"כאשר מדובר בפסק דין כספי יתאפשר עיכובו במקרים חריגים בהם הוצגה תשתית איתנה כי המבקש לא יוכל לגבות ת כספו בחזרה בשל מצבו הכלכלי של המשיב משום שברגיל ההנחה היא כי אין בתשלום לגרום נזק בלתי הפיך"
(ע"א 4604/19 כיכר השבת בע"מ נ' פלונית (25.8.2019))

(ראו בנוסף: ע"א 4727/19 אבו מנה נ' ראוף (31.7.2019), ע"א 1655/18 מנדלסון נ' עו"ד שמעון אורי ואח' (13.9.2018), רע"א 2923/18 פרמינגר נ' אבני בועז בע"מ ואח' (5.7.2018 )).

בהתייחס לעיכוב ביצוע תשלום פיצויים בנזיקין בגין נזק גוף נקבע "כי כאשר מדובר בסעד כספי משמעותי וישנו חשש שמא התשלום ייצור מצב בלתי הפיך, הכף תיטה לעבר מתן עיכוב חלקי ככל שזה אינו צפוי לפגוע ברווחתו של הזוכה", הוא הנפגע (ע"א 934/20 הפניקס חברה לביטוח בע"מ נ' פלוני (11.2.2020)).

(ראו בנוסף: ע"א 2256/19 מקורות חברת מים בע"מ נ' פלוני (5.5.2019), ע"א 7288/18 המאגר הישראלי לביטוח רכב נ' פלוני (6.11.2018))

7. בהינתן הבכורה לשיקול של "מאזן הנוחות", סבורתני כי בשים לב לסכום הפיצויים הכולל שנפסק למשיבים , אשר אך ניתן להניח כי בו כשלעצמו יש לבסס חשש בדבר הקושי להשיבו (ראו: ע"א 8619 המאגר הישראלי לביטוח רכב נ' פלוני (11.2.2020)), כמו גם לעובדה כי הפיצוי לא נפסק כתשלומי תמיכה שנועדו לכלכלתם /צרכי מחייתם השוטפ ים של המשיבים (לגב' אורנה ארבל נפסק סך של 900,000 ₪ בגין "אובדן ההכנסות בשנים האבודות, בתביעת עזבון חגמא נפסק סך של 700,000 ₪ בגין "עבור אובדן הכנסות בשנים האבודות"), הרי שנכון יהא להורות על עיכוב ביצוע חלקי, אשר לא יהא כדי לפגוע ברווחתם של המשיבים, וזאת אף מבלי להידרש לשיקול של סיכויי הערעור (ראו: ע"א 934/20 הפניקס חברה לביטוח בע"מ נ' פלוני (11.2.2020).

8. לאור כל האמור לעיל מורה אני כדלקמן-
בתביעת אורנה ארבל יעוכב תשלום סך של 85,000 ₪ מחלקם של המבקשים על פי פסק הדין.
בתביעת עזבון חגמא יעוכב תשלום סך של 125,000 ₪ מחלקם של המבקשים על פי פסק הדין. הצו הארעי שניתן על ידי לעיכוב סך 200,000 ₪ מבוטל.

לאור זהות המבקשת1 אינני מוצאת להורות על הפקדת הסכומים המעוכבים בקופת בית המשפט.

ניתנה היום, כ"ו אדר תש"פ, 22 מרץ 2020, בהעדר הצדדים