הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים ע"א 59938-06-20

לפני
כבוד ה שופט יונה אטדגי

המבקשת:

ת. יצחק בנייה ויזמות בע"מ

נגד

המשיב

פבל מלניקוב

החלטה בבקשה לעיכוב ביצוע

1. המשיב רכש מהמבקשת דירת מגורים בנתניה (להלן –"הדירה").
בבית המשפט קמא נדונה תביעת המשיב נגד המבקשת לפיצוי בגין ליקויי בנייה, יר ידת ערך, עוגמת נפש והוצאות מסוימות.
בפסק דינו חייב בית המשפט א ת המבקש לשלם למשיב סכום כולל של 287,376 ₪ (להלן – " פסק הדין").
המבקשת הגישה ערעור זה לבית המשפט על פסק הדין ויחד עמו בקשה זו, במסגרתה מבוקש לעכב סכום של 247,817 ₪ מתוך הסכום שנפסק: סך של 157,817 שנפסק בגין ליקויי בנייה וסך של 90,000 ₪ שנפסק בגין ירידת ערך.
המשיב מ תנגד לבקשה.

2. הכלל הוא שאין מעכבים ביצועו של פסק דין המטיל חיוב כספי, אלא אם הוכח שהזוכה לא יוכל או יתקשה להשיב את כספי הזכייה, אם הערעור יתקבל.
בענייננו, המבקשת לא העלתה טענה מסוג זה, וכמובן שלא הוכיחה אותה.
כל שנטען הוא, שיש חשש שהיא לא תוכל להשיב את כספי הזכייה משום שהמשיב הוא תושב חוץ.
המשיב טען מנגד, כי ברשותו נכס מקרקעין יקר ערך בישראל, הוא הדירה שהמב קשת מכרה לו, כאשר לעת עתה קיימת לגביה רק הערת אזהרה לזכותו והזכויות עליה טרם הועברו על שמו (לטענתו, הדבר מהווה הפרה של החוזה).

3. מאחר שכאמור לא נטען ולא הוכח שהמשיב יתקשה כלכלית להשיב את כספי הזכייה, ומאחר שלמשיב, תושב חוץ, יש נכס מקרקעין, שהזכויות עליו אמורות להיות מועברות על שמו, לא מתקיים חשש לאי-השבת הסכום, אם הערעור יתקבל, ודי בכך כדי לגרום לדחיית הקשה אף מבלי להידרש לסיכויי הערעור (השוו: ע"א 7267/17 שמש נ' ישראלי (25.9.2017); ע"א 4705/06 אטלנוב נ' חורש (1.8.2016)).

4. מעבר לכך אוסיף כי נראה, מבלי לקבוע מסמרות, כי סיכויי הערעור אינם נוטים לטובת המבקשת, מאחר שהסכומים שבית המש פט קמא קבע מבוססים על חוות הדעת של מומחים שהוא מינה.
למעשה עיקר המחלוקת בין הצדדים, כפי שהיא מתפרשת על הבקשה והתגובה, היא בשאלה, האם ראוי לאפשר למבק שת לתקן את הליקויים בעצמה.
בית המשפט קבע, אמנם, שאולי ראוי היה לאפשר למבקשת לתקן את הליקויים בעצמה, "אלא שבשל הזמן הרב שחלף, חוסר האמון ועל מנת לשים סוף למחלוקת בין הצדדים", בחר לפסוק תשלום פיצויים כספיים.
אם יתקבל ערעורה של המבקשת בנקוד ה זו, הנזק שעלול להיגרם לה הוא ההפרש שבין העלות הכספית של תיקון הליקויים בעצמה לבין הפיצוי הכספי שנפס ק, ביחס לסכום של 157,817 ₪ בלבד, והפרש זה יכול להתבטא בכמה עשרות אלפי שקלים לכל היותר.

5. הבקשה נדחית.
המבקשת תשלם למשיב הוצאות בקשה זו בסך 1,500 ₪.

ניתנה היום, י"ד תמוז תש"פ, 06 יולי 2020, בהעדר הצדדים.