הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים ע"א 58881-01-18

לפני
כבוד השופט ישעיהו שנלר, סג"נ- אב"ד

כבוד השופט קובי ורדי, סג"נ

כבוד השופטת עינת רביד

מערערת

מדינת ישראל - משרד הבריאות
ע"י ב"כ עו"ד טל בוקשטיין

נגד

משיבים

1.פלונית
2.פלוני
ע"י ב"כ עו"ד אורי לוי

פסק דין

זהו ערעור על פסק דינו של בית משפט השלום בהרצליה, כבוד השופט יחזקאל הראל, מיום 17.12.17, בת"א 34758-01-11, שעסק בטענה לפגיעה באוטונומיה של המשיבים בהקשר של לידת וואקום שנערכה בבית חולים .
בפסק הדין נקבע , כי תוך כדי הלידה ובסמוך למתן ההסבר של הרופא למשיבים נכתב ברשומה רפואית כך:"...הועלתה אפשרות של ניתוח אך הסיכון של ניתוח שהוא גבוה מניתוח אלקטיבי ומצד שני יילוד בואקום, בני הזוג הסכימו לילוד" וכן בסיכום הלידה נכתב כי: "הוסבר לבני הזוג הצורך בסיום, הועלתה האפשרות של ניתוח וואקום, הוסבר הסיכון בקיסרי כעת בהשוואה לניתוח במצב האלקטיבי והוסברה האפשרות של ואקום, לאחר הסכמת בני הזוג בוצע ואקום...". בית משפט השלום הכריע, כי למרות הכתוב לעיל ברשומה הרפואית, הוא קובע כי נפגעה האוטונומיה של המשיבים, כיוון שהוא למד מן הכתוב, שהרופא לא הסביר להורים את ההבדלים בסיכונים שבין לידת ואקום ללידה בניתוח קיסרי באותה נקודת זמן, ומשכך, הסכמתם לאו הסכמה היא, שכן ניתנה מבלי שנמסר להורים המידע הנדרש בדבר הסיכונים הטמונים בלידת ואקום אל מול הסיכונים הטמונים בלידה בניתוח קיסרי שאינו אלקטיבי, ומשהתממשו הסיכונים, נפגעה האוטונומיה, ועל פגיעה זו זכאים המשיבים לפיצוי מהמערערת בסך של 300,000 ₪ .
לאחר שמיעת טיעוני הצדדים בדיון בערעור ביום 31.12.18 , הציע בית המשפט לצדדים להסמיך את בית המשפט לפסוק בערעור בהתאם לסעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד-1984, בדרך של פשרה וללא מתן נימוקים, אם יש מקום להורות שהמשיבים יחזירו חלק מאשר קיבלו אם לאו, וכשבכל מקרה ההחזרה לא תהא מעבר ל 50 אחוז ממה ששולם.
כמו כן הציע בית המשפט כי בנסיבות המיוחדות של פסק הדין, פסק הדין קמא יבוטל בכל הנוגע לקביעת האחריות.
המערערת הסכימה להצעה במועד הדיון.
המשיבים הסכימו להצעת בית המשפט האמורה בהודעתם מיום 7.1.19 ובגדרה גם ביקשו השלמת טיעונים קצרה בכתב. בקשתם נענתה ושני הצדדים הגישו טיעונים קצרים בכתב.
לפיכך לאחר ששמענו את טענות הצדדים ועיינו בכתובים ובטענות הצדדים בכתב , ובהסכמת הצדדים, אנו קובעים , כי קביעות בית משפט השלום בסוגיית האחריות מבוטלות.
בהמשך ועל פי הסכמת הצדדים, כאמור לעיל , אנו פוסקים כי המשיבים ישיבו למ ערערת סך של 72,000 ₪ וזאת עד ליום 12.5.19. ככל שהסכום לא ישולם במועד יתווספו לסכום הפרשי הצמדה וריבית כדין.
המזכירות תשלח העתק מפסק הדין לצדדים.
ניתן היום, ו' אדר א' תשע"ט, 11 פברואר 2019, בהעדר הצדדים.

ישעיהו שנלר, סג"נ, שופט- אב"ד

קובי ורדי, סג"נ,
שופט

עינת רביד, שופטת