הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים ע"א 56338-10-20

לפני
כבוד השופטת עינת רביד – אב"ד

כבוד השופט נפתלי שילה

כבוד השופטת נועה גרוסמן

מערערים

1.הנייה נייר
2.ירון נייר
ע"י ב"כ עו"ד סאסי

נגד

משיבה

קאנטרי על הים בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד הורניק

פסק דין

לפנינו ערעור על פסק דין של בית משפט השלום בתל אביב-יפו מיום 29.9.2020 (כבוד סגנית הנשיא, השופטת כרמלה האפט, ת"א 31200-10-18) בגדרו נקבע פינוים של המערערים מ"הנכס", שהוא "השטח הפלוש".
בתום הדיון היום, הצענו לצדדים הצעה שפורטה בפרוטוקול ולפיה :
"פסק דינו של בית משפט קמא יעמוד על כנו, במובן זה שצו הפינוי שניתן למערערים יוסיף לחול עד להכרעה אחרת בתביעה שתוגש ע"י המשיבה, בתוך 90 יום מהיום, לביהמ"ש המוסמך להכרעה, בין היתר, בשאלה האם השטח הפלוש שייך למשיבה או למערערים.
בסוגיית ההוצאות שנפסקו ע"י בית משפט קמא – ככל שביהמ"ש המוסמך יכריע בסוגיית הבעלות לטובת המערערים, כי אז יושב סכום ההוצאות. ככל שביהמ"ש המוסמך יכריע בסוגיית הבעלות לטובת המשיבה, ההוצאות יישארו בידיה."
המערערים הסכימו ואילו בא כוח המשיבה, לאחר מספר שעות של התייעצות, הודיעה כי מרשתו מסרבת לה , אולם ציין, כי מרשתו מסכימה להשבת התיק לבית המשפט קמא " לצורך ביצוע מדידות מבלי שיהיה צורך במתן פסק דין מנומק על ידי בית משפט נכבד זה".
קראנו את פסק הדין לעומקו, עיינו היטב בראיות שהגישו הצדדים, בחקירות הנגדיות , בסיכומי הצדדים בבית המשפט ובפסק הדין קמא. ועדיין נותרנו עם תהיות שונות ושאלות לגבי מיקו מו המדויק של "השטח הפלוש", וזאת בין היתר כתוצאה מכך שהקרקע לא עברה פרצלציה והיא מחולקת לבעלויות וחכירות על פי תשריטים שוני ם מזמנים שונים , שכפי שהללו הוצגו בבית המשפט, אינם תמיד עולים בקנה אחד. כמו כן יש לבחון היטב למי שייך "השטח הפלוש" לנוכח השינויים שחלו ב חלוקת החלקות השונות, ובשינויי הבעלות בחלקה . ראו למשל את הגרמושקה משנת 1989 לעומת נספח "ב" לכתב התביעה בהיבט של האזור מושא המחלוקת וההבדלים ביניהם .
נראה לנו שסוגיה כזו שעניינה קביעת בעלות ופינוי צריכה לבוא על פתרונה בדרכים מקצועיות ולא ב הסתמך על עדויות של מי שאינם מקצועיים.
לפיכך הדרך הנכונה לפעול בתיק שכזה היא למנות מודד מוסמך ו/או כל מומחה אחר ו/או נוסף, לשיקולו של בית המשפט קמא , אשר יקבל הוראות והנחיות מבית המשפט, כפי שיראה לנכון, על פי שיקול דעתו, כך שתתקבל תשובה מקצועית בסוגיה שבמחלוקת.
לצורך כך, יוחזר התיק לבית משפט קמא, אשר יפעל כפי הבנתו לקבלת חוות דעת מקצועית , ולאח ר קבלת העמדה המקצועית בסוגיה יוציא תחת ידו פסק דין חדש.
צו הפינוי נותר על כנו עד למתן החלטה אחרת על ידי ערכאה שיפוטית .
הוצאות הליך זה יילקחו בחשבון על ידי בית המשפט קמא על פי תוצאות ההליך בפניו.
הפיקדון שהופקד על ידי המערערים על פירותיו, יושב להם באמצעות בא כוחם.
ניתן היום, י' אייר תשפ"א, 22 אפריל 2021, בהעדר הצדדים.

עינת רביד, שופטת, אב"ד

נפתלי שילה, שופט

נועה גרוסמן, שופטת