הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים ע"א 38764-02-20

לפני
כבוד ה שופט יונה אטדגי

המבקשים

  1. סעיד יוסף
  2. סעיד וופא

נגד

המשיב

בנק הפועלים למשכנתאות בע"מ

החלטה בבקשה לעיכוב ביצוע

1. המשיב הגיש נגד המבקשים תביעה בסדר דין מקוצר על סך 389,230 ₪.
המבקשים הגישו בקשת רשות להגן שאיננה נתמכת בתצהיר.
התצהיר לא צורף גם לאחר שהרשם הבכיר בבית משפט קמא נתן למבקשים ארכה לעשות זאת.
במקום זאת צורפה לבקשה חוות דעת מומחה החולקת על הסכום הנתבע.
בתום דיון שנערך במעמד הצדדים נתן בית המשפט קמא את פסק די נו, הדוחה את בקשת הרשת להגן והמחייב את המבקשים לשלם למשיב את הסכום הנת בע, בצירוף הוצאות ושכ"ט עו"ד.

2. המבקשים הגישו ערעור זה על פסק הדין ויחד עמו בקשה זו לעיכוב ביצועו.
על פי הנטען בבקשה סכום חובם למשיב עומד כיום על סך של 420,000 ₪.
המשיב מתנגד לבקשה.

3. כידוע, ההלכה היא שבדרך כלל אין לעכב ביצוע פסק דין המטיל חיוב כספי, אלא אם קיים חשש ממשי שהזוכה לא יוכל או יתקשה להשיב את כספי הזכייה, אם הערעור יתקבל.
לאור זהותו של המשיב כאן ברור כי חשש זה אינו מתקיים והמבקשים גם לא טענו לכך.
טענתם העיקרית היא כי קיימת למשיב בטוחה ממשית לפ ירעון החוב בדמות משכנתא לטובתו המוטלת על נכס מקרקעין מסוים, אך המשיב השיב על כך שנכס זה מוחזק בפועל על ידי צדדים שלישיים ולכן קיים קושי במימוש המשכנתא.
עוד טענו המבקשים כי הם מתקשים כלכלית לפרוע את החוב אולם, נפסק כי מצב כלכלי רעוע של המבקש, אין בו כשלעצמו כדי להצדיק את עיכוב ביצוע פסק הדין (ע"א 952/15 מקס נ' דינר ( 9.2.2015), פסקה 12; ע"א 5481/17 א.ש. טינה חברה לבניין בע"מ נ' מדינת ישראל – משרד האוצר (28.8.2017), פסקה 8) , כאשר ההתחשבות במצבו הכלכלי של החייב צריכה להיעשות במסגרת הליכי ההוצאה לפועל.

4. מבלי לקבוע מסמרות נראה כי גם סיכויי הערעור אינם נוטים לטובת המבקשים, שלא טרחו לצרף תצהיר תומך לבקשתם לרשות להגן, גם לאחר הארכה שניתנה להם לעשות זאת, וכפי שצוין בפסק הדין לא טרחו להביא גם את המומחה לדיון בבקשת הרשות להגן, כדי לאפשר את חקירתו.
כן ציין בית המשפט, כי גם בחוות הדעת הודה המומחה שחוות דעתו איננה מתייחסת לטענה מרכזית של המשיב בדבר אופן חישוב החוב.

5. הבקשה נדחית.
המבקשים ישלמו למשיב הוצאות בקשה זו בסך 1,500 ₪.

ניתנה היום, כ' תמוז תש"פ, 12 יולי 2020, בהעדר הצדדים.