הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים ע"א 33447-06-20

לפני
כבוד ה שופט יונה אטדגי

המבקשים:

ג'ולייט אנקרי ואח'

נגד

המשיבות:

  1. שחר ידגר ובניו קבלנות בנין ונכסים בע"מ
  2. ג.ב. אן פיקוח וניהול פרויקטים בע"מ
  3. בתיה לביא

החלטה בבקשה לעיכוב ביצוע

1. המבקשים, יחד עם המשיבה 2 (להלן – "ג.ב.אן") והמשיבה 3 (להלן – " לביא") התקשרו עם המשיבה 1 (להלן – " המשיבה") לשם בניית בניין מגורים (להלן – " הבניין").
על פי קביעת בית המשפט קמא בפסק דינו ( סעיף 1.2), המשיבה הספיקה להשלים כ-92% מהעבודה לפני סילוקה מהאתר על ידי המבקשים, שביחד עם ג.ב.אן ולביא היו הנתבעים בתביעה שהתבררה בבית משפט קמא (יכונו בהקשר זה יחד – " הנתבעים").
המשיבה תבעה את הנתבעים על יתרת חוב שטרם שולמה, פיצויים מוסכמים בגין הפרת החוזה ונזקים נוספים שנגרמו לה, לטענתה, והנתבעים תבעו את המשיבה בתביעה-שכנגד על נזקים שונים שנגרמו להם לטענתם מעבודתה.
בית המשפט קיבל את תביעת המשיבה בחלקה וחייב את הנתבעים לשלם לה סכומים מסוימים המגיעים על פי האמור בבקשה זו לסך של 1,048,792 ש"ח (נומינלי, רובו בערכי שנת 2014), דחה את התביעה שכנגד וחייב את הנתבעים לשלם למשיבה הוצאות ושכ"ט בסך 80,000 ₪ (להלן – " פסק הדין").

2. המבקשים הגישו ערעור זה על פסק הדין ויחד עמו בקשה זו לעיכוב ביצועו.
ג.ב.אן, על פי האמור בתגובתה בקשה זו, הגישה ערעור נפרד, ע"א 57331-06-20.
לביא לא הצטרפה לערעור זה ולא הגיבה לבקשה.
המשיבה הגישה את תגובתה – התנגדותה לבקשה, ו כן אפשרתי למבקשים להשיב לתגובת המשיבה.

3. הלכה מושרשת היא, שכאשר מדובר בבקשה לעיכוב ביצוע חיוב כספי, השיקול העיקרי הנבחן הוא ה שאלה האם קיים חשש שהזוכה לא ישיב את כספי הזכייה אם החייב יצליח בערעורו. ואכן, הבקשה לעיכוב ביצוע מבוססת במידה רבה ע ל טיעון זה, אולם לא מצאתי בכל הדברים שה ובאו במסגרת טיעון זה כדי לבסס חשש ממשי כנדרש על פי הפסיקה, חלקם הופרך בתגובת המשיבה וחלקם אינם רלוונטיים למשיבה אלא לחברה אחרת הקשורה לבנו של בעל השליטה של המשיבה.
בניגוד לנטען על ידי המבקשים בדבר קשייה הכספיים, צירפה המשיבה מכתב עדכני, מיום 22.6.20, של בנק הפועלים, שבו מתנהל חשבונה, לפיו החשבון מתנהל לשביעות רצונו של הבנק, כי היא מכבדת את התחייבויותיה כלפיו והמכתב אף מפרט את יתרת הזכות בחשבון (מעל 1.5 מיליון ₪) ואת האשראי העו מד לרשותה (מעל פחות מחצי מיליון ₪).
וכן בניגוד לנטען על ידי המבקשים, המשיבה צירפה חוזים המלמדים על פעילותה העסקית.
למרות זאת, לא נתין להפיג את החשש הנטען, מאחר שהסכום ה כולל שנפסק, למעלה ממיליון ₪ (סכום נומינלי, אליו יש לצרף הפרשי הצמה וריבית, בעיקר משנת 2014, נוסף לסכום שנפסק בגין הוצאות ושכ"ט עו"ד), גבוה יחסית.
האיזון הראוי יימצא בתשלום רובו של הסכום שנפסק ובהפקדת יתרתו.

4. ביחס לסיכויי הערעור, המבקשים טוענים כי בית המשפט סטה מקביעות שנקבעו בחוות דעת המומחה מטעמו וכן הם מעלים השגות שונים על קביעת עובדתיות נוספות.
המשיבה טוענת כי פסק דינו של בית המשפט עולה בקנה אחד עם חוות דעת המומחה וכי אין ממש בהשגות שהועלו.
הבירור בקשר לשאלה האם בית המשפט סטה מחוות דעת המומחה שמינה, ואם כן – ב איזה מידה הוא סטה ממנה והאם היתה הצדקה לכך, ייעשה במסגרת הערעור עצמו ולא במסגרת הבקשה.
כך גם ההשגות שהועלו בקשר לקביעות עובדתיות שונות, כאשר הכלל הוא שערכאת הערעור איננה מתערבת בדרך כלל בהן.

5. ג.ב.אן הצטרפה לבקשת המבקשים ונימוקיהם וביקשה כי עיכוב הביצוע יחול גם עליה.
בקשת ג.ב.אן צריכה להתברר במסגרת בקשה שתוגש – אם תוגש - בערעור שהיא הגישה ולא במסגרת זו.
אולם, מאחר שהחיוב הוטל על כל הנתבעים יחד ולחוד, לא תיעשה בהחלטה זו הפרדה ביניהם.

6. אשר על כן אני מחליט כדלקמן:
ניתן בזה צו עיכוב ביצוע על 35% מהסכום הכולל שנפסק, בכפוף לכך שסכום זה יופקד בקופת בית המשפט (במזומן או בערבות בנקאית צמודה), עד יום 15.7.2020 שעה 13:00.
ככל שלא תושג הסכמה בין הצדדים ביחס לסכום המעודכן, שיש להפקידו, על המבקשים לפנות לבית המשפט קמא למתן פסיקתא.
הצו לא יחול על יתרת הסכום שנפסק.
אין צו להוצאות בקשר לבקשה זו.

ניתנה היום, ט' תמוז תש"פ, 01 יולי 2020, בהעדר הצדדים.