הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים ע"א 27966-10-17

לפני

כבוד ה שופט ישעיהו שנלר , סגן הנשיא – אב"ד
כבוד ה שופט קוביורדי, סגן הנשיא
כבוד ה שופטת עינת רביד

המערערת בע"א 27966-10-17
המשיבה בע"א 50843-10-17:
חברת החשמל לישראל בע"מ
נגד

המשיבה בע"א 27966-10-17
המערערת בע"א 50843-10-17:
צמנטכל סולל בונה שותפות מוגבלת

פסק דין

1. הצדדים הסמיכו את בית המשפט לפסוק בדרך של פשרה וללא מתן נימוקים לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד-1984, הכל כמפורט בפרוטוקול הדיון מיום 12.11.2018.

2. לאחר ששמענו את הצדדים ועיינו בהודעות הערעור ובעיקרי הטיעון אנו פוסקים כי המשיבה – צמנטכל סולל בונה שותפות מוגבלת, תחזיר ותשלם למערערת – חברת החשמל לישראל בע"מ, סך של 90,000 ₪, וזאת תוך 30 יום מהיום שאם לא כן יישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית מהיום.

3. כל צד יישא בהוצאותיו במסגרת הערעורים.
4. המזכירות תחזיר לכל אחת מהמערערות את הפיקדון שהפקידה באמצעות בא כוחה.

5. המזכירות תשלח העתק מפסק הדין לב"כ הצדדים.
ניתן היום, ד' כסלו תשע"ט, 12 נובמבר 2018.

ישעיהו שנלר, סג"נ, שופט- אב"ד

קובי ורדי, סג"נ,
שופט

עינת רביד, שופטת