הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים ע"א 12511-07-21

לפני
כבוד השופטת יהודית שבח, סג"נ

מערערת

סופר ג'וניור 24 בע"מ

נגד

משיבות

  1. שחר ברק יזמות נדל"ן בע"מ
  2. מגדלי אביטן בע"מ

החלטה

בפסק הדין שניתן 14.03.2021בתא 1756-08-20 קיבל בית משפט קמא את תביעת הפינוי שהוגשה נגד המערערת והורה על פינויה מהמושכר עד 15.05.2021.
בהחלטה מיום 17.06.2021 דחה בית משפט קמא את בקשת עיכוב הביצוע שהגישה המערערת.

על פסק דין הפינוי משיגה המערערת בעא 45701-05-21 הקבוע לדיון ביום 02.05.2022 (להלן - הערעור הראשון).
על החלטת בית משפט קמא הדוחה את בקשת עיכוב הביצוע משיגה המערערת בערעור שמספרו ברישא (להלן - הערעור השני), במסגרתו היא עותרת לעיכוב ביצוע בבקשתה מיום 26.07.2021.

המשיבות טרם הגיבו לגופה של בקשת עיכוב הביצוע, וקודם לכן הן עותרות למחיקתו על הסף של הערעור השני , משלטענתן, דרך ההשגה על החלטה הדוחה בקשת עיכוב ביצוע עוברת דרך בקשת רשות ערעור, במובחן מהגשת ערעור בזכות.

אמנם בהחלטתי מיום 15.07.2021 התרתי למערערת להגיב לבקשת המחיקה על הסף עד ליום 05.09.2021 אולם בהינתן שביום 26.07.2021, קרי – אתמול, הוגשה בקשה דחופה לעיכוב ביצוע המחייבת התייחסות במהלך הפגרה, ממילא קם הצורך ליתן את הדעת גם לבקשה למחיקת הערעור על הסף, שאין זה מחויב המציאות לקבלה משתי סיבות: האחת - בערעור הראשן דחה בית המשפט את בקשת עיכוב הביצוע על ספה תוך שהוא מציין בהחלטתו מיום 27.06.21 כי "הדרך להשיג עליה אינה על דרך בקשה מקורית חדשה לערכאת הערעור אלא על דרך ערעור על ההחלטה שניתנה". אין ספק שבית המשפט כיוון להשגה עצמאית , לאו דווקא לנתיב הדיוני הנכון, אך אין לשלול שהמערערת ראתה בכך הנחיה מחייבת. שנית, על הערעור השני חלות תקנות 2018 הקובעות, כי "הוגש ערעור במקום שבו היה על המערער להגיש בקשת רשות ערעור, רשאי בית המשפט לדון בערעור כבקשת רשות ערעור ולתת הוראות לפי העניין" (תקנה 149(4) סיפא) .
מכאן שלא בהכרח חסומה הדרך בפני המערערת להשיג על ההחלטה הדוחה את בקשת עיכוב הביצוע.

בהינתן שמדובר בחוזה שכירות ארוך טווח (15 שנים) שנקשר עם הבעלים הקודם, שדמי השכירות, כולל התוספות – כבר שולמו, ושפינוי עכשיו ירוקן מתוכן את הליך הערעור הראשון, אני מוצאת ל נכון ליתן סעד ארעי, עד שהבקשה תבורר כסדרה ותישמע עמדת המשיבות.

ניתן בזאת צו עיכוב ארעי עד להחלטה אחרת כנגד הפקדת פיקדון להבטחת נזקי המשיבות בסך 75,000 ₪. הפיקדון יופקד עד ליום 01.08.2021.

המשיבות יגיבו לבקשת עיכוב הביצוע עד ליום 05.09.2021 ותירשם תזכורת בפני כבוד השופט אטדגי ליום 06.09.2021 להמשך טיפול.

ניתנה היום, י"ח אב תשפ"א, 27 יולי 2021, בהעדר הצדדים.

יהודית שבח, שופטת, סג"נ