הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים לפני כבוד השופטת רחל ברקאי ע"ר 15260-02-18

המערער
(ע"ר 15260-02-18)

המערער
(ע"ר 9229-03-18)

רחמים רפאילוב
ע"י ב"כ עו"ד בלטר

עו"ד דוד קרשנבוים
ע"י ב"כ עו"ד יונתן גליק

נגד

המשיבים
(ע"ר 15260-02-18)

המשיב
( ע"ר 9229-03-18(
1.עו"ד דוד קירשנבוים
ע"י ב"כ עו"ד יונתן גליק
2.גדעון רוזנר
ע"י ב"כ עו"ד אמיר רוזנקרנץ
3.היועץ המשפטי לממשלה
ע"י ב"כ עו"ד חגית שלנג – פרקליטות

רחמים רפאילוב

פסק דין

1. בהסכמת הצדדים אוחדו הערעורים כמפורט לעיל, שעניינם ערעור על החלטת כב' הרשמת של בית משפט זה (השופטת נועה גרוסמן), מיום 17.1.18, אשר נדרשה לבקשת המערער (בע"ר 15260-02-18) (להלן: " רפאילוב") לפטור אותו מתשלום אגרה והפקדת ערבון בקשר לערעור אותו הגיש על פסק דין של בית המשפט השלום בת.א 54340-02-11, אשר הורה על מחיקת תביעתו של המערער תוך חיובו בהוצאות המשיבים והתניית חידוש תביעתו בתשלום הוצאות.

2. כב' הרשמת הנכבדה, אשר נדרשה לבקשה , קבעה בהחלטתה , כי היא פוטרת את המערער מתשלום אגרה מאחר ושוכנעה כי מצבו הכלכלי של המערער הינו בכי רע, נוכח העובדה כי היה מיוצג בעבר על ידי הלשכה לסיוע משפטי וכי ה ינו מוגבל באמצעים ומשתכר סכום חודשי זעום . עוד נתנה משקל לעובדה, כי היועץ המשפטי לממשלה, אשר התבקש למסור עמדתו בנדון נמנע מלעשות כן והותיר השאלה ללא התייחסות, על אף שלדידה הינו בעל דין ראוי ונכון להליך שכזה.
אשר להפקדת העירבון להבטחת הוצאות המשיבים בערעור, לא ראתה כב' הרשמת לנכון לפטור את המערער מהפקדת העירבון, אשר בנסיבות העניין הועמד על סך של 10,000 ₪.
כב' הרשמת נמנעה מלחוות דעתה בנושא סיכויי הערעור ורק ציינה כי המערער מוחזק כמי שהפסיד בדינו על כל המשתמע מכך, ועל כן ודווקא בשל כך ובשל מצבו הכלכלי הקשה מתחדד הצורך בחיובו בהפקדת ערבון.

3. רפאילוב מערער על החלטת כב' הרשמת המחייבת אותו בהפקדת ערבון , בטענה כי קביעותיה אינן עומדות ביחס ישיר לקביעותיה בכל הנוגע למצבו הכלכלי. לטענתו, כשם שקיבלה כב' הרשמת עמדתו וקבעה כי מצבו הכלכלי קשה, היה עליה לפטור אותו בדומה גם מהפקדת ערבון.
מעבר לכך, טען רפאילוב כי לגופו של ענין לא בחנה כב' הרשמת את סיכויי הערעור בעניינו וחזר והדגיש בפני את סיכויי הצלחתו בערעור.
לענין זה, טען רפאילוב כי מחיקת תביעתו בבית המשפט קמא נעשתה בהסכמתו ומתוך הבנה כי לא יחוייב בהוצאות, ובכל מקרה, התניית תשלום ההוצאות כתנאי לחידוש ההליך, סכום המגיע לסך של 35,000 ש"ח מהווה מחסום דיוני, הסוגר את דלתות בית המשפט בפניו נוכח חוסר יכולת כלכלית לשאת בהוצאות אלה.

4. המערער (להלן:"קירשנבוים") (בע"ר 9229-03-18), משיג אחר קביעות כב' הרשמת אשר פטרה את רפאילוב מתשלום אגרת בית המשפט. לטענת קירשנבוים, לא מתקיימים בעניינו של המערער התנאים המצטברים שיש להוכיח כדי להינות מהענקת הפטור מתשלום אגרת בית משפט.
לטענתו, המערער לא הניח תשתית ראייתית בדבר חוסר מסוגלות כלכלית לשאת בהוצאה זו. לא הציג תיעוד ואסמכתאות כנדרש , לרבות תדפיסי חשבון בנק, הוצאות חודשיות, תלושי משכורת וכיוצ"ב וכן לא הוכיח כי עילת תביעתו, ובמקרה דנן עילת הערעור, אי תנה דיה וכי אין המדובר בהליך חסר סיכוי של ממש.
אשר למסוגלותו הכלכלית של רפאילוב, טען קירשנבוים, כי הונחה תשתית ראייתית בפני כב' הרשמת, המלמד כי רפאילוב חוזר ומהתל בסביבה עת מציג עצמו כאדם חסר אמצעים כלכליים.
לטענתו אין בתשתית הראייתית שהציג רפאילוב כל מסמך המלמד על הכרזתו של רפאילוב כ"מוגבל באמצעים" וכי בפני כב' הרשמת הונחה תשתית המלמדת על התנהלותו הקלוקלת של רפאילוב בדרך להשגת ייצוג משפטי של הלשכה לסיוע משפטי, בכך שמסר מקומות מגורים שונים, כעולה מנספחי תצהירו ובעת שהסתיר מפני הסיוע המשפטי מקורות פרנסה אחרים. כך הצביע קירשנבוים על תצהיר של רפאילוב עצמו לפיו עוסק הוא בגביית שיקים ונותן ידו גם בעסקי עורכי דין.
עוד נטען כי רפאילוב הינו תובע סדרתי המגיש תביעות כנגד עורכי דין ומשלשל לכיסו כספים השייכים לאחרים ואינו בוחל באמצעים ונותן הצהרות כזב.

לטעמו, סיכויי ההצלחה של רפאילוב בערעור הינם קלושים נוכח פסק הדין המפורט שנתן בית משפט קמא עת הורה על מחיקת תביעתו של רפאילוב אשר לא הגיע ערוך ומוכן לשמיעת הראיות, מקום שהדיון נקבע להוכחות, תוך חיובו בהוצאות המשיבים, והכל לאחר שניתנה לבעלי הדין הזדמנות להתייחס לסוגיית ההוצאות.
לטענתו, התניית חידוש ההליך בתשלום ההוצאות הינה ראויה, נוכח התמשכות ההליכים וההוצאות הכספיות כבדות שגרם. והסיכוי כי ערכאת הערעור תתערב בנקודה זו אינה גבוהה נוכח מדיניות בתי המשפט להימנע מהתערבות בפסיקת הוצאות של ערכאה דלמטה, אלא רק בנסיבות חריגות וקיצוניות של פגם או פסול בשיקול הדעת, פגם אשר לא אירע בנסיבות דנן.

5. ב"כ המשיבים האחרים הצטרפו לעמדת קירשנבוים, ונציגת היועץ המשפטי לממשלה הוסיפה והדגיש ה, כי בניגוד לקביעתה של כב' הרשמת, בנושא פטור מתשלום אגרה, המדינה רואה את בעלי הדין כיריבים ראויים ונכונים בבקשות מסוג זה, ועל כן לא נכון היה לפרש העדר התגובה מטעם היועמ"ש כהסכמה לבקשת הפטור.
לגופו של ענין, נטען כי הפטור המוענק לבעל דין המקבל סיוע משפטי, נבחן בכל הליך והליך ואין להסיק מסיוע משפטי שניתן בעבר ככזה המצדיק הענקת פטור בהליך מאוחר יותר.
נטען כי בערעור דנן רפאילוב אינו זוכה לייצוג משפטי מטעם הסיוע המשפטי ועל כן אין לזקוף לזכותו פטור מטעם זה .
בפועל אין חולק כי בהליך שהתקיים בפני יוצג רפאילוב על ידי עו"ד בלטר, עו"ד פרטי אשר טען כי מייצג הוא את רפאילוב בשל יחסי חברות.

6. לאחר שחזרתי והפכתי בטענות הצדדים, מצאתי לנכון לקבל את הערעור של קירשנבוים ולדחות את הערעור של רפאילוב.
יצוין כי אגרת בית משפט בהליך של ערעור עומדת על סך של כ-850 ₪.
כפי שצוין לעיל, סכום הערבון להפקדה עומד על סך של 10,000 ₪.

אשר למצבו הכלכלי של רפאילוב - על פי התשתית העובדתית שהניח רפאילוב בכל הנוגע למצבו הכלכלי, אין בנמצא עדות למצב כלכלי קשה, והסתמכות כב' הרשמת בהחלטתה להענקת פטור מתשלום אגרה, על העובדה כי בעבר זכה רפאילוב לייצוג משפטי מטעם הסיוע המשפטי, אינה מהווה נסיבה המצדיקה הענקת פטור מתשלום אגרה בהליך דנן.
העובדה, כי בעבר זכה רפאילוב לסיוע משפטי, איננה מלמדת על מצבו הכלכלי כעת, והדברים נבחנים מעת לעת ומנסיבה לנסיבה. הראיה כי בהליך דנן לא מיוצג רפאילוב על ידי הסיוע המשפטי.
על פניו, הוצג תצהיר החתום על ידי מר רפאילוב, כי מתקיים הוא ממקורות פרנסה אשר יש להניח כי אינם זוכים לתיעוד בתלושי שכר ובחשבונות הבנק.

אשר לסיכויי הצלחתו של רפאילוב בערעור, מבלי לקבוע מסמרות בנדון, סבורה אנוכי כי אלה אינם מן הגבוהים, נוכח המדיניות המשפטית הרווחת ולפיה נמנעת ערכאת הערעור מלהתערב בקביעות הערכאה הדיונית בכל הנוגע לסוגיית ההוצאות, על היבטיה השונים. לצד התנהלותו של רפאילוב בניהול תביעתו בבית משפט קמא, לאורך שנים ארוכות, מאז שנת 2011 ועד מחיקת תביעתו בשנת2017 וכל זאת בהינתן זכות הטיעון שניתנה לצדדים בנדון בטרם מתן פסק דין.

7. מסקנתי אפוא, כי יש לקבל את ערעור קירשנבוים ולחייב את רפאילוב בתשלום אגרת בית משפט. בהתאם אני דוחה את הערעור שהגיש רפאילוב ומחייבת אותו בהפקדת העירבון ש אין לראותו כמכביד מאחר ואינו מן הגבוהים.
העירבון יופקד בתוך 30 יום מהיום, שאם לא כן ימחק הערעור (ע"א 29613-09-17).
רפאילוב ישא בהוצאות המשיבים 1-2 בסך של 1000 ₪ לכל אחד.
הליכים משפטיים כרוכים בעלויות כספיות לצדדים, ובית המשפט לעולם יערוך האיזונים הנדרשים על מנת שלא לסגור דלתות בית המשפט בפני העני, ואולם ולצד זאת יאזן שיקולים אלו בהינתן קיומו של נתבע הנחשף להוצאות משפטיות עקב ההליכים הננקטים נגדו.

ניתן היום, כ"ב חשוון תשע"ט, 31 אוקטובר 2018, בהעדר הצדדים.

חתימה