הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים 24

לפני
כב' השופט ק ובי ורדי, סגן נשיא
המבקש:

משה יוסף בניטה
ע"י ב"כ עו"ד רונן צרפתי על פי מינוי הלשכה לסיוע משפטי מחוז תל אביב

נגד

המשיבה:
עיריית בת ים
ע"י ב"כ עו"ד מילי ויס-ורסנו

החלטה
בפניי בקשה לצו ביניים לעיכוב הליכי גבייה בגין חיובי ארנונה, מים וביוב שהוטלו על המבקש על ידי המשיבה, עיריית בת-ים ( להלן: " המשיבה"), ביחס לדירת מגורים המצויה ברחוב מחרוזת 44 דירה 7, בעיר בת-ים ( להלן: "הנכס"). ההחלטה דנן ניתנת בהמשך להחלטתי מהיום, בה קיבלתי את בקשת המבקש להארכת מועד להגשת עתירה מנהלית כך שהמועד להגשת עתירה מנהלית יוארך עד למועד הגשתה בפועל.

יוער, כי לא היה מקום להגשת בקשה לצו ביניים בטרם ניתנה הארכת המועד, ברם, בהתחשב בכך שהוארך המועד ניתנת ההחלטה גם בבקשה לצו ביניים.
תמצית העובדות וטענות הצדדים
המבקש, נכה כבן 63, גרוש, אב לשני ילדים בוגרים, ולו 9 אחים ואחיות.

אמו של המבקש, שמחה בניטה ( להלן: "המנוחה") נפטרה בשנת 1991 והותירה עיזבונה ל- 10 ילדיה.

מאז פטירת אמו, ובסמוך לשחרורו מבית הכלא, מחזיק המבקש בנכס הרשום על שם אמו. המבקש מתקיים מקצבת נכות ונמצא בטיפולים ביחידה לטיפול בהתמכרויות ושיקום האסיר בעיר בת-ים.

בשנת 2014 פתחה המשיבה בקשה בתיק הוצל"פ מס' 01-XX338-14-9 בלשכת הוצל"פ תל-אביב, כנגד עיזבון המנוחה. בעקבות הליך זה טוען המבקש כי יצר קשר עם המשיבה בניסיון לבירור החוב ואפשרות הסדרתו אך זו נמנעה מלמסור פרטים לגביו.

נוכח האמור ולאור מצבו הכלכלי פנה המבקש בשנת 2017 לקבלת סיוע משפטי מהאגף לסיוע משפטי במחוז מרכז.

ביום 21.8.18 הוגשה העתירה דנן לבית המשפט המחוזי מרכז, ובצידה בקשה להארכת מועד ובקשה לעיכוב הליכים במעמד צד אחד. בו ביום נדחתה הבקשה לעיכוב הליכים במעמד צד אחד על ידי כבוד השופט ( ס"נ) יעקב שפסר.

ביום 16.10.18 הוריתי למבקש לצרף את ההתכתבויות שבוצעו בינו לבין המשיבה, וכן להתייחס לסוגיית צירוף שאר בעלי הזכויות בנכס הנוגע לעתירה דנן.

לטענת המבקש, עד היום המשיבה נמנעה מהעברת המידע כפי שביקש במכתב מטעמו ביום 26.10.17, מה שמונע מהמבקש לפעול במטרה להגיע להסדר כספי מולה. לטענתו, אין בידו מידע מדויק בנוגע להליכי הגבייה המנהלית הננקטים כנגד עיזבון המנוחה ו\או כנגדו, פרט לבקשה למימוש משכון משנת 2014 בלשכת ההוצל"פ. נוכח האמור, ובהעדר הצגת מלוא המידע על ידי המשיבה באשר להליכי הגבייה טוען המבקש כי החוב התיישן ו\או דבק בו שיהוי ניכר המחייב את ביטולו. עוד טוען המבקש כי יש לעדכן את סכום החוב, וזאת מכוח זכאותו להנחה בתשלומי הארנונה, עקב נכותו, המקנה לו הנחה בשיעור 80% מהתשלום.

לגבי מאזן הנוחות טוען המבקש כי העיקולים והליכי הגבייה המתנהלים כנגדו מונעים ממנו התנהלות כספית שוטפת. עוד טוען המבקש כי למשיבה לא ייגרם נזק מעיכוב ההליכים וזאת במיוחד לאור התנהלותה עד כה ביחס לחוב ובשים לב לתקופת החוב שהתיישנה והעדר נקיטת הליכים כמתחייב מצידה כנגד המבקש ו\או עיזבון המנוחה.
לטענת המשיבה יש לדחות את העתירה על הסף וזאת מחמת שיהוי רב ביותר בהגשתה, בחלוף כשנה ממועד שליחת התשובה מטעמה למבקש. לטענתה, המבקש לא הביא כל טעם מדוע הגיש את עתירתו באיחור, במיוחד כאשר היה מיוצג על ידי הסיוע המשפטי כבר משנת 2017.

לטענת המשיבה, מתקיימים הליכים מנהליים רבים לגביית החוב. כך טוענת המשיבה שכל אחיו של המבקש מודעים להליכי מכירת הנכס המתבצעים על ידה, וחלקם אף משתפים פעולה עימה ועליו להסביר מדוע הגיש עתירה זו לבדו כאשר הוא יורש רק 1/10 מהנכס.

בתשובתו לתגובת המשיבה טען המבקש כי המשיבה פעלה " בגבייה פאסיבית", לא פעלה לגביית החוב בזמן אמת, ודרשה אותו רק כאשר המבקש פנה לקבלת אישור או ביצוע פעולות למולה.

באשר לאחיו ואחיותיו, היורשים הנוספים של דירת המגורים, טען המבקש כי אלו הסכימו בעל-פה לוותר על חלקם בירושה ובזכויותיהם בנכס לטובתו, נוכח מצבו הקשה. בתוך כך טוען המבקש כי מימוש דירת מגוריו עלול להוות עבורו " גזר דין מוות" תוך השלכתו לרחוב וחזרה לתוך מעגל הסמים הקשים והפשע.

עוד מוסיף וטוען המבקש בתשובתו כי לא ייגרם למשיבה כל נזק בעיכוב ( המוכחש) בהגשת העתירה ו\או לצדדים שלישיים, שהרי המשיבה עצמה לא נקפה אצבע לגבות את החוב שמקורו בשנת 1980, וכאשר החלה בפעולות הגבייה רק מאז סוף שנת 2014, וגם אז נעשו בקרטוב.

זה המקום לציין כי לתגובתו לבקשת ההבהרה צרף המבקש מסמך חתום על ידי מרבית אחיו לפיו בכוונתם להגיש בקשה לצו ירושה של המנוחה ולמסור תצהירי הסתלקות מחלקם בירושה לטובתו, בתוך כך גם טען המבקש שככל שיוחלט בהמשך ההליך דנן לצרף את כל בעלי הזכויות בנכס להליך דנן, יפעל להגשת בקשה מתאימה בעניין.

דיון והכרעה
לאחר שעיינתי בטענות הצדדים באשר לבקשה למתן צו ביניים, כמו גם בעתירה עצמה, אני סבור כי בנסיבות העניין דין הבקשה להתקבל.

צו ביניים ניתן בהתחשב שני שיקולים: האחד - סיכויי העתירה להתקבל והשני כי מאזן הנוחות נוטה לטובת מבקש הצו ולא לטובת המשיב, המבקש להימנע מהוצאתו [ ראה בר"מ 5776/13 עמותת מקום להיות – בית הספר " מעיין" נ' מנכ"ל משרד החינוך, (פורסם בנבו, 26.8.2013), בר"מ 6256/12 מדיטקס בע"מ נ' מכבי שירותי בריאות, (פורסם בנבו, 29.8.2012)].

היחס בין שני השיקולים הללו הִנו בבחינת " מקבילית הכוחות". ככל שסיכויי העתירה גבוהים יותר, כך ניתן למעט בדרישת מאזן הנוחות, ולהיפך [ ראה בר"מ 5338/10 מנרב הנדסה ובניין בע"מ נ' החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ, (פורסם בנבו פסקה 10 ,9.8.2010), וכן בר"ם 6072/12 יצחק דוד נ' עיריית נצרת עילית, (פורסם בנבו פסקה 5, (19.9.2012), בר"ם 8601/10 ק.מ.מ מפעלי מחזור בע"מ נ' עיריית תל אביב, (פורסם בנבו, פסקה 14 20.12.2010)]. בנוסף נקבע בפסיקה כי אבן הבוחן המרכזית היא " מאזן הנוחות" [ראה בר"ם 4434/11 פי.ג'י.אל הנדסה ותכנון תחבורה בע"מ נ' נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ, (פורסם בנבו,11.7.2011)].

באשר למאזן הנוחות, יבחן בית המשפט, בין יתר שיקוליו, אם אי מתן הצו יסכל את בירור ההליך העיקרי, וכן יבחן את הצורך לשמר מצב קיים לעומת יצירת מצב חדש בטרם התברר ההליך לגופו [ ברמ 301/03 אחים סקאל בע"מ נ' רשות שדות התעופה ( פורסם בנבו, 18.03.2003)]. צו הביניים שומר על " המצב הקיים" ומבטיח את היכולת ליתן סעד אפקטיבי, אם יראה זאת בית המשפט שידון בהליך העיקרי לנכון [ ראה בג"ץ 3330/97 עיריית אור יהודה נ' ממשלת ישראל (פורסם בנבו, 14.10.1997, בר"מ 5793/06 ד"ר חאלד דיאב נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה נצרת ( פורסם בנבו, 20.09.2006)].

בלא להכריע בסיכויי העתירה, מאזן הנוחות מטה את הכף לקבלת הבקשה. זאת בהתחשב בית היתר במצב הקיים לפיו המבקש מתגורר בנכס מזה שנים רבות (משנת 1993 לאחר שחרורו מהכלא) . ודוק, המדובר בדירת מגורים אשר פינוי המבקש ממנה יוביל בהכרח לנזק כבד למבקש היכול לאבד את מקום מגוריו.

זאת, כאשר מנגד, המשיבה אכן השתהתה שנים רבות בגביית החוב ולא נראה כי ייגרם לה נזק ממשי כתוצאה מעיכוב נוסף עד להכרעה בעתירה המנהלית. במצב דברים זה, אף אם תידחה העתירה בסופו של יום, הרי שהמשיבה לא תמצא עצמה בפני שוקת שבורה.

לאור כל האמור, ניתן בזאת צו ביניים המורה על עיכוב הליכי הגביה והליכי ההוצל"פ\מימוש הנכס עד להכרעה בעתירה.

המזכירות תודיע לצדדים ותקבע לדיון בעתירה.

השופט שידון בעתירה יכריע גם בשאלת צירופם של האחים והאחיות האחרים שיש להם זכויות וחובות בדירה שמבוקש לממשה.

ניתנה היום, ט"ו חשוון תשע"ט, 24 אוקטובר 2018, בהעדר הצדדים.