הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים עת"מ 37659-10-18

לפני
כב' השופט שאול שוחט, סגן נשיא

העותר

יוסף סייג

נגד

המשיב

הוועד המרכזי של לשכת עו"ד בישראל
ע"י ב"כ עו"ד: גלעד וקסלר

החלטה

1. העותר, יליד שנת 1957, התקבל לשירות לשכת עורכי הדין בשנת 1986. מסיבות שאין זה המקום לפרטן בהחלטה זו, הורחק העותר, בשנת 2000, משורותיה. מאז פברואר 2014, עת פנה העותר בראשונה למשיב, מנסה העותר לשוב לשורות הלשכה. ענייננו בפנייתו השלישית, מיום 15.1.18. פניה זו נדחתה בהחלטה של המשיב מיום 17.7.18. החלטה נמסרה לעותר ביום 30.9.18.
מכאן העתירה.

2. עניינה של החלטה זו בבקשת העותר לקבל לידיו את פרוטוקול ועדת ההתמחות, שבפניה הופיע ביום 15.5.18, ואת החלטתה של ועדה זו (ליתר דיוק את המלצתה), כמו גם את פרוטוקול הדיון שהתקיים בעניינו אצל המשיב, מיום 17.7.18.

3. לטענת העותר אי מסירת ההמלצה של ועדת ההתמחות "פוגע ביכולתו... לנהל את עתירתו" (ס' 23 לעתירה) ובאשר לפרוטוקול שהתקיים בעניינו אצל המשיב הרי בהיות המשיב גוף ציבורי המקיים הליך מעין שיפוטי מן הראוי, כי "יתקיים פרוטוקול והפרוטוקול יוצג לצדדים, ולו רק להוכיח ניקיון כפיים והתנהלות צודקת ונכונה ולא משוא פנים". לטענתו אי מסירת פרוטוקול הישיבה אצל המשיב פוגע בזכותו "לדעת במה צידדו חברי הוועד, על מה התבססה ההחלטה בסופו של דבר, האם היו חברים אשר צידדו בעדו ועוד שיקולים אשר יכולים לעזור לבית המשפט הדן בעתירה זו לצורך קבלת החלטתו" (ס' 27, 28 לעתירה). העותר הוסיף וציין, כי סירובו של המשיב למסור מסמכים אלה עומדים בסתירה להתנהלותו בעבר עת מסר לו את המסמכים המקבילים הנוגעים לפניותיו הקודמות.

4. בישיבת יום 20.1.19 התבקש ב"כ המשיב למסור לעיון בית המשפט את המסמכים האמורים. בתגובה הבהיר ב"כ המשיב, כי הוא מוכן למסור לבית המשפט את פרוט' ועדת ההתמחות ובלבד שאם יחליט בית המשפט למסרו לעותר יוסתרו השמות (עמ' 4 לפרוטוקול ש' 16-15) אך לא את המלצת ועדת ההתמחות ולא את פרוטוקול הישיבה שהתקיימה אצל המשיב ביום 17.7.18. בתום הדיון קבעתי ישיבה נוספת והוריתי לב"כ המשיב להתייצב אליה עם המסמכים המבוקשים.

5. בישיבה העוקבת, מיום 26.2.19, הונחו לפניי המסמכים המבוקשים. ב"כ המשיב חזר על עמדתו כי אין מקום למסור את המלצת ועדת ההתמחות אף לא את הפרוטוקול של הישיבה אצל המשיב (עמ' 8 לפרוטוקול ש' 14-13). לטענתו, תוך הפניה לדבריו בכתב התשובה, עניין לנו בהמלצה פנימית (המלצת ועדת ההתמחות) ובדיון פנימי (פרוטוקול הישיבה אצל המשיב) שעל פי ההלכה הנוהגת אין מקום למסור אותם לידי העותר.

6. משהסכים ב"כ המשיב למסור את פרוטוקול ועדת ההתמחות אין מניעה להורות על מסירתו. מאחר שהפרוטוקול שנמסר לידי אינו מפרט את שמות הצדדים אלא נוקב בהיגד "חבר" הרי שאין גם צורך להשחיר את השמות, כפי שהתבקש. מנגד, חזקה עליי ההלכה הנוהגת לפיה אין מקום למסור פרוטוקולים פנימיים וסגורים לקהל של דיוני המשיב, לידיו של מושא הדיון, וכי יש להסתפק במסירת ההחלטה בעניינו, על נימוקיה. בהקשר זה טען העותר כי קיימת חשיבות לבחינתו של פרוטוקול הדיון: עד כמה הדיון שהתקיים היה מעמיק ויסודי; עד כמה התייחס הוא לעובדות נכונות ולא שגויות "רק את המינימום הזה אני חושב שאני צריך לקבל את הפרוטוקול לראות שנעשה צדק". תנוח דעתו של העותר, כי בחינה זו תיעשה על ידי בית המשפט המנהלי, אשר קיבל לידיו את פרוטוקול הדיון והוא זה שיבחן אם עניינו של האדם הנדון נידון באותה ישיבה. בכך ניתן האיזון ההולם במקרה שלפנינו.

שונים הם פני הדברים באשר להמלצת ועדת ההתמחות. להבדיל מפרוטוקול הדיון המשקף שיח ושיג בין חברי הרשות הציבורית ושחסיונו נועד לאפשר דיון פתוח, כן, חופשי וענייני בין חבריה, כתנאי דרוש לתהליך גיבוש שיקול הדעת של הרשות (ע"א 7759/01 הוצאת עיתון הארץ בע"מ נ' משרד המשפטים; 1.6.04) אין באי מסירת ההמלצה עצמה כדי לשרת מטרה זו. מנגד, ועדת ההתמחות היא הגורם לפניו התבצע השימוע. לפניה הופיע העותר ושטח את טענותיו, תחת שיעשה זאת ישירות בפני המשיב. זה הנוהל שכפה המשיב על העותר. ההמלצה של ועדת ההתמחות אמורה להיות מונחת לפני המשיב. המשיב הוא שמקבל את ההחלטה. בהינתן האינטרס האישי שיש לעותר בהחלטה האם אין חשיבות לשאלה האם ההמלצה, תהא אשר תהא, קיבלה משקל כלשהי בהחלטה? האם היא בכלל נשקלה? מדוע שהעותר לא ידע מה היתה ההמלצה שאם חיובית היא, ונימוקיה עמה, יכול ויעשה בה שימוש בעתירתו? המשיב אינו יכול להתעלם מההמלצה של ועדת ההתמחות כאילו לא ניתנה שעה שהוא זה שהחליט כי העותר יופיע לפניה, ולא לפניו, ויעלה טענותיו. אם לא די בכך, במקרה שלפנינו, כדברי ב"כ המשיב בישיבת יום 26.2.19, "ברמה העקרונית יותר מאשר ברמה המעשית של התיק הזה" (עמ' 9 ש' 13) הסכים המשיב למסור לידי העותר את פרוטוקול השימוע לפני הוועדה. אוסיף ואומר, כי לא ניתן מהחלטת המשיב, שדחתה את פנייתו של העותר לשוב לשורותיו, מה המשקל, אם בכלל, ניתן ל"תיעוד הופעתו" בפני ועדת ההתמחות שהועבר לעיון המשיב.

סוף דבר
6. א. מורה על מסירת פרוטוקול הדיון לפני ועדת ההתמחות לרבות ההמלצה.

ב. לאחר ביצוע האמור לעיל, יודיעו הצדדים, אם מבקשים הם דיון נוסף או שדי להם בדיונים שהתקיימו עד כה לצורך מתן הכרעה בעתירה. ככל שתתבקש השלמת טיעון בכתב תינתן אפשרות זו לצדדים לפי לוח זמנים שיקבע בית המשפט. במסגרת פסק הדין שיינתן אדרש גם לטענת חוסר הסמכות (ר' בקשת העותר (בהסכמה) מיום 4.3.19).

ג. ת.פ. לעוד 20 ימים.

ניתנה היום, כ"ח אדר א' תשע"ט, 05 מרץ 2019, בהעדר הצדדים.