הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים עת"מ 34777-08-20

לפני
כבוד ה שופטת אביגיל כהן

המבקשת

Sony Interactive Entertainment Inc.
ע"י ב"כ עו"ד אהוד גבריאלי ועו"ד יעל קלמנוביץ

נגד

המשיבה

רשם הפטנטים , העיצובים (המדגמים) וסימני המסחר
ע"י ב"כ עו"ד גינת אריאל קצ'קו
מפרקליטות מחוז תל אביב (אזרחי)

החלטה בעניין סיווג ההליך

1. ביום 17/8/20 הגישה המבקשת "בקשה להחזר תוקף המדגם שפקע בשל אי תשלום אגרה".
בכותרת ההליך נכתב: "בפני בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו".
במבוא נכתב, כי הבקשה מוגשת מכוח סעיף 44 לפקודת הפטנטים (המדגמים) 1924 (להלן: "הפקודה") וסעיף 75 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד – 1984 (להלן: " חוק בתי המשפט").
מבוקש שהמשיב יתקן את פנקס המדגמים באופן שיוחזר לתוקף מדגם מס' 57330 שפקע בשל אי תשלום אגרת חידוש עקב טעות משרדית בנסיבות שבהן היה מוחזר לתוקף לפי חוק העיצובים תשע"ז – 2017.

2. ההליך נפתח כעתירה מנהלית.
בהחלטתי מיום 23/8/20 ביקשתי מב"כ המבקשת להבהיר, איזה הליך ביקש לפתוח – אזרחי או מנהלי.

ב"כ המבקשת הודיע כי ביקש להגיש הליך אזרחי (תובענה אזרחית) אך המזכירות סירבה לקבלו.
למרות זאת, הוא סבור כי ההליך הנכון הוא עתירה מנהלית לפי סעיף 5 (4) לחוק בתי המשפט לעניינים מנהליים: לא מבוקש מהרשות סעד כספי או הצהרתי אלא צו עשה.
כמו כן לא מבוקש סעד מכוח סעיף 75 לחוק בתי המשפט, העוסק בהליך אזרחי, ככל שההליך יישאר עתירה מנהלית.
לחלופין – יש להורות למבקשת כיצד עליה להגיש בקשתה מכוח סעיף 4 4 לפקודה.

3. הפרקליטות, ב"כ המשיב, סברו בתגובה כי יש לנקוט בהליך אזרחי.
הרשם – המשיב אינו נכלל ברשימת הרשויות שבתוספות לחוק בתי המשפט לעניינים מנהליים (אלא בהקשר של הסדרת עיסוק, שאינו רלוונטי בעניינינו).
צוין, כי בעבר הוגש הליך דומה בדרך של המרצת פתיחה (ה"פ 46547-01-17).

4. ב"כ המבקשת השיב כי הוא עדיין סבור שההליך המתאים הוא מנהלי אך לא יתנגד לסיווג אחר שייקבע על ידי בית משפט.
ככל שההליך יהיה אזרחי בדרך של המרצת פתיחה, יש להוסיף עתירות להליך:
"...א. ביהמ"ש הנכבד מתבקש להצהיר כי התמלאו התנאים לתיקון פנקס המדגמים כאמור בס' 44 לחוק – כמפורט בבקשה להחזרת תוקף המדגם שבכותרת ולאור העובדה שהמבקשת הוכיחה שמתקיימים בעניינה התנאים להחזר תוקף של המדגם נשוא הבקשה.

ב. ביהמ"ש הנכבד מתבקש להצהיר שהמדגם נשוא הבקשה צריך להיות מוחזר לתוקפו וכי יש לתקן את פנקס המדגמים ולהשיב המדגם הנ"ל לתוקף, בכפוף לתשלום אגרות איחור כפי שייקבעו ע"י רשם המדגמים".

5. לאחר שעיינתי בטענות הצדדים, אני סבורה כי ההליך בו יש לנקוט הוא המרצת פתיחה בבית משפט מחוזי ולא עתירה מנהלית.

אינני סבורה, כי מי מהחלופות בסעיף 5 לחוק בית המשפט לעניינים מתקיים כאן.
הרשם אכן אינו נכלל באחת מהתוספות לחוק בתי המשפט לעניינים מנהליים ואין הפנייה בהוראות הדין שאוזכרו בבקשה שהוגשה לנקיטת הליך מנהלי.
לפיכך, ההליך יתנהל בבית המשפט המחוזי ולא בבית משפט לעניינים מנהליים בדרך של המרצת פתיחה.

6. מאשרת תיקון ההליך באופן שיצורפו לו הבקשה לסעד הצהרתי וצו עשה.
נוסח מתוקן יוגש בתוך 7 ימים.

7. התיק יועבר לניתוב בהתאם.

8. המזכירות תשלח החלטה זו לצדדים.

ניתנה היום, י"ז אלול תש"פ, 06 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.