הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים עת"מ 33270-01-20

לפני
כב' השופט ק ובי ורדי, סגן נשיא

המבקשת:

מחסני חמצן סחר (1980) בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד אסף פריאל, פרי רוס,
אדם אלבג ואסי טלמור

נגד

המשיבות:
1. שירותי בריאות כללית
ע"י ב"כ עו"ד אסף הדני

2. קלינטיקה בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד יואב ביין ואודי גרבר

3. מקסימה המרכז להפרדת אויר בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד ישראל ציגנלאוב ומריה שוורץ

4. מושליון חמצן ירושלים בע"מ

החלטה
לאחר שעיינתי בבקשה להארכת מועד להגשת עתירה מנהלית, בתשובות המשיבות 1-3 לבקשה ובתגובת המבקשת לתשובות, אני סבור כי בנסיבות העניין דין הבקשה להתקבל כך שיוארך המועד להגשת העתירה המנהלית עד לחלוף 10 ימים מהמועד בו המשיבה 1 תיתן מענה למכתבה של המבקשת מיום 5.1.20.
זאת, בין היתר, וכשיקול מרכזי להענות לבקשה, בהתחשב בהסכמת המשיבה 1 (היא עורכת המכרז) להארכת המועד כך שהעתירה תוגש בתוך 7 ימים מהמועד בו יינתן המענה כאמור לעיל.
כך גם בהתחשב בעובדה שהבקשה דנן הוגשה במסגרת סד הזמנים בו המבקשת הייתה יכולה להגיש את העתירה המנהלית מבלי להידרש להארכת מועד. במצב דברים זה, ברי כי הגשת הבקשה אינה לוקה בשיהוי אובייקטיבי וכי לא יכול היה להיווצר אצל מי מהמשיבות אינטרס הסתמכות על ההחלטה.
כך גם בהיבט הסובייקטיבי, לא ניתן להתעלם מכך שאין חולק כי ההחלטה נשוא העתירה ניתנה ביום 2.12.19 וכבר ביום 3.12.19 פנתה המבקשת למשיבה 1 בבקשה לקבל את מסמכי המכרז ויש לראות בפנייה זו (ובאלו שלאחריה) כמאיינות את הטענה לשיהוי סובייקטיבי.
אכן, מן הראוי היה כי התנהלות המבקשת למול המשיבה 1 תובא לידיעת יתר המשיבות מוקדם ככל האפשר, אף על ידי המבקשת עצמה. אולם, בהתחשב בכך שאין חולק על כך שהמשיבה 1 פנתה למשיבות 2-3 ביום 8.1.20 על מנת לקבל את תגובתן למכתב המבקשת מיום 5.1.20, הרי שלא ניתן להידרש עוד לטענת המשיבות לעניין הסתמכותן על ההחלטה ובטח שלא לטענת המשיבה 2 לעניין פעולות שביצעה לאחר מועד זה (כגון העברת מקדמה לרכישת רכב נוסף ביום 13.1.20).
למעלה מן הצורך יש גם לציין כי לא מן הנמנע שהמענה שיינתן על ידי המשיבה 1 יוביל בסופו של יום להתייתרותה של העתירה ולפיכך יש בהארכת המועד כדי לקדם את יעילות הדיון ולהביא לחיסכון במשאבים הן לצדדים והן לבית המשפט.
לאור כל האמור לעיל, מוארך המועד להגשת העתירה המנהלית עד לחלוף 10 ימים (ולא כפי שהתבקש) מהמועד בו המשיבה 1 תיתן מענה למכתבה של המבקשת מיום 5.1.20.
למעלה מן הנדרש ,כמובן שכל טענות הצדדים ,כולל טענות הסף של המשיבות 2-3 ובעיקר לגבי השיהוי הנטען שדבק לטענתן בהתנהלות המבקשת, שמורות להן במסגרת הדיון בעתירה , במידה ותוגש .

המזכירות תשלח העתק ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, ג' שבט תש"פ, 29 ינואר 2020, בהעדר הצדדים.