הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים עמ"נ 7709-01-19

לפני
כב' השופט שאול שוחט, סגן נשיא

מערערים

1. אפרים טפליצקי

2. GALINA GORIANAIA
שניהם מרח' הבנים 19/7 רחובות
ע"י ב"כ עו"ד גלעד ישעיהו

נגד

משיבים

רשות אוכלוסין והגירה
ע"י ב"כ עו"ד יעל בארי ליצמן

פסק דין

ערעור מנהלי על פסק דינו של בית הדין לעררים בתל אביב (ערר 5093-17), מיום 19.12.18, בו נדחה הערר שהגישו המערערים על החלטת המשיבה לדחות את בקשתם להתחיל בהליך מדורג לפי נוהל הטיפול במתן מעמד לבן זוג זר הנשוי לאזרח ישראלי – מערערת 2.

בפסק הדין עמד בית הדין על הטעמים שהביאו את המשיבה לדחות את הבקשה:

אי עמידה בדרישת הסף הקבועה בנוהל עת המציאה המערערת 2 תעודת לידה מזויפת.
לא הורם הנטל הדרוש להוכחת כנות הקשר הזוגי (ס' 6,3 לפסק הדין).

לאחר בחינת טענות הצדדים קבע בית הדין, כי לא מצא פגם בהחלטת המשיבה, במועד בו ניתנה, ודחה את הערעור.

תעודת הלידה

אין בידי להכריע בשאלה אם תעודת הלידה, שנטען כי מזויפת היא, מזויפת אם לאו. תעודת לידה מקורית היא תנאי סף לתחילת בחינת כשירותם של המבקשים להתחיל בהליך המדורג ואין חשיבות ידו של מי הייתה בזיוף. דומה שגם אין כלל צורך להכריע בשאלות אלו . הטעם לכך – לטענת המערערת היא מחזיקה בידה תעודת לידה חדשה שהונפקה בשנת 2016, נושאת חותמת "אפוסטיל" של מדינת קירגיסטאן , ארץ מוצאה של המערערת. נוכח טענה זו, שנטענה אף לפני בית הדין, סבר בית הדין כי "יש מקום לאפשר לעוררים ככל שיהיו מעוניינים בכך, לפנות אל המשיב בבקשה חדשה, במסגרתה תיבחן התעודה החדשה על ידי הגורם המקצועי המוסמך לכך וככל שתתברר כמקורית ויינתן הסבר שיניח את הדעת לנסיבות בהן הוגש המסמך המזויף, יקיים המשיב בחינת כנות קשר עדכנית ובהתאם לתוצאותיה יוכרע עניינם של העוררים".

בכל הכבוד, לא ברור מדוע תעודה זו לא נבחנה על ידי המשיבה עד למועד הדיון בערר. מעיון במוצגי המשיבה, אליהם הפנה ב"כ המערערים עולה, כי ל"בקשה לקבלת מעמד בישראל לבן זוג זר הנשוי לישראלי", שהוגשה על ידי המערערים למשיבה ביום 17.7.16, צורפה התעודה החדשה. זו גם זו נושאות חותמת של המשיבה "רשות האוכלוסין וההגירה – רחובות". משהמשיבה צירפה בעצמה למוצגיה שלה את הבקשה ואת תעודת הלידה (צילומים שלהן כמובן) יש לתמוה על דבריה, בישיבת יום 26.3.19, כי "הטענה שהתעודה הוצגה ונבחנה על ידי הרשות נבדקה על ידי הרשות לאחר הגשת הערעור והרשות עומדת על גרסתה כפי שנטענה בפני בית הדין שהתעודה לא הוצגה בפני הרשות"

ומה עם החותמת?

כך או כך, משקיימת תעודה חדשה עם חותמת "אפוסטיל"; נוכח הצעת בית הדין; אף הפניית המשיבה להצעת בית הדין (ס' 44 לעיקרי הטיעון מטעמה); דברי המשיבה בישיבת יום 26/3/19 והסכמת ב"כ המערערים כי תעודה זו תיבחן ותיבדק על ידי המשיבה– אך נכון וצודק שכך ייעשה.

האם נכון וצודק לבצע בדיקה זו של התעודה החדשה תוך חיובם של המערערים לחזור ולהגיש בקשה חדשה להסדרת המעמד? סבורני שלא, ובלבד שכנות הקשר הוכחה בהליך הנוכחי נושא הערעור שלפני.

כנות הקשר

המערערים בני זוג נשואים. הם נישאו בנישואי פרגוואי ביום 11.9.14. תעודת הנישואין התקבלה בידם בשנת 2016 ומיד עם קבלתה פנו בבקשה להסדרת המעמד. קודם לכן, לטענתם, חיו כידועים בציבור. ידועים בציבור, להבדיל מנישואין, אינם סטאטוס. ידועים בציבור הינם פרי מצב עובדתי אותו יש להוכיח. ההסבר שנתנו לכך שהם לא פעלו להסדרת המעמד עת חיו יחדיו ללא נישואין– בקשו להינשא ורק לאחר מכן לפעול להסדרה – הגיוני וסביר. יש לזקוף לזכותם שבקשו לבחון את עמידות הקשר ביניהם למשך זמן ורק לאחר הסדרתו בעבותות הנישואין לפנות למשיבה. המערערים חתמו, ביום 18/5/16, עם קבלת תעודת הנישואין, על הסכם בו הוקנתה למערערת 2 זכות מגורים בדירת המערער 1 "לכל ימי חייה ללא תשלום תמורה כלשהי לו, ליורשיו או לחליפיו". הערה בדבר זכות המגורים נרשמה לזכות המערערת 2 בלשכת רשם המקרקעין. בנה של המערערת 2 נמצא בישראל במעמד של תושב זמני. תושבותו מוארכת מידי שנה מזה 5 שנים. הבן אף שירת בצה"ל ואף נקרא לשירות מילואים פעיל מידי פעם בפעם. כל העובדות הללו ממוסמכות ולא נסתרו. תצהירים של שכנים ומכרים בדבר הקשר בין השניים הוצגו ולא נסתרו. אין עוררין, כי המערערים ערכו מסיבת נישואים אליה הגיעה אף בתה של המערערת 2 מאנגליה. אין מחלוקת שהם מתגוררים יחד בדירתו של המערער 1. אישורי העירייה בדבר כתובת המגורים של השניים הוצגו ולא נסתרו.

ועדיין ,לשיטת המשיבה, המערערים אינם עומדים בנטל ההוכחה בדבר כנות הקשר.

לטענת המשיבה, בראיון שנערך למערערים נתגלו סתירות דוגמת סתירה לעניין מקום מגוריה הראשוני של המערערת 2 בישראל; תיאורים שונים באשר לפרידה הזמנית שהשניים עברו; העדר ידיעה של המערער 1 על משפחתה של המערערת 2. בכל הכבוד אין בסתירות אלה, ככל שהיו, בתחילת הקשר של השניים, כדי להטות את הכף לחובתם. עובדת נישואיהם משנה את נקודת האיזון וכל הראיות שהוצגו על ידי לעיל, איכותם ודיותם מטה לטעמי, בבירור את בקשת המערערים, בהקשר של כנות הקשר, לכף זכות.

מודע אני למגבלת ההתערבות של בית המשפט המנהלי ביושבו כערכאת ערעור על החלטות בית הדין. ברם, בגדרי הסמכות המוענקת לו "לבחינה ביקורתית של ההחלטה" אני סבור, כי קביעת בית הדין שהמערערים לא עמדו בנטל להוכיח את כנות הקשר אינה שקולה ואינה סבירה, משלא נתנו את המשקל המתאים והראוי לכל אותם 'סממנים' ברורים עליהם הצבעתי ומנגד בחר ליתן משקל מכריע לסתירות כאלה ואחרות בראיון, מבלי להמעיט בחשיבותו של זה.

אשר על כן העתירה מתקבלת בכפוף ובהתאם להוראות הבאות:

תעודת הלידה החדשה של המערערת תיבדק על ידי המשיבה.
ככל שהבדיקה תניח את דעתה של המשיבה ייחלו המערערים בהליך מדורג מבלי שיהא צורך לזמנם לראיון נוסף.

המשיבה תישא בהוצאות המערערים בסך של 6000 ₪.

ניתנה היום, כ' אדר ב' תשע"ט, 27 מרץ 2019, בהעדר הצדדים.