הדפסה

בית המשפט המחוזי בנצרת ת"א 64009-06-17

מספר בקשה:23
בפני
כבוד ה שופט עאטף עיילבוני

התובע

פלוני
ע"י ב"כ עו"ד ש. ברוידה בן-דוד ואח'

נגד

הנתבעים
1. משרד הבריאות/המשרד הראשי
הנתבע מס' 1 ע"י ב"כ עו"ד ע. רקובר ואח'
2. קופת חולים קופת חולים כללית
הנתבע מס' 2 ע"י ב"כ עו"ד הוד סוקול ושות'

החלטה

לפניי בקשה מטעם התובע, אשר הוכתרה כ"הודעת דיווח לבית המשפט בנוגע לבדיקת התובע על ידי מומחית הנתבעת מספר 1 – ד"ר נעה קרת ובקשה לפסילת המומחית".

ביום 28.6.17 הגיש התובע תביעה נזיקית נגד משרד הבריאות וקופת חולים כללית, לפיצוי בגין נזקי גוף אשר נגרמו לו, לטענתו, בעקבות התנהלות רשלנית של בית החולים רמב"ם ומרכז רפואי "העמק" במסגרת טיפול שניתן לו לאחר ניתוח אלקטיבי מסוג FESS שעבר בבית החולים הצרפתי בנצרת, אשר גרם לו לדימומים תכופים, אשפוזים וביקורים תכופים בחדרי המיון, וזאת על יסוד הטענה שבשני מוסדות אלה לא בוצעו בדיקות נחוצות לאבחון הגורם לדימום העורקי, שממנו סבל התובע, וממילא שלא ניתן לכך מענה רפואי מספק.

כתב התביעה נתמך בחוות דעתם של ד"ר יובל זוהר בתחום א.א.ג, ד"ר יוסף לריה בתחום הפסיכיאטרי וד"ר פאהום טארק, אשר הגיש חוות דעת מעודכנת ומשלימה בתחום הפסיכיאטרי.

ביום 8.3.18 הגיש הנתבע מס' 1 (משרד הבריאות – בית החולים רמב"ם) כתב הגנה מטעמו. ביום 26.9.18 הוגש כתב הגנה מטעם הנתבעת מס' 2 (קופת חולים כללית – המרכז הרפואי העמק).

ביום 23.9.19 הוגשו שתי חוות דעת רפואיות מטעם הנתבעת מס' 2 – חוות דעת בתחום א.א.ג וחוות דעת נוספת בתחום הפסיכיאטרי.

בהמשך ניתנה החלטה המאריכה את המועד להגשת חוות דעת רפואיות מטעם הנתבע מס' 1. ביום 12.1.20 הוגשה מטעם הנתבע מס' 1 חוות דעת בתחום א.א.ג (ד"ר ציק) ביחס לשאלת החבות. בהמשך, הוארך המועד להגשת חוות דעת משלימות מטעם נתבע מס' 1 (לרבות בתחום הפסיכיאטרי).

ביום 2.6.20 הוגשה ההודעה דנא מטעם התובע ביחס לבדיקה שבוצעה לו על ידי מומחית הנתבע מס' 1 בתחום הפסיכיאטרי, ד"ר נעה קרת (להלן: "מומחית הנתבע").

בבקשה/הודעה זו נטען כי במהלך בדיקת התובע על ידי מומחית הנתבע, התנהגה מומחית הנתבע באופן מעליב, פוגעני ומגמתי, ולא אפשרה לתובע לשטוח בפניה את כל הבעיות הנפשיות שמהן הוא סובל. בתוך כך נטען כי מומחית הנתבע מנעה מאביו של התובע ללוות אותו לבדיקה לצורך תרגום מהשפה העברית לערבית ולהפך ; ביקשה לברר עם אשתו של התובע האם התובע אלים כלפי הילדים; התבטאה בבוטות כלפי התובע והלחיצה אותו למסור תשובות מהר; וכן איימה על התובע כי תדאג שרישיון הנהיגה יישלל ממנו.

במסגרת הבקשה ציין התובע כי הוא מבקש ליידע את בית המשפט במהלך הבדיקה על ידי מומחית הנתבע, וכן טען כי בנסיבות אלה, יש מקום לפסול את מומחית הנתבע מלתת חוות דעת בתיק, שעה שזו נגועה במגמתיות ושעה שבדיקת התובע לא הייתה מקיפה דיה, ולא אפשרה לו למסור די מידע הנוגע למצבו הנפשי.

מנגד, הנתבע מס' 1 מתנגד לבקשה. הנתבע מס' 1 מדגיש כי מדובר בחוות דעת מטעם צד לתיק, ולא בחוות דעת של מומחה בית משפט, וכלל לא מוכרת פרקטיקה שבמסגרתה קיימת לצד התובע אפשרות לקבוע לצד שכנגד את זהות המומחה שייתן חוות דעת מקצועית מטעמו. הנתבע מס' 1 מוסיף וטוען כי הטענות המועלות בבקשה מיועדות לנסות להשפיע על תוכן חוות הדעת, תוך הכפשה של מומחית הנתבע, שהינה מומחית מוערכת ומכובדת, הנמנית על המומחים הממונים תדיר על ידי בתי המשפט השונים. הנתבע מס' 1 מוסיף וטוען כי חוות הדעת התקבלה בידיו עוד קודם להגשת הבקשה מטעם התובע, וכי על פני הדברים מדובר בחוות דעת מקצועית ו"נקייה", אשר אין בה כל סימן ל"רעשי הרקע" שהתובע מבקש לייצר. כן טוען הנתבע מס' 1 כי עוד בטרם נבדק התובע אצל המומחית, הביע משרד בא כוחו התנגדות לבדיקה וטען כי מדובר בבזבוז זמן, כיוון שממילא המומחית אינה מעניקה נכויות בחוות הדעת שלה. הנתבע מס' 1 מוסיף וטוען כי ככל שלתובע השגות על חוות הדעת, פתוחה בפניו הדרך להעלותן במהלך ניהול התיק, ואולם, הוא אינו יכול "להכתיב" לצד שכנגד את זהות המומחה מטעמו. הנתבע מס' 1 טוען עוד כי העביר את תוכן הבקשה למומחית מטעמו וזו דחתה את הדברים ואף ציינה כי מדובר בהשמצות בלתי מבוססות שאין להן מקום.

לאחר עיון בבקשה ובתשובה, אני מוצא לדחות את בקשת התובע לפסול את מומחית הנתבע, ד"ר נעה קרת, מלתת חוות דעת בתיק.

תחילה יצוין כי אכן, כטענת הנתבע מס' 1, לא ברור מהי המסגרת הנורמטיבית המאפשרת לבעל דין לעתור בבקשה לפסילת מומחה של צד שכנגד מלהגיש חוות דעת בתמיכה לטענות אותו צד.

על פני הדברים, תובע הנדרש לעמוד לבדיקה מקצועית אצל רופא מומחה של הצד שכנגד, אינו יכול "להכתיב" את זהות המומחה המקצועי שיגיש חוות דעת מטעם בעל הדין היריב, וכך גם אינו יכול להתערב בתוכן המקצועי של חוות הדעת ולהעלות טענות בדבר טיב ואופן ביצוע הבדיקה, וזאת עוד בטרם הוגשה חוות הדעת לתיק בית המשפט.

ודוק: ככל שבעל דין סבור כי קיימות נסיבות המשפיעות על המשקל שיש לתת לחוות הדעת, מוזמן אותו צד להעלות את השגותיו כנגד חוות הדעת במהלך ניהול התיק, בין באמצעות חקירת המומחה בבית המשפט (ככל שלא ימונו בתיק מומחים מטעם בית המשפט) ובין באמצעות משלוח שאלות הבהרה, ככל שבית המשפט התיר זאת, וחזקה כי בית המשפט יוכל להסיק את המסקנות המתבקשות לעניין משקל חוות הדעת, לאחר שיבחן את כלל הראיות בתיק.

בנסיבות אלה, אני דוחה את בקשת התובע לפסול את מומחית הנתבע, ד"ר נעה קרת, מלתת חוות דעת בתיק.

התובע ישלם לנתבע מס' 1 הוצאות הבקשה ושכר טרחת עו"ד בסך כולל של 3,000 ₪. סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד התשלום בפועל.

ניתנה היום, י"ד תמוז תש"פ, 06 יולי 2020, בהעדר הצדדים.