הדפסה

בית המשפט המחוזי בנצרת ת"א 63883-11-17

מספר בקשה:18

בפני
כבוד ה שופט עאטף עיילבוני

התובע
פלוני
ע"י ב"כ עו"ד מטאנס שאער

נגד

הנתבעת
המאגר הישראלי לביטוחי רכב (הפול)
ע"י ב"כ עו"ד עופר שגיא

החלטה

לאחר עיון בבקשה ובתגובה ולאחר שבחנתי את שאלות ההבהרה שבכוונת התובע להפנות למומחה מטעם בית המשפט, פרופ' צינמן, אני קובע כדלקמן:

על פני הדברים נראה כי שאלות ההבהרה מושא ענייננו נחוצות לשם הבהרה השאלות השנויות במחלוקת ואת חוות הדעת .
הואיל ועל פי הבקשה, ב"כ הנתבעת הסכים למתן ארכה להפניית שאלות הבהרה למומחה (הגם שהתנגד לתוכנן של השאלות), הרי שאף שהבקשה להתיר משלוח לשאלות הבהרה למומחה הוגשה באיחור ובחלוף המועד הקבוע בסעיף 15(ב) לתקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), תשמ"ז-1987, אינני סבור כי יש להכשיל את הבקשה מטעם זה בלבד, בייחוד בהינתן הגישה הליברלית להארכת המועד להגשת שאלות הבהרה ובהינתן האפשרות שיהא בהצגת שאלות ההבהרה כדי לייתר את הזמנת המומחה לחקירה. עובדת מינויו של מומחה מטעם בית המשפט בתחום הכאב, אף היא אין בה כדי לשנות ממסקנתי זו.
אשר לשאלות שעניינן דומיננטיות היד שבגינה נקבעה נכות (לטענת התובע, יד שמאל), הרי שבעניין זה יש לנסח את השאלה מחדש כך שלא תכלול הנחה מובנית לפיה יד שמאל היא אכן ידו הדומיננטית של התובע. תחת זאת, יש לבקש התייחסות המומחה מטעם בית המשפט לשאלה האם יהיה שוני בקביעת הנכות לפי חוות הדעת, ככל שיוכח כי יד שמאל היא אכן ידו הדומיננטית של התובע.
מובן כי במסגרת זו לא ניתן להמציא למומחה מטעם בית המשפט את מסמכי הביטוח הלאומי (נכות כללית), וכך גם לא ניתן לאזכר באותה הזדמנות את נושא קביעת הנכות ומסקנות הוועדה.
אשר לשאלות שעניינן מגבלותיו הנטענות של התובע בע"ש צווארי, הרי שאין מדובר בסוגיה רפואית חדשה, בייחוד בהינתן תלונותיו של התובע בפני המומחה כי הוא סובל מכאבים בצוואר (עמ' 3 לחוות הדעת). בנסיבות אלה, הגם שבדיקת ה- MRI של ע"ש צווארי נערכה עובר למתן חוות הדעת (המסמך נערך ביום 9.5.16 בעוד שחוות הדעת נערכה ביום 28.8.17), ואף שלכאורה לא הייתה כל מניעה כי תוצאות הבדיקה יועברו לעיון המומחה מבעוד מועד, כמו גם המסמכים הקודמים מקופת החולים, הרי שעל מנת ליתן לסוגיה זו מענה מספק בחוות הדעת ועל מנת שמלוא התמונה בדבר מצבו הרפואי תעמוד לנגד בית המשפט, אני מתיר משלוח שאלות ההבהרה בנושא זה, ובתוך כך מתיר צירוף תוצאות בדיקת MRI ע"ש צווארי ומסמכי הביקור בקופת חולים, לעיון המומחה והתייחסותו.

הנתבע יערוך מחדש את השאלות למומחה, בהתאם להוראות המפורטות בהחלטה זו, וימציאן למומחה כנדרש.

הוצאות המומחה מטעם בית המשפט בגין תשובותיו לשאלות ההבהרה, ככל שיידרשו – יחולו על התובע וישולמו על ידו, קודם לקבלת תשובת המומחה.

ניתנה היום, כ"ב חשוון תשע"ט, 31 אוקטובר 2018, בהעדר הצדדים.