הדפסה

בית המשפט המחוזי בנצרת ת"א 63843-11-17

בפני
כבוד ה שופט עאטף עיילבוני

התובעים
פלוני ואח'
ע"י ב"כ עו"ד מטאנס שאער

נגד

הנתבעת
שירותי בריאות בריאות כללית
ע"י ב"כ עו"ד הוד, סוקול ושות'

פסק דין
בקשה מס' 14

לאחר עיון בהודעת ההסכם שגובש במסגרת הליך הגישור ובכתב הוויתור והסילוק הסופי, אשר הוגשו במסגרת בקשה זו, אני מאשר את הפשרה בהיותה לטובת התובע הקטין, ובהתאם, נותן תוקף של פסק דין להסכמות הצדדים, לרבות לעניין השקעת הכספים המוצעת.

אני מורה לב"כ התובעים לפתוח חשבון על שם הקטין, על פי המפורט בסעיף 2 לבקשה, ומסמיך את אמו של הקטין לחתום על המסמכים הנחוצים לצורך פתיחת חשבון הבנק.

בתנאי החשבון יצוין במפורש כי לא ניתן למשוך את הכספים בטרם הגיעו של הקטין לגיל 18, אלא אם ניתנה החלטה של בית משפט מוסמך המורה אחרת .

על מסמכי פתיחת החשבון תירשם הערה שלפיה לא ניתן למשוך כספים מחשבון זה, אלא על פי אישור מיוחד של בית משפט מוסמך, וכי אין לשעבד את אותם כספים, למשוך אותם, או ליתן כל זכות בכספים לצד ג' כלשהו.

ב"כ התובעים ימציא לתיק בית המשפט אישור מהבנק בדבר פתיחת חשבון כאמור ובדבר השקעת הכסף על פי המתווה המוצע בבקשה.

ניתן פטור מתשלום יתרת אגרת בית משפט.

הדיון הקבוע ליום 13.1.20 מבוטל בזאת.

המזכירות תמציא עותק פסק הדין לבאי כוח הצדדים.

ניתן היום, י"ג טבת תש"פ, 10 ינואר 2020, בהעדר הצדדים.