הדפסה

בית המשפט המחוזי בנצרת ת"א 59207-06-19

מספר בקשה:6
בפני
כבוד ה שופט עאטף עיילבוני

המבקשת
פלונית
ע"י ב"כ עו"ד טאהא מוחמד

נגד

המשיבה
איילון חברה לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד פאדי ג'ובראן

פסק דין

לפניי בקשת התובעת למחיקת תביעתה לפיצוי בגין נזקי גוף שנגרמו לה לטענתה כתוצאה מפגיעתה בתאונת דרכים שאירעה ביום 16.8.18 .

בקדם המשפט היחיד שהתקיים לפני ביום 15.01.2020, לבקשת התובעת, מינה בית המשפט שני מומחים רפואיים.

בתאריך 29.01.2020 הוגשה הבקשה דנא, בה מציינת התובעת כי במחשבה שנייה היא מבקשת למחוק את התובענה, כדי להגישה מחדש, בבית משפט השלום, ולתבוע פיצוי בגין התאונה מושא תובענה זו ועוד פיצוי בגין נזקי גוף שנגרמו לה בעטיה של תאונה אחרת בה נפגעה, לאחר שתסיים את הליכי המל"ל שמתנהלים בגין התאונה האחרת, שהיא תאונת עבודה.

התובעת מציינת במסגרת בקשתה זו כי היא מסכימה שכל החלטות שניתנו בתובענה זו תחייבנה גם בתובענה החדשה שתגיש, לכשתגיש.

הנתבעת בתגובתה התנגדה למחיקת התובענה, ביקשה כי התובענה תועבר לבית משפט השלום ושם תתוקן לצורך צירוף התאונה האחרת.

מכל מקום, הנתבעת התנגדה למחיקת התובענה דנא ללא צו להוצאות.

לאחר ששקלתי את הבקשה וטענות הצדדים, ובהינתן השלב המקדמי בו מצויה התובענה כאן, וכן בהינתן היעדר סמכות להורות על העברת ההליך כאן לבית משפט השלום, אני מחליט כלהלן:

1. לבקשת התובעת, אני מוחק את התביעה ומחייב את התובעת לשלם לנתבעת הוצאות משפט בסכום מתון של 2,000 ₪ כולל.

2. לפי הסכמת הצדדים, בכל תביעה עתידית שתגיש התובעת בגין התאונה נשוא תיק זה , החלטות שניתנו בתובענה זו תחייבנה את הצדדים.

3. אני פוטר את הצדדים מתשלום כל יתרת אגרה בתובענה כאן.

4. אני מורה על השבת האגרה ששולמה, בניכוי הסכום הנקוב בפריט 33 לתוספת לתקנות האגרות, חזרה לידי התובעת, באמצעות בא כוחה.

5. ישיבת קדם המשפט הקבועה ליום 05.05.2020 מבוטלת.

6. לעת הזו, מינוי המומחים שבהחלטתי מיום 15.01.2020 מבוטל, ככל שהתובעת תגיש תובענה חדשה בגין התאונה מושא תביעה זו, תשוב החלטת המינוי לחייב את הצדדים.

7. המזכירות תסגור את התיק.

ניתן היום, ח' שבט תש"פ, 03 פברואר 2020, בהעדר הצדדים.