הדפסה

בית המשפט המחוזי בנצרת ת"א 57248-07-18

מספר בקשה:17
בפני
כבוד ה שופטת אילונה לינדנשטראוס

התובע

אליהו עמר
ע"י ב"כ עו"ד שמעון בן הרוש

נגד

הנתבעים
1. כדורה סבן
ע"י ב"כ עו"ד משה חנייא
2. אלי סבן
3. סיגלית פינקלשטיין
4. יהודית אילסון
5. יצחק פנחס ביבי
6. מנחם מאיר

החלטה

1. על פי החלטתי מיום 28.3.19 ומשלא הגיעו הצדדים להסכמה בדבר זהות המודד שימונה כמומחה מטעם בית המשפט בתיק זה, הנני ממנה את המודד מר קובי זייד כמומחה מטעם בית המשפט.

2. המודד מתבקש לבקר במקום ולערוך תשריט במסגרתו ייקבע במדויק מהו החלק שנמכר לתובע בהסכם המכר (ז יכרון דברים) שנחתם בין התובע לבין הנתבע מס' 1 ביום 26.2.2005.

3. על ב"כ התובע וב"כ הנתבע מס' 1 להמציא למודד, עד ליום 18.8.19, את הסכם המכר וכן את כתבי הטענות שהגישו בתיק זה, על נספחיהם.

4. המודד יתאם את ביקורו במקום עם ב"כ התובע וב"כ הנתבע מס' 1, בהתראה של 7 ימים מראש.

5. המודד יקבע את שכרו ויודיע על כך לב"כ התובע ולב"כ הנתבע מס' 1.
התובע והנתבע מס' 1 יישאו בשלב זה בשכ"ט המודד בחלקים שווים. התשלום יבוצע על ידם בתוך 10 ימים ממסירת הודעת המודד בעניין זה. הפגרה תובא במניין הימים.

המודד מתבקש שלא להתחיל בעבודתו בטרם שולם לו מלוא שכרו.

6. תשומת לב המודד כי התיק קבוע לקדם משפט ליום 3.10.2019. חוות הדעת תוגש עד 7 ימים לפני הדיון.

המזכירות תמציא החלטה זו לב"כ הצדדים ולמודד.

ניתנה היום, ט"ו תמוז תשע"ט, 18 יולי 2019, בהעדר הצדדים.