הדפסה

בית המשפט המחוזי בנצרת ת"א 37621-01-15

בפני כבוד השופט ערפאת טאהא
המבקשת
קרן קיימת לישראל
נגד
המשיבים

 1. פואז נאסר פואז זועבי
 2. ג'מאל תאופיק פלאח עבד אל רחמן זועיב
 3. עאוני טארק אבראהים עבד אל רחמן זועבי
 4. מחמוד זועבי
 5. אברהים זועבי
 6. נאיל זועבי
 7. טלאל זועבי
 8. האופטרופוס לנכסי נפקדים
 9. לשכת הסדר המקרקעין נצרת
 10. עז' המנוח פאיז עלי אחמד חוסין ז"ל
 11. עבד אל רחמאן חסן עלי זועבי
 12. עלי חסן עלי זועבי ז"ל
 13. עליה חסן עלי זועבי
 14. פוזי מוחמד עלי זועבי ז"ל
 15. יוסף מוחמד עלי זועבי ז"ל
 16. אדריס מוחמד עלי זועבי ז"ל
 17. עז' המנוח מוחמד אחמד חוסין ז"ל
 18. עז' המנוח עומר מוחמד עלי זועבי ז"ל
 19. עבד אל רחמאן אברהים עבד אל רחמאן זועבי ז"ל
 20. מוחמד אבראהים עבד אל רחמאן זועבי
 21. עז' המנוח טארק אבראהים עבד אל רחמאן זועבי ז"ל
 22. פוזי אבראהים עבד אל רחמאן זועבי ז"ל
 23. עז' המנוח ח'ליל אברהים עבד אל רחמאן אחמד חוסין ז"ל
 24. עז' המנוח אבראהים עבד אל רחמאן אחמד חוסין ז"ל
 25. צאלח עלי אחמד זועבי ז"ל
 26. תאופיק עלי אחמד זועבי ז"ל
 27. חוסאם עלי אחמד זועבי ז"ל
 28. עז' המנוח צאלח עלי אחמד זועבי ז"ל

פסק דין

רקע עובדתי
1. עסקינן בתביעות סותרות במסגרת הסדר זכויות במקרקעין במספר גושים וחלקות בכפר טייבה אלזועבייה ( להלן: "כפר טייבה"). בעקבות הגשת תביעות סותרות לפקיד ההסדר, הועבר הסכסוך להכרעת בית המשפט בהתאם להוראת סעיף 43 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [ נוסח חדש], תשכ"ט-1969 (להלן: "פקודת ההסדר").

2. הקרקעות של כפר טייבה, להוציא השטח הבנוי, עברו שני הליכי הסדר. הראשון בוצע עוד לפני קום המדינה והסתיים בשנת 1942 ברישום כמושאע כפרי, כך שכל בעל קרקע נרשם כבעל מספר חלקים מתוך מכנה של 100,000. הקרקעות של כפר טייבה חולקו בין בתי אב מקוריים בכפר, כאשר בתי אב אלה התפצלו עם השנים לבתי אב משניים. הליך זה אמור היה לעבור שני שלבים: בשלב הראשון, רישום הזכויות כמושע כפרי בלוח הזכויות, ולאחר שלושים יום מפרסום לוח הזכויות, רישום הזכויות בפנקס המקרקעין. בשלב השני, היה על פקיד ההסדר לבצע הליך של חלוקת המושע הכפרי, על מנת לרשום חלקו של כל בעל זכות כחלקת קרקע ללא שותפות של יתר תושבי הכפר טייבה. שלב שני זה, לא בוצע. בכל הנוגע לשטח הבנוי, קרקעות אלו לא הוסדרו באותן שנים כמדיניות שהממשלה המנדטורית הבריטית קבעה אותה בקשר לשטח הבנוי של כל הכפרים. השטח הבנוי בכפר טייבה הוכרז בתקופת המדינה כנתון להסדר, ורק בשנת 1979 או בסמוך לכך, החליט פקיד ההסדר להסדיר את השטח הבנוי של כפר טייבה. ערב הליך ההסדר, האזור הבנוי בכפר היה ידוע כגוש אחד אשר נשא מספר 23200, ואשר חולק על ידי פקיד ההסדר בסיוע המרכז למיפוי בישראל לחמשה גושים: 23196, 23197, 23198, 23199 ו- 23200.

3. לאחר ההכרזה על החלת הליכי ההסדר בגושי השטח הבנוי, נדרשו תובעי הזכויות להגיש תזכירי תביעה לגבי הזכות שיש להם בקרקע הנדונה ולהמציא ראיות על מקור הזכות שיש להם בקרקע. תובעי הזכויות בשטח הבנוי, אמורים להיות גם בעלי זכויות רשומות בשטח החקלאי במושע הכפרי המוסדר. מדובר בהליכים בעלי מורכבות רבה, לאור השינויים שחלו במצב החזקה בקרקעות בבתי האב השונים, אשר התפצלו במרוצת השנים לבתי אב משניים בעלי אינטרסים מתנגשים. יצא אפוא, שהוגשו תביעות סותרות לידי פקיד ההסדר על ידי בתי האב המקוריים השונים, ואף בתוך בתי האב עצמם.

4. בפניי אוחד הדיון בחלק מהתיקים הנוגעים לתביעות סותרות כדלקמן:

גוש 23196-
ת"א 46823-07-15 : 9 תביעות סותרות ביחס לחלקה ארעית מס' 11 (סופית 15), ששטחה 404 מ"ר.
ת"א 8696-07-15: 7 תביעות סותרות ביחס לחלקה ארעית מס' 14 (סופית 13) ששטחה 526 מ"ר.
ת"א 6142-08-15 : 6 תביעות סותרות ביחס לחלקה ארעית מס' 17 (סופית 18) ששטחה 459 מ"ר.
ת"א 11581-11-15 : 7 תביעות סותרות ביחס לחלקה ארעית מס' 9 (סופית 5) ששטחה 764 מ"ר.
ת"א 11760-11-15 : 9 תביעות סותרות ביחס לחלקה ארעית מס' 2/1 (סופית 2) ששטחה 1,206 מ"ר.
ת"א 14118-11-15 : 9 תביעות סותרות ביחס לחלקה ארעית מס' 1/1 (סופית 3) ששטחה 1,148 מ"ר.
גוש 23197-
ת"א 37621-01-15 : 9 תביעות סותרות ביחס לחלקה ארעית מס' 5 (סופית 6) ששטחה 1,114 מ"ר.
ת"א 5692-05-15 : 8 תביעות סותרות ביחס לחלקה ארעית מס' 2/1 (סופית 7) ששטחה 206 מ"ר.
ת"א 49057-07-15 : 12 תביעות סותרות ביחס לחלקה ארעית מס' 1 (סופית 1) ששטחה 402 מ"ר.
גוש 23199-
ת"א 18885-01-15: 7 תביעות סותרות ביחס לחלקה ארעית מס' 34 (סופית 15) ששטחה 2,455 מ"ר.
ת"א 18945-01-16 : 8 תביעות סותרות ביחס לחלקה ארעית מס' 13 (סופית 36) ששטחה 3,144 מ"ר.

5. בתיקים דנא, קיימים עוד שני שחקנים מרכזיים חיצוניים לתושבי כפר טייבה: הקרן הקיימת לישראל ( להלן: "קק"ל") שתביעותיה נשענות על רכישות שונות שביצעה לפי טענתה מתושבי הכפר טייבה בזמנים שונים; והאפוטרופוס לנכסי נפקדים ( להלן: "האפוטרופוס") שתביעותיו נשענות על היותו מופקד על נכסיהם של נפקדים בני הכפר טייבה, אשר לפי טענתו היה להם חלק באדמות הכפר במושאע, יחד עם בני הכפר האחרים לפי בתי האב.

6. כבר בתחילת ההליך המשפטי, בדיון מיום 14.3.16, הגיעו הצדדים ובאי כוחם לידי הסכמה בכל הנוגע למתווה החלוקה של הקרקעות. לאור חשיבות ההסכמה להמשך הדיון, אביאה במלואה:

"יש הסכמה לעיקרון כי החלוקה בשטח הבנוי תהייה נגזרת מהזכויות בשטח החקלאי, במובן זה שאחוזי החזקה בשטח החקלאי ההיסטוריים תהווה בסיס לקביעת הזכויות בשטח הבנוי. מובהר כי אם בעל דין מכר חלק מהזכויות שלו בשטח החקלאי, מכירה זו לא תגרע מהזכויות שלו בשטח הבנוי, ככל שלא נמכרו. מובהר עוד, כי אם גורם מסוים רכש חלק ספציפי מהזכויות שלו בחלק הספציפי לא יהיה זכאי לזכויות בחלק הבנוי" (עמ' 7 לפרוטוקול, ש' 12-16).
הצדדים, למעט ב"כ האפוטרופוס, אף חזרו על הסכמה זו במועד מאוחר יותר, במעמד הדיון ביום 27.3.2018, כהאי לישנא:
"מקובל עלינו כי החלוקה בשטח הבנוי תהייה בהתאם לחלוקה שנעשתה בשטח החקלאי, כאשר שמורה לכל אחד מן הצדדים הטענה בנוגע לחלקות ספציפיות שהוא סבור כי הזכויות באותן חלקות ספציפיות צריכות להיות שלו וזאת בהתאם לתזכירים שהוגשו בקשר לאותן חלקות"
ביום 26.8.18 הודיעה ב"כ האפוטרופוס בכתב שהיא משאירה את ההכרעה בסוגיה לשיקול דעתו של בית המשפט.

7. אין מחלוקת בין הצדדים, אם כן, כי החלוקה בשטח הבנוי בכפר תיגזר לפי חלקו היחסי של כל תובע בשטח החקלאי. ככל שמי מהצדדים טוען לזכויות ספציפיות בשטח הבנוי, הנטל עליו להוכיח קיום זכויות אלו. יוער כי, החלוקה של השטח החקלאי הוגשה בהסכמה וסומנה כ-ת/1, המהווה טבלה של שמות תושבי הכפר שעל שמם נרשמו זכויות בשטח החקלאי כיחס מתוך 100,000 חלקים.

8. יצוין כי, רק חלק זעיר מהצדדים בתביעות התייצבו לדיונים והגישו סיכומים. מצב עובדתי זה, מהווה רובד אחד מיני רבים שגורמים למורכבות ההליכים. בתיקים מעין אלה, קיים קושי ניכר באיתור התובעים, בין היתר מאחר שחלק מאלה שהגישו את תזכירי התביעות הלכו לעולמם. הגורמים המסדירים שלחו זימונים לצדדים או לצאצאיהם, אם כי לא התייצבו נציגים לדיונים שהתקיימו בפני בית המשפט. למעשה, מגולם קושי מובנה במרדף אחר התוצאה הצודקת והמתבקשת בהיעדר שיתוף פעולה של שלל הצדדים לתיק.

9. טענותיה הכלליות של קק"ל
קק"ל טוענת, כי הינה רשומה בלשכת רישום המקרקעין כבעלים רשום של מחצית הזכויות בשטח החקלאי בכפר טייבה ( כ-50%), וזאת בהתאם להסכם חלוקה שנחתם עם כל בתי האב ביחס לשטח החקלאי. לטענתה, על עובדה זו אין מחלוקת, והמשיבים לא העלו כל טענה כנגד בעלות זו של קק"ל. קק"ל הוסיפה וטענה, כי זכאותה מתייחסת לכל השטחים הפנויים במזרח וצפון מזרח השטח הבנוי של כפר טייבה, הכולל את כל החלקות נשוא הליכים אלו. כאמור, קק"ל טוענת לזכויות במקרקעין בתיקים אלה מכוח רכישות שביצעה בכפר טייבה וכן על בסיס הטענה לחלוקת זכויות התואמות את חלוקת הזכויות בשטח החקלאי. בתזכירי התביעה של קק"ל שצורפו לתביעותיו של פקיד ההסדר, נטענים חלקים מסוימים בחלקות ספציפיות, כאשר מצוין בפרק המפרט אופן הרכישה, כי הרכישה התבצעה בקנייה מבעלים בלתי רשום ( ב.ר) ובחלוקה בין השותפים לפי מסמכים שיוצגו בעתיד ובחזקה ללא התנגדות. לתזכירי התביעה עצמם לא צורפו מסמכים מעין אלה, ועלה הצורך לבחון את ראיותיה של קק"ל אשר הוגשו מטעמה בהליך דנא, על מנת לברר את הזכויות שנרכשו על ידיה כנטען. לטענתה, תצהירו של עו"ד הללי מטעמה, מהווה את התשתית העובדתית והמשפטית המלאה להוכחת טענותיה בכל הנוגע לזכאותה לשטחים מרוכזים, בחלק הצפוני, המזרחי והדרומי של השטח הבנוי.

10. בכל הנוגע למצהיר מטעם קק"ל, הגיש עו"ד הללי שני תצהירים מפורטים אשר כוללים מידע שרובו מידיעה אישית, כנובע מייצוגו את קק"ל וכאחראי למימוש עסקאות, אשר בוצעו ע"י נציגי קק"ל אחרים, בטרם תחילת עבודתו. עו"ד הללי אישר שראה את המסמכים המעידים על הרכישה ובדק אותם באופן התואם את הרישום בטאבו. עו"ד הללי הצהיר כי סוכם עם ראשי בתי האב שקק''ל תקבל את זכויותיה בשטחים המזרחיים והצפוניים, הפנויים וריקים, בהיקף שהוסכם על כל בעלי הזכויות. עו"ד הללי הצהיר, כי המועד הקובע לגבי החזקת שטח הוא שנת 1978, וכל חזקה שנעשתה לאחר תחילת הליכי ההסדר, נחשבת כהשתלטות מכוונת והשגת גבול שלא כדין במטרה לגזול זכויות שלא היו קיימות ערב הליך ההסדר.

11. אין בידי לקבל את טענותיה הכלליות של קק"ל. ראשית אציין כי, קק"ל לא טרחה להפנות לייפויי הכוח הרלוונטיים לענייננו המעידים על ביצוע הרכישות. כל מה שעשתה קק"ל הוא לצרף מסה של חומר, אשר חלק גדול ממנו בקושי קריא וחלקו האחר אינו רלוונטי להליך שבפניי. כתוצאה מכך, הוכבד הנטל המוטל על בית המשפט לפענח את הראיות בעצמו ולשייך אותם לתביעות השונות המאוחדות בפניו. שנית ולגופו של עניין, בהתאם להסכמה אליה הגיעו הצדדים: "... אם בעל דין מכר חלק מהזכויות שלו בשטח החקלאי, מכירה זו לא תגרע מהזכויות שלו בשטח הבנוי, ככל שלא נמכרו". על כן, עצם העובדה כי קק"ל רשומה כבעלים של 50% מהשטח החקלאי באדמות הכפר טייבה, אין בה כדי לסייע לה ולהעניק לה אותו אחוז מהשטח הבנוי. קק"ל, ככל בעל דין אחר, היתה אמורה בהליך זה להוכיח זכאותה לשטחים בחלק הבנוי באמצעות ייפויי כוח או הסכמי מכר המתייחסים לשטח הבנוי. רק אז, תקום לה הזכות בשטח הבנוי. את הצהרותיו של עו"ד הללי, לפיהם סוכם עם ראשי בתי האב שקק''ל תקבל את זכויותיה בשטחים המזרחיים והצפוניים, הפנויים וריקים, בהיקף שהוסכם על כל בעלי הזכויות, אין בידי לקבל. לא הוגשה כל ראיה המעגנת הסכמה מעין זו אשר יש בה כדי להוכיח קיומה.

מעמד האפוטרופוס לנכסי נפקדים
12. זכויות האפוטרופוס לנכסי נפקדים נגזרות מהזכויות המגיעות, ככל שיוכחו, לנפקדים. מטעם האפוטרופוס הוגש תצהירו של מר חסן גדיר אשר משמש כמרכז הסדר קרקעות, אגף בעלות ורישום ברשות מקרקעי ישראל. לתצהירו צורפו תעודות נפקדות לנפקדים שונים ( נספחים 10-17). כמו כן צורפו לתצהירו עצי המשפחה של משפחות תושבי הכפר טייבה ( נספחים 1-9).

13. האפוטרופוס לנכסי נפקדים מבסס את תביעותיו על תזכירי התביעות אשר הוגשו לפקיד ההסדר במסגרת הליכי ההסדר הנוכחיים, אך מודה הוא כי אין בידו כל ראיה למקור זכותם של המורישים בקרקעות. דא עקא, רק במידה וזכויותיהם של נפקדים אלו נמצאו רשומות במוצג ת/1, ולא הוכחה מטעם תובע אחר כלשהו זכות בחלקים אלו מכוח רכישה או ירושה, רק אז תקום לאפוטרופוס הזכות בשטח הבנוי כנגזרת מהשטח החקלאי. סבורני כי במקרה דנן, יש להסתפק בקביעה הצהרתית כי האפוטרופוס לנכסי נפקדים רשאי להירשם כבעלים מכוח הקניית זכויות על פי חוק נכסי נפקדים, לגבי חלקם של הנפקדים מבין בני משפחת התובעים השונים בכפר, ככל שיוכיח זכויות אלה באמצעות צווי ירושה או צווי קיום צוואה ( המקנים זכויות לנפקדים כנ"ל) בפני פקיד ההסדר ועל יסוד תעודות הנפקדות שלהם.

14. לאחר שדחיתי את טענותיה הכלליות של קק"ל והבהרתי את מעמדו של האפוטרופוס לנכסי נפקדים, אעבור לדון בטענותיהם הפרטניות של הצדדים בנוגע לכל חלקה וחלקה בנפרד. יובהר כבר עכשיו, כי על אף ההסכמה שהחלוקה בשטח החקלאי תהווה באופן כללי בסיס לחלוקת השטח הבנוי, בכפוף להכרעה בטענות הצדדים לזכויות נוספות בחלקות ספציפיות שלא מכוח החלוקה החקלאית, תושב שלא הגיש תזכיר תביעה בנוגע לחלקה מסוימת ולא התייצב לדיונים ולא טען לזכויות באותה חלקה, לא ייזקף לטובתו חלק באותה חלקה. במילים אחרות, הזכויות בחלקה ספציפית יחולקו בין אלה שהתייצבו לדיונים וטענו לזכויות באותה חלקה וטענותיהם התקבלו.

15. תיק ת"א 37621-01-15
תיק זה מתייחס לחלקה סופית 6, בגוש מס' 23197, בשטח של 1,114 מ"ר. מגישי תזכירי התביעה בתיק זה הם: חסן סאלח מוחמד זועבי, עומר סאלח מוחמד זועבי; נאסר פואז סאלח זועבי; מוחמד פוואז סאלח מוחמד זועבי; עבדאלסלאם פוואז סאלח מוחמד זועבי; עדנאן פוואז סאלח מוחמד זועבי; עזאת פוואז סאלח מוחמד זועבי; אכרם פוואז סאלח מוחמד זועבי; רימה פוואז סאלח מוחמד זועבי; זכייה פייאד מחמד זועבי; עבד אלרחמאן אבראהים עבד אלרחמאן זועבי; מוחמד אבראהים עבד אלרחמאן זועבי; טארק אבראהים עבד אלרחמאן זועבי; פאוזי אבראהים עבד אלרחמאן זועבי; המנוח אבראהים עבד אלרחמאן אחמד חוסין; חליל אבראהים עבד אלרחמאן אחמד; קק"ל; האפוטרופוס בנעליה של נג'לה אבראהים עבד אלרחמאן זועבי; האפוטרופוס בנעליו של הנפקד חאלד סאלח מוחמד מוסטפא; והאפוטרופוס בנעלי הנפקד פנדי מוחמד מוסטפא עבד אלכרים אל חג'י.

16. אחד התובעים בתיק זה הינו טלאל זועבי, יליד 1951, שבני משפחתו גרים מזה דורות בכפר, עיבדו את אדמותיהם והתפרנסו כחקלאים ( להלן: "טלאל"). תביעתו של טלאל נשענת על טענת ירושה, הן מצד אביו, חסן סאלח מחמד מוסטפא זועבי והן מצד אימו, זריפה בת אמנה, היורשת חלק מירושת המנוח יוסף מוחמד עבד אלרחמאן.לטענתו, אביו הוריש לו, יחד עם האחים והאחיות שלו, את חלקו באדמות הכפר טייבה, וזאת מכוח צו ירושה כדין. האדמות אותם קיבל האב הועברו אליו בשרשור מאביו וסבו. לטענתו, דודותיו חתמו על הסתלקות מחלקן בירושה לטובת האחים הבנים. טענתו המרכזית היא, כי בהתאם לתזכיר התביעה הנוגע לחלקה ארעית מס' 5 (סופית 6) בגוש 23197, אשר הוגש לפקיד ההסדר על ידי אביו מיום 8.1.1981, לסבו היו 10,107 חלקים מתוך 100,000 בכפר. חלקים אלה, אמורים היו להתחלק לחמשה חלקים, לפי מספר היורשים ( הדודים של טלאל), ומכאן שחלקו של אביו של טלאל, עומד על חמישית מהסך הכולל, קרי על 2,021 חלקים. בהתאם לתזכיר התביעה שצורף לתביעה שהוגשה לפקיד ההסדר, אביו של טלאל, חסן סאלח מוחמד זועבי, תבע 1,396 חלקים מתוך 10,107 בחלקה הנטענת.
17. התובע טען, כי מגיעים לו עוד חלקים בקרקעות מצד אימו, זריפה. לטענתו, ברישומי קק"ל מופיעה זריפה זועבי בת אמנה, אימו, כיורשת חלק מירושת המנוח יוסף מחמד עבד אל-רחמאן. על פי הנטען, על אף טענת קק"ל שהיא רכשה את זכויותיה של זריפה הן בשטח החקלאי והן בשטח הבנוי, לא נמסר לו כל מסמך המאשר את ביצוע הרכישה. לדבריו, עדות לכך ניתן למצוא במכתב שנמסר לידי בא כוחו מטעם קק"ל, שלפיו לא נמצא המסמך התומך ברכישה הנטענת, וייעשה מאמץ למצוא אותו. לדבריו, נכון להיום, לא נמסר מסמך כאמור. על כן, נטען כי כל עוד לא הוכחה המכירה הנטענת, זריפה הינה היורשת החוקית של יוסף עבד-אלרחמאן, ועל כן מגיע לטלאל חלקים בקרקע מכוח הירושה.

18. אין מקום לקבל את טענותיו של טלאל שמגיעות לו זכויות ספציפיות בחלקה סופית 6 שלא מכוח המושע הכפרי בהתאם לחלק היחסי בשטח החקלאי. קביעה זו מבוססת בראש ובראשונה על הצהרת בא כוחו, עו"ד חלבי, במעמד דיון ההוכחות אשר התקיים ביום 3.7.2018, שם הצהיר: "אין לנו טענה לזכות בחלקה ספציפית, הזכויות שלנו הן בהתאם לחלק שלנו בשטח החקלאי" (עמ' 30 לפרוטוקול, ש' 17-18). נוכח ויתורו של טלאל על טענותיו לזכויות בחלקות ספציפיות בכפר טייבה, ובהתאם להסכמה אליה הגיעו הצדדים בתחילת ההליך, היה עליו להוכיח את חלקו בשטח החקלאי, ובהתאם לכך ייגזרו זכויותיו בשטח הבנוי.

19. עיון בעצי המשפחה אותם צירף מר חסן גדיר מטעם האפוטרופוס, כחלק מתעודת עובד הציבור שלו עליה לא חלק אף צד להליך, מלמד כי טלאל נמנה על משפחת מחמד עבד אלכרים אלחג', עץ משפחה מס' 6 לתצהיר מטעם האפוטרופוס. לטלאל יש 3 אחים בנים- סאלח, סובחי, ג'מאל, ואחות אחת- חאלדיה אם כי בחקירתו הוא הצהיר כי יש לו עוד שתי אחיות נוספות, חדיג'ה והנדייה. אביהם הוא חסן, שיש לו 4 אחים בנים: עומר, פואז, שריף, חאלד ( נפקד), ואחות אחת- מונירה. לסבו קראו צאלח, ולאב הסב קראו מחמד עבד אלכרים אלחג'.

20. כאמור, הצדדים הגישו בהסכמה במעמד הדיון, את הנסחים ההיסטוריים הנוגעים לשטח החקלאי והחלוקה שם, אשר מהווה את הבסיס לחלוקה בשטח הבנוי ( מוצג ת/1). עיון במוצג ת/1 מלמד, כי לאביו של טלאל היו 1,396/100,000 חלקים בהתאם לשטר מנדטורי מס' 101 ו-103 מיום 16.12.1943 שורה 46, בטבלה אשר מרכיבה את ת/1. בעוד שהחלק הנטען בתזכיר התביעה אשר הוגש לפקיד ההסדר על ידי אביו, ועליו מסתמך מר טלאל בחקירתו הוא 1,396/10,107 ללא שום אסמכתא על מקור ה-10,107 חלקים. בהיעדר כל ראיה אחרת, החלקים בטבלה המרכיבה את ת/1 משקפים את כל זכויותיו של אביו של טלאל בשטח הבנוי מכוח המושע הכפרי.

21. יתרה מזאת, עיון בחומר הראיות מלמד, כי טלאל לא צירף שום מסמך לתצהירו שיש בו כדי לאושש את טענותיו. בחקירתו מיום 3.7.2018, התבקש הוא הן על ידי ב"כ קק"ל והן על ידי בית המשפט להציג ראיות, המלמדות על מקור זכויותיו הנטענות ועל סמך מה הוא טוען לזכויות בחלקים האמורים, (2,021 חלקים מ-10,170), והוא הצביע רק על תזכיר התביעה שצורף לתביעת פקיד ההסדר, ותו לא:
"ש. יש לך ראיה, מסמך שמראה שלסבא שלך הגיע 10,107.
ת. כן.
ש. ראיה, משהו שמראה שמגיע לו 10107.
ת. זה המסמך היחיד שיש, התזכיר"(עמ' 31 לפרוטוקול, ש' 20-23).
ועוד:
"בית המשפט מעיר לי שאני לא מציג מסמכים לביסוס הטענות שלי, ואני אומר שאני רוצה לחקור ולהביא את המסמכים שמבססים את הטענה שלסבא שלי מגיע 10,107" ( עמ' 32 לפרוטוקול, ש' 25-26).

22. בכל הנוגע לטענותיו בירושת אימו, זריפה בת אמנה, היורשת של חלק מירושת המנוח יוסף מוחמד עבד אלרחמאן, מר טלאל לא צירף אסמכתא שיש בה כדי ללמד על זכויותיה של זריפה. מעיון בעצי המשפחות אותם צירף עובד הציבור מטעם המדינה לתצהיר האפוטרופוס, לא ניתן לקבוע לאיזה עץ משפחה משתייכת זריפה והאם היא מתושבי הכפר טייבה במקור.

23. סוף דבר, טלאל לא הגיש שום ראיה שיש בה כדי לתמוך בתביעתו, ולא הרים את נטל ההוכחה הנדרש ממנו להוכיח זכויות ספציפיות בחלקה ארעית מס' 5 (סופית 6) בגוש מס' 23197, בכפר טייבה. הסתמכותו על תזכיר התביעה, כמסמך שאין מלבדו, אין בה כדי להוכיח זכות בחלקה ספציפית הנטענת על ידו. על כן, הנני דוחה את תביעתו של טלאל בכל הנוגע לרכישת זכויות ספציפיות בחלקה זו. קביעה זו אין בכוחה לפגוע בזכויותיו של טלאל מכוח המושע הכפרי. טלאל הוא אחד היורשים של אביו שלזכותו רשומים 1,396/100,000 חלקים במושע הכפרי כרשום בשורה מס' 46 לטבלה המרכיבה את ת/1, ומכוח היותו יורש מגיע לו החלק היחסי בהתאם לצו ירושה או צו קיום צוואה שיוצג בפני פקיד ההסדר.
החלוקה בפועל בתיק 37621-01-15
24. כפי שהובא בהרחבה לעיל, השטח החקלאי הוסדר זה מכבר בעוד שהשטח הבנוי בכפר טייבה טרם הוסדר. מאחר שהצדדים בהליך דנא הגיעו לידי הסכמה שהשטח הבנוי ייגזר מהשטח החקלאי הרשום בטבלה שצורפה והוגשה בהסכמה וסומנה כ-ת/1, הגעתי לכלל מסקנה כי יש מקום לקבל את הסכמת הצדדים ולקבוע את המתווה מטה בהתאם לאותה הסכמה. ער אני לעובדה, כי לא כל מגישי תזכירי התביעה או צאצאיהם התייצבו לדיונים או לקחו חלק אקטיבי בהליך המשפטי דנא, ובכך אני מחיל את ההסכמה הדיונית על אלה שלא קיבלו אותה פוזיטיבית. ברם, הסכמה זו רק מיטיבה עם אלה שלא נטלו חלק בהליך שכן לולא אותה הסכמה, דין תביעתם להידחות בשל העדר התייצבות והוכחה.

25. נוכח ההסכמה להחיל את החלוקה בשטח החקלאי גם על השטח הבנוי, בחנתי כל תיק בפני עצמו, עיינתי בתזכירי התביעה אשר הוגשו בכל חלקה, וחילקתי לכל תובע שהינו רשום כבעלים של השטח החקלאי, את החלק היחסי המגיע לו באותה חלקה. לתוצאות אלה הגעתי גם לאחר שעברתי על כל חומר הראיות אשר הגישה קק"ל והאפוטרופוס לנכסי נפקדים ככל ויש בחומר זה אינדיקציות על ביצוע עסקאות רכישה/ מכירה בין תושבי הכפר לבין עצמם או בין תושבי הכפר לבין קק"ל. כאמור, מאחר שלא כל התיקים של הכפר טייבה הונחו בפניי, חלוקה זו מתייחסת רק למי שהגיש תזכיר תביעה ושמו מופיע במוצג ת/1 כמי שרכש זכויות בשטח החקלאי.

26. החישוב נעשה בצורה הבאה: חישבתי את החלק היחסי המגיע לכל תובע בשטח החקלאי, והכפלתי חלק זה בשטח החלקה. מאחר שלא כל תושבי כפר טייבה שיש להם זכויות בשטח החקלאי הגישו תזכירי תביעה בכל חלקה וחלקה, חישוב זה מביא לתוצאה שלא כל הזכויות בחלקה שויכו. על כן, סכמתי את חלקיהם של התובעים השונים בהתאם לחלקם בשטח החקלאי והתוצאה שהתקבלה היוותה 100% מהחלקה לצורך חלוקה בין התובעים השונים. לאחר מכן, חישבתי את החלק היחסי של כל תובע בחלקה בהתאם לחלקו היחסי מסך כל השיוכים של מגישי תזכירי התביעה. לדוגמא, נניח שלגבי חלקה מסוימת הוגשו שני תזכירי תביעה, כאשר לתובע אחד מגיע 20% בשטח החקלאי ולשני מגיע 40% בשטח החקלאי, בהתאם להסכמת הצדדים, לראשון מגיע 20% מהחלקה ולשני מגיע 40% מאותה חלקה. ברם, מאחר שרק הם הגישו תזכירי תביעה, יש לחלק את החלקה ביניהם בלבד. על כן, הראשון יקבל 20/60 מהחלקה והשני יקבל 40/60 מאותה חלקה. השטחים העודפים שקיבלו תובעים אלה, ייגרעו מכלל הזכויות המגיעות להם מהשטח הבנוי הכולל, וזאת על מנת למנוע הענקת זכויות ביתר.

27. בהתאם לאמור לעיל, להלן דיון בתביעות השונות שהוגשו, הכרעה בהן וחישוב החלק המגיע לכל תובע בהתאם למתווה שפורט לעיל.
תזכיר תביעה ראשון הוגש מטעם חסן סאלח מוחמד זועבי אשר טען ל- 1396/10,107 חלקים. החלק בשטח החקלאי הרשום על שמו בשורה 46 במוצג ת/1, הינו 1,396/100,000 ועל חלק זה הסתמכו החישובים. בנוסף, אחיו של חסן, עומר סאלח מוחמד זועבי טען ל- 1,396/10,107 חלקים, שטח אשר תואם את השטח החקלאי הרשום לזכותו בשורה 45 למוצג ת/1. בהתאם לשיטת החישוב שהותוותה בסעיף הקודם, מגיע לכל אחד מעיזבונות המנוחים חסן ועומר 49.47 מ"ר בחלקה זו. ככל שיציג טלאל צו ירושה מטעם אביו, יהיה זכאי הוא לחלק מה-49.47 מ"ר בהתאם לחלקו היחסי בירושה.

תזכיר תביעה שני הוגש מטעם הילדים של פוואז סאלח מוחמד זועבי, אחיהם של חסן ועומר אשר הגישו את תזכיר התביעה הראשון לעיל. לתזכיר התביעה צורף צו ירושה שנערך על ידי שופט בבית הדין השרעי בנצרת מיום 27.5.1965 שממנו אנו ניזונים בנתונים הבאים: זכייה פיאד ( תובעת מס' 7 בתזכיר התביעה) היא אשתו של פוואז, אמם של מוחמד, עבדאלסלאם, עדנאן, עזאת, אכרם ורימה. לפוואז היתה אישה שנייה, שהינה אימם של נאסר, ג'האד ונג'יה. בהתאם לאמור בצו הירושה מטעם בית הדין השרעי, עיזבונו של המנוח פואז מחולק ל-36 חלקים ( מנות) שחולקו כדלקמן: 9 חלקים לאשתו זכייה, ו-3 חלקים לכל אחד מהילדים שלו. נאסר טען כי בנוסף לחלק שקיבל בירושה, הוא רכש את זכויותיהן של אחיותיו- ג'האד ונג'יה מכוח ייפוי כוח בלתי חוזר משנת 1966, אשר גם הוא צורף לתזכיר התביעה , ועל כן הוא זכאי ל- 9 חלקים מתוך 36 מעזבון המנוח פואז. לזכייה רשומים, נוסף על חלקה בירושת בעלה, 637/100,000 חלקים כמו שמופיע בשורה מס' 75 למוצג ת/1. בהתאם לטבלה המרכיבה את ת/1, מגיע לפואז 1,463/100,000 חלקים כרשום בשורה מס' 47. בהתאם לשיטת החישוב שהובאה לעיל, מגיע לכל אחד מהתובעים החלקים שלהלן: לנאסר פואז סאלח זועבי מגיעים 12.99 מ"ר בחלקה זו, למחמד פואז סאלח זועבי, עבד אלסלאם פואז סאלח זועבי, עדנאן פואז סאלח זועבי, אכרם פואז סאלח זועבי ( נפטר בשנת 1966), רימא פואז סאלח זועבי ועזאת פואז סאלח זועבי מגיע סך של 4.31 מ"ר לכל אחד בחלקה זו, בעוד שלזכייה מחמד פייאד מגיעים 35.62 מ"ר בחלקה זו.

תזכיר תביעה שלישי מתייחס לארבעה תובעים אחים ( להלן: "ארבעת האחים") כדלקמן: עבד אלרחמאן אבראהים עבד אלרחמאן זועבי, טוען ל- 1,596/100,000 חלקים כאשר חלק זהה נקבע במוצג ת/1 בשורה 32 לטבלה; מוחמד אבראהים עבד אלרחמאן זועבי תובע חלק זהה לחלק שתובע אחיו, כאשר לזכותו רשום חלק זהה בשורה 31 לטבלה במוצג ת/1; טארק אבראהים עבד אלרחמאן זועבי תובע חלק זהה לחלק שאחיו תובעים ומופיע בשורה 34 לטבלה במוצג ת/1; פאוזי אבראהים עבד אלרחמאן זועבי תובע אף הוא חלק זהה לאחים שלו ומופיע בשורה 33 לטבלה במוצג ת/1. בהתאם לשיטת החישוב שהובאה לעיל, מגיע לכל אחד מהאחים 56.5 מ"ר בחלקה זו.

תזכיר תביעה רביעי הוגש מטעם עזבון המנוח אבראהים עבד אלרחמאן אחמד חוסין ( זועבי) (אביהם של ארבעת האחים לעיל) אשר נפטר בשנת 1965, וזאת באמצעות בנו טארק. המנוח טען ל-3059/100,000 חלקים, כאשר לזכותו רשום בשטח החקלאי יחס זהה כקבוע בשורה 29 למוצג ת/1. בהתאם לשיטת החישוב שהובאה לעיל, מגיע למנוח 100.38 מ"ר. יצויין כי קק"ל טענה שהיא רכשה חלקים מזכוויותיו של המנוח אברהים עבד אלרחמאן אחמד חוסין. דיון בטענה זו של קק"ל יובא מטה במסגרת הדיון שיתייחס לזכויותיה של קק"ל בחלקה זו.

תזכיר תביעה חמישי הוגש מטעם חליל אבראהים עבד אלרחמאן אחמד, אשר נפטר בשנת 1980. מדובר באח חמישי לאחים אשר הגישו את תזכיר התביעה השלישי. הבן שלו טען במקומו ל- 1,596/100,000 חלקים, יחס התואם לקבוע בשורה מס' 30 בטבלה במוצג ת/1. בהתאם לשיטת החישוב שהובאה לעיל, ובדומה לשאר האחים, למנוח חליל מגיע 56.5 מ"ר בחלקה זו.

תזכיר תביעה שישי הוגש מטעם קק"ל. עיון במוצג ת/5 מלמד כי קק"ל רכשה מבניו של חאלד סאלח מוחמד מוסטפא הנפקד, שמופיע בשורה מס' 44 בטבלה המרכיבה את ת/1, את כל הזכויות המגיעות לו באדמות הכפר. נוסח זה מלמד כי בניו של המנוח סאלח מוחמד מוסטפא מכרו את כל זכויותיהם לרבות אלה בשטח הבנוי. אשר על כן, עוברות זכויותיו המוכחות של הנפקד, קרי 898/100,000 חלקים לקק"ל. בנוסף, בהתאם למוצג ת/12, קק"ל רכשה מפנדי מחמד מוסטפא זועבי את כל זכויותיו מאדמות הכפר טייבה. פנדי מופיע בשורה מס' 73 ולזכותו רשומים 2,915/100,000 חלקים. נוסף על כך, קק"ל צירפה שטר מכר מס' 144-5/53 מיום 27.3.1953, שבהתאם לו רכשה קק"ל ממספר תושבים, וביניהם המנוח אבראהים עבד אלרחמאן אחמד חוסין, סך של 4,727/100,000 חלקים. לשטר מכר זה, צירפה קק"ל מסה גדולה של ייפויי כוח המעידים על רכישות שונות מתושבי הכפר. להלן אפרט את שמותיהם של המוכרים שבעניינם כן צורף ייפוי כוח המעיד על הרכישה, היכן מופיעים הם בטבלה שמרכיבה את מוצג ת/1 ואת החלקים שמכרו לקק"ל. יצויין כי בשטר המכר צוינו מספר מוכרים, אם כי לא צורפו ייפויי כוח מטעם כולם. הדיון להלן יתייחס רק לגבי אלה שהוגש ייפוי כוח בעניינם בחומר הראיות מטעם קק"ל. יוער עתה כי חלק מייפויי הכוח שצורפו אינם קריאים או ברורים, ועל כן אתייחס רק לייפויי הכוח שהצלחתי לפענח.
תאופיק עלי אחמד חוסין אשר מופיע בשורה מס' 59 לטבלה מכר לקק"ל את כל זכויותיו באדמות כפר טייבה, קרי 3,391/100,000 חלקים, ללא אבחנה בשטח חקלאי או שטח בנוי.
סאלח עלי אחמד חוסין אשר מופיע בשורה מס' 60 לטבלה, מכר לקק"ל את כל זכויותיו, 3,391/100,000 חלקים, בכל אדמות הכפר ללא אבחנה.
סלאח עלי אחמד חוסין אשר מופיע בשורה מס' 61 לטבלה, מכר לידי קק"ל את כל זכויותיו, 3,391/100,000 חלקים, בכל אדמות הכפר.
בנו של חסן מוחמד יוסף אלביק ( אחמד) אשר מופיע בשורה מס' 72 לטבלה, מכר לידי קק"ל את כל זכויותיו שמגיעות לו מירושת אביו, כאשר זכויותיו של אביו עומדות על 2,394/100,000 באדמות כפר טייבה. קק"ל זכאית להירשם כבעלים על החלק היחסי של אחמד חסן מחמד יוסף אלביק בהתאם להצגת צו ירושה או צו קיום צוואה. בנוסף, קק"ל צירפה ייפוי כוח מטעם אלמנתו של המנוח חסן מחמד יוסף אלביק ובנו עבדאלרחמאן, שעולה ממנו כי הם מכרו חלקים מהשטח החקלאי באדמות הכפר, אם כי לא לידי קק"ל. על כן, אין במסמך זה כדי להועיל לקק"ל בהוכחת זכאותה לזכויות המנוח חסן מחמד יוסף אלביק, למעט אלה המגיעות לה מכוח חלקו היחסי של אחמד חסן מוחמד יוסף אלביק בירושה כאמור. בהמשך, צורף ייפוי כוח מטעמו של עבד אלרחמאן חסן מוחמד יוסף אלביק, שעולה ממנו כי הוא מוכר לידי קק"ל זכויותיו בשטח החקלאי בלבד ולא בשטח הבנוי.
עבדאלרחמאן חסן עלי זועבי אשר מופיע בשורה מס' 54 לטבלה, מכר לידי קק"ל סך של 460/100,000 חלקים בשני ייפויי כוח שונים, כאשר הוא מפרט את החלקות הנמכרות כנמנות על השטח החקלאי ולא הבנוי. שכן כפי שהובא בהרחבה במבוא לפסק הדין, השטח הבנוי הינו גוש 23200 ההיסטורי אשר חולק לחמשה גושים שונים. במסמכי המכר/ ייפויי הכוח המצורפים לראיותיה של קק"ל, הרכישה התבצעה בנוגע לחלקות מסוימות בגושים 23201, 23202, 23203, 23204, 23206 ו- 23207. על כן, לא נובעת לקק"ל זכות בשטח הבנוי מכוח אותם ייפויי כוח, אלא רק בשטח החקלאי.
פאיז עלי אחמד חוסין אשר מופיע בשורה מס' 57 לטבלה, מכר לקק"ל בשלושה ייפויי כוח שונים 325/100,000 חלקים בשטח החקלאי ולא בשטח הבנוי, שכן בגוף ייפוי הכוח מפורטות החלקות הנמכרות והגושים, כאשר אין אזכור לחלקות בגוש 23200 שהינו גוש השטח הבנוי.
עלי חסן עלי זועבי אשר מופיע בשורה מס' 53 ולזכותו רשומים 1,446/100,000 חלקים, מכר לידי קק"ל סך של 200/100,000 משלל זכויותיו באדמות כפר טייבה.
בנו של יוסף מחמד עבד אלרחמאן זועבי אשר מופיע בשורה מס' 27 לטבלה, מכר לידי קק"ל סך של 997/100,000 חלקים, אם כי עיון בגוף ייפוי הכוח מלמד כי הזכויות מתייחסות לזכויות בגושים בשטח החקלאי ולא הבנוי. בנוסף, צורף ייפויי כוח מטעמה של ספייה בת אחמד חליל שעולה ממנו, כי היא מכרה את זכויותיה מירושת בעלה המנוח, פריד זועבי לידי תופיק עבד אלכרים יוסף מחמד זועבי. ייפוי כוח נוסף הוא מטעם עבד אלכרים יוסף מחמד זועבי בהיותו בא כוחו של בנו, תופיק עבד אלכרים יוסף מחמד זועבי, שעולה ממנו כי הוא מוכר לידי קק"ל חלקות בכפר טייבה " כמצורף בזה" אם כי לא צורף כל פירוט בנוגע לאותן חלקות בעניינן בוצעה העסקה. על כן, אין בידי לייחס משקל לייפוי כוח " חסר" זה. בנוסף, צורף ייפוי כוח מטעמה של הינד מוסטפא אחמד, לפיו היא מכרה לקק"ל את זכויותיה בירושת יוסף מחמד עבדאלרחמאן זועבי. ברם, לא צורף צו ירושה או צו קיום צוואה בכל הנוגע לחלקה של הינד בירושת המנוח יוסף מחמד עבד אלרחמאן זועבי, אם בכלל. על כן, ובמצב עובדתי זה, אין לזקוף לזכותה של קק"ל כל זכות מזכויותיו של המנוח יוסף מחמד עבד אלרחמאן זועבי בשטח הבנוי, אלא אם יעלה בידה להציג צו ירושה או צו קיום צוואה, בהתאם.
מחמוד סאלח עבדאללה קאסם זועבי מכר לקק"ל את כל זכויותיו באדמות הכפר טייבה. אם כי עיון במוצג ת/1 מלמד כי שמו של מחמוד אינו מופיע כבעל זכות רשומה בשטח החקלאי ( רשום מוחמד ולא מחמוד בשורה מס' 76). על כן, אין לייחס לייפוי כוח זה כל משקל בנסיבות העניין.
צורף ייפוי כוח מטעם גריב באבר מוחמד אשר מופיע בשורה מס' 56 לטבלה ולזכותו רשומים 931/100,000 חלקים. בהתאם לייפוי הכוח, גריב מכר לידי חברת " היימנותא" (חברת בת של קק"ל) את כל חלקיו באדמות כפר טייבה.
שיכה מוסטפא עבד אלרחמאן שלבי אשר מופיעה בשורה מס' 16 לטבלה, מכרה לידי קק"ל, בין היתר, את כל חלקה בשטח הבנוי אותו מציינת באופן מפורש. לזכותה של שיכה רשומים 333/100,000 חלקים בהתאם למוצג ת/1, על כן, יש לזקוף זכויות אליה לזכותה של קק"ל.
צורף ייפוי כוח מטעמה של פאטמה אלחג' אכרם אלחבשי, ממנו עולה כי היא מכרה את כל זכויותיה בכפר טייבה לידי קק"ל. ברם, עיון במוצג ת/1 מלמד כי אין לזכותה של פאטמה זכויות רשומות על שמה. על כן, אין לייחס משקל לייפוי כוח זה בנסיבות העניין.
צורף ייפוי כוח מטעמה של חמדה עבד אלרחמאן פודי אשר מופיעה בשורה 10 למוצג ת/ 1 ולזכותה רשומים 157/100,000 חלקים. עיון בייפוי הכוח מלמד כי היא מכרה את זכויותיה למחמד וחסן ועלי סלימאן עלי פודי אשר מופיעים בשורות 11, 13 ו-14 למוצג ת/1, ולא לקק"ל.
בנוסף, צורף ייפוי כוח מטעם עליא סלימאן עלי פודי לפיו היא מכרה לאחים שלה, מחמד וחסן ועלי סלימאן עלי פודי, את חלקה בשטח החקלאי.
צורף ייפוי כוח מטעמה של שיכה פיאד אלחאג', אשר מופיעה בשורה מס' 74 לטבלה ולזכותה רשומים 637/100,000 חלקים. ברם, לא ניתן לפענח את החלק היחסי אותו היא מכרה לידי קק"ל, ועל כן אין ליתן משקל לייפוי הכוח בצורה בה צורף.

מכל אלה, ניתן ללמוד, כי קק"ל הוכיחה רכישת 15,450/100,000 חלקים במושע הכפרי בכפר טייבה. טענות קק"ל לרכישות נוספות לא הוכחו ועל כן, הן נדחות. בהתאם לשיטת החישוב שהובאה לעיל, לקק"ל מגיע 549.35 מ"ר בחלקה זו.

תזכיר תביעה שביעי הוגש מטעם האפוטרופוס לנכסי נפקדים אשר בא הוא בנעליה של נג'לה אבראהים עבד אלרחמאן זועבי כאשר החלק הנטען עומד על 3,059/100,000 חלקים. על שמה של נג'לה לא רשומים חלקים ב-מוצג ת/1. לפי השם והחלק הנטען, ניתן להסיק כי מדובר בבתו הנפקדת של מגיש תזכיר התביעה הרביעי, אבראהים עבדאלרחמאן זועבי, ואחותם של מגישי תזכיר התביעה השלישי. על כן, זכות האפוטרופוס לנכסי נפקדים בחלקה היא נגזרת של הזכות המגיעה למנוח אבראהים עבד אלרחמאן זועבי, שכן לנג'לה לא מגיעות זכויות עצמאיות בחלקה, שלא מכוח ירושה. האפוטרופוס לנכסי נפקדים לא הסביר בסיכומיו מדוע הוא תובע 3,059/100000 בשמה של נג'לה המהווים מלוא החלקים הרשומים על שם אביה המנוח אברהים עבדאלרחמאן זועבי ולא נתן כל הסבר למקור הזכות של נג'לה בחלקה מעבר לחלקה בירושת אביה. מעיון בעץ המשפחה שצורף לתצהירו של חסן ג'דיר שהוגש מטעם האפוטרופוס ועליו לא חלק מי מבעלי הדין, למנוח אברהים עבדאלרחמאן זועבי, אביה של הנפקדת נג'לה, היו 13 אחים ואחיות. בהתאם לכך, חלקה של נג'לה בירושה עומד, לכל היותר על 1/13, המהווים 235.3/100,000 חלקים ואלה יוקנו לאפוטרופוס לנכסי נפקדים מכוח נפקדותה של נג'לה. חלק ייגרע מהזכויות המגיעות ליתר יורשי המנוח אברהים עבדאלרחמאן זועבי, כך שיורשי המנוח אבראהים עבדאלרחמאן זועבי יקבלו 2926/100000. קביעות אלה יפות בכל התיקים שבהם הגיש האפוטרופוס תביעה בנעליה של נג'לה. לאור האמור, ובהתאם לשיטת החישוב שהובאי לעיל, לאפוטרופוס בנעליה של נג'לה מגיעים 8.36 מ"ר בחלקה זו.

תזכיר תביעה שמיני הוגש על ידי האפוטרופוס אשר תבע 898/10,000 חלקים בנעליו של הנפקד חאלד סאלח מוחמד מוסטפא. החלק הנטען תואם את החלק הקבוע לנפקד בשורה מס' 44 למוצג ת/1. מאחר והוכח מעלה כי קק"ל רכשה זכויות אלה, אין לאפוטרופוס זכויות בחלקה זו מכוח נפקודתו של חאלד סאלח מוחמד מוסטפא.

תזכיר תביעה תשיעי הוגש על ידי האפוטרופוס אשר תבע 2915/10,000 חלקים בנעלי הנפקד פנדי מוחמד מוסטפא עבד אלכרים אל חג'י. החלקים הנתבעים תואמים את הרשום על שמו של הנפקד בשורה 73 למוצג ת/1. מאחר והוכח מעלה כי קק"ל רכשה זכויות אלה, אין לאפוטרופוס זכויות בחלקה זו, מכוח נפקדותו של פנדי מוחמד מוסטפא עבד אלכרים אל חג'י.

28. לסיכום- אני קובע כי זכויות התובעים בחלקה סופית 6 בגוש מס' 23197 הן כדלקמן:
שם התובע
החלק היחסי במ"ר
יורשי המנוח חסן סאלח מוחמד זועבי, ת.ז. XXXX778
49.47/1,114
עומר סאלח מוחמד זועבי, ת.ז. XXXX597
49.47/1,114
נאסר פואז סאלח זועבי, ת.ז. XXXX789
12.99/1,114
מחמד פואז סאלח זועבי, ת.ז. XXXX176
4.31/1,114
עבד אלסלאם פואז סאלח זועבי, ת.ז. XXXX051
4.31/1,114
עדנאן פואז סאלח זועבי, ת.ז. XXXX193
4.31/1,114
יורשי המנוח אכרם פואז סאלח זועבי
4.31/1,114
רימה פואז סאלח זועבי, ת.ז. XXXX405
4.31/1,114
זכייה פייאד מחמד זועבי, ת.ז. XXXX786
35.62/1,114
עזאת פואז סאלח זועבי, ת.ז. XXXXX683
4.31/1,114
עבד אלרחמאן אבראהים עבד אלרחמאן זועבי, ת.ז. XXXX726
56.5/1,114
מחמד אבראהים עבד אלרחמאן זועבי, ת.ז. XXXX725
56.5/1,114
טארק אבראהים עבד אלרחמאן זועבי, ת.ז. XXXX730
56.5/1,114
פוזי אבראהים עבד אלרחמאן זועבי, ת.ז. XXXX729
56.5/1,114
יורשי המנוח אבראהים עבד אלרחמאן אחמד חסין ( זועבי)
100.38/1,114
יורשי המנוח חליל אבראהים עבד אלרחמאן זועבי
56.5/1,114
קק"ל
549.35/1,114
האפוטרופוס בנעליה של נג'לה אבראהים עבד אלרחמאן זועבי
8.36/1,114

תיק ת"א 46823-07-15
29. תיק זה נוגע לחלקה סופית 15 בגוש מס' 23196 ששטחה עומד על 404 מ"ר. מגישי תזכירי תביעה בתיק זה הם אלה: חליל אבראהים עבד אלרחמאן אחמד, עבד-אלרחמאן חסין עלי זועבי, עלי חסין עלי זועבי, עליא חסין עלי זועבי, סלאח עלי אחמד זועבי, תאופיק עלי אחמד זועבי, חוסאם עלי אחמד זועבי, סאלח עלי אחמד זועבי, פוזי מחמד עלי זועבי, עזבון המנוח מחמד עלי אחמד חוסין, עבד אלרחמאן אבראהים עבד אלרחמאן זועבי, מוחמד אבראהים עבד אלרחמאן זועבי, טארק אבראהים עבד אלרחמאן זועבי, פאוזי אבראהים עבד אלרחמאן זועבי, אבראהים עבד אלרחמאן אחמד חוסין, האפוטרופוס בנעליה של נג'לה אבראהים עבד אלרחמאן אחמד חוסין, האפוטרופוס בנעליהם של בני המנוח אבראהים מוסטפא אחמד אלזועבי והאפוטרופוס בנעליו של סובחי עלי אחמד חסין זועבי.

30. מבין התובעים בתיק זה, עזבונו ובניו של המנוח עלי אחמד זועבי ז"ל. המנוח עלי אחמד זועבי שייך לבית אב אחמד חסין זועבי, עץ משפחה מס' 2 שצורף לתצהירו של מר חסן גדיר. למנוח עלי אחמד זועבי היו 14 בנים. בכל הנוגע לזכויות בית אב זה, העיד בפניי ביום 3.7.2018 מר פארס מתעב תופיק עלי אחמד זועבי, צאצאו של המנוח עלי אחמד זועבי ( להלן: "פארס"). תזכיר התביעה היחידי שנמצא רלוונטי לעניינם של התובעים בתיקים מאוחדים אלו, הינו התזכיר המתייחס לגוש מס' 23196 חלקה ארעית 11 ( סופית 15) שהינה במסגרת ת"א 46823-07-15. תזכיר התביעה אותו צירף פארס לתצהירו, מתייחס למספר חלקות בגוש מס' 23199, אך לא הוגשה בעניין החלקות אותן ציין פארס כל תביעה על ידי פקיד ההסדר בפניי ( התביעות בפניי הנוגעות לגוש 23199 מתייחסות לחלקות הבאות: חלקה ארעית מס' 13 (סופית 36) וחלקה ארעית מס' 34 (סופית 15), בעוד שהחלקות הנתבעות בתזכיר התביעה אותו צירף פארס לא מונות חלקות אלו).
על תזכיר התביעה בתיק דנא חתומים שלושת האחים: סאלח, סלאח ותופיק עלי אחמד זועבי, (ייקראו להלן ולמען הנוחות " שלושת האחים המנוחים"), אשר תבעו בשמם ובשם אחיהם חוסאם עלי אחמד זועבי. יצויין כי בהתאם לטבלה המרכיבה את מוצג ת/1, האחים סאלח, סלאח ותופיק זועבי מופיעים בשורות 59-61 כאשר לזכות כל אחד מהם רשומים 3,391/100,000 חלקים בשטח החקלאי. ברם, חוסאם עלי אחמד זועבי אינו רשום בטבלה כבעל זכויות בשטח החקלאי ועל כן, אין לזקוף לזכותו חלקים בשטח הבנוי. יתרה מזאת, ככל ויעלו טענות בנוגע לחלקו של חוסאם, לראיותיה של קק"ל צורפה הצהרה ממנה עולה כי חוסאם מכר לידי קק"ל את חלקו בשטח הבנוי, ועל כן אין לזקוף לחובתו זכויות במושע הכפרי.

31. לטענת התובעים, אין זכויות לקק"ל בשטח הבנוי, אלא מכוח רכישות שביצעה מבתי האב המקוריים או צאצאיהם שיש להם או היה להם זכויות בשטח החקלאי והנגזרת של אותן זכויות. לטענתם, נטל ההוכחה רובץ על קק"ל להוכיח, כי הזכויות בשטח הבנוי נמכרו לה על ידי בית האב המקורי, וקק"ל לא עמדה בנטל זה. נטען כי קק"ל אכן צירפה מספר ייפויי כוח, לא מקוריים, שלטענתה ניתן להסיק מהם כי אכן בוצעה עסקת מכר של מלוא זכויות התובעים בשטח הבנוי. התובעים כופרים במכר הנטען, ואף כופרים שקיבלו כל תמורה בגין כך. לטענתם, קק"ל נמנעה מלהציג מסמכים חשובים שיש בהם כדי להוכיח את העסקה, כגון פקודות התשלום, אישור קבלת הכספים ועוד, ככל שאלה נמצאים בחזקתה. יתרה מזאת, היה על קק"ל לצרף את ייפויי הכוח המקוריים שכן עלה מחקירתו של עו"ד הללי כי הם בחזקתה ו/או בהישג ידה. עוד נטען כי, קיימות סתירות מהותיות בנוגע לעסקת המכר הנטענת. כך שמחקירת העד, עו"ד הללי ומוצג ת/7, עולה כי העסקה שנערכה ביום 25.4.1961, מהווה עסקת המכר המרכזית עליה נשענת קק"ל בתביעת זכויותיה, העד אף אישר בחקירתו כי בית האב המקורי מכר את זכויותיהם במכה אחת. לטענתם, מדובר בגרסה בעייתית ואין לסמוך עליה מכמה טעמים: ראשית, חרף טענתו של עו"ד הללי לקיומו של מסמך שנחתם בין קק"ל לבין האחים המנוחים טרם הנסיעה לנוטריון בחיפה, מסמך זה לא הוצג ; שנית, שינויי הגרסה של העד במעמד הדיון, כך שבהתחלה הביע בטחון כי מדובר בעסקה אחת שבה נמכר כל השטח בפעימה אחת, ודחה כל אפשרות לביצוע עסקה מאוחרת, ובאותו מעמד טען לקיומה של עסקה קודמת ( ש' 24-25, עמ' 40 לפרוטוקול) ואף שינה את גרסתו לאחר שעומת עם מסמכים נוספים, והודה כי " יתכן מאוד שהם מכרו גם קודם לכן" (ש' 11, עמ' 41 לפרוטוקול); שלישית, עדותו של עו"ד הללי בכל הנוגע לעסקת המכר הנטענת מהווה עדות שמיעה שלא ניתן להסתמך עליה, שכן בזמן עריכתה הנטען, עו"ד הללי לא היה עובד של קק"ל ולא היה מעורב בעסקה הספציפית הזו; רביעית, עסקת מכר נטענת זו אינה מתיישבת עם מסמכים אחרים שהגישה קק"ל בעצמה, כך שניתן לראות שמוצג ת/6 מתאר עסקה שערך המנוח תופיק בה הוא מכר את כל זכויותיו כבר בשנת 1949 וקיבל תמורה בעקבות העסקה. לטענתם, עמדת העד בסוגיה שבמחלוקת אינה יכולה להתקבל שכן לא מתקבל על הדעת כי אותו אדם, המנוח תופיק עלי אחמד זועבי, מכר את זכויותיו בשנת 1949 לידי קק"ל, ומכר אותם שוב, יחד עם האחים שלו בשנת 1961, לאותו גורם, קרי קק"ל, וקיבל פעמיים תמורה מקק"ל. התובעים טוענים, כי אין בעמדת קק"ל מענה לתהייה מדוע קק"ל לא הסתמכה על העסקה הקודמת מביניהן, העולה ממוצג ת/6, קרי זו משנת 1949.

32. עוד נטען, כי מוצג ת/13 ( מכתב של עו"ד הללי לקק"ל מיום 12.9.1964 וייפויי כוח שצורפו לו) המלמד על קיום עסקה משנת 1952, סותר את גרסתו של עו"ד הללי בעניין העסקה הנטענת. לטענתם, רק בעקבות התערבותו של ביהמ"ש בחקירת עו"ד הללי, נטענה גרסה חדשה על ידו לפיה, היתה עסקה קודמת אחת המתייחסת לכל הזכויות של בית האב המקורי לפיה, החלק החקלאי נרשם, ובהמשך נדרשו המשיבים לחתום על ייפוי כוח נוסף על מנת לאפשר רישום החלק שלא הוסדר, קרי השטח הבנוי נשוא התביעה. לטענתם, לאור האמור, יש לדחות את טענתה של קק"ל כי העסקה משנת 1961 מוכיחה את תביעתה.

33. מטעם התובעים הצהיר והעיד פארס זועבי כנציג של בית האב. פארס הוא נכדו של המנוח תופיק עלי אחמד זועבי, יליד 1975, ומתגורר בנצרת. בחקירתו, אישר כי סבו, יחד עם האחים שלו מכרו את החלק החקלאי לקק"ל. הוא הצהיר, כי הוא היה מעורב בהליכי ההסדר, וידע את הפרטים עליהם העיד מהסבים שלו. לתצהירו צירף העד מכתב מיום 4.3.2013 שנערך על פי הנטען על ידי סבו והופנה לשופט יונתן אברהם במסגרת הליך הסדר אחר ושלפיו, הקרקע שמכרו לקק"ל נמסרה לידיה ואין לקק"ל זכויות נוספות מעבר לאלה שהועברו לה בזמנו. הוא הצהיר עוד, כי מי שמחזיק בקרקעות בשטח הבנוי הם האחים והאחיינים של סבא שלו ובני דודים שלו, עובדה המלמדת כי קק"ל לא רכשה זכויות בשטח הבנוי.

34. לטענת קק"ל, היא רכשה את הקרקעות השייכות לאחים המנוחים עוד בשנות ה-40 וזאת בהתאם לייפויי כוח בלתי חוזרים המעידים על קיום עסקת הרכישה כדין. קק"ל הציגה במעמד הדיון מספר ייפויי כוח אשר מלמדים על ביצוע רכישה כדין ותשלום תמורה למוכרים. לטענתה, היא לא רכשה רק את השטח החקלאי כטענת פארס, אלא כל השטח שהיה בחזקת האחים המנוחים. לטענתה, ייפויי כוח אלה מלמדים על הרכישה הן של השטח החקלאי והן של השטח הבנוי, כאשר ההסכם שנערך בשנת 1961, מתייחס לזכויותיהם של האחים המנוחים בני אחמד עלי זועבי בגוש מס' 23200, שכאמור, היה גוש האזור הבנוי טרם פיצולו לחמשת הגושים הקיימים כיום. לטענתה, מסמכי הרכישה אותם הציגה, מתייחסים למכירת הזכויות בכל הכפר טייבה, אולם גם במפורש לזכויות בשטח הבנוי, תוך קבלת מלוא התמורה. מדובר במסמכים אשר נערכו ונחתמו בפני הנוטריון הציבורי ובנוכחות עדים. המסמכים נושאים חותמת מקורית של גנזך המדינה ולא ניתן להעלות טענות נגד תוקפם ומקורם.

35. לטענתה, צאצאי המנוחים פנו לקק"ל על מנת לקבל את מסמכי הרכישה, אותם קיבלו שנה לפני הדיון בתיק, ולא הביעו אף התנגדות לאמור בהם. הם אף פנו לקק"ל בבקשה להסדר פשרה, אם כי פנייתם נדחתה מאחר שלא עומדת להם זכות בקרקעות בעקבות מכירתן לידי קק"ל. עוד נטען, כי ככל וצאצאי המנוחים מפקפקים באותנטיות המסמכים אשר נמסרו להם, הם יכולים היו לעשות בדיקה גרפולוגית במטרה לאושש או להפריך את מסמכי הרכישה. יודגש, המנוח סלאח זועבי, שהוא אחד המוכרים בהתאם לאותם ייפויי כוח, היה בחיים עד 2016, כך שהתובעים יכולים היו לקבל דוגמאות וחתימות ממנו ולהשוותן לחתימתו על ייפויי הכוח המקוריים. משום מה, התובעים לא עשו דבר בעניין זה ועובדה זו מלמדת על חוסר רצינות טענתם. עוד נטען, כי בני המשפחה לא גרים בכפר טייבה, לא החזיקו בכל שטח בנוי, עובדה שמחזקת את טענתה שהם מכרו את כלל קרקעותיהם בכפר וניתקו כל קשר עם הכפר ועם אותן קרקעות. בנוסף, לעמדת קק"ל, לא ניתן להעלות טענות בעל-פה, אותם מעלה פארס, כנגד מסמכים בכתב, אותם הגישה כראיות לביצוע הרכישה. לעמדתה, עדותו של פארס מהווה עדות שמיעה, ועל כן אין לקבל אותה. מנגד, התובעים נמנעו מלהגיש תצהיר של סאלח שהלך לעולמו בשנת 2016 על אף שהייתה לו ידיעה אישית בכל הנוגע למערכת היחסים בינו ובין אחיו לבין קק"ל ועל אף שההליכים בתיק זה החלו שנים טרם פטירתו.

36. ראיה נוספת התומכת בטענתה שהיא רכשה גם את השטח הבנוי של שלושת האחים המנוחים מוצאת קק"ל בתזכיר התביעה שהוגש על ידם. לטענתה תזכיר התביעה עליו נשען פארס מתייחס לחלקות אשר ברובן אינן נשוא תיק זה, למעט חלקה אחת לגביה הועלתה טענת בעלות, כאשר תזכיר התביעה אינו מתייחס למקור אותה בעלות.

37. טענותיה של קק"ל נתמכו בתצהירו הראשון של עו"ד הללי לפיו, זכויות עיזבון צאלח עלי אחמד זועבי ז"ל נמכרו לקק"ל באמצעות חתימה על ייפויי כח בלתי חוזרים ע"י שלושת הבנים צאלח, תאופיק, וחוסאם, אשר היו זכאים במועד חתימה על עסקת המכר למלוא הזכויות, באופן אשר מעמיד את קק"ל בנעליהם ומעביר את זכאותם למלוא הזכויות אליה.

38. תביעתם של התובעים לחלקה ספציפית נדחית, במיוחד נוכח הצהרת בא כוחם עו"ד שרקאווי כי: "אין לנו התנגדות שהתביעה שלנו תצומצם לחלק היחסי בהתאם לחלוקה בשטח החקלאי. אנו לא נטען לחלקות ספציפיות." (עמ' 28 לפרוטוקול, ש' 5-6). באשר לעסקאות המכר, לא מצאתי בסיס לטענות התובעים. כפי שיפורט להלן, קק"ל הוכיחה, כי היא רכשה את זכויותיהם של שלושת האחים המנוחים הן בשטח החקלאי והן בשטח הבנוי. המסמך הראשון שמבסס את טענותיה של קק"ל הוא ת/6, שהינו מסמך החתום בחותמת " נאמן למקור השמור בגנזך המדינה" ומהווה ייפוי כוח בין מר תופיק עלי אלאחמד לבין קק"ל. מסמך זה נערך ביום 9.5.1949 ונחתם על ידי הנוטריון הציבורי. המסמך השני הוא ת/7 שהינו מסמך החתום אף הוא בחותמת " נאמן למקור השמור בגנזך המדינה". מדובר בהסכם מכר/ ייפוי כוח בין שלושת האחים, סאלח, סלאח ותופיק בני עלי אחמד זועבי לבין קק"ל. מסמך זה נחתם בפני הנוטריון הממשלתי בחיפה, ונושא תאריך 25.4.1961. המסמך השלישי הוא ת/13 שהינו מכתב, החתום על ידי עו"ד הללי ומופנה לידי קק"ל מיום 12.9.1964. תוכנו של מכתב זה מודיע על הרכישה מתופיק עלי אחמד ואחיו משנת 1961 בגוש 23200. למכתב זה, צורפו מספר ייפויי כוח של עסקאות שונות שהתבצעו בין אנשי הכפר טייבה לקק"ל במשך מספר שנים. אחד מייפויי הכוח הנ"ל הוא ייפוי הכוח שסומן כ- ת/7. מסמכים אלה מלמדים באופו שאינו משתמע לשתי פנים, כי קק"ל רכשה משלושת האחים המנוחים את כל זכויותיהם בקרקעות הכפר, לרבות בשטח החקלאי ובשטח הבנוי.

39. אין לקבל את טענת פארס, כי קיימות סתירות בין ייפויי הכוח לעיל. עיון במוצג ת/6 מלמד, כי ביום 9.5.1949 ( להלן: "העסקה הראשונה"), מכר המנוח תופיק עלי אחמד לקק"ל חלק מזכויותיו באדמות הכפר טייבה, כהאי לישנא: "מאתיים חלקים מתוך מאה אלף חלקים בכל אדמות טייבה, בכל אתר שתימצאנה, על כל תאורן ומצבן וזה ללא תנאי או תניה". עולה אפוא, שהמנוח תופיק לא מכר את כל זכויותיו כבר בשנת 1949 כנטען על ידי התובעים, אלא 200/100,000 חלקים מכלל זכויותיו כפי שעולה מנוסח ייפוי הכוח. עובדה זו אין בה לסתור עסקה מאוחרת יותר בה הוא מכר לקק"ל את שאר זכויותיו. כך הוא המצב המתואר במוצג ת/7. עיון בו מגלה, כי המנוח תופיק, יחד עם האחים שלו סאלח וסלאח, מכרו את כל זכויותיהם לקק"ל באמצעות ייפוי כוח שנחתם בפני הנוטריון הציבורי בחיפה מיום 25.6.1961 ( להלן: "העסקה השנייה") שלפיו, הם מכרו לקק"ל את " כל מה שיש לכל אחד מאיתנו בכל הדרכים החוקיות כגון רישום, ירושה, חזקה וכל דרך אחרת בתוך הגבולות הכלליים של הכפר האמור של נכסים וקרקעות וכל אשר מצוי בהם ועליהם וכל זכות קשורה בהם". הצהרה זו נרשמה בתחתית ייפוי הכוח בסמוך לחתימות המוכרים ולחותמת של הנוטריון הציבורי. גם בגוף ייפויי הכוח ישנה הצהרה דומה. לאור חשיבות הדברים, אביאה במלואה: " אנו מצהירים כי כל אחד הגיע לידי הסכמה עם הקרן הקיימת לישראל למכור ולפנות עבורה הקרקעות השייכות לכל אחד מאתנו בכל הדרכים החוקיות כגון רישום, ירושה ובכל דרך אחרת, המפורטות מטה וכל מה שמשויך להם כגון עצים, מבנים, זכויות ומים, וכל מה שמצוי בהם ועליהם וקיבלנו קיבל כל אחד מאיתנו מהקונה כל התמורה המוסכמת". האחים אף ייפו את כוחם של יוסף אסטרומזה, רובן בן נחום, יעקב ברזאני ושלמה עטייה לפעול ככל הנדרש על מנת להוציא את עסקת המכר אל הפועל. כאמור, ייפוי כוח זה נחתם בפני הנוטריון הממשלתי בחיפה. נוסח דומה, אך לא זהה, נמצא גם בת/6, עליו חתום המנוח תאופיק עלי אחמד, אשר ייפה את כוחם של יוסף אסטרמוזה, צבי וולף ואליהו דרה לעניין ביצוע העסקה.

40. אינדיקציה נוספת על ביצוע עסקת הרכישה בין המנוח תאופיק לבין קק"ל הינה מסמך שצורף כחלק מחומר הראיות מטעם קק"ל, המהווה הצהרה של תאופיק עלי אחמד זועבי מיום 14.1.1964 בפני הנוטריון הממשלתי בחיפה, בה הוא מצהיר כדלקמן:
"והנני להצהיר שמסרתי לקרן הקיימת לישראל את החזקה המלאה על שטח הקרקע שהועברו לשם קק"ל ובתוך זה כל החלקות בגוש 23200 מאדמת הכפר טייבה ומולדת ואסור לי להפריע לה מלהחזיק ולעבד את כל השטחים הנ"ל".
נוסף על הצהרה זו, צורפה הצהרה מטעם סאלח, סלאח וחוסאם, לפיה הם מכרו את זכויותיהם בגוש 23200 לקק"ל. גוש 23200 הוא הגוש שכלל בזמנו כל השטח הבנוי של כפר טייבה כך שלא ניתן לקבל את טענות יורשי שלושת האחים המנוחים שהם לא מכרו לקק"ל את קרקעותיהם בשטח זה. גם מכתבו של עו"ד הללי לקק"ל מיום 12.9.1964 מתייחס לעסקאות שנערכו בין קק"ל לבין שלושת האחים המנוחים בנוגע לשטח הבנוי.
מן המקובץ עולה, כי לא קיימת סתירה בין שתי העסקאות: בעסקה הראשונה מכר המנוח תופיק חלק מזכויותיו ( ת/6), בעוד שבעסקה השנייה מכרו הוא והאחים שלו את שאר הזכויות שלהם ( ת/7). אין גם בסיס לטענת התובעים לקיומה של עסקה סותרת משנת 1952 כפי שעולה, לטענתם, ממוצג ת/13. אכן, בין ייפויי הכוח השונים שצורפו ל-ת/13, ישנם ייפויי כוח הנוגעים לעסקאות משנת 1952. ברם, אין המדובר בעסקאות הרלוונטיות לענייננו אלא בעסקאות אחרות.

41. עדותו של פארס שלפיה, סאבא שלו ואחיו מכרו את זכויותיהם בשטח החקלאי בלבד הינה בגדר עדות שמועה. במהלך חקירתו הנגדית אישר פארס שאין לו ידיעה אישית בכל הנוגע למערכת היחסים שהייתה בין סבו ואחיו של הסבא לבין קק"ל והוא אף טרם נולד במועד ביצוע העסקאות, שכן הוא יליד 1975 ואילו העסקאות נכרתו בשנות השישים של המאה הקודמת. על כן, אין בעדותו של פארס כדי לסתור מסמכים אותנטיים שמהם עולה בבירור, כי שלושת האחים המנוחים מכרו לקק"ל את כל זכויותיהם בקרקעות טייבה, הן בשטח החקלאי והן בשטח הבנוי. כאמור, פארס צירף לתצהירו מכתב שערך יחד עם המנוח סאלח לטענתו, ונושא תאריך 4.3.2013. במכתב זה, טען המנוח סאלח, כי אין אמת בטענת קק"ל לרכישת קרקעות נוספות על אלה שהיא כבר רכשה וקיבלה לידיה. אין בידי לקבל מסמך זה כראיה. סאלח הלך לעולמו, לא העיד בפני ולא נחקר על האמור במכתבו. על כן, מסמך זה הוא בגדר עדות שמועה שאינה קבילה.

42. סיכומם של דברים, עלה בידי קק"ל להוכיח באמצעות ייפויי הכוח שפורטו מעלה, כי היא רכשה כדין את זכויותיהם של התובעים. על כן, הנני מקבל את תביעתה של קק"ל לזכאותה ב-10,173/100,000 חלקים במושע הכפרי בעקבות רכישת זכויותיהם של תאופיק עלי אחמד חוסין ( זועבי), סלאח עלי אחמד חוסין ( זועבי) וסאלח עלי אחמד חוסין ( זועבי).

43. החלוקה בפועל
תזכיר תביעה ראשון הוגש בשמו של המנוח חליל אבראהים עבד אלרחמאן אחמד. בהתאם לשיטת החישוב שהובאה לעיל, למנוח מגיעים 18.25 מ"ר בחלקה זו.

תזכיר תביעה שני הוגש בשם הילדים של חסן עלי זועבי. עבד-אלרחמאן חסן עלי זועבי תבע 1446/100,000 חלקים ומופיע בשורה מס' 54 למוצג ת/1. עלי חסן עלי זועבי תבע 1446/100,000 חלקים ומופיע בשורה מס' 53 למוצג ת/1. כפי שהובא לעיל, עלי מכר לקק"ל 200/100,000 מזכויותיו באדמות כפר טייבה. על כן, החישוב יסתמך על היותו זכאי ל- 1246/100,000 חלקים. עליא חסן עלי זועבי תבעה 698/100,000 חלקים ומופיעה בשורה 55 למוצג ת/1. בהתאם לשיטת החישוב שהובאה לעיל, לעבד אלרחמאן חסן עלי זועבי מגיעים 16.54 מ"ר בחלקה זו, לעלי חסן עלי זועבי מגיעים 14.25 מ"ר בחלקה, לקק"ל מגיע 2.26 מ"ר כפועל יוצא מהרכישה, ולעליא חסן עלי זועבי מגיעים 7.96 מ"ר בחלקה זו.

תזכיר תביעה שלישי הוגש מטעם האחים המנוחים: סלאח עלי אחמד זועבי שמופיע בשורה מס' 61 למוצג ת/1, תאופיק עלי אחמד זועבי שמופיע בשורה מס' 59 למוצג ת/1, חוסאם עלי אחמד זועבי שכאמור שמו אינו מופיע במוצג ת/1 וסאלח עלי אחמד זועבי שנפטר בשנת 1964 ששמו מופיע בשורה מס' 60 למוצג ת/1. כל אחד מהתובעים תבע 5/32 חלקים בתזכיר התביעה, שלטענתם התקבלו מירושת אביהם עלי אחמד חוסין ( זועבי). עיון במוצג ת/1 מלמד, כי אין זכויות שרשומות על שמו של עלי אחמד חוסין, ועל כן אין מקום לגזור חלקים אלה מכוח זכויותיו ככל שאינן רשומות. חלק מזכויותיו של עלי אחמד חוסין ( זועבי) התקבלו מכוח רכישה מג'רייס אלחדאד ואלפישאווי ועוד אנשים שאינם ידועים למגישי תזכיר התביעה. אף לא אחד מהאנשים שנזכרו בתזכיר התביעה מופיע במוצג ת/1. על כן, לצורך החישובים יש להתחשב רק בזכות המוכחת שמופיעה בת/1. בהתאם לשיטת החישוב שהובאה לעיל, לכל אחד מהאחים ( למעט חוסאם) מגיע 38.79 מ"ר בחלקה זו. מאחר והוכח מעלה כי קק"ל רכשה כדין את זכויותיהם, לזכותה של קק"ל מגיעים 116.37 מ"ר כאמור מכוח הרכישה משלושת האחים המנוחים.

תזכיר תביעה רביעי הוגש מטעם שני תובעים: התובע הראשון הוא פוזי מחמד עלי זועבי אשר תבע 399/100,000 חלקים ומופיע בשורה מס' 66 למוצג ת/1 עם אותם חלקים נטענים; התובע השני הוא עזבון המנוח מחמד עלי אחמד חוסין אשר תבע 1862/100,000 חלקים, כאשר החלק הנטען זהה לחלק הרשום לזכותו בשורה מס' 62 למוצג ת/1. בהתאם לשיטת החישוב שהובאה לעיל, לפוזי מגיע 4.56 מ"ר מחלקה זו, בעוד שלעזבון המנוח מחמד מגיע 21.38 מ"ר מחלקה זו.

תזכיר תביעה חמישי הוגש מטעם ארבעת האחים: עבד אלרחמאן אבראהים עבד אלרחמאן זועבי, שטען ל- 1,596/100,000 חלקים כאשר חלק זהה נקבע במוצג ת/1 בשורה 32 לטבלה; מוחמד אבראהים עבד אלרחמאן זועבי תבע חלק זהה לחלק שתבע אחיו, כאשר לזכותו רשום חלק זהה בשורה 31 לטבלה במוצג ת/1; טארק אבראהים עבד אלרחמאן זועבי תבע חלק זהה לחלקים שאחיו תבעו ומופיע בשורה 34 לטבלה במוצג ת/1; פאוזי אבראהים עבד אלרחמאן זועבי תובע אף הוא חלק זהה לאחים שלו ומופיע בשורה 33 לטבלה במוצג ת/1. בהתאם לשיטת החישוב שהובאה לעיל, מגיע לכל אחד מהם 18.25 מ"ר בחלקה זו.

תזכיר תביעה שישי הוגש מטעם אבראהים עבד אלרחמאן אחמד חוסין ( זועבי), אביהם של ארבעת האחים שהגישו את תזכיר התביעה החמישי. בהתאם לשיטת החישוב שהובאה לעיל מגיע לו 32.3 מ"ר בחלקה זו.

תזכיר תביעה שביעי הוגש מטעם האפוטרופוס בנעליה של נג'לה. בהתאם לאמור בסעיף 27 ז' לעיל, גם בתיק זה זכויותיו של האפוטרופוס בנעלי נג'לה יעמדו על 235.3/100,000 חלקים. בהתאם לשיטת החישוב שהובאה לעיל, לאפוטרופוס בנעליה של נג'לה מגיעים 2.69 מ"ר בחלקה זו.

תזכיר תביעה שמיני הוגש מטעם האפוטרופוס בנעליהם של ילדי המנוח אבראהים מוסטפא אחמד אלזועבי שמופיע בשורה מס' 71 למוצג ת/1 ותובע 6/7 חלקים. בהתאם לשיטת החישוב שהובאה לעיל, מגיע לאפוטרופוס 55.65 מ"ר בחלקה זו.

תזכיר תביעה תשיעי הוגש מטעם האפוטרופוס בנעליו של סובחי עלי אחמד חסין זועבי שתובע 3391/100,000 חלקים. סובחי מופיע בשורה מס' 58 למוצג ת/1. בהתאם לשיטת החישוב שהובאה לעיל, מגיע לאפוטרופוס סך של 38.79 מ"ר בחלקה זו.

44. לסיכום- אני קובע כי זכויות התובעים בחלקה סופית 15 בגוש מס' 23196 הן כדלקמן:
שם התובע
החלק היחסי במ"ר
עזבון המנוח חליל אבראהים עבד אלרחמאן זועבי
18.25/404
עבד אלרחמאן חסן עלי זועבי, ת.ז. XXXX468
16.54/404
עלי חסין עלי זועבי, ת.ז. XXXX467
14.25/404
עליא חסן עלי זועבי, ת.ז. XXXX469
7.96/404
קק"ל
118.63/404
פוזי מחמד עלי זועבי ת.ז. XXXX772
4.56/404
עזבון המנוח מחמד עלי אחמד חוסין
21.38/404
עבד אלרחמאן אבראהים עבד אלרחמאן זועבי, ת.ז. XXXX726
18.25/404
מחמד אבראהים עבד אלרחמאן זועבי, ת.ז. XXXX725
18.25/404
טארק אבראהים עבד אלרחמאן זועבי, ת.ז. XXXX730
18.25/404
פוזי אבראהים עבד אלרחמאן זועבי, ת.ז. XXXX729
18.25/404
עזבון המנוח אבראהים עבד אלרחמאן זועבי
32.3/404
האפוטרופוס בנעליה של נג'לה אבראהים עבד אלרחמאן זועבי
2.69/404
האפוטרופוס בנעליהם של ילדי המנוח אבראהים מוסטפא אחמד אלזועבי
55.65/404
האפוטרופוס בנעליו של סובחי עלי אחמד חסין זועבי
38.79/404

45. תיק ת"א 11760-11-15 מתייחס לחלקה סופית 2 גוש מס' 23196, ששטחה עומד על 1,206 מ"ר. בתיק זה, הוגשו תזכירי תביעה מטעם התובעים הבאים: האפוטרופוס בנעלי אחמד אבראהים מוסטפא עבדאללה והאחים שלו הבאים: יוסרא, מוחמד, עומר, עזאת וחוסני; האפוטרופוס בנעליה של נג'לה אבראהים עבד אלרחמאן זועבי; פוזי מחמד עלי זועבי; עזבון המנוח מחמד עלי אחמד חוסין; קק"ל; המנוח אבראהים עבד אלרחמאן אחמד חוסין; עבד אלרחמאן אבראהים עבד אלרחמאן זועבי; מוחמד אבראהים עבד אלרחמאן זועבי; טארק אבראהים עבד אלרחמאן זועבי; פאוזי אבראהים עבד אלרחמאן זועבי; המנוח חליל אבראהים עבדאלרחמאן זועבי; יוסף עבדאללה אבראהים זועבי; גאזי פייסל עבדאללה אבראהים זועבי; ראיפה פייסל עבדאללה אבראהים זועבי; מונא פייסל עבדאללה אבראהים זועבי; סנאא פייסל עבדאללה אבראהים זועבי; ואמנה סלימאן חמודה.
תזכיר תביעה ראשון הוגש מטעם האפוטרופוס אשר תבע 6/7 חלקים בנעליהם של אחמד אבראהים מוסטפא עבדאללה והאחים שלו הבאים: יוסרא, מוחמד, עומר, עזאת וחוסני. במוצג ת/1 לא מופיעים שמותיהם של התובעים אך מופיע שם אביהם, אבראהים מוסטפא אחמד אלזועבי בשורה מס' 71 כאשר לזכותו רשומים 5,674/100,000 חלקים. בהתאם לשיטת החישוב שהובאה לעיל, מגיע לאפוטרופוס בנעליהם של הנפקדים 169.17 מ"ר בחלקה זו.

תזכיר תביעה שני הוגש מטעם האפוטרופוס לנכסי נפקדים אשר בא בנעליה של נג'לה אבראהים עבד אלרחמאן זועבי כאשר החלק הנטען עומד על 3,059/100,000 חלקים. בהתאם לאמור בסעיף 27 ז' לעיל, לאפוטרופוס בנעליה של נג'לה אבראהים עבד אלרחמאן זועבי מגיעים 235.3/100,000 חלקים. בהתאם לשיטת החישוב שהובאה לעיל, לאפוטרופוס בנעלי נג'לה מגיעים 8.16 מ"ר בחלקה זו.

תזכיר תביעה שלישי הוגש מטעם שני תובעים: התובע הראשון הוא פוזי מוחמד עלי זועבי אשר תבע 399/100,000 חלקים ומופיע בשורה מס' 66 למוצג ת/1 עם אותם חלקים נטענים; התובע השני הוא עזבון המנוח מוחמד עלי אחמד חוסין אשר תבע 1862/100,000 חלקים, רשום בשורה מס' 62 למוצג ת/1 כאשר החלק הנטען זהה לחלק הרשום לזכותו. בהתאם לשיטת החישוב שהובאה לעיל, לפוזי מגיע 13.88 מ"ר בחלקה זו, בעוד שלעיזבון המנוח מוחמד עלי מגיע 64.79 מ"ר בחלקה זו.

תזכיר תביעה רביעי הוגש מטעם קק"ל. כפי שנדון בהרחבה לעיל, בהתאם לשיטת החישוב שהובאה לעיל מגיע לקק"ל 537.71 מ"ר בחלקה זו.

תזכיר תביעה חמישי הוגש מטעם המנוח אבראהים עבד אלרחמאן אחמד חוסין. בהתאם לשיטת החישוב שהובאה לעיל, מגיעים לו 106.46 מ"ר בחלקה זו.

תזכיר תביעה שישי הוגש על ידי ארבעת האחים: עבד אלרחמאן אבראהים עבד אלרחמאן זועבי; מוחמד אבראהים עבד אלרחמאן זועבי; טארק אבראהים עבד אלרחמאן זועבי; ופאוזי אבראהים עבד אלרחמאן זועבי. בהתאם לשיטת החישוב שהובאה לעיל, לכל אחד מהאחים מגיע 55.52 מ"ר בחלקה זו.

תזכיר תביעה שביעי הוגש על ידי 8 תובעים. עיון במסמכים שצורפו לתזכיר התביעה מלמד, כי מדובר בילדיו ונכדיו של עבדאללה זועבי, בנו של אבראהים מוסטפא זועבי אשר מופיע בשורה 71 למוצג ת/1, כאשר לזכותו רשומים 5674/100,000 חלקים. מאחר שהאפוטרופוס תבע 6/7 חלקים בשם שאר ילדיו של אבראהים מוסטפא זועבי, חלקו של עבדאללה, האח הנוסף ומורישם של התובעים בתזכיר התביעה דנא, יעמוד על 1/7 חלקים מחלקו של המנוח אבראהים מוסטפא זועבי. בהתאם לחלוקה הפנימית הנתמכת במסמכים ובהתאם לשיטת החישוב שהובאה לעיל, לסעיד עבדאללה אבראהים זועבי מגיעים 5.62 מ"ר; למוסטפא עבדאללה אבראהים זועבי מגיעים 5.62 מ"ר; לתאופיק עבדאללה אבראהים זועבי מגיעים 5.62 מ"ר; ליוסף עבדאללה אבראהים זועבי מגיעים 5.62 מ"ר; לגאזי פייסל עבדאללה אבראהים זועבי מגיעים 2.45 מ"ר; לראיפה פייסל עבדאללה אבראהים זועבי מגיעים 1.1 מ"ר; למונא פייסל עבדאללה אבראהים זועבי מגיעים 1.1 מ"ר ולסנאא פייסל עבדאללה אבראהים זועבי מגיעים 1.1 מ"ר.

תזכיר תביעה שמיני הוגש על ידי אמנה סלימאן חמודה אשר תבעה 14/168 חלקים. לטענתה, מקור הזכות הוא מכוח ירושה מאבראהים מוסטפא זועבי המופיע בשורה מס' 71 למוצג ת/1 ולזכותו רשומים 5674/100,000 חלקים. אמנה אינה בעלת זכות עצמאית מאחר שאינה מופיעה בטבלה המרכיבה את מוצג ת/1, ולא צורף צו ירושה או כל מסמך אחר המעיד על הירושה או על מקור זכאותה לחלקים הנטענים על ידה. מעיון בעץ משפחתו של המנוח אבראהים מוסטפא זועבי, לא ניתן למצוא את הקשר המשפחתי בין אמנה סלימאן חמודה לבין בני המשפחה מאחר שאינה מופיעה שם. על כן, מאחר שלא צורף כל מסמך התומך בגרסתה ומאחר שלא התייצב מי מטעמה לדיונים בפניי, תביעתה של אמנה סלימאן חמודה לזכויות בחלקה זו, נדחית.

תזכיר תביעה תשיעי הוגש בשם המנוח חליל אבראהים עבדאלרחמאן זועבי. הבן שלו טען במקומו ל- 1596/ 100,000 חלקים, יחס התואם לקבוע בשורה מס' 30 בטבלה במוצג ת/1. בהתאם לשיטת החישוב שהובאה לעיל מגיע לו 55.52 מ"ר בחלקה זו.

46. לסיכום- אני קובע כי זכויות התובעים בחלקה סופית 2 בגוש מס' 23196 הן כדלקמן:

שם התובע
החלק היחסי במ"ר
האפוטרופוס בנעלי אחמד אבראהים מוסטפא עבדאללה והאחים שלו הבאים: יוסרא, מוחמד, עומר, עזאת וחוסני
169.17/1,206
האפוטרופוס בנעליה של נג'לה אבראהים עבד אלרחמאן זועבי
8.16/1,206
פוזי מחמד עלי זועבי, ת.ז. XXXX772
13.88/1,206
עזבון המנוח מחמד עלי אחמד חסין
64.79/1,206
קק"ל
537.71/1,206
עזבון המנוח אבראהים עבד אלרחמאן אחמד חוסין
106.46/1,206
עבד אלרחמאן אבראהים עבד אלרחמאן זועבי, ת.ז. XXXX726
55.52/1,206
מחמד אבראהים עבד אלרחמאן זועבי, ת.ז. XXXX725
55.52/1,206
טארק אבראהים עבד אלרחמאן זועבי, ת.ז. XXXX730
55.52/1,206
פוזי אבראהים עבד אלרחמאן זועבי, ת.ז. XXXX729
55.52/1,206
סעיד עבדאללה אבראהים זועבי, ת.ז. XXXX639
5.62/1,206
מוסטפא עבדאללה אבראהים זועבי, ת.ז. XXXX029
5.62/1,206
תופיק עבדאללה אבראהים זועבי, ת.ז. XXXX640
5.62/1,206
יוסף עבדאללה אבראהים זועבי, ת.ז. XXXX035
5.62/1,206
גאזי פייסל עבדאללה זועבי, ת.ז. XXXX384
2.45/1,206
ראיפה פייסל עבדאללה זועבי, ת.ז. XXXX806
1.1/1,206
מונא פייסל עבדאללה זועבי, ת.ז. XXXX662
1.1/1,206
סנאא פייסל עבדאללה זועבי, ת.ז. XXXX730
1.1/1,206
עזבון המנוח חליל אבראהים עבד אלרחמאן זועבי
55.52/1,206

47. תיק ת"א 49057-07-15 מתייחס לחלקה סופית 1 בגוש מס' 23197 ששטחה עומד על 402 מ"ר. מגישי תזכירי התביעה בתיק זה הם כדלקמן: פואז סאלח זועבי; זכייה פייאד מחמד זועבי; מחמד פואז סאלח זועבי; עבד אלסלאם פואז סאלח זועבי; עדנאן פואז סאלח זועבי; אכרם פואז סאלח זועבי; רימא פואז סאלח זועבי; עזאת פואז סאלח זועבי; טארק אבראהים עבד אלרחמאן זועבי; פוזי אבראהים עבדאלרחמאן זועבי; המנוח אבראהים עבד אלרחמאן אחמד חסין; המנוח חליל אבראהים עבדאלרחמאן זועבי; קק"ל; האפוטרופוס בנעליו של הנפקד חאלד סאלח מחמד מוסטפא; האפוטרופוס בנעליו של פנדי מחמד מוסטפא עבד אלכרים אלחאג'; האפוטרופוס בנעליה של נג'לה אבראהים עבדאלרחמאן זועבי; מחמד אבראהים עבדאלרחמאן זועבי; תופיק פלאח עבד אלרחמאן זועבי; עבד אלמג'יד פלאח עבד אלרחמאן זועבי; עזבון המנוח פלאח עבד אלרחמאן אחמד חוסין; עבד אלראוף פלאח עבד אלמרחמאן זועבי; ועבדאלרחמאן אבראהים עבד אלרחמאן זועבי.

תזכיר התביעה הראשון זהה לתזכיר התביעה השני אשר הוגש בתיק ת"א 37621-01-15. בהתאם לשיטת החישוב שהובאה לעיל, לנאסר פואז סאלח זועבי מגיעים 3.7 מ"ר בחלקה זו; לזכייה פייאד מחמד זועבי מגיע 10.15 מ"ר בחלקה זו; ולמחמד פואז סאלח זועבי, לעבד אלסלאם פואז סאלח זועבי, לעדנאן פואז סאלח זועבי, לאכרם פואז סאלח זועבי ( נפטר בשנת 1966), לרימא פואז סאלח זועבי ולעזאת פואז סאלח זועבי, מגיע 1.23 מ"ר בחלקה זו, לכל אחד מהם.

תזכיר תביעה שני הוגש מטעם שני תובעים: טארק אבראהים עבד אלרחמאן זועבי ואחיו פוזי אבראהים עבדאלרחמאן זועבי. כאמור, החלקים הנטענים זהים לחלקים הקבועים בשורות 33-34 למוצג ת/1. בהתאם לשיטת החישוב שהובאה לעיל, מגיע לכל אחד מהם 16.15 מ"ר בחלקה זו.

תזכיר תביעה שלישי מתייחס למנוח אבראהים עבד אלרחמאן אחמד חסין אשר נתבעו בשמו חלקים זהים לחלקים הרשומים בשורה 29 למוצג ת/1. בהתאם לשיטת החישוב שהובאה לעיל, מגיע לו סך של 28.59 מ"ר בחלקה זו.

תזכיר תביעה רביעי הוגש בשם המנוח חליל אבראהים עבדאלרחמאן זועבי. בהתאם לשיטת החישוב שהובאה לעיל מגיע למנוח 16.15 מ"ר בחלקה זו.

תזכיר תביעה חמישי הוגש מטעם קק"ל. לאור הדיון לעיל במסגרת ת"א 36721-04-15, לקק"ל מגיע 157.25 מ"ר בחלקה זו.

תזכיר תביעה שישי הוגש מטעם האפוטרופוס בנעליו של הנפקד חאלד סאלח מחמד מוסטפא. היות ונקבע מעלה כי קק"ל רכשה את זכויותיו של נפקד זה, אין לאפוטרופוס זכויות בחלקה זו.

תזכיר תביעה שביעי מטעם האפוטרופוס בנעליו של פנדי מחמד מוסטפא עבד אלכרים אלחאג'. היות ונקבע מעלה כי קק"ל רכשה את זכויותיו של הנפקד, אין לאפוטרופוס זכויות בחלקה זו.

תזכיר תביעה שמיני הוגש מטעם האפוטרופוס לנכסי נפקדים אשר בא בנעליה של נג'לה אבראהים עבד אלרחמאן זועבי כאשר החלק הנטען עומד על 3,059/100,000 חלקים. בהתאם לאמור בסעיף 27 ז' לעיל, לאפוטרופוס בנעליה של נג'לה אבראהים עבד אלרחמאן זועבי מגיעים 235.3/100,000 חלקים לכל היותר. בהתאם לשיטת החישוב שהובאה לעיל, לאפוטרופוס בנעלי נג'לה מגיעים 2.36 מ"ר בחלקה זו.

תזכיר תביעה תשיעי הוגש מטעם מחמד אבראהים עבדאלרחמאן זועבי. בהתאם לשיטת החישובים שהוצגה לעיל, מגיע לו 16.15 מ"ר בחלקה זו.

תזכיר תביעה עשירי הוגש מטעם שני האחים תופיק פלאח עבד אלרחמאן זועבי ועבד אלמג'יד פלאח עבד אלרחמאן זועבי, אשר כל אחד מהם תובע 1,529/100,000 חלקים, התואמים את הקבוע בשורות 36-37 למוצג ת/1. בהתאם לשיטת החישוב שהובאה לעיל, לכל אחד מהאחים מגיע 15.47 מ"ר בחלקה זו.

תזכיר תביעה מס' 11 הוגש מטעם עזבון המנוח פלאח עבד אלרחמאן אחמד חוסין אשר נפטר בשנת 1970 ותבע 6,450/100,000 חלקים המופיעים בשורה מס' 35 למוצג ת/1. התובע השני הוא עבד אלראוף פלאח עבד אלמרחמאן זועבי אשר תבע 1,529/100,000 ומופיע בשורה מס' 38 במוצג ת/1. בהתאם לשיטת החישוב שהובאה לעיל, לפלאח מגיע 65.4 מ"ר בחלקה זו בעוד שלעבד אלראוף מגיע 15.47 מ"ר. לחומר הראיות שצורף מטעם קק"ל, ישנו מסמך המתיימר להיות ייפוי כוח בלתי חוזר בו מכר ראוף פלאח עבד אלרחמאן זועבי לאחמד חסן סלימאן פודי את זכויותיו העומדות על 2,150/100,000 חלקים מזכויות עזבון אביו. ברם, מסמך זה אינו חתום, אינו נושא תאריך וניתן לראות שהוא חסר. בנוסף, המסמך מתייחס לחלקה בגוש מס' 23199, קרי לא החלקה שבפנינו. עו"ד הללי טען בתצהירו, כי מעיון שערך מצא כי עבד אלראוף מכר את זכויותיו לאנשים שונים. הצהרה זו אין בידי לקבלה מכמה טעמים: ראשית, אין מדובר בהצהרה מידיעתו האישית של מר הללי; שנית, לא ברור מהו טיב הבירור אותו ערך; שלישית ולגופו של עניין, קק"ל אינה צד להסכם הנטען ואין זה מעלה או מוריד מזכויותיה, שכן אין ייפוי כוח כלשהו מטעם הרוכש לבין קק"ל. על כן, אין לתת משקל למסמך שצורף לתצהיר מר הללי.

תזכיר תביעה מס' 12 הוגש מטעם עבדאלרחמאן אבראהים עבד אלרחמאן זועבי. בהתאם לשיטת החישוב שהובאה לעיל מגיע לו 16.15 מ"ר בחלקה זו.

48. לסיכום- אני קובע כי זכויות התובעים בחלקה סופית 1 בגוש מס' 23197 הן כדלקמן:

שם התובע
החלק היחסי במ"ר
נאסר פואז סאלח זועבי, ת.ז. XXXX789
3.7/402
מחמד פואז סאלח זועבי, ת.ז. XXXX176
1.23/402
עבד אלסלאם פואז סאלח זועבי, ת.ז. XXXX051
1.23/402
עדנאן פואז סאלח זועבי, ת.ז. XXXX193
1.23/402
יורשי המנוח אכרם פואז סאלח זועבי
1.23/402
רימה פואז סאלח זועבי, ת.ז. XXXX405
1.23/402
זכייה פייאד מחמד זועבי, ת.ז. XXXX786
10.15/402
עזאת פואז סאלח זועבי, ת.ז. XXXXX683
1.23/402
טארק אבראהים עבד אלרחמאן זועבי, ת.ז. XXXX730
16.15/402
פוזי אבראהים עבד אלרחמאן זועבי, ת.ז. XXXX729
16.15/402
עזבון המנוח אבראהים עבד אלרחמאן אחמד חוסין
28.59/402
עזבון המנוח חליל אבראהים עבד אלרחמאן זועבי
16.15/402
קק"ל
157.25/402
האפוטרופוס בנעליה של נג'לה אבראהים עבד אלרחמאן זועבי
2.36/402
מחמד אבראהים עבד אלרחמאן זועבי, ת.ז. XXXX725
16.15/402
תופיק פלאח עבד אלרחמאן זועבי ת.ז. XXXX862
15.47/402
עבד אלמג'יד פלאח עבד אלרחמאן זועבי ת.ז XXXX863
15.47/402
עזבון המנוח פלאח עבד אלרחמאן אחמד חוסין
65.41/402
עבד אלראוף פלאח עבד אלרחמאן זועבי ת.ז. XXXX864
15.47/402
עבדאלרחמאן אבראהים עבד אלרחמאן זועבי, ת.ז. ת.ז. XXXX726
16.15/402

49. תיק ת"א 11581-11-15 מתייחס לחלקה סופית 5 גוש מס' 23196, ששטחה עומד עד 764 מ"ר. מגישי תזכירי התביעה בתיק זה הם כדלקמן: האפוטרופוס בעניינה של הנפקדת נג'לה אבראהים עבד אלרחמאן זועבי; האפוטרופוס בנעליה של הנפקדת רחמה מחמד חסן עטיה; טארק אבראהים עבד אלרחמאן זועבי; פוזי אבראהים עבדאלרחמאן זועבי; עבדאלרחמאן אבראהים עבד אלרחמאן זועבי; מחמד אבראהים עבד אלרחמאן זועבי; אבראהים עבד אלרחמאן אלזועבי; מחמוד מחמד חסן עטייה; עלי עבדאללה חסן עטייה; פוזי מחמד עלי זועבי ועזבון המנוח מחמד עלי אחמד חוסין;
תזכיר תביעה ראשון הוגש מטעם האפוטרופוס בעניינה של הנפקדת נג'לה. בהתאם לאמור בסעיף 27 ז' מעלה, לאפוטרופוס בנעליה של נג'לה אבראהים עבד אלרחמאן זועבי מגיעים 235.3/100,000 חלקים לכל היותר. בהתאם לשיטת החישוב שהובאה לעיל, לאפוטרופוס בנעלי נג'לה מגיעים 12.29 מ"ר בחלקה זו.

תזכיר תביעה שני הוגש מטעם האפוטרופוס שתובע 1/6 חלקים בעניינה של הנפקדת רחמה מחמד חסן עטיה. אביה של רחמה מופיע בשורה מס' 24 למוצג ת/1 – מוחמד חסן עטיה. בהתאם לשיטת החישוב שהובאה לעיל, מגיע לאפוטרופוס 3.79 מ"ר בחלקה זו, במידה ויוצג צו ירושה או צו קיום צוואה בעניינו של אביה.

תזכיר תביעה שלישי מתייחס לתביעתם של טארק אבראהים עבד אלרחמאן זועבי; פוזי אבראהים עבדאלרחמאן זועבי; עבדאלרחמאן אבראהים עבד אלרחמאן זועבי; ומחמד אבראהים עבד אלרחמאן זועבי, המנויים בשורות מס' 31-34 למוצג ת/1. בהתאם לשיטת החישוב שהובאה לעיל, לכל אחד מהאחים מגיע 84.18 מ"ר בחלקה זו.

תזכיר תביעה רביעי מתייחס לתביעתו של אביהם של ארבעת האחים, אבראהים עבד אלרחמאן אלזועבי אשר מופיע בשורה 29 למוצג ת/1. בהתאם לשיטת החישוב שהובאה לעיל, לאבראהים מגיע 148.17 מ"ר בחלקה זו.

תזכיר תביעה חמישי הוגש בשמו של האח החמישי, המנוח חליל אבראהים עבד אלרחמאן זועבי אשר מופיע בשורה מס' 30 במוצג ת/1. בהתאם לשיטת החישוב שהובאה לעיל, לעיזבון המנוח חליל מגיע 84.18 מ"ר בחלקה זו.

תזכיר תביעה שישי נוגע לתביעתם של שני תובעים: מחמוד מוחמד חסן עטייה ששמו מופיע בשורה מס' 26 למוצג ת/1 כאשר לזכותו רשומים 532/100,000 חלקים; עלי עבדאללה חסן עטייה שאביו - עבדאללה חסן עטייה- מופיע בשורה מס' 23 במוצג ת/1 כאשר לזכותו רשומים 299/100,000 חלקים. לטענת מחמוד, אביו מוחמד חסן עטייה אשר מופיע בשורה מס' 24 למוצג ת/1 ולזכותו רשומים 432/100,000 חלקים העניק לו במתנה את הזכויות שלו. בהיעדר כל תביעה נוגדת לטענות מוחמד שהוא קיבל במתנה את הזכויות של אביו, יש לקבל את תביעתו בחלקים הרשומים על שם אביו, אם כי לא במלואם. זכותו של מחמוד אין בכוחה לגבור על זכותו של האפוטרופוס אשר תבע 1/6 חלקים בנעלי הנפקדת רחמה בתו של מוחמד חסן עטייה, מאחר שביחסים בין האפוטרופוס למחמוד, לא הוכח דבר העברת הזכויות במתנה. בהתאם לכך, ובהתאם לשיטת החישוב שהובאה לעיל, מגיעים למוחמד 46.77 מ"ר בחלקה זו.
החלקים הנתבעים על ידי עלי עבדאללה חסן עטיה הן נכונות שכן הוא תבע את הזכויות של אביו עבדאללה חסן עטיה ולא הוגש תזכיר תביעה על ידי יורש אחר, ככל שקיים. בהתאם לשיטת החישוב שהובאה לעיל, לעלי עבדאללה מגיעים 15.66 מ"ר בחלקה זו.

תזכיר תביעה שביעי הוגש מטעם שני תובעים: התובע הראשון הוא פוזי מוחמד עלי זועבי אשר תבע 399/100,000 חלקים ומופיע בשורה מס' 66 למוצג ת/1 עם אותם חלקים נטענים; התובע השני הוא עזבון המנוח מוחמד עלי אחמד חוסין אשר תבע 1862/100,000 חלקים, רשום בשורה מס' 62 למוצג ת/1 כאשר החלק הנטען זהה לחלק הרשום לזכותו. בהתאם לשיטת החישוב שהובאה לעיל, לפוזי מחמד עלי זועבי מגיע 20.99 מ"ר בחלקה זו בעוד שלעיזבון המנוח מחמד עלי אחמד חסן מגיע 98.2 מ"ר בחלקה זו.

50. לסיכום- אני קובע כי זכויות התובעים בחלקה סופית 5 גוש מס' 23196 הן כדלקמן:
שם התובע
החלק היחסי במ"ר
האפוטרופוס בנעליה של נג'לה אבראהים עבד אלרחמאן זועבי
12.29/764
האפוטרופוס בנעליה של הנפקדת רחמה מחמד חסן עטיה
3.77/764
עבדאלרחמאן אבראהים עבד אלרחמאן זועבי, ת.ז. ת.ז. XXXX726
83.74/764
מחמד אבראהים עבד אלרחמאן זועבי, ת.ז. XXXX725
83.74/764
טארק אבראהים עבד אלרחמאן זועבי, ת.ז. XXXX730
83.74/764
פוזי אבראהים עבד אלרחמאן זועבי, ת.ז. XXXX729
83.74/764
עזבון המנוח אבראהים עבד אלרחמאן אחמד חוסין
148.17/764
עזבון המנוח חליל אבראהים עבד אלרחמאן זועבי
83.74/764
מחמוד מחמד חסן עטייה ת.ז. XXXX043
46.85/764
עלי עבדאללה חסן עטייה ת.ז. XXXX050
15.66/764
פוזי מחמד עלי זועבי ת.ז. XXXX772
20.88/764
עזבון המנוח מחמד עלי אחמד חוסין
97.68/764

51. תיק ת"א 5692-05-15 מתייחס לחלקה סופית 7 בגוש מס' 23197, כאשר שטח החלקה עומד על 206 מ"ר. מגישי תזכירי התביעה בתיק דנא הם הבאים: מוחי אלדין שריף סאלח זועבי; עזבון המנוח חליל אבראהים עבד אלרחמאן אחמד; טארק אבראהים עבד אלרחמאן זועבי; פוזי אבראהים עבדאלרחמאן זועבי; עבדאלרחמאן אבראהים עבד אלרחמאן זועבי; מחמד אבראהים עבד אלרחמאן זועבי; עזבון המנוח אבראהים עבד אלרחמאן אחמד חוסין; נאסר פואז סאלח זועבי; קק"ל; האפוטרופוס בנעלי הנפקד פנדי מחמד מוסטפא עבד אלכרים; והאפוטרופוס בנעלי הנפקד חאלד סאלח מוחמד מוסטפא.

תזכיר תביעה ראשון הוגש בשם מוחי אלדין שריף סאלח זועבי, אשר טען לחלקה בשלמותה. בהתאם למוצג ת/1, אביו של מוחי אלדין - שריף סאלח מוחמד מוסטפא – מופיע בשורה מס' 48 כאשר לזכותו רשומים 765/100,000 חלקים. מאחר והחלק המוכח בעניינו הוא זה הרשום בת/1, במיוחד לאור אי-צירוף מסמך אחר המעיד על רכישה או ירושה של החלקה בשלמותה, החישוב יסתמך על החלקים הרשומים בשטח החקלאי. על כן ובהתאם לאמור לעיל, למוחי אלדין מגיע 5.69 מ"ר בחלקה זו.

תזכיר תביעה שני הוגש בשמו של המנוח חליל אבראהים עבד אלרחמאן אחמד. בהתאם לשיטת החישוב שהובאה לעיל, למנוח מגיע 11.88 מ"ר בחלקה זו.

תזכיר תביעה שלישי מתייחס לתביעתם של טארק אבראהים עבד אלרחמאן זועבי; פוזי אבראהים עבדאלרחמאן זועבי; עבדאלרחמאן אבראהים עבד אלרחמאן זועבי; מחמד אבראהים עבד אלרחמאן זועבי. בהתאם לשיטת החישוב שהובאה לעיל, מגיע לכל אחד מהאחים 11.88 מ"ר בחלקה זו.

תזכיר תביעה רביעי הוגש בשמו של המנוח אבראהים עבד אלרחמאן אחמד חוסין. בהתאם לשיטת החישוב שהובאה לעיל, למנוח מגיע 22.83 מ"ר בחלקה זו.

תזכיר תביעה חמישי הוגש בשם נאסר פואז סאלח זועבי, כאשר החלק הנטען הוא 4,389/120,000. לטענתו הוא זכאי ל- 2,926/120,000 חלקים בהתאם לרכישה מאחיותיו ג'האד ונג'יה, כאשר יתרת החלקים העומדים על סך 1463/120,000 הם מכוח ירושה מאביו. בהתאם לנקבע בת"א 37621-01-15 שגם בו הוגשה תביעה על ידי נאסר, חלקו של נאסר בירושת אביו, כולל אלה שרכש משתי אחיותיו, מסתכם ב-9/36 חלקים מירושת אביו. חלקו של אביו כפי שעולה מ-ת/1 הוא 1,463/100,000. בהתאם לאמור ובהתאם לשיטת החישוב שהובאה לעיל, לנאסר מגיע 2.71 מ"ר בחלקה זו.

תזכיר תביעה שישי הוגש מטעם קק"ל. לאור הדיון המורחב לעיל בזכיותיה, לקק"ל מגיע 115.32 מ"ר בחלקה זו.

תזכיר תביעה שביעי הוגש מטעם האפוטרופוס אשר תבע 2915/100,000 חלקים בנעלי הנפקד פנדי מחמד מוסטפא עבד אלכרים. היות ונקבע מעלה כי קק"ל רכשה את זכויותיו של הנפקד, אין לאפוטרופוס זכויות בחלקה זו.

תזכיר תביעה שמיני הוגש מטעם האפוטרופוס אשר תבע 898/100,000 בנעלי הנפקד חאלד סאלח מוחמד מוסטפא. מאחר ונקבע מעלה כי קק"ל רכשה את זכויותיו של הנפקד, לאפוטרופוס אין זכויות בחלקה זו.

52. לסיכום- אני קובע כי זכויות התובעים בחלקה סופית 7 בגוש מס' 23197 הן כדלקמן:
שם התובע
החלק היחסי במ"ר
מוחי אלדין שריף סאלח זועבי, ת.ז. XXXX798
5.69/206
עזבון המנוח חליל אבראהים עבד אלרחמאן זועבי
11.88/206
עבדאלרחמאן אבראהים עבד אלרחמאן זועבי, ת.ז. ת.ז. XXXX726
11.88/206
מחמד אבראהים עבד אלרחמאן זועבי, ת.ז. XXXX725
11.88/206
טארק אבראהים עבד אלרחמאן זועבי, ת.ז. XXXX730
11.88/206
פוזי אבראהים עבד אלרחמאן זועבי, ת.ז. XXXX729
11.88/206
עזבון המנוח אבראהים עבד אלרחמאן אחמד חוסין
22.83/206
נאסר פואז סאלח זועבי, ת.ז. XXXX789
2.76/206
קק"ל
115.32/206

53. תיק ת"א 18885-01-16 מתייחס לחלקה סופית 15 בגוש מס' 23199 ששטחה עומד על 2,455 מ"ר. מגישי תזכירי התביעה בתיק זה הם כדלקמן: עזבון המנוח ח'ליל אבראהים עבד אלרמאן זועבי; עזבון המנוח אבראהים עבד אלרחמאן אחמד חוסין זועבי; טארק אבראהים עבד אלרחמאן זועבי; פוזי אבראהים עבדאלרחמאן זועבי; עבדאלרחמאן אבראהים עבד אלרחמאן זועבי; מחמד אבראהים עבד אלרחמאן זועבי; האפוטרופוס בנעליו של עבדאללטיף עלי מוסטפא פודי; האפוטרופוס בנעליהם של מוחמד; חסן ומוסטפא עבדאלרחמאן מוסטפא פודי; חפצה קאסם מוסטפא פודי; לטיפה אחמד חאג' עלי פוזי; ג'מילה אחמד עלי פוזי; עלי סלימאן עלי פודי; חסן סלימאן עלי פודי; ומוחמד סלימאן עלי פודי.
תזכיר תביעה ראשון הוגש מטעם המנוח ח'ליל אבראהים עבד אלרמאן זועבי. בהתאם לשיטת החישוב שהובאה לעיל, למנוח מגיע סך של 278.56 מ"ר בחלקה זו.

תזכיר תביעה שני הוגש מטעם עזבון המנוח אבראהים עבד אלרחמאן אחמד חוסין זועבי. בהתאם לשיטת החישוב שהובאה לעיל, למנוח מגיע סך של 533.93 מ"ר בחלקה זו.

תזכיר תביעה שלישי מתייחס לתביעתם של טארק אבראהים עבד אלרחמאן זועבי; פוזי אבראהים עבדאלרחמאן זועבי; עבדאלרחמאן אבראהים עבד אלרחמאן זועבי; מחמד אבראהים עבד אלרחמאן זועבי. בהתאם לשיטת החישוב שהובאה לעיל, לכל אחד מהאחים מגיע סך של 278.56 מ"ר בחלקה זו.

תזכיר תביעה רביעי הוגש מטעם האפוטרופוס אשר תבע 485/100,000 חלקים בנעליו של עבדאללטיף עלי מוסטפא פודי ששמו מופיע בשורה מס' 39 למוצג ת/1, כאשר החלק הנטען תואם את החלק הקבוע בשטח חקלאי. בהתאם לשיטת החישוב שהובאה לעיל לאפוטרופוס מגיע סך של 84.59 מ"ר בחלקה זו.

תזכיר תביעה חמישי הוגש מטעם האפוטרופוס אשר תובע 1914/100,000 חלקים בנעליהם של מוחמד, חסן ומוסטפא עבדאלרחמאן מוסטפא פודי, אשר מופיעים בשורות 3-5 למוצג ת/1. בהתאם לשיטת החישוב שהובאה לעיל, מגיע לאפוטרופוס סך של 333.87 מ"ר בחלקה זו.

תזכיר תביעה שישי הוגש מטעם חפצה קאסם מוסטפא פודי ( אלמנתו של המנוח אחמד עלי פודי) שטענה ל-2/32 חלקים, לטיפה אחמד חאג' עלי פוזי ( בתו של המנוח אחמד עלי פודי) טענה ל-3/32 חלים וג'מילה אחמד עלי פוזי ( בתו של המנוח אחמד עלי פודי) טענה ל-3/32. המנוח אחמד עלי פודי רשום בשורה 15 למוצג ת/1, כאשר לזכותו נרשמו 484/100,000 חלקים. לתזכיר התביעה צורף צו קיום צוואה מבית המשפט המחוזי בנצרת מיום 10.4.1974. בהתאם לשיטת החישוב שהובאה לעיל, לחפצה מגיע 21.06 מ"ר בחלקה זו, בעוד שללטיפה וג'מילה מגיע 31.62 מ"ר בחלקה זו, כל אחת.

תזכיר תביעה שביעי הוגש בשם התובעים עלי סלימאן עלי פודי, חסן סלימאן עלי פודי ומוחמד סלימאן עלי פודי כאשר כל אחד מהם טען ל-1/4 חלקים. עלי רשום בשורה 11 למוצג ת/1, ולזכותו רשומים 118/100,000 חלקים; חסן רשום בשורה 14 למוצג ת/1, ולזכותו רשומים 118/100,000 חלקים; מוחמד רשום בשורה 13 למוצג ת/1 עם 118/100,000 חלקים. בהתאם לשיטת החישוב שהובאה לעיל, לכל אחד מהתובעים מגיע סך של 5.14 מ"ר בחלקה זו.

54. לסיכום- אני קובע כי זכויות התובעים בחלקה סופית 15 בגוש מס' 23199 הן כדלקמן:
שם התובע
החלק היחסי במ"ר
עזבון המנוח ח'ליל אבראהים עבד אלרמאן זועבי
278.56/2,445
עזבון המנוח אבראהים עבד אלרחמאן אחמד חוסין זועבי
533.93/2,445
עבדאלרחמאן אבראהים עבד אלרחמאן זועבי, ת.ז. ת.ז. XXXX726
278.56/2,445
מחמד אבראהים עבד אלרחמאן זועבי, ת.ז. XXXX725
278.56/2,445
טארק אבראהים עבד אלרחמאן זועבי, ת.ז. XXXX730
278.56/2,445
פוזי אבראהים עבד אלרחמאן זועבי, ת.ז. XXXX729
278.56/2,445
האפוטרופוס בנעליו של עבדאללטיף עלי מוסטפא פודי
84.59/2,445
האפוטרופוס בנעליהם של מוחמד, חסן ומוסטפא עבדאלרחמאן מוסטפא פודי
333.87/2,445
חפצה קאסם מוסטפא פודי, ת.ז. XXXX891
21.15/2,445
לטיפה אחמד חאג' עלי פוזי, ת.ז. XXXX892
31.62/2,445
ג'מילה אחמד עלי פוזי, ת.ז. XXXX893
31.62/2,445
עלי סלימאן עלי פודי ת.ז. XXXX888
5.14/2,445
חסן סלימאן עלי פודי ת.ז. XXXX894
5.14/2,445
מוחמד סלימאן עלי פודי ת.ז. XXXX883
5.14/2,445

55. תיק ת"א 6142-08-15 נוגע לחלקה סופית 18 בגוש מס' 23196, אשר שטחה עומד על 459 מ"ר. מגישי תזכירי התביעה בתיק דנא הם הבאים: אחמד חסן מחמד זועבי; פוזי מחמד עלי זועבי; עזבון המנוח מחמד עלי אחמד חוסין; טארק אבראהים עבד אלרחמאן זועבי; פוזי אבראהים עבדאלרחמאן זועבי; עבדאלרחמאן אבראהים עבד אלרחמאן זועבי; מחמד אבראהים עבד אלרחמאן זועבי; עזבון המנוח חליל אבראהים עבדאלרחמאן זועבי; האפוטרופוס בנעליה של נג'לה אבראהים עבדאלרחמאן זועבי; ועזבון המנוח אבראהים עבדאלרחמאן זועבי.

תזכיר תביעה ראשון הוגש מטעם התובע אחמד חסן מוחמד זועבי, אשר טען לחלקה בשלמותה. בשורה מס' 52 למוצג ת/1 רשום שמו של אביו של אחמד, חסן מוחמד יוסף מוסטפא שלזכותו רשומים 482/100,000 חלקים. לתזכיר התביעה צורף צו ירושה שנערך ביום 18.6.1975. בהתאם לצו הירושה, עיזבונו של המנוח חסן חולק ל-144 מנות ( חלקים), כאשר לתובע אחמד מגיע 42/144. התובע טען, כי אחיותיו הבנות וויתרו לו על חלקן בירושה, בנוסף לחלקו של אחיו שנפטר. לטענת התובע, הוויתור נעשה בעל-פה, ולתזכיר התביעה לא צורפה אסמכתא המלמדת על וויתור גורמים אלה על חלקם בירושה לטובת התובע. יחד עם זאת, לא הוגש כל תזכיר תביעה נוגד שיש בו כדי לסתור את טענותיו ואף אחד לא חלק על טענות אלה. אשר על כן, אני מקבל את תביעתו של אחמד חסן מוחמד זועבי, ומחשב את זכותו בכל החלקים הרשומים על שם אביו, קרי 482/100,000 חלקים. בהתאם לאמור ובהתאם לשיטת החישוב שהובאה לעיל, לתובע מגיעים 16.04 מ"ר בחלקה זו.

תזכיר תביעה שני הוגש מטעם שני תובעים: התובע הראשון הוא פוזי מחמד עלי זועבי אשר תבע 399/100,000 חלקים ומופיע בשורה מס' 66 למוצג ת/1 עם אותם חלקים נטענים. התובע השני הוא עזבון המנוח מחמד עלי אחמד חוסין אשר תבע 1862/100,000 חלקים, רשום בשורה מס' 62 למוצג ת/1 כאשר החלק הנטען זהה לחלק הרשום לזכותו. בהתאם לשיטת החישוב שהובאה לעיל, לתובע הראשון מגיע סך של 13.28 מ"ר בחלקה, כאשר לתובע השני מגיע 62.05 מ"ר בחלקה זו.

תזכיר תביעה שלישי הוגש מטעם טארק אבראהים עבד אלרחמאן זועבי; פוזי אבראהים עבדאלרחמאן זועבי; עבדאלרחמאן אבראהים עבד אלרחמאן זועבי; מחמד אבראהים עבד אלרחמאן זועבי. בהתאם לשיטת החישוב שהובאה לעיל, לכל אחד מהאחים מגיע סך של 53.14 מ"ר בחלקה זו.

תזכיר התביעה הרביעי הוגש מטעם האח החמישי, המנוח חליל אבראהים עבדאלרחמאן זועבי. בהתאם לשיטת החישוב שהובאה לעיל מגיע לו שטח זהה לאחים שלו, קרי 53.14 מ"ר בחלקה זו.

תזכיר תביעה חמישי הוגש מטעם האפוטרופוס בעניין נג'לה אבראהים עבדאלרחמאן זועבי. בהתאם לאמור בסעיף 27 ז' לעיל, לאפוטרופוס בנעליה של נג'לה אבראהים עבד אלרחמאן זועבי מגיעים 235.3/100,000 חלקים. בהתאם לשיטת החישוב שהובאה לעיל, לאפוטרופוס בנעלי נג'לה מגיעים 7.84 מ"ר בחלקה זו.

תזכיר תביעה שישי הוגש בעניינו של האב אבראהים עבדאלרחמאן זועבי. בהתאם לשיטת החישוב שהובאה לעיל מגיע לו 94.09 מ"ר בחלקה זו.

56. לסיכום- אני קובע כי זכויות התובעים בחלקה סופית 18 בגוש מס' 23196 הן כדלקמן:
שם התובע
החלק היחסי במ"ר
אחמד חסן מחמד זועבי, ת.ז. XXXX988
16.04/459
פוזי מחמד עלי זועבי ת.ז. XXXX772
13.28/459
עזבון המנוח מחמד עלי אחמד חוסין
62.05/459
עבדאלרחמאן אבראהים עבד אלרחמאן זועבי, ת.ז. ת.ז. XXXX726
53.14/459
מחמד אבראהים עבד אלרחמאן זועבי, ת.ז. XXXX725
53.14/459
טארק אבראהים עבד אלרחמאן זועבי, ת.ז. XXXX730
53.14/459
פוזי אבראהים עבד אלרחמאן זועבי, ת.ז. XXXX729
53.14/459
עזבון המנוח ח'ליל אבראהים עבד אלרמאן זועבי
53.14/459
האפוטרופוס בנעליה של נג'לה אבראהים עבד אלרחמאן זועבי
7.84/459
עזבון המנוח אבראהים עבד אלרחמאן אחמד חוסין זועבי
94.09/459

57. תיק ת"א 14118-11-15 מתייחס לחלקה סופית 3 בגוש מס' 23196 ששטחה עומד על 1,148 מ"ר. מגישי תזכירי התביעה בתיק זה הם אלה: אמנה סלימאן חמודה; סעיד עבדאללה אבראהים זועבי; מוסטפא עבדאללה אבראהים זועבי; תאופיק עבדאללה אבראהים זועבי; יוסף עבדאללה אבראהים זועבי; גאזי פייסל עבדאללה אבראהים זועבי; ראיפה פייסל עבדאללה אבראהים זועבי; מונא פייסל עבדאללה אבראהים זועבי; לסנאא פייסל עבדאללה אבראהים זועבי; טארק אבראהים עבד אלרחמאן זועבי; פוזי אבראהים עבדאלרחמאן זועבי; עבדאלרחמאן אבראהים עבד אלרחמאן זועבי; מחמד אבראהים עבד אלרחמאן זועבי; האפוטרופוס בנעליה של נג'לה אבראהים עבדאלרחמאן זועבי; עזבון המנוח חליל אבראהים עבדאלרחמאן זועבי; עזבון המנוח אבראהים עבדאלרחמאן זועבי; קק"ל; האפוטרופוס בנעליהם של אחמד אבראהים מוסטפא עבדאללה והאחים שלו; פוזי מחמד עלי זועבי; עזבון המנוח מחמד עלי אחמד חוסין.

תזכיר תביעה ראשון הוגש בשם אמנה סלימאן חמודה אשר תבעה 14/168 חלקים. לטענתה, הזכות היא מכוח ירושה מאבראהים מוסטפא אחמד זועבי משנת 1945. אבראהים מופיע בשורה מס' 71 למוצג ת/1 ולזכותו רשומים 5674/100,000 חלקים. את תביעתה של אמנה דחינו בת"א 11760-11-15, מאותם נימוקים אני דוחה את תביעתה גם בתיק זה.

תזכיר תביעה שני הוגש מטעם 8 תובעים. עיון במסמכים שצורפו לתזכיר התביעה מלמד, כי מדובר בצאצאים של אבראהים מוסטפא זועבי אשר מופיע בשורה 71 למוצג ת/1 כאשר לזכותו רשומים 5674/100,000 חלקים. בהתאם לחלוקה הפנימית הנתמכת במסמכים, ובהתאם לשיטת החישוב שהובאה לעיל, לסעיד עבדאללה אבראהים זועבי מגיע סך של 5.4 מ"ר; למוסטפא עבדאללה אבראהים זועבי מגיע סך של 5.4 מ"ר; לתאופיק עבדאללה אבראהים זועבי מגיע סך של 5.4 מ"ר; ליוסף עבדאללה אבראהים זועבי מגיע סך של 5.4 מ"ר; לגאזי פייסל עבדאללה אבראהים זועבי מגיע סך של 2.35 מ"ר; לראיפה פייסל עבדאללה אבראהים זועבי מגיע סך של 0.98 מ"ר; למונא פייסל עבדאללה אבראהים זועבי מגיע סך של 0.98 מ"ר ולסנאא פייסל עבדאללה אבראהים זועבי מגיע סך של 0.98 מ"ר.

תזכיר תביעה שלישי הוגש מטעם טארק אבראהים עבד אלרחמאן זועבי; פוזי אבראהים עבדאלרחמאן זועבי; עבדאלרחמאן אבראהים עבד אלרחמאן זועבי; מחמד אבראהים עבד אלרחמאן זועבי. בהתאם לשיטת החישוב שהובאה לעיל, לכל אחד מהאחים מגיע סך של 53.22 מ"ר בחלקה זו.

תזכיר תביעה רביעי הוגש מטעם האפוטרופוס אשר תובע בנעליה של נג'לה אבראהים עבדאלרחמאן זועבי. בהתאם לאמור בסעיף 27 ז' לעיל, לאפוטרופוס בנעליה של נג'לה אבראהים עבד אלרחמאן זועבי מגיעים 235.3/100,000 חלקים. בהתאם לשיטת החישוב שהובאה לעיל, לאפוטרופוס בנעלי נג'לה מגיעים 7.84 מ"ר בחלקה זו.

תזכיר תביעה חמישי הוגש בשמו של המנוח חליל אבראהים עבדאלרחמאן זועבי. בהתאם לשיטת החישוב שהובאה לעיל, מגיע לו 53.22 מ"ר בחלקה זו.

תזכיר תביעה שישי הוגש בשמו של המנוח אבראהים עבדאלרחמאן זועבי. בהתאם לשיטת החישוב שהובאה לעיל, מגיע לו 94.16 מ"ר בחלקה זו.

תזכיר תביעה שביעי הוגש מטעם קק"ל. בהתאם לדיון המורחב מעלה בזכויותיה של קק"ל, ובהתאם לשיטת החישוב שהובאה לעיל, לקק"ל מגיע 515.3 מ"ר בחלקה זו.

תזכיר תביעה שמיני הוגש מטעם האפוטרופוס, אשר תבע 6/7 חלקים בנעליהם של אחמד אבראהים מוסטפא עבדאללה והאחים שלו הבאים: יוסרא, מוחמד, עומר, עזאת וחוסני. במוצג ת/1 לא מופיעים שמותיהם של התובעים אך מופיע שם אביהם, אבראהים מוסטפא אחמד אלזועבי בשורה מס' 71 כאשר לזכותו רשומים 5674/100,000 חלקים. בהתאם לשיטת החישוב שהובאה לעיל, מגיע לאפוטרופוס בנעליהם של נפקדים אלה 162.21 מ"ר בחלקה זו.

תזכיר תביעה תשיעי הוגש מטעם שני תובעים: התובע הראשון הוא פוזי מחמד עלי זועבי אשר תבע 399/100,000 חלקים ומופיע בשורה מס' 66 למוצג ת/1 עם אותם חלקים נטענים; התובע השני הוא עזבון המנוח מחמד עלי אחמד חוסין אשר תבע 1862/100,000 חלקים, רשום בשורה מס' 62 למוצג ת/1 כאשר החלק הנטען זהה לחלק הרשום לזכותו. בהתאם לשיטת החישוב שהובאה לעיל, לתובע הראשון מגיע 13.3 מ"ר בחלקה זו, בעוד שלתובע השני מגיע 62.08 מ"ר בחלקה זו.

58. לסיכום- אני קובע כי זכויות התובעים בחלקה סופית 3 בגוש מס' 23196 הן כדלקמן:
שם התובע
החלק היחסי במ"ר
סעיד עבדאללה אבראהים זועבי ת.ז. XXXX639
5.4/1,148
מוסטפא עבדאללה אבראהים זועבי ת.ז. XXXX029
5.4/1,148
תאופיק עבדאללה אבראהים זועבי ת.ז. XXXX640
5.4/1,148
יוסף עבדאללה אבראהים זועבי ת.ז. XXXX035
5.4/1,148
גאזי פייסל עבדאללה אבראהים זועבי ת.ז. XXXX384
2.35/1,148
ראיפה פייסל עבדאללה אבראהים זועבי ת.ז. XXXX806
0.981,148
מונא פייסל עבדאללה אבראהים זועבי ת.ז. XXXX662
0.98/1,148
סנאא פייסל עבדאללה אבראהים זועבי ת.ז. XXXX730
0.98/1,148
עבדאלרחמאן אבראהים עבד אלרחמאן זועבי, ת.ז. ת.ז. XXXX726
53.22/1,148
מחמד אבראהים עבד אלרחמאן זועבי, ת.ז. XXXX725
53.22/1,148
טארק אבראהים עבד אלרחמאן זועבי, ת.ז. XXXX730
53.22/1,148
פוזי אבראהים עבד אלרחמאן זועבי, ת.ז. XXXX729
53.22/1,148
האפוטרופוס בנעליה של נג'לה אבראהים עבד אלרחמאן זועבי
7.84/1,148
עזבון המנוח ח'ליל אבראהים עבד אלרמאן זועבי
53.22/1,148
עזבון המנוח אבראהים עבד אלרחמאן אחמד חוסין זועבי
94.16/1,148
קק"ל
515.3/1,148
האפוטרופוס, בנעליהם של אחמד אבראהים מוסטפא עבדאללה והאחים שלו הבאים: יוסרא, מוחמד, עומר, עזאת וחוסני.
162.12/1,148
פוזי מחמד עלי זועבי ת.ז. XXXX772
13.42/1,148
עזבון המנוח מחמד עלי אחמד חוסין
62.08/1,148

59. תיק ת"א 18945-01-16 מתייחס לחלקה סופית 36, בגוש מס' 23199, ששטחה עומד על 3,144 מ"ר. מגישי תזכירי תביעה בתיק זה הם כדלקמן: עזבון המנוח פלאח עבד אלרחמאן אחמד חוסין, תופיק פלאח עבד אלרחמאן זועבי; עבד אלמג'יד פלאח עבד אלרחמאן זועבי; עבד אלראוף פלאח עבד אלרחמאן זועבי; עבד אלרחמאן אבראהים עבד אלרחמאן זועבי; טארק אבראהים עבד אלרחמאן זועבי; פוזי אבראהים עבד אלרחמאן זועבי; עזבון המנוח חליל אבראהים עבד אלרחמאן זועבי; מחמד אבראהים עבד אלרחמאן זועבי; האפוטרופוס בנעליה של נג'לה אבראהים עבד אלרחמאן אלזועבי; האפוטרופוס בנעליו של סובחי עלי אחמד זועבי; ואדריס מחמד עלי זועבי.

תזכיר תביעה ראשון הוגש מטעם ארבעה תובעים שהינם בניו של עבד אלרחמאן אחמד חוסין אשר מופיעים בשורות מס' 35-38 למוצג ת/1. בתזכיר התביעה, כל תובע טוען ל-1/16 חלקים, קרי סך של 4/16 חלקים, אם כי לא צורף שום מסמך שניתן ללמוד ממנו על איזה חלקים מדובר. על כן, מאחר שלא הוכח אחרת, מגיע לתובעים אלה רק החלק היחסי בהתאם לחלקים הרשומים לטובתם במוצג ת/1. בהתאם לשיטת החישוב שהובאה לעיל, לתובע הראשון, פלאח עבד אלרחמאן אחמד חוסין אשר נפטר בשנת 1970, מגיע 784.23 מ"ר בחלקה זו; לתובע השני, תופיק פלאח עבד אלרחמאן זועבי מגיע 185.84 מ"ר בחלקה זו; לתובע השלישי, עבד אלמג'יד פלאח עבד אלרחמאן זועבי, מגיע 185.84 מ"ר בחלקה זו; בעוד שלתובע הרביעי, עבד אלראוף פלאח עבד אלמרחמאן זועבי מגיע סך של 185.84 מ"ר בחלקה זו.

תזכיר תביעה שני הוגש מטעם עבד אלרחמאן אבראהים עבד אלרחמאן אלזועבי, שתבע 1/20 חלקים שלא ברור מקורם. על כן, לצורך החישובים אסתמך רק על החלק המוכח המתואר במוצג ת/1. בהתאם לשיטת החישוב שהובאה לעיל, לתובע מגיע 193.96 מ"ר בחלקה זו.

תזכיר תביעה שלישי הוגש מטעם שניים מתוך ארבעת האחים, טארק אבראהים עבד אלרחמאן אלזועבי ואחיו פוזי. בהתאם לשיטת החישוב שהובאה לעיל, לכל אחד מהתובעים מגיע 193.96 מ"ר בחלקה זו.

תזכיר תביעה רביעי הוגש בשם המנוח חליל אבראהים עבד אלרחמאן אחמד. בהתאם לשיטת החישוב שהובאה לעיל, מגיע למנוח 193.96 מ"ר בחלקה זו.

תזכיר תביעה חמישי נוגע לזכויותיו של מחמד אבראהים עבד אלרחמאן אלזועבי. בהתאם לשיטת החישוב שהובאה לעיל, לתובע מגיע 193.96 מ"ר בחלקה זו.

תזכיר תביעה שישי הוגש מטעם האפוטרופוס שתבע בנעליה של נג'לה אבראהים עבד אלרחמאן אלזועבי 3059/120,000 חלקים. בהתאם לאמור בסעיף 27 ז' לעיל, לאפוטרופוס בנעליה של נג'לה אבראהים עבד אלרחמאן זועבי מגיעים 235.3/100,000 חלקים לכל היותר. על כן, ובהתאם לשיטת החישוב שהובאה לעיל, לאפוטרופוס בנעלי נג'לה מגיעים 28.57 מ"ר בחלקה זו, כאשר לשאר יורשיו של המנוח אבראהים עבד אלרחמאן זועבי מגיעים 343.19 מ"ר בחלקה זו.

תזכיר תביעה שביעי הוגש מטעם האפוטרופוס אשר תבע 3391/100,000 חלקים בנעליו של סובחי עלי אחמד זועבי. סובחי מופיע בשורה מס' 58 למוצג ת/1 כאשר החלק הנטען תואם את החלק הרשום בטבלה. בהתאם לשיטת החישוב שהובאה לעיל, לאפוטרופוס מגיע 412.16 מ"ר בחלקה זו.

תזכיר תביעה שמיני הוגש מטעם אדריס מחמד עלי זועבי, אשר טען לחלקה בשלמותה. לזכותו של אדריס רשומים במוצג ת/1 רק 399/100,000 חלקים בשורה מס' 63. אשר על כן, החישובים יסתמכו על החלק המוכח מכוח ת/1. בהתאם לשיטת החישוב שהובאה לעיל, לתובע מגיע 48.5 מ"ר בחלקה זו.

60. לסיכום- אני קובע כי זכויות התובעים בחלקה סופית 36, בגוש מס' 23199 הן כדלקמן:
שם התובע
החלק היחסי במ"ר
עזבון המנוח פלאח עבד אלרחמאן אחמד חוסין
784.23/3,144
תופיק פלאח עבד אלרחמאן זועבי ת.ז. XXXX862
185.84/3,144
עבד אלמג'יד פלאח עבד אלרחמאן זועבי ת.ז XXXX863
185.84/3,144
עבד אלראוף פלאח עבד אלמרחמאן זועבי ת.ז. XXXX864
185.84/3,144
עבד אלרחמאן אבראהים עבד אלרחמאן אלזועבי, ת.ז. XXXX726
193.96/3,144
טארק אבראהים עבד אלרחמאן זועבי, ת.ז. XXXX730
193.96/3,144
פוזי אבראהים עבד אלרחמאן זועבי, ת.ז. XXXX729
193.96/3,144
בשם המנוח חליל אבראהים עבד אלרחמאן זועבי
193.96/3,144
מחמד אבראהים עבד אלרחמאן זועבי, ת.ז. XXXX725
193.96/3,144
האפוטרופוס בנעליה של נג'לה אבראהים עבד אלרחמאן אלזועבי
28.57/3,144
יורשי המנוח אבראהים עבד אלרחמאן אלזועבי
343.19/3,144
האפוטרופוס בנעליו של סובחי עלי אחמד זועבי
412.16/3,144
אדריס מחמד עלי זועבי, ת.ז. XXXX979
48.53/3,144

61. תיק ת"א 8696-07-15 מתייחס לחלקה סופית 13 בגוש מס' 23196, ששטחה עומד על 526 מ"ר. מגישי תזכירי תביעה בתיק זה הם כדלקמן: קאסם מחמד שחאדה ג'ומעה; עזבון המנוח אבראהים עבדאלרחמאן זועבי; עבד אלרחמאן אבראהים עבד אלרחמאן זועבי; טארק אבראהים עבד אלרחמאן זועבי; פוזי אבראהים עבד אלרחמאן זועבי; עזבון המנוח חליל אבראהים עבד אלרחמאן זועבי; מחמד אבראהים עבד אלרחמאן זועבי; האפוטרופוס בעניינה של נג'לה אבראהים עבד אלרחמאן זועבי; האפוטרופוס בעניינה של הנפקדת פאטמה מחמד שחאדה ג'ומעה; פוזי מחמד עלי זועבי ועזבון המנוח מחמד עלי אחמד חוסין.

תזכיר תביעה ראשון הוגש מטעם התובע קאסם מחמד שחאדה ג'ומעה אשר תבע את החלקה בשלמות. לטענתו, הזכות הוקנתה לו מכוח רכישה ממחמוד מחמד שחאדה ג'ומעה משנת 1944 מכוח מסמכים אבודים. בשורה מס' 22 למוצג ת/1 נקבע, כי לזכותו רשומים 765/100,000 חלקים בעוד שלמחמוד מוחמד אלג'ומעה רשומים לזכותו בשורה מס' 21 765/100,000 חלקים. מאחר שאין תביעה נוגדת לזכויותיו של מחמוד, אתייחס לתובע קאסם כמי שלזכותו מגיעים כל החלקים, אלה הרשומים על שמו ואלה הרשומים על שם אחיו. בהתאם לשיטת החישוב שהובאה לעיל, מגיע לו 54.29/526 בחלקה זו.

תזכיר תביעה שני הוגש בשם המנוח אבראהים עבדאלרחמאן זועבי. בהתאם לשיטת החישוב שהובאה לעיל מגיע לו 100.2 מ"ר בחלקה זו.

תזכיר תביעה שלישי הוגש מטעם עבד אלרחמאן אבראהים עבד אלרחמאן זועבי; טארק אבראהים עבד אלרחמאן זועבי; פוזי אבראהים עבד אלרחמאן זועבי; מחמד אבראהים עבד אלרחמאן זועבי. בהתאם לשיטת החישוב שהובאה לעיל, לכל אחד מהאחים מגיע 56.5 מ"ר בחלקה זו.

תזכיר תביעה רביעי הוגש מטעם האפוטרופוס בנעליה של נג'לה אבראהים עבד אלרחמאן זועבי. בהתאם לאמור בסעיף 27 ז' לעיל, לאפוטרופוס בנעליה של נג'לה אבראהים עבד אלרחמאן זועבי מגיעים 235.3/100,000 חלקים לכל היותר. על כן, ובהתאם לשיטת החישוב שהובאי לעיל, לאפוטרופוס בנעליה של נג'לה מגיעים 8.29 מ"ר בחלקה זו.

תזכיר תביעה חמישי הוגש מטעם האפוטרופוס בעניינה של הנפקדת פאטמה מחמד שחאדה ג'ומעה שתבע 765/100,000 חלקים. עיון במוצג ת/1 מלמד, כי לזכותה של פאטמה לא רשומים חלקים, ואף לא רשומים חלקים כלשהם על שם אביה. על כן, לא מגיע לאפוטרופוס זכויות בנעליה של פאטמה בחלקה זו.

תזכיר תביעה שישי הוגש מטעם המנוח חליל אבראהים זועבי. בהתאם לשיטת החישוב שהובאה לעיל, למנוח מגיע סך של 56.5 מ"ר בחלקה זו.

תזכיר תביעה שביעי הוגש מטעם שני תובעים: פוזי מחמד עלי זועבי שאביו מופיע בשורה מס' 62 למוצג ת/1 ועזבון המנוח מחמד עלי אחמד חוסין אשר נפטר בשנת 1966 ומופיע בשורה מס' 66 למוצג ת/1. בהתאם לשיטת החישוב שהובאה לעיל, לפוזי מגיע 14.1 מ"ר בחלקה זו, בעוד שלעיזבון מגיע 66.05 מ"ר בחלקה זו.

62. לסיכום- אני קובע כי זכויות התובעים בחלקה סופית 13 בגוש מס' 23196 הן כדלקמן:
שם התובע
החלק היחסי במ"ר
קאסם מחמד שחאדה ג'ומעה ת.ז. XXXX964
54.29/526
עזבון המנוח אבראהים עבדאלרחמאן זועבי
100.2/526
עבד אלרחמאן אבראהים עבד אלרחמאן אלזועבי, ת.ז. XXXX726
56.6/526
טארק אבראהים עבד אלרחמאן זועבי, ת.ז. XXXX730
56.6/526
פוזי אבראהים עבד אלרחמאן זועבי, ת.ז. XXXX729
56.6/526
בשם המנוח חליל אבראהים עבד אלרחמאן זועבי
56.6/526
מחמד אבראהים עבד אלרחמאן זועבי, ת.ז. XXXX725
56.6/526
האפוטרופוס בנעליה של נג'לה אבראהים עבד אלרחמאן זועבי
8.29/526
פוזי מחמד עלי זועבי ת.ז. XXXX772
14.17/526
עזבון המנוח מחמד עלי אחמד חוסין
66.05/526

לפני סיום
63. כפי שניתן להיווכח מן המתואר לעיל, זכויותיהם של התובעים השונים בחלקות נשוא פסק דין זה מפוזרות בחלקות השונות, כאשר מדובר לעיתים בחלקים קטנים מאוד, של מספר מטרים בודדים. יתרה מכך, חלק מהחלקות כבר מוחזקות בידי חלק מהתובעים, אשר בנו את בתיהם באותן חלקות ומתגוררים בהם מזה שנים רבות. על כן, רישום הזכויות בחלקות השונות בהתאם לטבלאות שהובאו לעיל, אינו משרת את האינטרס של אף תובע ואף מהווה פתח לסכסוכים ממושכים.
זאת ועוד, זכויותיהם של חלק מהתובעים ( כגון זכויותיו של טלאל) בחלק מהחלקות מותנות בהצגת צווי ירושה או צווי קיום צוואה, המעידים על העברת הזכויות של המוריש, ששמו מופיע ב-ת/1, לאותם תובעים, שכן בהיעדר צווי ירושה או צווי קיום צוואה, לא ניתן לקבוע את חלקם של תובעים אלה בחלקות נשוא התיקים השונים.

64. על כן, ועל מנת לסיים את הליך ההסדר באופן ראוי וצודק, עדיין יהא על פקיד ההסדר לחלק את החלקות בין התובעים השונים ולרשום את זכויותיהם שלא במושע, אלא לייחד לכל אחד מהתובעים, או לכל קבוצת תובעים, חלקה או חלקות אשר תשקפנה את זכויותיהם בכלל החלקות ותקבץ אותם לכדי חלקה אחת שלמה או מספר חלקות שלמות. בביצוע האמור, על פקיד ההסדר להתחשב, בין היתר, בשיקולים שלהלן: מצב החזקה בפועל, חלקו הכולל של כל תובע או קבוצת תובעים בכלל החלקות נשוא פסק דין זה, השאיפה שיהיה רצף בשטחים המגיעים לתובע אחד או לקבוצת תובעים בעלת אינטרס אחד, מיקום החלקות וקרבתם לחלקות אחרות המוחזקות בידי התובעים ועוד. בביצוע החלוקה ישאף פקיד ההסדר, עד כמה שניתן, שכל תובע או כל קבוצת תובעים בעלת אינטרס אחד, יקבלו חלקה/חלקות בשטח השווה לשטח הכולל המגיע להם בהתאם לטבלאות שהובאו לעיל.

65. לאחר ביצוע האמור ופרסום לוח הזכויות, תובע אשר יראה את עצמו נפגע, רשאי להגיש ערעור על לוח הזכויות או על החלטת פקיד ההסדר לבית משפט זה, בהתאם לקבוע לחוק.

בנסיבות העניין, אין צו להוצאות.

ניתן היום, כ"א תמוז תשע"ט, 24 יולי 2019, בהעדר הצדדים.