הדפסה

בית המשפט המחוזי בנצרת ת"א 33810-03-16

בפני
כבוד ה שופטת עירית הוד

תובעות
1.נהלה גבריס
2.מרי ח'מיס
3.הלה לולו

נגד

נתבעות
נתיבי ישראל - החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ
מדינת ישראל - שר התחבורה

פסק דין

ביום 12.4.18 הגיעו הצדדים להסדר דיוני באשר לגובה הפיצוי המגיע לתובעות בגין ההפקעה נשוא התביעה שלפני. ההסדר קיבל תוקף של החלטה.

בין הצדדים נותרה במחלוקת סוגית ההוצאות ושכ"ט עו"ד. לעניין זה, הגישו הצדדים את טיעוניהם בכתב. התובעות ויתרו על זכותן להגיש סיכומי תשובה, למרות תזכורת נוספת שניתנה להן כאמור בהחלטתי מיום 15.7.18.

לטענת התובעות, יש לקחת בחשבון את ההוצאות שנגרמו בפועל וכן את מספר הישיבות שהתקיימו בתיק, את העובדה שמונתה תחילה שמאית מטעם בית משפט ורק לאחר מו"מ ממושך הגיעו הצדדים להסדר דיוני.

מנגד טוענת הנתבעת, כי היא גרמה לבירורה היעיל של התובענה לצד מילוי חובתה בשמירה על אינטרסים ציבוריים בכך שהובילה להסדר הדיוני וקיצור בהתדיינויות, ביטול הצורך בחוות דעת מומחה בית משפט וחיסכון בזמן שיפוטי. בנוסף התברר, כי התובעות אינן זכאיות לפיצוי בגין התפיסה של חלק מהמקרקעין ועל כן חלק ניכר מתביעת התובעות לא היה מוצדק.

לאחר שקילת טענות הצדדים, מחייבת את הנתבעת לשפות את התובעות בגין אגרת בית משפט ועלות חוות דעת המומחה מטעם התובעות על פי הקבלה שצורפה להודעת התובעות וכן בסכום כולל בגין שכר טרחת עו"ד בשים לב לגובה הפיצוי בסך של 20,000 ₪. הסכומים האמורים ישולמו בתוך 30 ימים ממועד המצאת פסק דין זה שאם לא כן יישאו הסכומים הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד מועד התשלום בפועל.

התביעה כנגד הנתבעת מס' 2 נדחית ללא צו להוצאות.

המזכירות תמציא לצדדים.

ניתן היום, כ"ד תשרי תשע"ט, 03 אוקטובר 2018, בהעדר הצדדים.