הדפסה

בית המשפט המחוזי בנצרת מ"ת 9492-08-19

מספר בקשה:46
בפני
כבוד ה שופט דני צרפתי

המבקש

יניב מועלם (עצור/אסיר בפיקוח)

נגד

המשיב
אגף המכס ומע"מ חקירות

החלטה

1. ראשית, אבהיר כי ספק בעיני עפ"י נסיבות התיק, האם נתקיימו התנאים לעיון חוזר;

שנית, הבקשה אינה מפרטת מהם השינויים המבוקשים בתנאי מעצרו של המבקש, פירוט הדרוש גם הוא לענייננו.

2. מכל מקום, מבלי שהדבר יהווה נקיטת עמדה כלשהיא ולו מטעמים של יעילות דיונית, אני רואה להורות כדלקמן;

3. המבקש ישלים פרוט מהן הנסיבות המקימות לשיטתו הצדקה לעיון חוזר בנסיבות ענייננו, בפרט בהינתן שעסקינן בעיון על מי שאינו נתון מאחורי סורג ובריח ושעה שבחינה מהותית לשאלת מעצרו נעשתה לכל המוקדם במסגרת ההחלטה מיום 19/9/2019 (החלטת סגן הנשיא- השופט זיאד הווארי), על היבטי המסוכנות שנקבעו לגביו והיפות לכאורה גם כיום.

(נוסיף בהקשר האמור, כי גם ביום 28/10/2019 נערכה למעשה בחינה חוזרת בסוגיה, במסגרת דיון שנערך בפניי),

כמו כן, יוצג פירוט, לענ יין שינוי נסיבות, ככל שקיים לטענתו ואשר לא נלקח בחשבון בבסיס ההחלטות הקודמות.

4. כן יפרט המבקש כאמור, מהם השינויים אותם הוא מבקש בתנאי מעצרו, תוך הצגת חלופות קונקרטיות, להן הוא עותר, על מנת שיהיה ניתן להביאם לבחינה מקדימה.

המכלול יושלם עד ליום 20/2/2020.

5. בהנחה וההשלמות יוצגו במועדן, אני מורה על הכנת תסקיר משלים לבחינת הבקשה העדכנית כאמור.

התסקיר יושלם עד ליום 8/3/2020.

6. המשיבה תמסור תגובתה לבקשה העדכנית עד לא יאוחר מיום 15/3/2020.

7. קובע את הבקשה לדיון ליום 16/3/2020 שעה 10:30.

8. המזכירות תודיע.

ניתנה היום, ט"ז שבט תש"פ, 11 פברואר 2020, בהעדר הצדדים.