הדפסה

בית המשפט המחוזי בנצרת בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים ע"א 60277-07-20

בפני
כבוד ה שופט ערפאת טאהא

המערער

ישראל ברדוגו (אחר/נוסף)

נגד

המשיב

  1. חן שאול
  2. ניסן שחר
  3. אורי ביו

פסק דין

לפניי בקשה למחיקת הערעור על הסף מחמת איחור בהגשתו.

1. המערער הגיש ערעור על פסק ידן שניתן בעניינו ביום 11.6.2020 בידי כב' השופטת ברכה לכמן מבית משפט השלום בטבריה בת"א 40896-11-18. בהודעת הערעור לא פירט המערער את המועד שבו הומצא לידיו או לידי בא כוחו פסק הדין, אם כי ציין כי פסק הדין ניתן ביום 11.6.2020. הודעת הערעור הוגשה ביום 27.7.2020, בחלוף 46 ימים ממועד מתן פסק הדין, לכאורה באיחור יום אחד מהמועד הקובע בתקנות להגשת ערעור.

2. נוכח העובדה שהערעור הוגש לכאורה באיחור הגיש המשיב מס' 1 (להלן: "המבקש") בקשה למחיקת הערעור על הסף מחמת הגשתו באיחור. בבקשה טען המבקש, כי המערער קיבל את פסק הדין ועשה בו שימוש כבר ביום 11.6.2020, כי המועד להגשת ערעור החל במועד זה, וכי לפיכך המועד להגשת ערעור כבר חלף במועד הגשתו. מאחר שהערעור הוגש מבלי שהוגשה בקשה להארכת מועד ומבלי שהמועד להגשתו הוארך, דין הערעור להימחק על הסף. המבקש צירף לבקשתו תצהיר לאימות העובדות המפורטות בה ואף צירף מסרון ששלח ב"כ המערער למבקש ביום 11.6.2020 אליה צירף עותק מפסק הדין ודרישה לתשלום בהתאם לפסק הדין.

3. בתגובה לבקשה טען המערער כי הוא אישית נחשף לפסק הדין רק ביום 12.6.2020 וכי המבקש לא הוכיח כי הוא ידע על תוכן פסק הדין לפני כן. לטענתו, העובדה שבא כוחו הקודם ביקש מהמבקש לשלם את ההוצאות שנפסקו לחובתו בפסק הדין, אינה יכולה לשמש הוכחה שהמערער אישית ידע ידיעה מלאה אודות פסק הדין. הוסיף המערער וטען, כי בפועל הערעור היה מוכן כבר ביום 26.6.2020 (הכוונה ככל הנראה ליום 26.7.2020) אך מחמת תקלה טכנית מחשובית, אשר לא אפשרה את ההגשה באותו יום, התעכבה הגשת הערעור ליום שלמחרת. לחלופין טען המערער כי הערעור הוגש באיחור של יום אחד לשיטת המבקש ועל כן, קיימת הצדקה להארכת מועד להגשתו.

4. לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובה נחה דעתי כי דין הבקשה להתקבל ודין הערעור להימחק על הסף מחמת הגשתו באיחור. על פי ההלכה הפסוקה מקום שהמערער לא ציין בהודעת הערעור את המועד שבו קיבל את פסק הדין או ידע עליו, חזקה כי הוא קיבל אותו ביום מתן פסק הדין (רע"א 8467/06 לובנה אבו עקסה נ' בית הברזל טנוס (8.7.2010) (להלן: " עניין אבו עקסה"); רע"א 1273/15 מאירפלד השקעות וניהול בע"מ נ' סטרפלאסט תעשיות 1967 בע"מ (21.4.2015)) . כפי שהובא לעיל, המערער לא ציין בהודעת הערעור את המועד שבו הומצא לידיו עותק מפסק הדין ועל כן, ההנחה היא שפסק הדין הומצא לו ביום שבו ניתן, קרי ביום 11.6.2020. חזקה זו מתיישבת עם מסרון ששלח בא כוחו הקודם של המערער למבקש ביום 11.6.2020 אליו צירף עותק מפסק הדין ודרישה לתשלום ההוצאות שנפסקו בו לטובת המערער. עולה, אם כן, כי עסקינן לא רק בחזקה עובדתית שהפסיקה קבעה, אלא שאף העובדות מלמדות באופן שאינו משתמע לשתי פנים, כי בא כוחו הקודם של המערער קיבל את פסק הדין ביום 11.6.2020 ואף פעל על פיו כבר באותו יום. בתגובתו עושה המערער אבחנה בינו ובין בא כוחו הקודם. לטענתו, בעוד שבא כוחו ידע על פסק הדין ביום 11.6.2020, הוא בעצמו נחשף לתכנו רק ביום 12.6.2020 ולכן הערעור הוגש במועד. טענה זו לא ניתן לקבל. המצאת כתב בית דיו לעו"ד אשר מייצג בעל דין היא המצאה לבעל הדין ומבחינת דיני וכלל י ההמצאה, עורך הדין מזוהה עם בעל הדין עצמו. עולה, אם כן, כי הערעור הוגש באיחור של יום אחד.

5. לחלופין עתר המערער להארכת מועד להגשת ערעור. לטענתו, נוכח משך האיחור (יום אחד), מהות ההליך וסיכוייו והעובדה מדובר בערעור מהותי המקפל בחובו סוגיות הנוגעות לליבת זכות היוצרים, יש מקום להארכת מועד להגשת הערעור.

אין בידי לקבל טענות אלה. המועד להגשת ערעור הוא מועד הקבוע בחוק ועל כן, על המבקש להציג טעם מיוחד המצדיק הארכת מועד. עיון בתגובת המשיב, לרבות בפרק הדן בהארכת מועד, מלמד כי אין בפי המבקש טעם כלשהו, לא כל שכן, טעם מיוחד המצדיק הארכת מועד אף אם מדובר בהארכת מועד של יום אחד ( עניין אבו עקסה לעיל; ע"א 769/79 מועלם נ' מטא, פ"ד לה(1) 375, 377 (1980)) . הטענה לגבי קיומה של תקלה טכנית הועלתה באופן סתמי וכללי למדי ומבלי לפרט את מהות התקלה, מתי תוקנה ומבלי לצרף אסמכתאות כלשהן התומכות בה. המערער אף לא נתן הסבר מניח את הדעת מדוע לא הוגשה בקשה להארכת מועד עם הגשת הודעת הערעור, קרי ביום 27.7.2020, ומדוע הטענה לתקלה טכנית והבקשה להארכת מועד מועלות רק במסגרת התגובה לבקשה למחיקת הערעור על הסף. זאת ועד, הטענה לקיומה של תקלה טכנית מחשובית אינה בידיעת המערער, שכן מן הבקשה ניתן להבין כי מדובר בתקלה טכנית שאירעה במשרד בא כוח המערער. אין בבקשה הסבר מדוע התצהיר התומך בטענה זו ניתן על ידי המערער עצמו ולא על ידי עורך הדין המטפל בתיק ואשר הכין את הודעת הערעור.

6. משהוגש הערעור באיחור ללא בקשה להארכת מועד ומשלא מצאתי בתגובת המערער טעם מיוחד המצדיק הארכת מועד להגשתו, דין הערעור להימחק על הסף.

7. אשר על כן, הנני מורה על מחיקת הערעור על הסף. הדיון הקבוע ליום 20.12.2020 מבוטל. המערער ישלם למבקש (המשיב מס' 1) הוצאות הליך זה בסך 2,000 ₪.

ניתנה היום, כ"ז אלול תש"פ, 16 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.