הדפסה

בית המשפט המחוזי בנצרת בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים 27

בפני
כב' הנשיא אברהם אברהם

העותר

אברהם שחר צ'רני

נגד

המשיבה
מדינת ישראל
עומר צור – הרשות המוסמכת
מתוקף ההסמכה לפי חוק ההתיישבות החקלאים
(סייגים לשימוש בקרקע חקלאית ובמים) התשכ"ז - 1967

החלטה

דיון בעתירה יתקיים ביום 19.5.20 שעה 10:00.
עד 30 יום לפני מועד הדיון הנ"ל יתן המשיב כתב תשובה לבקשה, בהתאם להוראותיה של תקנה 10 לתקנות בתי משפט לעניינים מינהליים (סדרי דין), התשס"א-2000.
לקראת הדיון בעתירה יגישו בעלי הדין עיקרי טיעון, בהתאם להוראותיה של תקנה 14 לתקנות הנ"ל. על הגשתם של עיקרי הטיעון יחולו ההוראות הבאות:
א. היקף עיקרי הטיעון לא יעלה על 5 עמודים, כאשר "עמוד" משמעו מסמך בגודל A4. הם ייכתבו בגופן "DAVID", במרווחים של שורה וחצי בין השורות, ובמרווח "רגיל" בין האותיות, תוך השארת שוליים ברוחב של 2 ס"מ לפחות מכל צד.
ב. הפניה סתמית לכתב העתירה או כתב התשובה איננה מותרת, ולא תבוא במקום הגשתם של עיקרי טיעון לפי האמור מעלה.
ג. משיבים שאין להם עניין בהליך או בתוצאותיו, או מבקשים שלא להגיש את טיעוניהם או להשתתף בדיון, יודיעו על כך בכתב לבית המשפט.

ניתנה היום, ב' אדר תש"פ, 27 פברואר 2020, בהעדר הצדדים.