הדפסה

בית המשפט המחוזי בנצרת בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים 08

בפני
כב' הנשיא אברהם אברהם

העותרת

ש.ז.ת. אולמי אירועים בע"מ

נגד

המשיבים

1.ועדת ערר לתכנון ובניה מחוז צפון
2.הוועדה המקומית לתכנון ובניה
3.בן ר.ז.השקעות ופיתוח בע"מ

החלטה

דיון בעתירה יתקיים ביום 14.6.18 שעה 10:30.
עד 30 יום לפני מועד הדיון הנ"ל יתן המשיב כתב תשובה לבקשה, בהתאם להוראותיה של תקנה 10 לתקנות בתי משפט לעניינים מינהליים (סדרי דין), התשס"א-2000.
לקראת הדיון בעתירה יגישו בעלי הדין עיקרי טיעון, בהתאם להוראותיה של תקנה 14 לתקנות הנ"ל. על הגשתם של עיקרי הטיעון יחולו ההוראות הבאות:
א. היקף עיקרי הטיעון לא יעלה על 5 עמודים, כאשר "עמוד" משמעו מסמך בגודל A4. הם ייכתבו בגופן "DAVID", במרווחים של שורה וחצי בין השורות, ובמרווח "רגיל" בין האותיות, תוך השארת שוליים ברוחב של 2 ס"מ לפחות מכל צד.
ב. הפניה סתמית לכתב העתירה או כתב התשובה איננה מותרת, ולא תבוא במקום הגשתם של עיקרי טיעון לפי האמור מעלה.
ג. משיבים שאין להם עניין בהליך או בתוצאותיו, או מבקשים שלא להגיש את טיעוניהם או להשתתף בדיון, יודיעו על כך בכתב לבית המשפט.

ניתנה היום, כ"ג ניסן תשע"ח, 08 אפריל 2018, בהעדר הצדדים.