הדפסה

בית המשפט המחוזי בנצרת בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים עת"מ 71504-03-19

בפני
כבוד ה שופט דני צרפתי

העותר

יואב אברהם

נגד

המשיבים

  1. ועדת הערר לתכנון ובניה-מחוז צפון
  2. הועדה המקומית לתכנון ובניה מרום הגליל
  3. המרכז הארצי לפיתוח מקומות קדושים
  4. הכנסת אורחים רשב"י מירון

החלטה

1. כפי שהובהר בהחלטות קודמות, בעתירה שבכותרת ניתן פסק דין ביום 18/7/2019.

לאור האמור ועל צד העיקר, אינני רואה מקום לדון בבקשות נוספות שהוגשו ע"י העותר מאוחר למתן פסק הדין, זאת למעט בקשת העותר לתיקון פרוטוקול, אליה אתייחס להלן.

2. לבקשה לתיקון פרוטוקול (אשר הוגשה ביום מתן פסק הדין), נתקבלו תגובות המשיבים ולהלן החלטתי לגביה;

ראשית יובהר, כי קיים קושי טבעי לשחזר אמירות ודיוקים אשר לא קיבלו, עפ"י הנטען, ביטוי בפרוטוקול. על כל פנים, ראיתי לדון בבקשה, תוך הנחה מיטיבה עם העותר כי הטענות מועלות מזכרונו של העותר ללא כוונת זדון לסלף את מהלכם של דברים. על כן ובהעדר התנגדות ו/או חריגה משורת ההיגיון, ראיתי לאשר את הבקשה.

כן מתקבלת הבהרת ב"כ משיבה מס' 3 לפיה הרב עימו נועץ המרכז בנוגע למיקום השירותים, בבחינת למעלה מן הצורך, הוא הרב חיזקי קלמנוביץ.

3. כפי שציינתי לעיל, את בקשות העותר הנוספות אשר הוגשו מאוחר לפסק הדין ראיתי לדחות, לרבות הבקשות הבאות:
- בקשת העותר להורות למשיבה מס' 3 להציג פרטים נוספים (בקשה מיום 23/7/2019).
- בקשת העותר לעכב "הוצאת פסק הדין" ו – "מתן הבהרות" (בקשה מיום 24/7/2019).
- הודעה/בקשה להארכת מועדים לאור שהיית העותר בחו"ל.
- בקשה לבטל פסק דין בהעדר משיב נדרש (בקשה מיום 28/7/2019).

4. לאור דרך ההתנהלות וההכבדה שלא לצורך, אני מחייב את העותר בהוצאות לאוצר המדינה בסך 2,000 ₪.

ניתנה היום, ה' אב תשע"ט, 06 אוגוסט 2019, בהעדר הצדדים.