הדפסה

בית המשפט המחוזי בנצרת בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים עת"מ 51103-07-20

בפני
כב' השופט הבכיר שאהר אטרש

העותרת/המבקשת:

רולן בע"מ
ע"י ב"כ דן מרויץ ואח'

נגד

המשיבות:

  1. מועצה אזורית גולן
  2. אקרשטיין תעשיות בע"מ
  3. מנובילד-פלד
  4. ישרא מרין בנייה מודולרית בע"מ
  5. אחים סלטי הנדסה בע"מ

החלטה

1. לאחר עיון בעתירה המינהלית ובבקשה למתן צו ביניים, סבורני כי השהיית ההחלטה בבקשה למתן צו ביניים עלולה לגרום למבקשת לנזק חמור. משכך, ניתן בזה צו ארעי על יסוד הבקשה בלבד, לפיו אני אוסר על המשיבה 1 להתקשר עם המשיבה 2 בחוזה נשוא מכרז מס' 08/2020 לאספקת מבנים יבילים למגורים, וככל שהמשיבה 1 כבר התקשרה בחוזה זה, להפסיק כל פעולה בקשר לביצועו של החוזה וזאת עד מתן החלטה אחרת.

2. תגובות המשיבות לבקשה תוגשנה עד ליום 30.7.2020.

3. אני מורה למבקשת להמציא את העתירה, את הבקשה לצו ביניים ואת הצו הארעי למשיבות לפי תקנה 35 לתקנות בתי משפט לענינים מינהליים (סדרי דין), התשס"א – 2000, בתוך עשרים וארבע שעות ממועד מתן הצו ולהמציא אישור על כך לבית המשפט בתוך אותו מועד.

4. המשך הטיפול בבקשה יועבר לכב' השופט יונתן אברהם.

ניתנה היום, ב' אב תש"פ, 23 יולי 2020, בהעדר הצדדים.