הדפסה

בית המשפט המחוזי בנצרת בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים עת"מ 4784-05-19

לפני כבוד השופט יונתן אברהם
העותר
חנניה גוזלן

נ ג ד

המשיבים
.1 עמידר - חברה לאומית לשיכון בישראל בע"מ
.2 מ"י- משרד הבינוי והשיכון בישראל (נמחקה)

פסק דין

הרקע לעתירה

העותר הוא נכה וסובל מבעיות רפואיות רבות. העותר הוכר כזכאי לקבלת דיור ציבורי, וביום 30/12/15, קיבל דירת קרקע בת 2 חדרים ברחוב אהבת ציון בבית שאן והחל להתגורר בה. אציין כי העותר קיבל דירה זו על אף שלא עמד בקריטריונים לקבלת דירת קרקע (העותר לפי נסיבותיו זכאי לדירה בקומה ראשונה), זאת, משום ששני זכאים אחרים לקבלה סירבו והדירה נותרה פנויה. הדירה הוצעה לעותר לפנים משורת הדין והוא הסכים לקבלה.

ביום 13/09/18 פנה העותר בבקשה להחלפת הדירה הנ"ל, בטענה כי הדירה והריהוט שבה ניזוקו מהגשמים, וכן משום שהוא נזקק ומקבל טיפולים רפואיים בעפולה והנסיעות לשם קשות עליו. על כן ביקש לקבל דירה חליפית בעיר עפולה. (טופס הבקשה צורף כנספח א' לתגובת משיבה 2 לעתירה).

ועדה רפואית שדנה בעניינו, דחתה ביום 10/01/19 את בקשתו בשל כך שאינו עומד בקריטריונים להחלפת דירה.

ביום 03/02/19 הגיש העותר בקשה נוספת. זו הובאה בפני הועדה העליונה (לפי חוק הדיור הציבורי) וגם הפעם נדחתה בקשתו בנימוק כי משאב הדיור הציבורי מוגבל וכי קיימים מקרים נוספים ועל אף הנסיבות של העותר עניינו אינו מצדיק חריגה מן הכללים.

העותר ערר על החלטת הועדה העליונה לועדה הציבורית וביום 11/04/19 נתקבל עררו והוחלט, לפנים משורת הדין, לקבל את בקשתו להחלפת דירה, תוך התחשבות במצבו הרפואי ומכלול נסיבות העניין.
הדגש בהחלטה הנ"ל הושם לא על מצב דירת העותר אלא על מצבו הבריאותי והצורך שלו במגורים בקרבת בית החולים בו הוא מטופל (ההחלטה צורפה כנספח ה' לתגובת משיבה 2).

בעקבות ההחלטה הוצב העותר ברשימת ממתינים לקבלת דירה בת 2 חדרים בקומה ראשונה בעפולה ומספרו בתור היה 13.

ביום 15/04/19 פנה העותר באמצעות הסיוע המשפטי למשיבה 2 וטען כי הוא נמצא במצב רפואי רע, חשוף לביוב וזיהומים בדירה בה הוא מתגורר באופן המסכן את בריאותו והוא ביקש לבחון אם קיימים ישובים אחרים קרובים בהם רשימת ההמתנה קצרה יותר.
כן ציין בפנייתו הנ"ל כי ישקול שכירת דירה בשוק החופשי ככל שיוצע לו סיוע גדול יותר לשכר דירה העולה באופן משמעותי על סך של 1,300 ₪ המוצע לו.

בתשובה לפניה זו, הגיבה המשיבה 2 לבא כוחו, עו"ד נרייה והודיעה לו כי מיקומו בתור הממתינים בעפולה הוא מספר 13 ובישובים אחרים המצב ל אותו מועד הוא כדלקמן:
בבית שאן 3 זכאים הממתינים לדירה כאמור, במגדל העמק 3 זכאים ממתינים וביוקנעם 2 זכאים ממתינים.
כן צוין כי מדובר ברשימת ממתינים דינמית המשתנה מידי יום ובמידה וככל שבכוונת העותר לבקש שינוי ישוב בתור הממתינים, עליו לצרף מכתב בקשה כמקובל.
בתשובה למכתב זה כתב עו"ד נרייה שהסיוע המשפטי כבר לא מייצג את העותר.

כמו כן הובאה פניית הסיוע המשפטי בפני הועדה העליונה וזו החליטה לאשר לעותר סיוע מוגדל בשכר דירה בסך של 1,850 ₪ לחודש לתקופה 04/2019 עד 09/2019 לצורך שכירות של דירה חלופית עד לקבלת דירה מתאימה בעפולה.

לא הוגשה מצד העותר בקשה להחלפת דירה מעבר לבקשה שהוגשה לעיר עפולה.

ביום 02/05/19 הוגשה העתירה דנן.

טענות העותר

לטענת העותר הוא סובל משלל בעיות רפואיות ומתנייד עם מחולל חמצן. הוא סובל מפגיעה בעמוד שדרה, בעצבי הרגליים והידיים, הוא לוקה בשיתוק ספסטי עקב שני אירועים מוחיים ומתנייד באמצעות הליכון. הוא מוכר כנכה בשיעור של מאה אחוז כולל זכאות לשירותים מיוחדים.
העותר צירף לעתירתו שלל מסמכים רפואיים התומכים בטענתו זו.

העותר טען כי הדירה שהוקצתה לו בבית שאן אינה מותאמת לצרכיו וכן טען כי על פי הוראות מרפה בעיסוק של משרד הבריאות, על המשיבה 1 (להלן: "עמידר") לבצע התאמות בנכס או להנגיש את הדירה לצרכיו.
לטענת העותר, הדבר לא בוצע במלואו.

העותר טוען כי הדירה לא ראויה למגורים, נמצאו בה ליקויים חמורים המסכנים את חייו כגון סכנת חשמל, ביוב מוצף בשעות עומס, רמפת גישה מחליקה ומדרגת כניסה לבית שנעשתה באופן לא מקצועי.
כמו כן צינורות הוכנסו כתחליף לניקוז חצר הבית וכן בור ניקוז המנוגד לתקנות משרד הבריאות.
עוד טוען העותר כי בשעות החום יש יתושים וזבובים רבים המסכנים את מערכת החיסון שלו מאוד.
כמו כן לא קיים בדירה ממ"ד.
עוד טוען העותר כי גן הילדים הנמצא סמוך לדירה מהווה מטרד ומפריע למנוחתו.
כמו כן הגז מחובר באופן לא תקני בדירה ומהווה סכנה.
כשיש משקעים, מטפטפים מים אל תוך בתי המנורה ויוצרים קצרים בחשמל וכן הביוב דולף בתוך הבית מהאסלה.
כל אלה גורמים לטענתו לפגעי תברואה המסכנים את בריאותו.

העותר טוען כי דירתו הוצפה בעבר בביוב ונגרמו נזקים רבים לציוד שבדירה. הוא אף הגיש בעבר תביעה כנגד עמידר וזכה לפיצוי בסך של 16,000 ₪.

עוד טוען העותר כי חברת החשמל קבעה שהדירה אינה ראויה למגורים.

העותר צירף לעתירתו המלצות ממרפא בעיסוק, אשר המליץ להחליף את הדירה בדירה יותר גדולה עם גישה מותאמת המאפשרת כניסה מתאימה לעותר ללא החלקות.
בין היתר העלה אפשרות להרכיב מעליון חשמלי במקום הרמפה ולהרחיב את חדר הבית שייתן לו מרווח לניידות מחוץ לבית.

תגובת עמידר

עמידר הבהירה בתגובתה כי אין לה כל נגיעה לעניין החלפת מקום המגורים וכי הסמכות בעניין זה כל כולה בידי המשיבה 2.
לדבריה, עניינה בעתירה מצטמצם לעניין תיקון ליקויים בדירה ואחזקתה.

באשר לתיקונים הנ"ל, השיבה עמידר כי העותר סובל מנכות וזקוק להתחשבות מיוחדת ולמתקנים שונים המשמשים אותו.

לטענתה, היא כחברת דיור ציבורי, מחויבת לרווחת העותר ופועלת ככל האפשר כדי לאפשר לו רווחה ונוחות.

נטען כי הדירה בה מתגורר העותר היא דירת קרקע המותאמת למגורי נכים שבמהלך השנים בוצעו בה שיפוצים והתאמות על מנת להתאימה לעותר.

נטען שבדירה אכן הייתה בעיית ביוב שנפתרה, היא טופלה על אף קשיים מרובים.

לטענת עמידר, העותר לא הראה כל מקור חוקי לכל דרישה נוספת לשיפוצים בדירה ועמידר עשתה כל מה שנדרש ממנה.

כן טענה עמידר כי העתירה לוקה בשיהוי רב, שכן, העותר מתגורר בדירה מזה כ- 5 שנים.

תגובת המשיבה 2

המשיבה 2 הקדימה וציינה כי אין לה כל נגיעה לאחזקת הדירה ותיקון הליקויים בדירה וכל עניינה בעתירה הוא בבקשות העותר להקצאת מגורים או להחלפת מגורים ובעניין זה חזרה על האמור ברקע לעתירה לעיל.

הדיון בבית המשפט

ביום 02/07/19 התקיים דיון בעתירה בבית המשפט.

העותר טען באריכות והגיש מספר מסמכים שלטענתו מבססים את עתירתו.
התרשמתי כי מדובר בעותר הלוקה בבעיות רפואיות קשות. העותר התנייד עם מיכל חמצן והליכון והסתייע במלווה.
העותר הגיש גם במהלך הדיון לעיוני מסמכים רפואיים שונים, כולל מסמכים ממרפא בעיסוק ומחברת חשמל.

אני מוצא לציין כי העותר לא היה מיוצג בעתירה ומאוחר יותר, בהסכמת העותר, הוגשה לי על ידי העותר במהלך ביקורי בדירה , לפי בקשתי, הודעת הסיוע המשפטי כשנמסר ה לעותר ובה נומק אי הסיוע "מחוסר סיכוי משפטי".

בתום הדיון ולאחר שהובהר למעלה מכל ספק כי קיימת מצוקת דיור ציבורי קשה מאוד בעפולה וכי רשימת הממתינים ארוכה, הגיעו הצדדים להסכמה דיונית לפי המלצת בית המשפט כדלקמן:

"הצדדים: בשלב זה מקבלים את המלצת בית המשפט ולפיה העותר יצמצם את עתירתו אך ורק לטענות בנושא אי התאמת הרמפה לדירה ו/או הצורך במעליון ובעניין תקלות החשמל כפי שעולה ממוצג ע/5.
מוסכם כי העתירה כנגד משב"ש תימחק והעותר יוכל להגיש בקשה חדשה לדיור חלופי לא רק בעיר עפולה אלא בכל עיר אחרת קרובה למקום מגוריו ולמקום הטיפול בבית חולים עפולה ותהיה לו זכות לאחר מכן להגיש עתירה חדשה בעניין זה ככל שלא תיענה בקשתו".

על יסוד הסכמה זו, נמחקה העתירה כנגד המשיבה 2.

כמו כן, החלטתי בתום הישיבה, נוכח טענותיו הרבות של העותר בדבר ליקויים בדירה, לערוך ביקור במקום ולהתרשם ישירות ממצב הדירה.

הביקור במקום

ביום 03/07/19 ביקר בית המשפט בדירת העותר בעיר בית שאן ואף נערך פרוטוקול ביקור כמפורט מטה.

"פרוטוקול ביקור מיום 3.7.19 בדירת העותר

נוכחים- השופט י. אברהם , העוזרת המשפטית, עו"ד א. כהן, העותר, עו"ד נריה, מתמחה מרזיו טירן ממשרד ע"ד אמיר, מנהלת סיף עמידר בבית שאן הגב' מירי לוי וכן נציג טכני מעמידר מר עזריאל יעקב.

בעת הביקור ניצפו מחוץ לבית:
א. הרמפה היורדת לכיוון הכניסה לדירה, שבצידה שתי ידיות אחיזה ארוכות לכל אורכה.
ב. מכסה בריכת הביוב הסמוך לדלת הכניסה לבית.
ג. פתח הניקוז להולכת מי גשם אל מאחורי הבית, לרבות צינור הניקוז היוצא אל השטח מאחורי הבית.

בתוך הבית ניצפו:
א. מראה פנים הדירה.
ב. גבה התיקרה בדירה, ומערכת החשמל.
ג. צינור גז העובר בדירה.
ד. דלת המקלחת שיש קושי בפתיחתה וסגירתה וכן קילופי טיח בתקרת המקלחת.

במהלך הביקור קבל העותר:
על כי שיפוע הרמפה תלול מדי עבור מגבלותיו הפיזיות.
על דליפת מי ביוב מדי פעם בפעם ממכסה מערכת הביוב הנ"ל , ואף על עליית מי הביוב מתוך פתחים במקלחת.
על הצפיפות בדירה וכי אינו יכול להתנייד בה באמצעות ההליכון בו הוא מסתייע.
על היתקעות דלת המקלחת וקילופי טיח בתקרת המקלחת.
על תקלות במערכת החשמל (לא בעת הביקור ממש). כן טען כי מבחינת חברת החשמל הדירה אינה ראויה למגורים.
על כך כי בתוך הדירה עובר צינור גז.

מנהלת עמידר הבהירה כי הדירה מיועדת לנכים המתניידים על כסאות גלגלים וכי זכאות העותר היא לדירה בקומה ראשונה ולא בקומת קרקע אולם הדירה נמסרה לו, בהסכמתו לאחר ששני מועמדים קודמים בעלי מגבלות כאמור לעיל, סירבו לקבלה.
הנציג הטכני של עמידר הבהיר כי הרמפה נבנתה עבור העותר וכי נוכח הנתונים הגאוגרפיים לא ניתן ליצור שיפוע מתון יותר. הוא הבהיר כי אם העותר חפץ בכך הרמפה תפורק.
נציגי עמידר שמעו על האפשרות להתקנת פסי חספוס על הרמפה וכן להתקנת שסתום אל חזור בקו הביוב המוביל מן הדירה אל בריכת הביוב הנ"ל והודיעו שישקלו האפשרות להתקין שסתום שכזה למניעת הצפות מביוב חוזר, בתוך הדירה.
במהלך הביקור אף הובהר, לאחר שניתנה הסכמת העותר, מה הסיבה להפסקת ייצוגו של העותר ע"י הסיוע המשפטי (העותר מסר לבית המשפט מכתב המפרט את הסיבה).

במהלך הביקור אפשרתי לב"כ עמידר להציג לבית המשפט תוך 3 ימים חומר המצוי בידי עמידר ונוגע לטיפולה בבקשות העותר".

דיון והכרעה

לאחר ששמעתי את טיעוני הצדדים וביקרתי בדירה, התרשמתי כי טענות העותר לעניין הליקויים בדירה נטענות על דרך ההגזמה.

אקדים ואציין כי ביקורי נערך בקיץ ועל כן לא ניתן היה להתרשם האם מטפטפים או נוזלים מי גשמים אל תוך הדירה.
מכל מקום לא נצפו בעת ביקורי דליפות מים ממערכת החשמל או קצרים כפי שטען העותר.

אני דוחה גם את טענת העותר לפיה קבעה חברת החשמל שהדירה אינה ראויה למגורים.
מסקנה זו הסיק העותר מתוך הכתוב במסמך ע/3 הלא הוא חשבון לתשלום עבור "בדיקת מתקן מתח נמוך". שם , תחת הכותר "יעוד" נכתב "לא למגורים".
במסמך לא נרשם בשום מקום "לא ראויה למגורים" וברור מתוך המסמך כי מדובר אך ורק בסיווג שנועד לצורך קביעת גובה החיוב ולא באמירה כלשהי הנוגעת לכשירות הדירה למגורים.
מכל מקום, התרשמתי שמערכת החשמל בדירה תקינה וככל שבעתיד תיתכנה או תיגרמנה תקלות במערכת החשמל, עומדת לעותר הדרך לפנות לעמידר וחובה על עמידר לתקן תקלות אלו תוך זמן סביר.

העניין השני עליו סיכמו הצדדים בהסכמה הדיונית שנותר לדיון הוא נושא הרמפה.

צפיתי ברמפה הנ"ל והתרשמתי מן השיפוע שבה. התרשמתי כי השיפוע מגבלתי עבור העותר ומוכן אני לקבל כי בעת שהשיפוע גם רטוב עקב משקעים וגשמים, הקושי רב יותר ואף קיימת סכנת החלקה, שכן, על העותר להרפות מידו האחת האוחזת בהליכון ולאחוז במעקה המותקן לאורך הרמפה.

עם זאת, לבעיה זו קיימים פתרונות. אחד הפתרונות הוא התקנת מעליון שיוכל העותר להתיישב עליו וירוץ לאורך הרמפה והשני, הינו לטעמי פשוט, זול ויעיל לא פחות והינו התקנת פסי מניעת החלקה לרוחב הרמפה בזה אחר זה. פסים אלה יוצרים בליטות מעל משטח הרמפה ובכך מהווים מאין "מחסומים קטנים" בפני החלקה. נהוג להתקין פסים אלה במרווחים תקניים כגון של צעד הליכה קטן והם יכולים לסייע ולפתור את בעיית ההחלקה בנקל.
אני מורה לעמידר לבדוק האפשרות הנ"ל ולבצע אחת מהן בהקדם האפשרי על מנת לסייע לעותר במניעת החלקה בהגעה לדירה.

יתר הטענות שהעלה העותר בעת ביקורי במקום, חורגים מההסכמה הדיונית שפורטה לעיל.
על אף האמור אתייחס אליהן בקצרה.

ראשית, העותר הלין כנגד מערכת ניקוז מאולתרת שביצעה עמידר.
לטעמי, המערכת הנ"ל שביצעה עמידר היא מערכת סבירה וטובה בנסיבות העניין. ביתו של העותר הוא בית קרקע צמוד לשני בתים משני צדיו. האחד מהם משמש כפעוטון. לא ניתן לחפור תשתית ניקוזית העוקפת את בית העותר ועל כן עמידר פערה בור המכוסה במכסה עם חריצים ואליו מתנקזים מי הניקוז בקדמת בית העותר. המים מועברים משם בצינור גדול ומספיק לפי התרשמותי לאחורי ביתו של העותר. הצינור עובר מתחת לבית העותר בתעלה שנחפרה שם ומאחורי בית העותר, מפתח יציאת הצינור נשפכים המים בשיפוע טבעי באופן שאינו מפריע לעותר כלל.

שנית ולגבי הטענה להצפות ביוב בבית העותר, נאמר בתגובת עמידר כי בעקבות ההצפה הגדולה שאירעה בבית העותר, טופלה מערכת הניקוז.
שוכנעתי כי עמידר אינה יכולה לתת פתרון כולל למערכת הניקוז השכונתית שלפי טענת העותר ממנה חוזרים שפכים ועולים בדירתו. מערכת זו מצויה בתחום אחריות עיריית בית שאן. קיים בור ביוב בכניסה לבית העותר שאליו מתנקזים השפכים מבית העותר וממנו, מועברים לצינור הניקוז השכונתי .
הבהרתי לנציגי עמידר (מניסיון וידיעה אישית בביתי שלי) כי קיים מנגנון אל חזור אותו ניתן להתקין בצינור הביוב המוביל מדירת העותר אל בריכה הביוב החיצונית הנ"ל המונע חזרת שפכים אל דירת העותר במקרה שמי השפכים בבריכה עולים על גדותיה.
עמידר תבדוק אף אפשרות זו על מנת למנוע חזרת שפכים אל בית העותר ותטפל בעניין באופן זה.
מצאתי לנכון להורות כך על אף ההסכמה הדיונית, נוכח מצבו הבריאותי הרופף של העותר ו רגישותו לזיהומים כפי שעולה מן החומר הרפואי שהוצג בפניי.

שלישית, בעת הביקור במקום הציג בפניי העותר כי דלת המקלחת התלויה על מסילה נתקעת ויש קושי רב הן לסגור אותה והן לפתוח אותה.
הנציג הטכני של עמידר שצפה יחד עמי בעניין זה, הביע נכונות לטפל בעניין זה ואני מורה לו לטפל גם בעניין זה, שכן, העותר המתקשה בנשימה ואינו יציב בעמידתו, אינו צריך במקלחת רטובה ומחליקה להיאבק בדלת כדי לפתוח או לסגור אותה.

רביעית ובאשר לצינור הגז בדירה, אכן בדירה עובר צינור גז אולם לא הוצג בפניי מסמך כלשהו הקובע כי מדובר בעניין לא בטיחותי.
אזכיר כי מדובר בדירה ישנה ועמידר פועלת תחת אילוצים קשים ומנסה להכשירה בכל זאת למגורים על מנת שלא ימצא זכאי דיור נוסף בהמתנה, במקום האפשרות להשתמש בדירה זו.

חמישית, העותר הלין באשר לצפיפות בדירה. אין לי אלא לחזור על האמור לעיל בדבר מצוקת העדר דירות בדיור הציבורי ובעניין זה לא ניתן להורות לעמידר דבר שהינו מעבר ליכולותיה.

סוף דבר

העתירה מתקבלת חלקית כאמור לעיל.
הפעולות עליהן הוריתי תבוצענה על ידי עמידר בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ- 90 יום מהיום.

בנסיבות העניין, אין צו להוצאות.

המזכירות תמציא העתק פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, ו' תמוז תשע"ט, 09 יולי 2019, בהעדר הצדדים.