הדפסה

בית המשפט המחוזי בנצרת בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים עת"מ 47582-02-19

בפני
כב' השופט הבכיר שאהר אטרש

העותרת:

עורכי דין לקידום מנהל תקין
ע"י ב"כ עוה"ד נדאל חאיק ואח'

נגד

המשיבים:

  1. הממונה על חוק חופש המידע במועצה אזורית אלבטוף
  2. מועצה אזורית אל-בטוף

ע"י ב"כ עוה"ד תמים עבד אלחלים ואח'

פסק דין

1. בהתאם להסכם הפשרה עליו הודיעו הצדדים ביום 15.5.2019 (בקשה 6), אני מורה על מחיקת העתירה.

2. הצדדים נותרו חלוקים ביניהם בסוגית הוצאות המשפט. על–פי המתווה המוסכם ביניהם, הם טרחו והגישו טיעונים בכתב בסוגיה זו.

3. לאחר שעיינתי בטיעוני הצדדים ולאחר ששקלתי את טענותיהם השונות, סבורני כי העותרת זכאית כי ייפסקו הוצאות משפט לטובתה לשיפויה בגין הוצאותיה נוכח העובדה, כי המידע המבוקש הועבר לעותרת לאחר הגשת העתירה; יחד עם זאת, ומשלא התקיים דיון בעתירה ולאור המצב החריג לו טוענים המשיבים, ניתן להסתפק בפסיקת הוצאות מופחתות.

4. אשר על כן, אני מחייב את המשיבה 2 לשלם לעותרת הוצאות משפט בסך 2,500 ₪ וזאת תוך 30 ימים מיום קבלת פסק דין זה, שאם לא כן, יישא סכום זה הפרשי הצמדה וריבית החל מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

5. משלא התקיים דיון בעתירה ונוכח הנטען בסעיף 5 להודעה על הסכם פשרה (בקשה 6), אני מורה על השבת החלק היחסי של האגרה לעותרת.

ניתן היום, י"ג סיוון תשע"ט, 16 יוני 2019, בהעדר הצדדים.