הדפסה

בית המשפט המחוזי בנצרת בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים עת"מ 41750-05-19

בפני
כבוד ה שופט דני צרפתי

עותרים

משה שיק

נגד

משיבים

1.ועדה מחוזית לתכנון ובניה מחוז צפון
2.מועצה מקומית יבניאל

פסק דין

1. עפ"י הודעת ב"כ העותר ובהמשך לדיון מיום 12.6.19, אני מורה על דחיית העתירה שבכותרת.

למען הסר ספק, מובהר כי נספח הבנוי לתוכנית מושא העתירה, הינו זה שמסומן נספח ס3' (מיום 10.5.19).
2. לאחר שנתתי דעתי לטעוני הצדדים לסוגיית ההוצאות, אני רואה הצדקה בנסיבות ענייננו, פסוק הוצאות לחובת העותר, אם כי על דרך פסיקת הוצאות מתונות בלבד.

3. מחד, נתתי דעת לכך שהעותר חזר בו מהעתירה, בשלב מוקדם ביותר ולמעשה כבר בדיון אשר היה קבוע במקורו לבקשה למתן צו ביניים ולאחר שקיבל את הערות והמלצות בית המשפט ביחס לעתירה ולסיכוייה.

4. מאידך, וכפי שהובהר בדיון שנתקיים, נוכחתי כי עסקינן בעתירה אשר מלכתחילה סיכוייה היו נמוכים ביותר, כאשר לא מצאתי הצדקה עניינית להגשתה, לצד ניסיון לערב את קידום התכנית שאושרה כדין, בכל דרך.

בטענת ב"כ העותר כי לכל הפחות נמצאה הצדקה לעתירה, לאור ההבהרה שאושרה לעיל, לעניין נספח הבנוי, לא מצאתי ממש. ההבהרה האמורה באה אך ורק למניעת תקלות על רקע טענות ב"כ העותר לקיומה של שגיאה בציון מסמכי התוכנית בפרסום שביצעה משיבה מס' 1, כשלשם כך לא היה נדרש לקיים הליך משפטי.

5. לאחר בחינה, איזון ושקילה אני מחייב את העותר בהוצאות מתונות כאמור ,לטובת משיבות 1 ו-2 ( הועדה המחוזית והמועצה) ובסך של 2,500 ₪ לכל אחת מהמשיבות ( סה"כ 5,000)

6. המזכירות תמציא את העתק פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, י"ז סיוון תשע"ט, 20 יוני 2019, בהעדר הצדדים.