הדפסה

בית המשפט המחוזי בנצרת בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים עת"מ 31495-09-19

בפני
כב' השופט הבכיר שאהר אטרש

העותרת/המבקשת:

המוטרנות היוונית קתולית של עכו ושאר הגליל
ע"י ב"כ עוה"ד (רו"ח) תאמר מסלם

נגד

המשיבות:

  1. הועדה המקומית לתכנון ובניה נצרת
  2. עיריית נצרת

החלטה

1. העתירה המינהלית תשמע בפני כב' השופט דני צרפתי.

2. באשר לבקשה למתן צו ביניים/צו ארעי במעמד צד אחד:

א. העותרת עותרת למתן צו ארעי במעמד צד אחד בגדרו יורה בית המשפט לעיריית נצרת, המשיבה 2, להפסיק את ביצוע עבודות הבנייה בשטח המופקע מושא התובענה, אשר מבוצעות מבלי שבידי העירייה היתר בנייה, והמנוגדות להוראות התכניות החלות על הקרקע ולתכלית ההפקעה, וזאת עד לקבלת החלטה בבקשה במעמד הצדדים.

ב. מנימוקי העתירה עולה, כי עסקינן במקרקעין שהיו בבעלות העותרת, המהווים חלק מחלקה 12 גוש 16544 בעיר נצרת, אשר הופקעו על ידי המשיבה 1 בשנת 1986. העותרת מבקשת בגדר עתירתה להורות על ביטול ההפקעה והשבת השטח המופקע לידיה וזאת בעיקר בשל שיהוי קיצוני בביצוע ההפקעה.

עוד נטען בנימוקי העתירה, כי במהלך השבועות שקדמו למועד הגשת העתירה החלה העירייה לבצע עבודות כלשהן בחלק השצ"פ בשטח המופקע כאשר מטרת העבודות הנה ג ידור ותחימת חלק השצ"פ לצורך הקמת מגרש חניה המיועד לשימושו הבלעדי של בית ספר הסמוך למקרקעין (סעיף 12 לעתירה).

3. לאחר עיון בנימוקי העתירה והבקשה נוכחתי כי השהיית ההחלטה בבקשה למתן צו ביניים אין בה כדי לגרום לעותרת לנזק שאין לו תקנה או לנזק חמור, כך שאין הצדקה בשלב זה למתן צו ארעי על יסוד הבקשה בלבד. גידור חלק השצ"פ אין בו כדי למנוע את ביטול ההפקעה או כדי לסכל את הסעדים המבוקשים בעתירה, ואין בו כדי ליצור עובדות שלא יאפשרו השבת המצב לקדמותו.

4. בהעדרו של השופט צרפתי, אני קובע את הבקשה למתן צו ביניים לדיון בפני, במעמד הצדדים, ליום 10.10.2019 שעה 11:30.

תשובת המשיבות תוגש עד ליום 6.10.2019.

5. ב"כ העותרת ימציא את העתירה, הבקשה והעתק החלטה זו למשיבות וזאת עד ליום 16.9.2019 שעה 12:00.

ניתנה היום, י"ב אלול תשע"ט, 12 ספטמבר 2019, בהעדר הצדדים.