הדפסה

בית המשפט המחוזי בנצרת בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים עת"מ 1930-09-20

בפני
כבוד ה שופט דני צרפתי

העותרת

עורכי דין לקידום מנהל תקין

נגד

המשיבים

  1. הממונה על חוק חופש המידע במועצה מקומית מסעדה
  2. מועצה מקומית מסעדה

החלטה

1. בהמשך לפסק הדין מיום 16.10.20 השלימו הצדדים טיעוניהם הקצרים בכתב, לסוגיית ההוצאות, זאת לאחר שהעתירה גופה התייתרה.

2. ראיתי להקדים ולהבהיר כי הגם שהמשיבים לא פעלו בזריזות המ תחייבת ועפ"י תכלית חוק חופש המידע, להעברת המידע שנתבקש ( אותו הסכימו עקרונית ועוד קודם להגשת העתירה, להעביר לידי העותרת- ראו נספח ע/3 לעתירה), יש מקום בענייננו ליתן משקל מסוים, גם אם לא מכריע, לצוק העיתים (מגבלות הקורונה), המשליך על היקף כוח העבודה ברשויות המקומיות, וכפועל יוצא מכך נפגמת יכולתן, במידת מסוימת, לעמוד בסד הזמנים המתחייב.

3. מכל מקום, שקלתי את מכלול טיעוני הצדדים בענייננו , לרבות במסגרת העתירה גופה, את ההתנהלות שהביאה להגשת העתירה, את האופן והשלב המקדמי בו הסתיים ההליך (ללא קיום דיון בעתירה), האינטרסים המוגנים וההוצאות בפועל.

4. לאחר בחינה, עיון ואיזון, אני רואה לחייב את המשיבים לשלם לעותרת הוצאות משפט בסך כולל של 2, 000 ₪.

ניתנה היום, כ"ב חשוון תשפ"א, 09 נובמבר 2020, בהעדר הצדדים.