הדפסה

בית המשפט המחוזי בנצרת בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים עת"מ 17029-08-19

בפני
כבוד ה שופט יונתן אברהם

העותרות

1.שדולת הנשים בישראל -
ISRAEL WOMEN'S NETWORK
2.נגה שרון
שתיהן באמצעות עוה"ד ח. קלעי ומ. זלקינד

נגד

המשיבות

1.עירית עפולה
2.מרכזים לקהילה ולהתחדשות השכונות בעפולה בע"מ (חל"צ)
שתיהן באמצעות עו"ד מ. ולטר וא. קידר

פסק דין

1. עניינה של העתירה באירוע / מופע אותו מבקשות המשיבות לקיים בפארק העירוני של העיר עפולה ביום 14.8.19.

2. על פי מודעה שפרסמה ביום 31.7.19, נודע כי עומדת להתקיים הופעה של זמר חרדי בפארק הנ"ל, במועד הנ"ל וכי המופע יתקיים בהפרדה מגדרית.

3. עם היוודע הדבר, נעשתה פנייה מטעם העותרות, למשיבות וזאת ביום 31.7.19. במהלך אותה פנייה הופנו המשיבות לסעיף 3(א) לחוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים תשס"א – 2000 (להלן: "חוק איסור הפליה"), האוסר ביצוע הפרדה מגדרית מחמת מין. כן הופנו המשיבות לפסיקת בית המשפט העליון ולהמלצות דו"ח הצוות המשרדי לבחינת הדרת נשים במרחב הציבורי אשר אומצו ע"י היועץ המשפטי לממשלה בשנת 2013 וקיבלו תוקף של החלטת ממשלה, ואשר קובעות כי "הנהגת הפרדה בין גברים לנשים במרחב הציבורי מהווה הפליה פסולה וחמורה של נשים אך באשר הן נשים".
המשיבות התבקשו לטפל מיידית ולהבטיח השתתפותן של נשים על בימת האירוע וכן ביטול ההפרדה המגדרית בקרב קהל המשתתפים.

4. לפנייה זו של העותרות אל המשיבות לא באה תגובה כלשהי עד למועד הגשת העתירה.

5. על כן ובלית ברירה הוגשה עתירה זו ביום 8.8.19 ונקבעה לדיון היום בפני.

6. ב"הודעה ובקשה מטעם המשיבות" שהוגש ה ביום 8.8.19, הודיעו המשיב ות כי ה ן סבור ות שהקהילה החרדית בעפולה וחבריה זכאים לאירועי תרבות ופעילות משפחתית בקיץ ככל תושבי העיר.

7. כן הודיעו המשיבות כי לאחר שהופנתה תשומת ליב ן לעמדת היועמ"ש, המקובלת עליה ן, הורתה העירייה להסיר מהפרסומים לאירוע את נושא ההפרדה המגדרית. כמו כן הודיעו כי לא תהיה הפרדה מגדרית יזומה מטעמן באירוע ולא תהיה הכוונת קהל אקטיבית להפרדה מטעמ ן. כן ציינו כי סדרנים ו/או מאבטחים יפעלו באירוע בהתאם להנחיות ולדרישות גורמי הרישוי בדומה לכל אירוע דומה אחר, ללא קשר לסוגיית ההפרדה ובהתאם להתחייבות המשיבות דלעיל. לאור האמור, סברו המשיבות כי העתירה מתייתרת וביקשו למחוק אותה ללא צו להוצאות ולבטל את הדיון שנקבע.

8. בתגובה להודעה הנ"ל של המשיב ות, טענו העותרות כי הודעת המשיבות היא עמומה ומשאירה פתח רחב להפרדה מגדרית, לרבות בדרך של הצבת מחיצות ע"י ההפקה או צדדים שלישיים מעורבים וכן הצבת שלטים המורים על הפרדה וכיו"ב אמצעים שיביאו להפרדה מגדרית. על כן, הודיעו כי יסכימו למחיקת העתירה בכפוף למתן צווים הקובעים כי יוסר נושא ההפרדה המגדרית מהפרסומים ותצא הודעה של המשיבות באותם אמצעים בהם הופצו הפרסומים הקודמים כי האירוע ייערך ללא הפרדה מגדרית. כמו כן כי לא תהיה הפרדה מגדרית יזומה הן מטעם המשיב ות והן מטעם כל גורם אחר המעורב בהפקת האירוע במישרין או בעקיפין, לא תהיה הכוונת קהל אקטיבית או פאסיבית, לא תוצבנה מחיצות או שלטים שעניינם הפרדה ולא ייעשה שימוש במערכות כריזה לצורך ההפרדה וכן עובדי המשיבות יעדכנו כי חל איסור קיום הפרדה מגדרית באירוע וימנעו ניסיונות לבצע הפרדה שכזאת.
העותרות הודיעו כי יסכימו לביטול הדיון בכפוף להסכמת המשיבות למתן צווים, כאמור. כן ביקשו כי בית המשפט יפסוק להם את הוצאות העתירה נוכח הצורך שנוצר להגישה בהעדר תגובה מטעם המשיבות לפנייתן בכתב .

9. בהחלטתי מאמש, הוריתי למשיבות להודיע עד היום בבוקר בשעה 10:00 (הדיון קבוע היה לשעה 13:00), האם הן מסכימות למתן הצווים כדרישת העותרות. המשיבות בתגובתן הודיעו כי אין בכוחן לנקוט בפעולות שיטור אקטיביות כנגד ציבור הבאים לאירוע ולמנוע מהם לפעול כראות עיניהם באירוע שנועד עבורם. כן טענו כי העתירה לא הוגשה כנגד חברת ההפקה או כנגד האמן המופיע ומבחינת העירייה די בהסכמתה להימנע מהפרדה מגדרית על מנת להדוף את העתירה.

10. נוכח אי ההסכמה הנ"ל, התקיים הדיון בסופו של יום.

11. במהלך הדיון הסכימו כאמור הצדדים כי יינתן פסק דין בעתירה גופה וזאת נוכח העדר מחלוקת מהותית בעניין איסור ההפרדה המגדרית.

12. מנכ"ל המשיבה 2 שנכח באולם הבהיר לבקשת בית המשפט כי בשטח קיימים מאבטחים וסדרנים מטעם המשיבות הפועלים על פי הנחיות משטרת ישראל וכי גם מתקיימת נוכחות של משטרת ישראל באזור האירוע. כן הבהיר כי לבד מסדרני המשיבות לא יהיו סדרנים נוספים מטעם צדדים שלישיים במקום.

13. אשר להוצאות, טענו העותרים כי נגרם להם חסרון כיס בשל הצורך לשלם אגרה ולקבל ייצוג ולבצע שעות עבודה לצורך הגשת העתירה.

14. מנגד, לעניין ההוצאות, טענה ב"כ המשיבות כי היא הגיבה בזמן קצר לעתירה והסכימה למבוקש בה ועל כן אין לפסוק הוצאות וכי גם למשיבות נגרם חסרון כיס בשל צורך בשעות עבודה.

15. לאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים מכאן ומכאן, ונוכח הסכמת המשיבות כי אין מקום לביצוע הפרדה מגדרית, אני אוסר על ביצוע הפרדה מגדרית על רקע של מין, גזע או כל מגדר אחר במהלך האירוע. כל אחד מבאי האירוע יהיה רשאי לפי שיקול דעתו לשהות בכל מקום באירוע, ונאסר בזאת על מי מן הסדרנים או המאבטחים, או כל גורם מארגן אחר באירוע, לבצע פעולה כלשהי של הפרדה על רקע מגדרי. כן אני מורה למאבטחי וסדרני המשיבות למנוע כל נסיון שנועד לבצע הפרדה מגדרית, לסכל כל נסיון להציב שלטים המורים על הפרדה כאמור או מחסומים או אמצעי כריזה וכיו"ב, ולערב את משטרת ישראל הנוכחת במקום בכל מקרה שגורם כלשהוא ינסה לבצע הפרדה כאמור. אין באמור לעיל כדי למנוע מכל אדם בקהל החפץ מרצונו החופשי לשהות במקום מסוים באזור האירוע, כדי לשהות בו.

16. המשיבות תודענה עד מחר בשעה 16.00 למארגני/מפיקי האירוע ולספק השירותים שהוזכר בפרוטוקול הישיבה וכן לאומן המופיע, את תוכנו של פסק דין זה ואת האיסור לפיו לפעול בשטח האירוע לצורך הפרדה מגדרית. כן תפעלנה המשיבות להסרת התנאי המגדרי מכל הפרסומים באותם אמצעי פרסום שננקטו על ידן לפרסום האירוע.

16. אני מורה למשטרת ישראל שנציגיה יהיו נוכחים באבטחת האירוע, לסייע לכל מי הפונה אליה בטענה או תלונה כי מתבצעת הפרדה מגדרית, למנוע הפרדה שכזו ולהרחיק ממקום האירוע כל אדם העוסק בהפרדה מגדרית בשעת האירוע.

17. אשר להוצאות, נוכח העובדה כי עיריית עפולה נתבקשה מבעוד מועד ע"י העותרות לבצע פעולות למניעת ההפרדה המגדרית, ולא טרחה להשיב לעותרות כי תבצע את הפעולות הנ"ל כפי שדורש החוק, הרי שהגשת העתירה הייתה מוצדקת ונעשתה בלית ברירה. על כן זכאיות העותרות להוצאות העתירה.

18. בהתחשב בעובדה כי הדיון שהתקיים היה קצר וכן באגרה ששולמה, אני מחייב את המשיבות לשלם לעותרות הוצאות משפט בסכום כולל של 5,000 ₪.

המזכירות תמציא העתק פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, י' אב תשע"ט, 11 אוגוסט 2019, בהעדר הצדדים.